Skip to Content
Február: Jégbontó, Élet-föld, Böjtelő hava                   2018.Február.25, , Géza napja.  Holnap Edina napja lesz.
Vasárnapi értesítő

ADVENT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK: 

1.Jövő héten, csütörtökön és szombaton, nem lesznek délutáni szentmisék a Szent István templomban.

2.Jövő vasárnap a Szent István templomban, a 9,30 órás szentmise Ft. Harai Pál atyáért lesz felajánlva.

 

ADVENT I. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Adventben minden hétfő, szerda, csütörtök, péntek és szombat reggel 6,30 órától róráte szentmisét tartunk.

2. Pénteken, december 8-án Szeplőtelen fogantatás ünnepe. Szentmisék a Szent István templomban d.e. 9,30 órától, a plébániatemplomban d.u. 17,00 órától lesznek.

3. Szombaton, december 9-én, 12,30 órai kezdettel tartjuk templomunk búcsúját. Kérjük a kedves híveket jöjjenek el, hogy együtt imádkozzunk, ünnepeljünk. 

ÉVKÖZI XXXIV. VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1.Péntek, elsőpéntek, reggel 7,30-kor román nyelven, délután 17,00 órakor magyar nyelven lesz a szentmise, a szentmisék végén szentségimádás.

2. Jövő vasárnap az új egyházi év kezdete, advent első vasárnapja és egyben elsővasárnap. A szentmisék után rövid szentségimádás lesz.

3. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megszervezzük „Szent Erzsébet kosarát”, amelyet a Szt. Ferenc oltárnál készítettünk elő, mától egészen december 17-ig. Itt a kedves a hívek elhelyezhetik azon adományokat, amelyekből a karácsony ünnepére megajándékozhatjuk rászoruló testvéreinket. 

ÉVKÖZI XXXIII. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. A Háromszék Táncegyüttes előadást tart 2017. november 22-én, szerdán,  19 órai kezdettel a Traube terembe . A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

2. 2017. november 24-én, pénteken a délutáni szentmise után Sárközi Sándor piarista atya a Kegyes Tanítórendről és a magyar irodalom istenes verseiről tart előadást, a szerzetesrend pápai jóváhagyásának 400., és alapítója, Kalazanci Szent József szentté avatásának 250. évfordulója alkalmából. 

 

ÉVKÖZI XXXII. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. November 15-e a Magyar Szórvány Napja.  Ez alkalom megünneplésére a Medgyesi RMDSZ, a Medgyesi MADISZ,  a Hargita Megyei Kulturális Központ közreműködésével fotókiállítást szervez a Medgyesi Millennium-Házban.  A "Székelyföld, arcok, tájak emberek" című tárlatot Ádám Gyula fotóművész nyitja meg, november 15-én, szerda délután, 18:00 órától. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

2. November 17-én, pénteken, a Nőszövetség Erzsébet napot ünnepel. Ez alkalomból ökuménikus városi nőszövetségi találkozóra kerül sor. Az ünnepi program szentmisével kezdődik délután 16,00 órakor a plébániatemplomban. A szervezők minden érdeklödőt szeretettel várnak.

3. Jövő vasárnap, november 19-én végezzük a megszokott Szent Erzsébet napi gyűjtést a Főegyházmegyei Caritas javára. 

ÉVKÖZI XXXI. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

EVANGÉLIUM:

 

          Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz: ,,Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.''

Évközi XXX. vasárnap - Téli időszámítás kezdete

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?'' Jézus így válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.''

ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

 

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! -- A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?'' Azt felelték: ,,Az első.''Erre Jézus így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!''

 

ÉVKÖZI XXIII. VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:
 
Csütörtökön, szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén szentmisék a Szt. István templomban 9,30 órakor, a plébániatemplomban pedig 18,00 órakor lesznek.

ÉVKÖZI XIV. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: „Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű -- és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.”

 

Tartalom átvétel