Skip to Content
Február: Jégbontó, Élet-föld, Böjtelő hava                   2018.Február.25, , Géza napja.  Holnap Edina napja lesz.
Vasárnapi értesítő

Római Katolikus Plébánia- XXVI. ÉVKÖZI VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1.       Október 6-án   kedden Egyházközségi Biblianapot tartunk délután 16,00 órától.  Szentírás vasárnapjának közelében alkalmul szolgál arra, hogy ünnepeljük együtt Isten igéjét, és buzduljunk a vele való táplálkozásra. Buzdítjuk a kedves híveket a rendezvényen való részvételre. Szent Jeromos szavai szerint aki nem ismeri a Szentírást, az Krisztust sem ismeri.

2.       Szeptember 29-én, kedden, Szent Mihály, Gábor és Ráfáel főangyalok ünnepe, egyben a Főegyházmegye és a Gyulafehérvár-i Székesegyház búcsúünnepe. Gyulafehérváron a búcsússzentmise 11,00 órakor kezdődik. Szentmise 18,00 órakor lesz a plébániatemplomban.

Római Katolikus Plébánia -XXV. ÉVKÖZI VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1. Kedden, szeptember  22-én 18,00 órától ünnepélyes tanévnyító a Szent István templomban. Igét hirdet Böjte Csaba ferences atya.

2.  Jövő vasárnap a gyűjtést a Főegyházmegyei Hatóság felhívására a Szentírás terjesztéséért végezzük. Október 6-án   kedden Egyházközségi Biblianapot tartunk délután 16,00 órától.

3. Október 10-én 10,00 órai kezdettel szervezi a medgyesi római katolikus plébánia  kerületünk rózsafűzér társulatainak találkozóját.

4. A plébániai oktatást október 1-vel kezdjük.

 

Római Katolikus Plébánia- XXIV. ÉVKÖZI VASÁRNAP

 

EVANGÉLIUM:

 Abban az időben:
      Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: ,,Kinek tartanak engem az emberek?'' Azok így válaszoltak: ,,Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.'' Erre megkérdezte tőlük: ,,Hát ti mit mondotok, ki vagyok?''

Római Katolikus Plébánia - ÉVKÖZI XXIII. VASÁRNAP

HIRDETÉS:

         Kedden, szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén szentmisék

a Szt. István templomban 9,30 órakor, a plébániatemplomban pedig 18,00 órakor lesznek.

Római Katolikus Plébánia - ÉVKÖZI XV. VASÁRNAP

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI JÚLIUS HÓNAPRA

Általános: (Sport): Hogy a sport gyakorlása mindig alkalmul szolgáljon emberi testvériségre és növekedésre.

Missziós: (Világi misszionáriusok): Hogy a Szentlélek támogassa azoknak a világiaknak a munkáját, akik a szegényebb országokban hirdetik az evangéliumot.

Római Katolikus Plébánia - ÉVKÖZI X. VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1. Pénteken, június 12-én Jézus Szíve ünnepe van, délelőtt 9,30-kor a Szent István templomban, este 18,00 órakor a plébániatemplomban lesz szentmise.

Római Katolikus Plébánia - HÚSVÉT VII. VASÁRNAPJA

HIRDETÉSEK:

Jövő vasárnap Pünkösd vasárnapja, a Szentlélek eljövetelének ünnepe.

Római Katolikus Plébánia - HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA

HIRDETÉSEK:

1. Április 18-án, szombaton játszónapot szervezünk a hittanos gyermekeknek. A játszónap programja d.e. 10 és d.u. 16 óra között zajlik. Kérjük a kedves szülőket, hogy minél hamarabb személyesen jelezzék gyermekeik részvételét a plébánia irodában.

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - ÉVKÖZI XXX. VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1.Hétfőtől áttérünk a téli programra, azaz a plébánia templomban az esti szentmisék 17,00 órától, a Szent István templomban pedig 16,30 órától lesznek.

2.Szombaton, nov. 1-e, Mindenszentek ünnepe. Szentmisék vasárnapi sorrendben lesznek: a plébániatemplomban 8,00 órától német-román, 11,00 órától magyar nyelven, a Szt. István templomban pedig 9,30 órától. A régi katolikus temetőben du. 16,00 órától megemlékező szertartást tartunk az elhunytakért. Ha igény van rá, a szertartás után megáldjuk a sírokat.

3.Jövő vasárnap, nov. 2-án Halottak napja, szentmisék a megszokott vasárnapi sorrendbe lesznek. A temetőben nincs szentmise. Egyben elsővasárnap, a szentmésék végén szentségimádás.

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA

HIRDETÉSEK:

1. Szerdán, március 19-én Szent József ünnepe. Szentmisék a plébánia templomban 9,00 órától, a Szent István templomban pedig 9,30 órától lesznek.

2. Keresztutak a nagyböjt ideje alatt a plébániatemplomban kedden és pénteken 16,30-tól az esti szentmisék előtt magyarul, minden szerdán 17,30 órától  román nyelven, a Szt. István templomban pedig minden csütörtökön 16,00 órától lesznek.

Tartalom átvétel