Back to top

A medgyesi református templom története évszámokban

1803 - ekkoriban 15  család alkotja Medgyesen a református kisegyházat, ahova a Küküllőalmás-ii lelkész szolgál be.

1802 - 1885 - a medgyesi reformátusok templomos alkalmak színhelyéül kezdetben a lutheránus temető  fásszíne, később a Báder utcai, utána a Jég utcai imaház szolgál.

1869 - Medgyes régi várfalának egyik részét lebontják  és a megmaradt bástyára, a városi tanács engedélyével,  kalákával felépítik a kistemplomot.

1885 - megalakul az önálló medgyesi gyülekezet Medgyesi Körlelkészség néven, melynek leányegyházai  Pócstelke, Balázstelke, Darlac.

1888 - a gyülekezet, a maga első lelkészének a vezetésével, felépíti az új templomot, mely méretre nagyobb az  előbbinél.

1889 - papilakot épít a gyülekezet a templom melletti  megvásárolt telken.

1908 - Simon László kolozsvári orgonakészítő, orgonát épít a medgyesi templomnak.

1923 - elkészül a medgyesi református iskola épülete helyi és országos adományokból.

1928 - a gyülekezetben belmissziós csoportosu lások jönnek létre: Nőszövetség, Leányszövetség, Lídiakör, Férfiszövetség, Dalegyesület, Bibliakör, Ifjúsági egyesület, vasárnapi iskola.

1948 - megszüntetik, állami határozattal, a reformátusok felekezeti iskoláját és a gyülekezetet megfosztják ingatlanaitól.

1948-2007 – a gyülekezet több, templomát érintő

intézkedést hoz, folyamatosan javítja a templomtestet, harangot vásárol, fűtőberenbezést szerel, díszes szószékkoronát, mózesszéket rendel.

2010 - 12o éves az önálló medgyesi gyülekezet, 2o éves az 1989 óta visszanyert szabadság.

Az ünnepi köntösbe öltözött  református közösség hálát ad múltért, jelenért és jövőért.

 

Bővebb információ:

http://www.medgyesi-reformatus.ro/

Református Egyház: