Skip to Content
Október: Magvető, Éjjel, Mindszent hava                   2017.Október.24, kedd, Salamon napja.  Holnap Bianka napja lesz.

ÉVKÖZI XXI. VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1. Péntek, elsőpéntek, reggel 7,30-kor román nyelven, délután 18,00 órakor magyar nyelven lesz a szentmise, a szentmisék végén szentségimádás.

2. Jövő vasárnap elsővasárnap, a szentmise végén szentségimádás lesz.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?'' Ezt válaszolták: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.'' Ő tovább kérdezte őket: ,,Hát ti, kinek tartotok engem?'' Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.'' Erre Jézus azt mondta neki: ,,Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.

 

ELMÉLKEDÉS:

            Péter hitvallását követően Jézus a rá váró szenvedésekről beszél apostolainak. Nem csupán értetlenséget váltanak ki szavai, hanem Péter apostol részéről ellenkezést is: „Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!” (Mt 16,22). Bizonyára azért tiltakozik, mert nem érti, hogy az Úr a megváltás titkába avatja be őket. A megváltás pedig úgy fog megtörténni, ahogyan azt a mennyei Atya akarja és nem úgy, ahogyan az ember jónak látná. Péter és apostoltársai talán szívesebben örültek volna egy dicsőségesen az emberek elé lépő Messiásnak. Ez meg is történik majd Jézus feltámadásával, de ehhez át kell lépnie az Úrnak a halál kapuján. Csak miután minden megtörtént, azaz a kereszten Isten terve szerint beteljesedett a megváltás, és miután a feltámadás új fénybe állítja azt, akkor értik meg az apostolok, hogy mit akart az Atya. Jézus szenvedésére és halálára gondolva néha talán Péter értetlenségéhez hasonlóan mi is kérdéseket teszünk fel. Miért kellett a megváltásnak éppen kereszthalál által történnie? Miért nem más módot választott a mennyei Atya? E kérdések elárulják, hogy emberi elképzeléseink sokszor messze eltérnek Isten szándékaitól. Milyen jó volna mindenben elfogadni Isten terveit! A jelenet azt is tanítja, hogy Jézus tudatosan vállalja a szenvedést, tudatosan hozza meg áldozatát, mert engedelmeskedni akar az Atyának. Tudok-e mindenben engedelmeskedni Istennek?

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:

Augusztus-Szeptember

27.Iz 22,19-23      28. 1Jn 4,7-16      29.Jer 1,17-19

     Róm 11,33-36       Mt 23,8-12            Mk 6,19-29           

     Mt 16,13-20 

                      30. 1Tessz 2,9-13        31. 1Tessz 3,7-13

                            Mt 23,27-32                 Mt 24,42-51

                      1.  1Tessz 4,1-8          2. 1Tessz 4,9-11

                            Mt 25,1-13                     Mt 25,14-30

 

KERESZTELÉS:

 

 Măgerușan Vivien

 

A HÉT SZENTJE:

Szent Ágoston püspök

Az észak-afrikai Tagastéban született 354-ben. A tehetséges ifjú mint udvari szónok Milánóban tért meg Szent Ambrus hatására, aki a keresztség szentségében is részesítette. Édesanyja, Szent Mónika halála után visszatért szülövárosába, ahol szerzetesi életet élt társaival. Akkori szokás szerint a püspököt és a papokat a nép választotta, majd felszentelték őket. A görög származású Valérius püspök közölte a néppel, hogy szeretne valakit pappá szentelni, aki segítségére lenne a latin nyelvben. A nép Ágostont választotta. 391-ben szentelték pappá, és ekkor átköltözött Hippó városába. Ebben az évben itt megépítették a második Ágoston-rendi kolostort. Egyre inkább bekapcsolódott az Egyház életébe, vitázott az eretnekekkel, és a helyi zsinaton a hitről és hitvallásról tanított. Valerius püspök engedélyt kért Aureliustól, Afrika primásától, hogy Ágostont püspökké szentelhesse. Az engedély birtokában ezt 396-ban megtette. A püspök halála után ő lett Hippó városának püspöke. Kiváló lelkipásztor, prédikált vitázott, és írásos művei szinte felsorolhatatlanok nagy számuk miatt. Egyéni útkereséséről a Vallomásokban írt megragadó módon. Szerepelnek benne az útkeresés nehéz fázisai, küzdelmei, de az őszinte megnyugvás is, amikor elérkezik Istenhez. Az eucharisztikus összejöveteleket tartotta a keresztény közösség élete legfontosabb eseményének. 430-ban halt meg. Földi maradványait az északolasz Pavia Szent Péter-bazilikájának márványsírjában őrzik. 

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd:  9,00 –

           18,00 - Florian, Carol, Antonia, Adolf és Irén

Szerda: 7,30 –Veres Tiberiu és Maria (hálaadás)

           18,00 - 

Csütörtök: 7,30 –

                18,00 - 

Péntek: 7,30 – Ft. Viorel

             18,00 -Bakó József (10. évf.)

Szombat: 7,30 – Eneia és Aurelia egészségéért

              18,00 –

 

TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

8. A ruházat tisztességes legyen: félmeztelenség nem talál a szent helyhez, még kevésbé a szentáldozáshoz.

9. A szentmisét nem hallgatjuk, hanem azon részt veszünk. Ezért közösen mondjuk az imákat, figyeljük az áldozópap hangosan végzett imáit, olvasmányait. A szentmise nem magánájtatosság. Mind az imában, mind pedig az éneklésben alkalmazkodunk a közösséghez, vigyázva, hogy együtt kezdjük és együtt fejezzük be másokkal. A szép közös éneket ne zavarja egyesek túleröltetett hangja. Akinek hallása bizonytalan, egészen halkan kapcsolódjék az éneklésbe.        (folytatjuk...)

 

TEMETÉS:

Jakab Zoltán 54 éves