Skip to Content
Szeptember: Földanya, Szél, Szent Mihály hava                   2017.Szeptember.25, hétfő, Eufrozina napja.  Holnap Jusztina napja lesz.

ÉVKÖZI XVII. VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1. Augusztus 27-30 között plébániánk Ivóban Egyházközségi Tábort szervez felnőttek számára. A tábor lehetőséget akar adni felnőtt híveinknek, az Isten-kapcsolat elmélyítésére, a fellélegzésre, az együttlétre. Jelentkezni a Plébánia irodáján lehet a kövezkező hetekben!

2. Pénteken, elsőpéntek. Szentmisék a plébániatemplomban reggel 7,30 órakor románul és délután 18,00 órakor magyarul lesznek. A szentmisék végén szentségimádás.

3. Vasárnap elsővasárnap. A szentmisék végén szentségimádás.

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek: ,,A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt. Végül: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?'' ,,Igen!'' -- felelték. Erre így folytatta: ,,Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.''

 

ELMÉLKEDÉS:

A földi kincsről szóló példázatával a mennyei kincs megtalálására ösztönöz bennünket Jézus. Földbe rejtett és megtalált kincshez és igazgyöngyhöz hasonlítja Isten országát. Mindkettő azt fejezi ki, hogy a mennyek országa olyan érték, amelynek megszerzéséért érdemes minden erőnket bevetnünk és minden másról lemondanunk. Nem csupán a felbecsülhetetlen értékre érdemes odafigyelnünk, hanem a példázatban szereplő szántóvető és kereskedő magatartására, akik mindent megtesznek, hogy birtokukba kerüljön a megtalált kincs. Ha felismerem, hogy milyen kincs számomra Isten országa, akkor tegyek meg mindent annak érdekében, hogy tagja legyek, és én is munkálkodjak azon, hogy mások is megtalálják. Korunk embere könnyen megtéveszthető. Értékesnek lát olyat, amit valaki annak tüntet fel, aztán rájön, hogy bóvli után fáradozott. Ami nem kerül semmibe, az nem is ér semmit. Ami valóban értékes, azért áldozatot kell hozni. A felnőttek esetében a munka, a gyerekek és a fiatalok esetében a tanulás, a házastársak számára a családi élet területein akkor lehet előbbre jutni, ha céljainkért áldozatokat hozunk. Mert a boldogulás nincs ingyen. A lelki életben való fejlődés és a hit útján való előrejutás sincs ingyen. Áldozatokkal jár, lemondásokkal jár, kereszthordozást jelent. Isten nem fog semmit ránk kényszeríteni. Istentől az kapjuk, amire magunk is törekedtünk.

 

 

KERESZTELÉS:

 

 Mátyás Andreas Attila

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS:

 

Mátyás András Attila és Budea Ramona Nicoleta

 

A HÉT SZENTJE:

                           Loyolai szent Ignác áldozópap

A spanyolországi Loyolában született 1491-ben. A királyi udvarban élt és katonáskodott. 1521-ben Pampelona várának védelmében megsebesült. Számára a hosszas ágyhozkötöttség életfordulót eredményezett. A monserati kolostorban életgyónást végzett, azután egy Manresa melletti barlangban vezekelve írta lelkigyakorlatos könyvét. Egy szentföldi zarándoklat után kezdte meg iskoláinak végzését. 1534-ben hat társával megalapította a Jézus társaságot, amely az újkor egyik legeredményesebb rendje. Termékeny apostoli munkát végzett mind írásaival, mind pedig tanítványainak oktatásával, akik az Egyház megújulásában elévülhetetlen érdemeket szereztek. Rómában halt meg 1566. július 31-én. Sírja a római Il Gesu jezsuita templomban van.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Hálaadás

Kedd:  9,00 – Babota Mária          

            18,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szerda: 7,30 –   Nicolae és Achim          

              18,00 – Papp Róza és  Lața Vasile        

Csütörtök: 7,30 – Bajcsi József (13. évf.) és a család elhunyjai           

            18,00 – Babota Mária          

Péntek: 7,30 – Ft. Viorel          

             18,00 -  † Bényi Juliánna (6 hetes)

Szombat: 7,30 – Agnes egészségéért

              18,00 –

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:

Július-Augusztus

 30.1Kir3,5.7-12    31.1Kor10,31-11,1     1.Róm 8,1-4

       Róm 8,28-30       Lk 14,25-33             Mt 5,13-19

       Mt 13,44-52                          

                        

          2. Kiv 34,29-35          3. Kiv 40,16-21; 34-38

              Mt 13,44-46              Mt 13,47-52

                                

           4. Ez 3,16-21             5. Lev 25,1;8-17

 Mt 9,35-10,1               Mt 14,1-12

 

A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

10. A szentáldozáshoz fegyelmezett sorokban vonuljunk. A Szentostya vétele előtt Ámen-nel felelünk. Fejünket kissé felemelve és mozdulatlanul tartva, úgy fogadjuk a Szentostyát, hogy a pap  nyelvünkre helyezhesse.

11. A templomból akkor távozunk, amikor a miséző pap elhagyta az oltárt. Indulás előtt térdhajtással búcsúzunk az Úr Jézustól, s a szenteltvíztartónál térdhajtás nélkül kereszttel jelöljük meg magunkat.                            (folytatjuk...)