Skip to Content
Szeptember: Földanya, Szél, Szent Mihály hava                   2017.Szeptember.25, hétfő, Eufrozina napja.  Holnap Jusztina napja lesz.

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

HIRDETÉSEK:

1. A pécsi Harka néptánccsoport és a medgyesi Gyöngyvirág Néptánccsoport közös fellépést tart a medgyesi Adolf Kolping Gyermekotthon gyermekeinek megsegítésére! Szeretettel várnak mindenkit ma, (2017. aug. 6-án) 18 órakor a Traube terembe. A belépés díjtalan, adományaikat a gyermekek iskolakezdésével járó költségek fedezésére fordítják

2. Szombaton, 2017. Aug. 12-én 16 órakor a kőfaragók bástyájában képkiállítás megnyitóra kerül sor a Hargita Kulturális Központ, a medgyesi Polgármesteri Hivatal és a medgyesi római katolikus plébánia közös szervezésében. A  kiállítást a medgyesi fotótábor képanyagából válogattuk. 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”

 

ELMÉLKEDÉS:

Egyházunk Urunk színeváltozását ünnepli a mai napon. A színeváltozás eseményére már a VIII. század óta jelentős ünneppel emlékeztek a keleti keresztények, de a nyugati Egyházban csak 1457-ben iktatta be az éves szertartásrendbe III. Callixtus pápa. 
A színeváltozás jelentős esemény Jézus életében, hiszen ekkor az ő istensége, isteni dicsősége tárul fel. Jézus azért mutatta meg isteni dicsőségét Péternek, Jakabnak és Jánosnak a Tábor-hegyen, hogy kereszthalálát látva ne veszítsék el reményüket. Ők erre az eseményre gondolva megérthették, hogy a szenvedés útjának végső állomása nem a halál, hanem az Isten által ajándékozott új élet. Életünk egyes pillanataiban ugyanúgy átérezhetjük Isten közelségét, miként azt megtapasztalta a három apostol. Azokban a napokban, amikor a kereszthordozás nehézségeit érezzük, szívünkben ott él a feltámadás és az isteni dicsőség megtapasztalásának reménye. Máté evangélista megjegyzi, hogy Jézus dicsőségének látványa rémülettel tölti el a három apostolt. Isten jelenlétének megtapasztalásakor ez a félelem szokott lenni az első emberi reakciónk. Kicsinységünk tudatában megrettenünk Isten végtelen hatalma előtt, s bűneink miatt félelem tölt el minket a szent Isten közelségében. E félelmeinket Jézus érintése oszlatja el. Megérintette egykor az apostolokat, s megérint minket is, majd szavakkal bátorít, hogy ne féljünk. Jézus szeretetteljes közeledése ébresszen bizalmat bennem! 

 

KERESZTELÉS:

          Burján Ștefan

            Fülöp Attila

 

 

TEMETÉS:

Steurer Andrea 16 éves

A HÉT SZENTJE:

Szent Lőrinc vértanú

II. Szixtusz pápának (257-258) volt kedves diakónusa. Feladata nemcsak a liturgiában való segédkezés volt, hanem a szegények szolgálata is hatáskörébe tartozott. Lőrincet tüzes rostélyon megégették, és a közelben eltemették.  Egy Ciriaca nevű keresztény özvegyasszonnyal a közelben volt sírtelke, és felajánlotta, hogy oda temessék el Lőrincet. Nagy Konstantin császár 330-ban nem a vértanú sírjára, hanem melléje épített templomot. A sír köré pedig ezüstráccsal elválasztott félkör alakú helyiséget vájatott ki. A vértanú sírja fölé csak II. Pelagius pápa (+590) építette fel a bazilika legértékesebb képei a XI. századból valók, melyek megörökítik Szent Péter apostolt Szent István és Lőrinc diakónusokkal. De itt található húsz freskó Szent Lőrinc életéről. Érdemes mgemlíteni a jó cselekedetekről készült freskókat. Természetesen itt található a vértanú diakónus ereklyéje is, akinek dicsőségét a diadalív felírása is hirdeti: „Szenvedésed lángja templomaidat tiszteletre méltó fénybe burkolták, Lőrinc levita!”   

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Augusztus

6.Dán7,9-10.13-14  7.Szám11,4-15  8. 1Kor201-10a 

   2Pét1,16-19              Mt 14,13-21        Lk 9,57-62     

   Mt 17,1-9                                                 

              9. Zsid 10,32-36            10. 2Kor9,6-10

                  Jn 15,9-17              Jn 12,24-26                  

            11. Fil 3,8-14            12. MTörv 6,4-13

                  Mt 19,27-29              Mt 17,14-20

 

 MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Vándor család szándékára

Kedd:  9,00 – 

            18,00 – Ursu Margit (6 hetes)

Szerda: 7,30 –

            18,00 – Gheorghe egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Ft. Ion, Ion és Rafila

            18,00 – Ioana egészségéért

Péntek: 7,30 – Agnes egészségéért

             18,00 -  † Ana

Szombat: 7,30 – Elena és Alexandru

              18,00 –

 

A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

            A templom Isten háza.

1. Ezért imádságos szándékkal lépjük át küszöbét: „Örvendeztem, mert azt mondták nekem, az Úr házába indulunk.” (121. Zsoltár)

2. Bemenetel előtt kapcsoljuk ki a mobiltelefonokat. Bemenetkor szenteltvízbe mártva ujjunkat, kereszttel (keresztvetés) jelöljük meg magunkat, térdhajtás nélkül.

 (folytatjuk...)