Skip to Content
Március: Kikelet, Fák, Böjtmás hava                   2018.Március.24, szombat, Emőke napja.  Holnap Gábor napja lesz.

ÉVKÖZI XXIX. VASÁRNAP - MISSZÓS VASÁRNAP -

ÉVKÖZI XXIX. VASÁRNAP  - MISSZÓS VASÁRNAP -

EVANGÉLIUM

 

Abban az időben: A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a következő kérdéssel: ,,Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?'' De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: ,,Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!'' Aztán megkérdezte tőlük: ,,Kinek a képe és a felirata ez?'' Azok azt felelték: ,,A császáré.'' Erre ő így szólt hozzájuk: ,,Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré - az Istennek pedig, ami az Istené!'' Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

 

 

 

ELMÉLKEDÉS

 

Missziós lelkülettel kell szolgálnunk az embereket! Mivel ma missziós vasárnap is van, szükséges erről is szólni. Ha manapság valaki missziós munkát akar végezni, nem kell egzotikus népeket felkeresnie, akik még nem hallottak Jézus tanításáról. Ma még többségben élnek körülöttünk azok, akikben negatív előítéletek élnek a kereszténységről. A több évtizedes vallásellenes nevelésnek köszönhetően is a mai kereszteletlen magyarok általában többet tudnak a kereszténység bűneiről, mint magáról Jézusról és tanításáról. E nem keresztények szemében a kereszténység túlhaladott, ósdi, hamis cikk. Meggyőződésünk – mivel az inkább gyakorlatijellegű és filozófiai – aligha változtatható meg puszta érvekkel és tanítással. Meggyőződésük csak keresztény tanúságtétellel, vonzó keresztény élettel változtatható meg. Szent Péter apostol ezt írja: „az Isten akarata, hogy tetteitekkel némítsátok el az ostoba emberek tudatlanságát” (1 Pét 2,15). A missziós lelkület azt jelenti, hogy a plébánia mint közösség tagjaként – és nem csellengő ritterként, lovagként – gyakorlati keresztény életemmel próbálom eloszlatni vallástalan környezetemben a kereszténységgel kapcsolatos előítéleteket, másrészt megerősítem a plébánia közösségemhez tartozó hittestvéreim hitét.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Október

 

22. Iz 45,1.4-6   

 

  23. Róm 4,20-25

 

  24. Róm 5,12;15;17-21

     1Tessz 1,1-5b      

Lk 12,13-21           

Lk 12,35-38

       Mt 22,15-21        

                           

      25. Róm 6,12-18      

 

26. Róm 6,19-23

      Lk 12,39-48  

    Lk 12,49-53

 

              

27. Róm 7,18-25           

 

28. Ef 2,19-22

                  Lk 12,54-59          

     Lk 6,12-19

 

A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

 

A templom Isten háza.

1. Ezért imádságos szándékkal lépjük át küszöbét: „Örvendeztem, mert azt mondták nekem, az Úr házába indulunk.” (121. Zsoltár)

2. Bemenetel előtt kapcsoljuk ki a mobiltelefonokat. Bemenetkor szenteltvízbe mártva ujjunkat, kereszttel (keresztvetés) jelöljük meg magunkat, térdhajtás nélkül.

                  (folytatjuk...)

 

A HÉT SZENTJE

 

Szent Simon és Júdás apostolok

SZENT SIMON kutatói közül sokan úgy tartják, hogy Kánában született, vannak, akik azonosítják a kánai mennyegző vőlegényével is. Ez azonban tévedés, mert a kánáni elnevezés a zelóta szónak arám fordítása.

Neve az evangéliumban: Buzgó = zelóta (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Lk 6, 15) (Az Ószövetségi törvény buzgó követőit nevezték így.) Talán Egyiptomban, Észak Afrikában működött, egyesek szerint Britanniában. Valószínűbb azonban, hogy Perzsiában, Suanir városában tevékenykedett Júdás apostollal. Itt lett vértanú. Halála időpontja ismeretlen. Ereklyéi Rómában, Kölnben, és sok más helyen is találhatók.

SZENT JÚDÁS TÁDÉ a tizenkét tanítvány egyike, Jézus rokona, unokatestvére. (Mk 3, 18; Mt 10, 3) Máté és Márk az árulótól való megkülönböztetésül Tádénak (Taddeusnak, egyes kéziratokban Lebbeusnak) nevezi, János pedig hozzáteszi: "nem az áruló" (Jn 14, 22). Atyja Alfeus-Kleofás volt (van, aki állítja, hogy Szent József testvére), anyja pedig Mária, a Szent Szűz "nőtestvére", vagyis közeli rokona. Ismert két unokája, tehát családos ember volt. Egyesek valószínűsítik, hogy a kánai esküvő vőlegénye ő volt. Valószínűleg jómódú földműves lehetett az apostol  a meghívása előtt. Az utolsó vacsorán ő kérdezte meg az Urat, miért csak az apostoloknak, és nem a világnak nyilvánította ki magát. (Jn 14, 22) Biztos adat működéséről a 64-66 körül írt levele. Működéséről semmi biztosat nem tudunk, még a hagyomány sem egységes róla. Egy legenda szerint apostolként hirdette az evangéliumot, de ugyanakkor Edesszában is a 70 tanítvány egyikének említik, bár ez valószínűleg tévedés. Régi hagyomány szerint Mezopotámiában hirdette az evangéliumot, majd Simonnal közösen munkálkodtak Perzsiában, és ott, Suanir városában lefejezéssel szenvedett vértanúhalált. Mégis a legvalószínűbb, hogy Palesztinában, Beirutban szenvedett vértanúságot. Simonnal közös ünnepüket Rómában a 9. századtól ezen a napon ülték meg.

 

MISEREND

 

Hétfő: : 7:30

Kedd:  9:00 Imre

           18:00

 

Szerda: 7:30

 

Csütörtök: 7:30

                 18:00

 

Péntek:  7:30

             18:00  

 

Szombat: 7:30

              18:00

 
 
 

HIRDETÉSEK

 

1.Jövő vasárnap, október 29-én kezdődik a téli időszámítás, az európai gyakorlatnak megfelelően hajnali 3 órakor 2 órára kell igazítani az órákat.

2. A plébánia irodáján vásárolhatók a 2018-as évre szóló forgatós- és gyereknaptárak, a Katolikus kalendárium, valamint a Katolikus Kincses Kalendárium.