Skip to Content
Március: Kikelet, Fák, Böjtmás hava                   2018.Március.24, szombat, Emőke napja.  Holnap Gábor napja lesz.

ÉVKÖZI XXXII. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

ÉVKÖZI XXXII. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. November 15-e a Magyar Szórvány Napja.  Ez alkalom megünneplésére a Medgyesi RMDSZ, a Medgyesi MADISZ,  a Hargita Megyei Kulturális Központ közreműködésével fotókiállítást szervez a Medgyesi Millennium-Házban.  A "Székelyföld, arcok, tájak emberek" című tárlatot Ádám Gyula fotóművész nyitja meg, november 15-én, szerda délután, 18:00 órától. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

2. November 17-én, pénteken, a Nőszövetség Erzsébet napot ünnepel. Ez alkalomból ökuménikus városi nőszövetségi találkozóra kerül sor. Az ünnepi program szentmisével kezdődik délután 16,00 órakor a plébániatemplomban. A szervezők minden érdeklödőt szeretettel várnak.

3. Jövő vasárnap, november 19-én végezzük a megszokott Szent Erzsébet napi gyűjtést a Főegyházmegyei Caritas javára. 


EVANGÉLIUM:

        Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: ,,Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!'' Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: ,,Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!'' Az okosak ezt válaszolták: ,,Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!'' Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: ,,Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!'' De ő így válaszolt: ,,Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!'' Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

 

ELMÉLKEDÉS:

            A mai evangélium az okos és a balga szüzekről szól. Ez a rész nem elsősorban a várakozás időszakára figyel, hanem a vőlegény (az Úr) megérkezésének körülményeit is részletezi. Ezek szerint mindazok, akik felkészülten várakoztak, azonnal bemehettek a menyegzős házba, amely jelen esetben az örök élet üdvösségét jelképezi. Azok viszont, akik késve érkeztek, hiába próbáltak később bejutni. Az üdvösség várása nagyon is gyakorlati dolog. Nem elég tehát a Hiszekegyben megvallanunk, hogy Krisztus „újra eljön dicsőségben”, hanem állandóan készen kell állnunk a vele való találkozásra. Azt a cselekedetet, hogy az okosak nem adtak olajukból a balgáknak, nem érdemes irigységnek minősítenünk, hiszen az evangélista nyilvánvalóan azt akarta ezzel kifejezni, hogy az üdvösségre jutás mindenkinek személyes felelőssége. Senki sem tud mások helyett üdvözülni és senki sem tud mások érdemei miatt üdvözülni. Jócselekedeteinkkel csak a magunk üdvösségét tudjuk biztosítani, de imádságainkkal másokat is segíthetünk abban, hogy ők is az üdvösség útján haladjanak. A mi törekvésünkön és jótetteinken múlik, hogy elnyerjük-e Istennek ezt a végtelen értékű, és mindenkinek felkínált ajándékát.

 

A HÉT SZENTJE:

Nagy  szent Gertrúd

           Valószínűleg Thüringiában született, 1256-ban. Ötéves korában kolostorba került, és ott Szent Mechtild volt a tanítója. Kitűnően megtanult latinul, és nagy tudományos műveltségre tett szert. 26 éves korában lelki eljegyzésben volt része az Üdvözítővel, és ettől kezdve misztikus életet élt. Csodálatos kinyilatkoztatásokban volt része, elragadtatásokban, melyeknek valódisága mellett gyermekded egyszerűsége, józan bölcsessége és feddhetetlen életszentsége tanúskodott. Kinyilatkoztatásait az Üdvözítő parancsára latin nyelven leírta. Sok írása elveszett. A megmaradottakat tökéletes latin nyelvezet, nemes egyszerűség, világosság, teológiai mélység, és forró istenszeretet jellemzi. A nép kezdettől fogva szentként tiszteli.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Vándor család szándékára

Kedd:  9,00 – Tampa egészségéér

             17,00 - András, Anna, Berta, Béla

Szerda: 7,30 -  Tampa egészségéért

Csütörtök: 7,30 –Ft. Vasile, Anița, Vasile, Maria , a Crețu, Pușcă és Huszár családok elhunytjaiért

                  16,30-Lakatos Simon, János és Erzsébet

Péntek:  7,30 –

             16,00 Mihály

Szombat: 7,30 – Márton Irén

                16,30 -

 

TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

8. A ruházat tisztességes legyen: félmeztelenség nem talál a szent helyhez, még kevésbé a szentáldozáshoz.

9. A szentmisét nem hallgatjuk, hanem azon részt veszünk. Ezért közösen mondjuk az imákat, figyeljük az áldozópap hangosan végzett imáit, olvasmányait. A szentmise nem magánájtatosság. Mind az imában, mind pedig az éneklésben alkalmazkodunk a közösséghez, vigyázva, hogy együtt kezdjük és együtt fejezzük be másokkal. A szép közös éneket ne zavarja egyesek túleröltetett hangja. Akinek hallása bizonytalan, egészen halkan kapcsolódjék az éneklésbe.        (folytatjuk...)