Back to top

Virágvasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

 HIRDETÉSEK:

* A nagyhét programja a következő:

1. Nagycsütörtök, április 18. az Utolsó Vacsora szentmiséje a plébániatemplomban 18,00 órától

2. Nagypéntek, április 19 (Szigorú böjti nap).Az Úr Jézus kereszthalálának a szertartása a plébániatemplomban  18,00 órától, utána szentségimádás a szentsírnál. A szentsírnál elhelyezett perselybe gyűjtés lesz a jeruzsálemi szentsír javára.

3. Nagyszombat, április 20 Egész napos szentségimádás Jézus sírjánál: d.e. 10 órától – este 20 óráig. A sekrestyében elhelyezzük a szentségimádási órák programját, kérjük a kedves híveket, jegyezzék be nevüket, hogy a virrasztás Jézus sírjánál biztosítva legyen. Kérjük a szentségimádáson minél többen