Skip to Content
Március: Kikelet, Fák, Böjtmás hava                   2018.Március.24, szombat, Emőke napja.  Holnap Gábor napja lesz.

Hosszabbított program az első félév tükrében

Hosszabbított program az első félév tükrében

A 2017-es tanév szeptemberétől egyesületi keretek között működik a délutáni iskola Medgyesen – ahogy itt nevezik: a hosszabbított program. Működtetője a Medgyesi MADISZ, helyszíne Szeben megye egyetlen magyar tannyelvű alapfokú oktatási intézménye, a medgyesi Báthory István Általános Iskola. A délelőtti tanítást követően a négy délutános felügyelő veszi át az osztályokat, 12 vagy 13 órától délután 16 óráig. A délutáni foglalkozás ebéddel kezdődik, házi feladat írással folytatódik, és legtöbbször játékkal vagy kézműves foglalkozással zárul. Közel 60 medgyesi kisdiák vesz részt a programban.

A program egyik fontos hosszú távú célja – itt szórványban különösen – az anyanyelv használatának elősegítése. Ez megvalósul már azáltal is, hogy a kisdiákok magyar nyelvű környezetben töltenek tanítás után legalább három órát. A családfenntartó, dolgozó szülők számára megoldást kínál a gyermekek felügyeletében, hiszen azok így biztonságos környezetben lehetnek. További szempont nemcsak a szülők, hanem maguk a diákok részéről is, hogy elkészüljenek a házi feladattal. Más szülők a leckeírással szemben azt tartják fontosnak, hogy gyermekük társas, korosztályi környezetben töltse szabadidejét.

A gyermekek számára pedig, az elvárásokkal párhuzamosan, szeretnénk egy olyan non-formális tanulási környezetet teremteni a délutáni időszakban, amelyet ők elsősorban élményként élnek meg, de eközben számos készségük, képességük fejlődhet.

A házi feladatok megoldása mellett ügyességi játékokkal, kvízzel, logikai feladatokkal, társasjátékokkal készülnek a délutános felügyelők. Kézműves foglalkozással, vetélkedőkkel, színezéssel, alkotással telnek a délutánok. Előkerülnek a sudoku-k, a rejtvények és a nyelvi feladatok is. Csoportbontásban péntekenként filmdélutánt szervezünk, ezzel egy időben a diákoknak lehetőségük van választani: a házi megoldása vagy ünnepkörökhöz, rendezvényekhez kapcsolódó kézműves foglalkozás közül. A kisdiákok egyéni, csoportos fejlesztése szempontjából sokat tud segíteni az iskola igazgatójának, illetve a délelőttös tanítók támogató attitűdje. A jó együttműködésre számos jó példa alakult ki az első félévben.

A hosszú távú eredmények között érdemes figyelembe venni, hogy Medgyes az elmúlt évtizedekben is élen járt a magyarságmegtartó kezdeményezések megvalósításában. Szórványtelepülés, mégis számos alternatívát nyújt a magyar közösségnek: iskola, egyházi intézmények, civil szervezetek kínálnak mozgásteret. Ebben a projektben a település jelenlegi ifjúsági csapata lép ki a megszokott szervezeti keretei közül. Már nem csupán fiataloknak szóló programokkal, rendezvényekkel, táborokkal szólítják meg a tágabb közösséget, hanem több éves, folyamatos projektek megvalósításán dolgoznak.  A programnak köszönhetően helyi magyar munkavállalókat foglalkoztat az egyesület, ami a szórványban élők magyar identitásának megerősítését tovább szolgálja.

Számukra olyan non-formális oktatásban, gyermeknevelésben és napközis rendszerekben jártas szakembereket hívtunk meg, akikkel beszélgethettek az elmúlt időszak tapasztalatairól, illetve további képzéseket, tanulmányutakat és konzultációkat szervezünk. A projekt a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg és a MADISZ folyamatosan dolgozik újabb források bevonásán.  

Ez egy olyan többszereplős pilot-projekt, melyben a gyerekek, a szülők, továbbá az egyesület, illetve az iskola munkatársainak együttműködése bontakozik ki. Mindezt idő és közös tapasztalat árán lehet a lehető legjobban összehangolni.

A programban dolgozók meglátásaiból egyaránt építkezünk.

Kiss Noémi az előkészítős osztály délutános nevelője így foglalta össze az elmúlt időszakot: „A gyerekek teljesen megváltoztatták a gondolkodásom. Nem gondoltam, hogy még valahonnan annyi szeretetet kaphatnék, mint tőlük. A szeretet kölcsönös, így a gyerekek tanítása, nevelése is sokkal kellemesebb. A kisdiákjaink fejlesztésén Szabó Gitta tanítónővel közösen dolgozunk. Az, hogy a tanítás után elmondja, mire kell összpontosítsak, az számomra a legnagyobb segítség.”

Soldorfean Zsuzsa a 2. osztály nevelője hozzá tette: „A szülőknek nagy segítség a délutáni iskola, hiszen legtöbben 16 óráig dolgoznak. Saját tapasztalat ez, mert az én gyerekem is részt vesz a programon. Nagy segítség számomra, hogy otthon már csak közösen átnézzük a házi feladatot.”

Balázs Noémi, a 3. osztály nevelője szerint a diákok sokkal felelősségtudatosabbak, mint év elején. Tudják azt, hogy a házi feladat egy kötelesség, és amíg az nincs meg, addig nincs más foglalkozás.

Tóth Mária az első osztályosokkal és a negyedikesekkel foglalkozik: „Észrevehető, hogy az elsősök bátrabbak lettek, önállóbbak és nagyon igyekeznek először a házi feladatok megoldásával. Nagyon várják a kézügyességi tevékenységeket és beleélik magukat. December óta a negyedik osztályosok is velünk vannak. Azon dolgozom és remélem sikerül majd a két osztály tanulóit összeszoktatni a közös tevékenységek által. Én úgy gondolom, ezzel a programmal nagyban hozzájárulunk a kisiskolások közösségbe való integrációjában, ugyanakkor a szocializálódásukban is.”

„A Hosszabbított Program nem tökéletes – mondta Balázs Botond, a projekt felelőse. - De magunk mögött tudhatjuk a projekt első hat hónapját, annak a közel hatvan családnak köszönhetően, akik bíztak ebben a kezdeményezésben. Ők velünk együtt léptek arra a járatlan útra, ami valóban számos megoldandó helyzetet teremtett. Ezeket legjobb tudásunk szerint orvosoltunk, vagy folyamatosan dolgozunk a javításán. Hosszú távú céljai szerint a program a teljes magyar közösséget szolgálja, ezért köszönjük a bizalmat, az őszinte visszacsatolást és az együttműködést.”

Ferencz Klaudia, Petőfi Sándor ösztöndíjas

Hosszabbított program az első félév tükrében
Hosszabbított program az első félév tükrében
Hosszabbított program az első félév tükrében
Hosszabbított program az első félév tükrében
Hosszabbított program az első félév tükrében
Hosszabbított program az első félév tükrében