Skip to Content
Február: Jégbontó, Élet-föld, Böjtelő hava                   2018.Február.25, , Géza napja.  Holnap Edina napja lesz.

Medgyesi Magyar Kultúrest

 Medgyesi Magyar Kultúrest

     2013 január 24-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a medgyesi történelmi egyházak és a Szeben megyei EMKE  közös rendezvényt szerveztek a Református Gyülekezet Imatermében,ahol  több mint 100 résztvevő volt jelen.

     A találkozás célja a művelődés ügyének a népszerűsítése volt, melynek három kiemelkedő ágazatából a rendezvényre egy-egy meghívott  érkezett.

    Dr.Egyed Péter, a filozófus Tordai Zádor életútjáról beszélt.Az erdélyi származású filozófus, Tordai Zádor-korábbi nevén Albon Zádor- ifjúkora,  megpróbáltatásokkal volt teletűzdelve.A medgyesi Roth gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait.A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett filozófia szakos diplomát 1951-ben,utána ugyanott egyetemi tanárként dolgozott. 196o-ban  Budapestre költözött át, ahol Sartre egzisztencializmusának a kritikáját fogalmazta meg. 1968 augusztus 21-én négy magyar értelmiségivel aláírta az ú.n. korculai nyilatkozatot,amivel a Varsói Szerződés csapatainak csehszlovákiai beavatkozása, a prágai tavasz eltiprása ellen tiltakozott.1977-ben,a híres Jelentés Erdélyből c.könyvében a rezsim elnyomó nemzetiségpolitikáját elemezte. Magyarországról Olaszországba telepedett át , ahol elhalálozásáig élt és alkotott. Tordai művei-a társadalomról, emberről,közösségről vallott nézetei- különleges hangvételűek,annál is inkább,mivel a marxista ideológia egyeduralkodása idején születtek. Bátor emberi életútja a nagy közönség előtt nem ismert.“Ő azt az erdélyi kálvinista józanságot képviselte, amely mögött hosszú történelmi tapasztalat halmozódott fel.”(Heller Á.)Tordai Zádor morálfilozófust a magyar egzisztencializmus alapítójaként tartják számon.

       A Kultúrest további részében Dénes Eszter fuvolakoncertjét hallgatta meg a közönség. A Sepsiszentgyörgyön működő Zeneiskola  növendékeként francia zeneműveket játszott, mely zenével a francia műveltségre jellemző lágyságot, romantikus jelleget tette ismertté. Dénes Eszter, fiatal kora ellenére, kországos szintű elismerésekben is részesült már.

      Az est harmadik meghívottja Jakab Árpád medgyesi képzőművész volt. Tárlatának címe: Örökláng. Az örökláng motívuma a tematizált festmény gondolatát érlelte ki a képzőművészben, aki 10 festményből álló új sorozatot mutatott be. A festményekben felvállalt monokromatikus jelleg nem szüntette meg a Jakab Árpádra jellemző érzelmes szín- és hangulatvilágot, hanem csak rejtetté tette. Modernebb alkotásainak tehát, a bemutatott festményeken látszó vonásoknak ez a lényege: egyhangúság a színekben, karakteres vonalak és vonások, a megtévesztésig ható felnagyított részletek. A 1o új alkotás –a  virágnak, az évszakoknak, a fénylő napnak vagy a sarjadó magnak a megfestése-különleges hatást gyakorol a szemlélőre. A 79.életévében járó gazdag ihletettségű képzőművész kiváló hozzáállásával és  áldozókészségével értékes szolgálatot tesz  saját egyházának és a medgyesi szórványközösségnek.

   A Magyar Kultúra Napja alkalmával szervezett találkozás ünnepi jellegű volt, szeretetvendégséggel és tartalmas beszélgetésekkel zárult.

 

                                                                                         Székely Zoltán

                                                                                     református lelkipásztor

2o13 január 25,Medgyes

Egyéb képek
 Medgyesi Magyar Kultúrest
 Medgyesi Magyar Kultúrest
 Medgyesi Magyar Kultúrest
 Medgyesi Magyar Kultúrest
 Medgyesi Magyar Kultúrest
 Medgyesi Magyar Kultúrest
 Medgyesi Magyar Kultúrest
 Medgyesi Magyar Kultúrest
 Medgyesi Magyar Kultúrest
 Medgyesi Magyar Kultúrest