Back to top

150 éves a somogyomi református templom

Istennek adott hálát templomának fennállásáért a Somogyomi Leányegyházközség 2016. november12-én. A 87 lelket számláló gyülekezetnek 150 éves Isten háza zsúfolásig megtelt. A kis templomot 1866-ban Horváth Márton földbirtokos és családja adományából építették föl. Igét hirdetett Márk evangéliuma 4, 35-41 alapján Nt. Szegedi László Tamás, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadója, a Brassói Egyházmegye esperese. Az alapigében egy csodáról olvashatunk, amikor Jézus lecsendesítette a háborgó tengert. Az esperes úr kiemelte, hogy ebben a 150 esztendőben sokszor kellett Jézusnak a háborgó vizeket lecsendesíteni, voltak viharos idők ennek a gyülekezetnek az életében is.
 
- Jézus aludt a hajóban. Talán ebben a gyülekezetben is némelyek úgy érezték sokszor eddigi
életünk során, hogy Jézus elaludt és nem figyel rájuk. Bizonyára voltak ott a tengeren más hajók is. Mert nem mindig ugyanabban a hajóban utazunk, amelyikben Jézus is ott van. Bizonyára voltak olyan idők, amikor nem akartak vagy nem mertek Somogyomban is sokan Jézussal utazni. De áldott dolog vele együtt utazni, megtapasztalni hatalmát, hogy mennyire le és meg tudja nyugtatni életünket – szólt a hívekhez az esperes. Az igehirdetés végén Isten áldását kérte a gyülekezet életére, és azt kívánta, hogy bárcsak még 150 éven keresztül tudjanak Jézussal ebben a bárkában utazni és megtapasztalni a Gondviselő Isten hatalmát.
 
A gyülekezet lelkipásztora Hajdú-Nagy István igével köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. A 100. Zsoltár 4-5 versét olvasta fel: Adjatok hálát Istennek, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. A gyülekezet életéből pár fontos adatot emelt ki, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt 150 esztendőben. Istennek adott hálát és mondott köszönetet, hogy ebben a nagyon lelkes kis gyülekezetben is szolgálhat családjával. A lelkipásztor minden egyes vasárnap, ezen kívül ünnepnapokon, sátoros ünnepen három nap, bűnbánati alkalmakkor a nagyhét minden napján istentiszteletet tart a somogyomi kis templomban. Mindig örömmel és mosollyal arcukon, kitárt szívvel várják a lelkipásztort és
feleségét.
 
A meghívottak között megjelent Komáromi István, volt somogyomi lelkipásztor, Vetési László szórványmissziói előadó, aki évtizedekkel ezelőtt szolgált be Somogyomba, Kiss Csaba, Miklósi Mátyás Csaba, Dénes Előd, Dénes Katinka lelkipásztorok, Ambrus Attila egyházmegyei főgondnok, Balázs Béla, a Szeben megyei RMDSZ elnöke.
 
Ambrus Attila főgondnok köszöntőjében elmondta, hogy Somogyom egy olyan falu, amelyből nem sok van a világon, ahol öt templom is található. Azt írják a faluról különböző szócikkek,
hogy van egy evangélikus temploma, mellette egy csinos kis református templom. Sokan a
szerzők közül nem is jártak itt, és nem tudják, hogy a somogyomi templom esetében nem a
külcsín a fontos, hanem a lelkiség, amely az itteni gyülekezetet jellemzi. Somogyomról először az itt született Derzsi Sándor költő, újságíró, publicista kapcsán hallott, akinek két, szülőfalujához kötődő versével üdvözölte a hallgatóságot.
 
Komáromi István 1978-1982 között szolgált Somogyomban, aki visszaemlékezésében elmondta, hogy 34 éve olyan fiatalok és tapasztalatlanok voltak, hogy még a rengeteg nehézséget sem vették észre. Nem vették tudomásul, hogy nehéz, és olyan közösségbe csöppent Küküllőalmáson és Somogyomban, amelytől, mint kiművelt ifjú, de mégis tanulatlan kezdő, sokat tanulhatott. Felüdítették a megtörtek lelkét, a meggyötört szíveket, ezt kapta az itt élőktől, fejezte ki köszönetét az egykori somogyomi lelkész. Ahogy utazott a falu felé, emlékeiben felidézte a harminc évvel korábbi gyülekezetet, minden egyes tagját, akik vasárnaponként várták a templomban, akiknek soha nem volt üres a helyük.
 
Vetési László, aki 1977-78-