Skip to Content
Március: Kikelet, Fák, Böjtmás hava                   2018.Március.24, szombat, Emőke napja.  Holnap Gábor napja lesz.

ÉVKÖZI XXXI. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

 ÉVKÖZI XXXI. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

EVANGÉLIUM:

 

          Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz: ,,Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.''

 

ELMÉLKEDÉS:

 

            A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy Jézus éles kritikát fogalmaz meg az írástudók és a farizeusok vallásosságával kapcsolatban. Nem a tanításukkal volt gondja, hanem a magatartásukkal. Abban az időben írástudóknak nevezték azokat, akik a törvények értelmezésével, magyarázatával foglalkoztak. A zsidó emberek életét a mózesi törvény szabályozta, amely a vallási és a társadalmi, az egyéni és a közösségi életre egyaránt vonatkozott. Az évszázadok során a Mózesnek adott eredeti isteni törvényekhez sok más emberi szabály és előírás kapcsolódott. Az írástudók arra törekedtek, hogy az emberi parancsokat is visszavezessék a mózesi törvényekre, mintegy isteni eredetet, alapot adva nekik, bár ez nem mindig sikerült. Az írástudók tanításával, törvényértelmezésével tehát nincs Jézusnak nagyobb problémája, azzal viszont igen, hogy éppen ők nem tartják meg ezeket a törvényeket, illetve inkább csak a látszatra törekszenek. Ezt nevezzük képmutatásnak, farizeusi lelkületnek, amely nem igazi vallásosságot jelent, hanem csak annak látszatát. Ez a vallásosság nem Isten iránti szeretetből fakad, hanem az emberi elismerést keresi. Jézus ezt a magatartást nem tartja követendőnek. A magamutogatás és az öndicséret helyett Jézus az alázatosságot ajánlja követőinek. Az alázatos ember minden jót Istennek tulajdonít.

 

 

A HÉT SZENTJE:

Nagy szent Leó pápa

        A hagyomány annyit őrzött meg róla, hogy Tusculanumban született. Az első történelmi adat I. Caelestin pápa (422-432) idejéből van. Leo akkor mint diakonus Galliában járt. III. Sixtus (432-440) ismét Galliába küldte, és ott érte a pápa halálhíre. Őt választották meg utódjául. Pápasága alatt történt, hogy Attila 452-ben, Genzerich, a vandálok királya pedig 455-ben Rómát fenyegették. A szent pápa mindkettőt visszafordulásra bírta. Sokat küzdött az eretnek tanítások ellen. 451-ben az ő apostoli levele nyomán döntött a chalcedoni zsinat. Írásai és beszédei miatt az egyháztanítók között tiszteljük.461. november 10-én halt meg. A Vatikánban temették el.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Tibor és Diana egészségéér

Kedd:  9,00 – Mónika egészségéért

            17,00 – Rózsafüzér társulat elhunyt tagjaiért

Szerda:7,30–Agnes, Sebastia, ás Ana egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Tibor és Diana egészségéért

                    16,30- Tibor és Diana egészségéért

Péntek:7,30 – Kovács Márton, Erzsébet és László

            17,00 – Imre, Lajos, Katalin és Erzsébet

Szombat: 7,30 – Maria és Lucia nővér

               16,30 – Tampa egészségéért

 

A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

5. A templomban az ismerősök legfeljebb fejhajtással köszöntik egymást, de beszélgetés, kézfogás nincs.

6. Figyelmünket a templom, a szentmise foglalja le, anélkül, hogy a templom közönségét szemlélnönk jobbra-balra, vagy hátra tekintgetve.

7. Szentmise, istentisztelet, prédikáció alatt kerüljünk minden fölösleges mozgást, sétálást, hogy ne zavarjuk a hívek figyelmét, áhítatát. A műemlék-látogatás nem istentisztelet idejére való.                      (folytatjuk)

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: November                             

5. Mal 1,14b-2,2b.8-10   

6.Róm 11,29-36  

7.Róm 12,5-16

  1 Tessz 2,7b-9.13         

   Lk 14,12-14        

   Lk 14,15-24              

   Mt 23,1-12        

8. Róm 13,8-10           

9. Ez 47,1-2.8-9.12

    Lk 14,25-33                

   1 Kor 3,9c-11.16-17

   Jn 2,13-22

10. Sir 39,8-14   

11. Iz 61,1-3a

     Mt 19                

    Mt 25,31-40

 

KERESZTELÉS:

   Miklós Ivett

 

TEMETÉS:

Murvay Vilmos Cristian 50 éves

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI NOVEMBER HÓNAPRA

Missziós: Az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról szavaikkal és tetteikkel tett tanúságtételük elősegítse a párbeszédet, a békét és a kölcsönös megértést, főleg a más valláshoz tartozókkal.