Back to top

ADVENT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK: 

1.Jövő héten, csütörtökön és szombaton, nem lesznek délutáni szentmisék a Szent István templomban.

2.Jövő vasárnap a Szent István templomban, a 9,30 órás szentmise  Ft. Harai Pál atyáért lesz felajánlva.

 

EVANGÉLIUM:

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ô pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ô pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!''

 

ELMÉLKEDÉS: 

Az adventi időszak szembesít minket az idő múlásával és szembesít önmagunkkal. Környezetünk, a világ változását észrevesszük és tudomásul vesszük, de mintha nem akarnánk tudomást venni arról, hogy közben mi is változunk, ezért szeretnénk az időt megállítani vagy talán meg is fordítani. Az advent szembesít önmagunk múltjával, és a jövőről való gondolkozásra késztet minket. A múlt és a jövő tengelyében áll Keresztelő János, akiről advent 2. vasárnapján az evangéliumban olvasunk. János egyrészt visszatekint a múltba, másrészt előrenéz a jövőbe. Visszatekint a régi időkre, felidézi a régmúlt idők prófétai jövendöléseit, elgondolkozik Istennek a múltban tett ígéretéről a Messiás jövetelével kapcsolatban. János megtérést hirdet és a bűnbánat keresztségében részesíti a hozzá érkezőket. A bűnbánat mindig önmagunkkal és múltunkkal való szembenézésből fakad. Ugyanakkor a Keresztelő a jövő felé néz és a jövő felé irányítja a figyelmet. A hamarosan érkező Jézusra, a Megváltóra figyel, akiben beteljesednek a múltban tett ígéretek. A Szentlélekkel keresztelő Jézusról beszél, s ezzel ő is egy jövőre vonatkozó ígéretet fogalmaz meg. Isten Lelke ugyanis mindig a jövő felé fordít minket, a ránk váró feladatokra, küldetésre irányítja gondolatainkat.
A mai vasárnapon adventi koszorúnkon meggyújtjuk a második gyertyát. Legyen ez az önmagunkkal való szembenézés gyertyája! Gondolj arra, hogy ma Keresztelő János hozzád szól, neked hozza el Isten üzenetét! Nézz szembe önmagaddal, múltaddal és jövőddel!

 

A HÉT SZENTJE:

Szent I. Damazusz pápa

Hispániából származott, Liberius pápa diakónusa volt, akit 366-ban követett Szent Péter székében. Szakadárok és eretnekek ellen védelmezte az igaz tanítást. Az Egyház egységéért sokat fáradozott, titkárát, Szent Jeromost bízta meg a Biblia fordításával. Megszervezte a vértanúk tiszteletét, összegyűjtötte életrajzi adataikat és közel hatvan sírversben örökítette meg nevüket. Felkereste Philokalus kőfaragót, és e szavakkal fordult hozzá: „A márványod ragyogó, s a vésőd dolgozik, mint a legszebben író írnok tolla. Hirdesd velem együtt Isten csodálatos tetteit, amelyeket a vértanúkban kellett akkor, amikor legyőzhetetlen szeretetét a szívünkbe véste. A kőtáblák majd a vértanúk sírját fogják ékesíteni, de arra kérjük Istent, hogy a mi nevünket is írja be az élet könyvébe!” – 384-ben halt meg.     

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: DECEMBER

10. Iz 40,4-5,9-10  

      2Pét 3,8-14              

       Mk 1,1-8 

11. Iz 35,1-10      

      Lk 5,17-  26

12. Iz 40,1-11

      Mt 18,12-14      

13. Iz 40,25-31                   

      Mt 11,28-30 

14. Iz 41,13-20

      Mt 11,11-15  

15. Iz 48,17-19               

      Mt 11,16-19                   

16. Sir 48,1-4.9-11

      Mt  17,10-13

 

MISEREND:

Hétfő: 6,30 - †János, Ida, János, Sándor, János,     Éva és Erzsébet

Kedd: 9,00–  † Székely Margit (3. évf.)

           17,00 – † Mihály Juliánna (50. évf.)

Szerda:6,30- Hálaadás

Csütörtök:6,30- † Fazekas Mária, István és a család elhunytjai

Péntek:  6,30 – Szándékra

              17,00 –   Miklós Juliánna (1 évf.)

Szombat: 6,30 -  Gheorghe egészségéért

Vasárnap: 8,00 –9,30 - † Ft. Harai Pál

                   11,00 – 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI DECEMBER HÓNAPRA

Egyetemes: Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény közösségek által támogatva bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a hit továbbadásában, és az új generációk nevelé- sében.