Back to top

Húsvét VII. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Húsvét VII. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

 Jövő vasárnap Pünkösd vasárnapja, a Szentlélek eljövetelének ünnepe.

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: ,,Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.''

ELMÉLKEDÉS:

A mai evangéliumban tovább olvassuk Jézusnak az utolsó vacsorán mondott imáját, amelyet az Atyához címzett. Az előzményekben apostolaiért, tanítványaiért imádkozott, most pedig azokért, akik az ő szavukra, tanúságtételükre hinni fognak benne, követőivé válnak. A mi Urunk tehát előrelátó módon gondol mindazokra, akik az ő közösségéhez, az Egyházhoz kapcsolódnak. A későbbi korok hívői sincsenek tehát rosszabb helyzetben a hit útján járva, mint az egykori tanítványok, akik Jézus kortársai és az események szemtanúi voltak. Az Úr minket is belefoglalt imájába. Az imának ez a részlete két dologról tanúskodik. Egyrészt arról, hogy Jézus közösséget akar. Azt akarta, hogy az Egyház közössége folytassa az ő szolgálatát, amely az igazság hirdetését és a szeretetszolgálatot egyaránt jelenti. Másrészt azt az üzenetet hordozza, hogy az Úr meg van arról győződve, hogy amíg ez a világ létezik, addig lesznek követői a földön. Más vallások térhódítását látva sok keresztény ember nyugtalankodik, aggódik napjainkban: vajon nem tűnik el a kereszténység? Jézus szavai alapján biztosan állíthatjuk: ha életünk igazi tanúságtétel, ha kitartunk a békességben és ha szeretettel szolgáljuk embertársainkat, akkor vallásunk megmarad, és jel lesz az idők végéig. Isten velünk van!

VERS:  

Valaki értem imádkozott

Reményik Sándor

 

Mikor a bűntől meggyötörten 
A lelkem terheket hordozott 
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem 
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott, 
Talán apám, anyám régen? 
Talán más is, aki szeret. 
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent, 
Ki nékem megváltást hozott, 
És azt, aki értem csak 
Egyszer is imádkozott.

BÉRMÁLKOZÓK:

Medgyes-Erzsébetváros: 19 férfi és 17 nő

Somogyom: 2 férfi és 3 nő

Szentágota: 1 férfi és 2 nő

TEMETÉSEK:

Kádár szül Tamás Rozália 82 éves

 Szőke István 81 éves