Skip to Content
Január: Fergeteg, Tél, Boldogasszony hava                   2018.Január.23, kedd, Zelma napja.  Holnap Timót napja lesz.

ÉVKÖZI XXIII. VASÁRNAP

ÉVKÖZI XXIII. VASÁRNAP
HIRDETÉSEK:
 
Csütörtökön, szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén szentmisék a Szt. István templomban 9,30 órakor, a plébániatemplomban pedig 18,00 órakor lesznek.
 
 
EVANGÉLIUM:
 
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: ,,Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.''
 
ELMÉLKEDÉS: 
 
A mai evangéliumban arra ad Jézus javaslatot, hogy az egymás közti nézeteltéréseket miként lehet testvéri módon elrendezni. Azt tanácsolja, hogy igyekezzünk jó hatással lenni másokra, amikor valamilyen hibára figyelmeztetünk. Jól tudjuk, hogy milyen nehéz beismerni a hibát, s talán még nehezebb változtatni önmagunkon. Ha jószándékkal szeretnénk másoknak segíteni, hogy kijavítsák hibáikat és felülemelkedjenek emberi gyengeségeiket, akkor ő bármennyire is furcsának tűnik ő a változást magunkon kell elkezdenünk. Szavakkal nagyon nehéz bárkit is meggyőzni, hogy változzon meg, de ha mi képesek vagyunk a javulásra, akkor ez példa lehet másoknak. Természetesen előfordulhat az is, hogy nekünk sem megy a változás. De ez figyelmeztessen minket, hogy legyünk türelmesek másokkal. Elsősorban ne a másik emberben található rosszal küzdjünk, hanem azzal, ami bennünk van.
 
IGELITURGIKUS NAPTÁR:
 
Szeptember
 
10. Ez 33,7-10
 
11. Kol 1,24-2,3
 
12. Sir 24,23-31,  Róm 13,8-10,  Lk 6,6-11,  Lk 1,26-38,  Mt 18,5-20
 
13. Ef 4,1-7.11- 13
 
14. Szám 21,4b-9 , Mk 4,1-10.13- 20,  Fil 2,6-11,  Jn 3,13-17
 
15. Zsid 5,7-9
 
16. 2Kor 4,7-15,  Lk 2,33-35,  Jn 17,11b-19
 
MISEREND:
 
Hétfő: - 7:30 
Kedd:  - 9:00 
            - 18:00 
 
Szerda: -7:30
             -18:00 - † Kiss Ioan (6 hetes)
 
Csütörtök: SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA
               -9:30 
               -18:00
 
Péntek:  -7:30
              -18,00 - † Steurer Andrea (6 hetes)
 
Szombat: -7:30
                -18,00 - † György Domokos (6 hetes)
 
A HÉT SZENTJE:
 
Aranyszájú Szent János
 
344 és 349 között Antiochiában született, előkelő családja révén kitűnő nevelést kapott. Magas rangú katonatiszt apját korán elvesztette. Anyja nem kötött új házasságot, csakhogy teljesen fia nevelésének szentelhesse magát. János 18 évesen keresztelkedett meg.
Szónoklattant tanult, ügyvédnek készült. Anyja halála után aszketikus életet élt, remeteségben akart élni, bár püspökké szerette volna tenni az antiochiai pátriárka. Itt, az antiochiai hegyek közt megírta "A papságról" című híres művét arról a papi eszményről, amit ő szeretett volna szentségben, tudományban és életbölcsességben a papságban megélni. Öt évi ima, Szentírás- tanulmányozás, vezeklés és elmélkedés után egészsége megromlott, vissza kellett térnie a városba. Itt diakónussá szentelik, majd hat év múlva, 386-ban pappá szentelték, nagyhatású szónok lett, nyelve kristálytiszta görög nyelv volt. Világosan fejtette ki az igazságot, szebbnél szebb képeket és hasonlatokat alkalmazott. Az új adókivetések hírére a nép lázadozását sikerült bűnbánatra fordítania és a császár kegyelmét is sikerült kieszközölnie. A császár csellel 397-ben Konstantinápoly püspökévé, pátriárkájává tette. Konstantinápolyban is szigorú beszédeiben az erkölcs pontos szabályozására törekedett, szembeszállt a császári fényűzéssel, szót emelt az igazságtalanságok ellen. Emiatt a féltékeny előkelők 403-ban megfosztották főpapi székétől és kétszer is száműzték Kis-Örményországba. A viszontagságoktól elcsigázva Kománában (Pontusz) a Fekete-tenger mellett halt meg 407. szeptember 14-én. Holttestét 438-ban átvitték Konstantinápolyba. Ezer bárka vett részt az ünnepi ceremóniában, és a gyermekei azoknak, akik száműzetésbe küldték, vagy küldették.
 
A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI
 
A templom Isten háza.
1. Ezért imádságos szándékkal lépjük át küszöbét: „Örvendeztem, mert azt mondták nekem, az Úr házába indulunk.” (121. Zsoltár)
 
2. Bemenetel előtt kapcsoljuk ki a mobiltelefonokat. Bemenetkor szenteltvízbe mártva ujjunkat, kereszttel (keresztvetés) jelöljük meg magunkat, térdhajtás nélkül.
 
(folytatjuk...)