Back to top

ADVENT I. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Adventben minden hétfő, szerda, csütörtök, péntek és szombat reggel 6,30 órától róráte szentmisét tartunk.

2. Pénteken, december 8-án Szeplőtelen fogantatás ünnepe. Szentmisék a Szent István templomban d.e. 9,30 órától, a plébániatemplomban d.u. 17,00 órától lesznek.

3. Szombaton, december 9-én, 12,30 órai kezdettel tartjuk templomunk búcsúját. Kérjük a kedves híveket jöjjenek el, hogy együtt imádkozzunk, ünnepeljünk. 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!

 

ELMÉLKEDÉS:

Advent első vasárnapján Jézus különösen hív minket, hogy vigyázzunk és legyünk éberek. Nem arra hív minket, hogy másokra vigyázzunk, hanem elsősorban önmagunkra. Amikor rendben leszünk önmagunkkal, őszinték és egyenesek, akkor másokat is jobban tudunk majd szeretni. A Szeretet parancsolata az Isten, a felebarát és önmagunk szeretetét jelenti.  Önmagunkra figyelni azt jeleni, hogy gyakoroljuk az önszeretetet. Önszeretet arról szól, hogy valóban figyelek arra, mi az életem központja. Mi körül forog az életem: a siker, a figyelem felkeltése másokban, a munka, a pénz vagy az idő. Ha csak ezekre figyelek, akkor nagy a veszély, hogy az önző vágyaimat táplálni fogom, ami a lelki halálhoz vezethet. Isten hív a szeretet szabadságára. Ez csak akkor  lehetséges, ha az életem központjában az Isten önzetlen szeretetét helyezem. Hogyan tehetem ezt? Az egyik módszert Ferenc pápa adja nekünk, amikor felteszi nekünk a kérdést egyik  üzenetében:  Amikor találkozunk egy emberrel, aki valóban szükséget szenved…megláttuk-e benne Isten arcát? Képes vagyok feláldozni a saját időmet, pénzemet, jó híremet és kényelmes életemet? Képes vagyok beismerni hibáimat, hogy lássam az Istent az emberekben? Csak akkor válik az Isten az életem központjává, amikor fontos lesz számomra a másik ember is. Virrasztani és ébernek lenni elsősorban azt jeleni, hogy az adventi napokban engedjük, hogy bennünk elsősorban az Isten éljen, aki vezetni fog minket az emberek felé is.

 

A HÉT SZENTJE:

Szent Ambrus püspök

Trierben született 340 körül, családja Rómából származott. Rómában tanult, diplomáciai pályára készült, majd Sirmiumban (Sremska Mitrovica) volt hivatalnok. 374-ben Milánóban működött mint a város prefektusa, és egy püspökválasztás során a katolikusok és ariánusok csaknem véres zavargásba keveredtek. Ambrus a rend fenntartására katonákkal sietett a helyszínre. Ekkor a nép, egy gyermek bekiabálására, közfelkiáltással püspökké választotta, pedig akkor még csak hittanuló volt. Megkeresztelkedett, pappá szentelték, és egy hét múlva  december 7-én fel is szentelték Milánó püspökévé. Püspöki feladatait nagyon jól látta el, mindenki iránt gyakorolta a felebaráti szeretetet, népe pásztora és tanítója volt. Az ariánusok ellen küzdött, könyveket írt, kiváló szónok volt, és küzdött a pogányság maradványai ellen is. Beszédeit tömegek hallgatták, tanulmányozására Ágoston Afrikából Milánóba utazott. A szónoklatok  hatása alatt Ágoston megtért, megkeresztelkedett, új életet kezdett. Hatalmas tudása, kiváló politikai érzéke, rendíthetetlen hite a legjelentősebb egyházatyák közé emelte. Mindég a legfontosabbnak tartotta a püspöki feladatait, de ebben gyakran gátolta a politikában rá váró feladatok megoldása. Meghalt 397. ápr. 4-én Milánóban és ott van eltemetve.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: DECEMBER

3. Iz 63,16b-64,1-8     

1Kor 1,3-9                       

Mk 13,33-37         

 4. Iz 2,1-5

Mt 8,5-11            

5. Iz 11,1-10

Lk 10,21-24       

6. Iz 25,6-10

Mt 15,29-37

7. Iz 26,1-6

Mt 7,21.24-27

8. Ter 3,9-15.20         

Ef 1,3-6.11-12           

Lk 1,26-38

9. Iz 30,19-21.23-26

Mt 9,35-10,1.6-8

 

MISEREND:

Hétfő: 6,30 – Hálaadás Andra szándékára

Kedd:9,00–† Herbert Magda (6 hetes) 

           17,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szerda: 6,30 - Hálaadás Bogdan szándékára

Csütörtök: 6,30 – Hálaadás Andra szándékára

                16,30 - Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek:  Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Szombat: 12,30 – BÚCSÚS SZENTMISE

–      † Ana és Lucia nővér

–       Ana szándékára