Back to top

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

Hétfőn, április 9-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Szentmisék a Szent István templomban d.e. 9,30 órától, a plébánia templomban pedig d.u. 18,00 órától lesznek.

EVANGÉLIUM:

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.'' A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!'' Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem?'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!'' Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

ELMÉLKEDÉS:

A feltámasztott Jézussal való találkozás nem merül ki az egymásnak való örvendezésben. Jézus megismétli minden jót és üdvösséget ígérő szavát: „Békesség nektek!" - amely békességet jelent Istennel, egymással és a környezetükkel. Krisztus békességet szerzett a kereszten kiontott vére által. Ha Istennek elég Krisztus vére arra, hogy megbékéljen, legyen elég nekem is! Aztán jöhetnek külső nyomorúságok, gonosz, ellenséges emberek is. Ekkor is csak a hit segít, a bizalom Őbenne és ígéreteiben: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?"
Jézus Krisztusnak kell állnia életünk középpontjában. Azért van a sok nehéz napunk, a sok idegességünk, félelmünk, veszekedésünk, sokszor szomorú életünk, mert nem az Úr Jézus van a szívünk, a házunk közepén, hanem félelem, önzés, harag, bűnös emberi gondolatok. „Békesség nektek!" - ez a mi kincsünk. Ezért szeretjük templomunkat, mert itt várjuk Jézust, aki belép a félelmek, a fájdalmak, a gyász idején is és ezt mondja: „Békesség nektek!" Ha azt akarod, hogy szép és igaz életed legyen, akkor ne csak a templomban engedd középre Jézust, hanem az otthonodban is. Éljünk otthon is úgy, hogy Jézus Krisztus álljon a középen, hogy mondhassa a sok fájó és összetört szívű embernek: „Békesség nektek!"

 

A HÉT ÜNNEPE:

Gyümölcsoltó Boldogasszony

A nagyböjti időszakban, amikor a megváltás beteljesedésének, Jézus kereszthalálának megünneplésére készülünk, a mai napon a megváltás kezdetére figyelünk. Arra az eseményre, amikor Mária, a názáreti lány megismeri Isten vele kapcsolatos szándék