Back to top

Szentháromság Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Szentháromság Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

Csütörtökön Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Szentmisék a Szt. István templomban de. 9,30, a plébániatemplomban du. 18,00 órakor. A hagyományos Úrnapi körmenetet csütörtökön fogjuk tartani, az esti szentmise keretében. Kérjük a kedves szülőket, hozzák el kislányaikat az úrnapi esti szentmise körmenetére, hogy virágszirmok hullatásával méltó módon tudjuk köszönteni az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézust.

EVANGÉLIUM:

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.''

ELMÉLKEDÉS:

A Szentlélek elvezet majd titeket a teljes igazságra – mondja Jézus a tanítványoknak. De milyen igazságról tesz tanúságot a Lélek, és hová vezeti az egyéneket és a közösséget? A teljes igazság, ahová Isten Lelkének vezetésével eljuthatunk, a Krisztusban való hit. Hit abban, hogy Ő az Isten Fia, akinek az a küldetése, hogy megismertesse a világban élő emberekkel az igaz Istent. Hit abban, hogy Jézusban a mennyei Atya mutatja meg magát nekünk, és személyében visszavonhatatlan szeretetét közli velünk. Hit abban, hogy Krisztus megváltó halála megszerezte nekünk az Istennel való kiengesztelődést és hit a feltámadás üdvözítő erejében. Ennek az igazságnak a része az is, hogy Jézus szenvedése eltörli bűneinket és számíthatunk az Atya irgalmára, ha tékozló és megtérő gyermekeiként visszatérünk hozzá. A teljes igazsághoz, amelyet a Szentlélek segítségével ismerünk és értünk meg, hozzátartozik, hogy Krisztus által eljuthatunk a mennyei Atyához, ahol az örök élet vár bennünket. Várom-e a Szentlélek eljövetelét és szeretném-e általa megérteni Krisztus tanítását, s megismerni mennyei Atyámat?

VERS:  

Szentháromság

 Kozma László

A világnak szétosztotta 
Bor, s kenyérben önmagát. 
Mert testévé lesz az ostya, 
És a bor vérére vált. 

Életét így sokszorozza 
Ki legyőzte a halált. 
Keresztjén az ember sorsa 
Megváltásra így talált.

 

S mert igéje rendelé így, 
Valódi az ostya-test. 
Kegyelme a szívben érik, 
Gyümölcsöt hoz a kereszt. 

Feltámadjon a remény, hit, 
S vigasztaló szeretet. 
Kehely tükrözi a vérit, 
Aki értünk szenvedett.

 

Szentháromság súlyos titka, 
Hogy a Három mégis Egy. 
S eggyé fogad – így tanítja, 
Ha veszed a kenyeret. 

Örök-Egybe térjen vissza, 
Ki testével egy lehet. 
S borban a kegyelmet issza, 
Ki e földön vétkezett.

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Június

16. Péld 8,22-31        17. 2Kor 6,1-10        18. 2Kor 8,1-9

      Róm 5,1-5                 Mt 5,38-42               Mt 5,43-48   

      Jn 16,12-15                          

19. 2Kor 9,6-11            20. Ter 14,18-20

     Mt 6,1-6 16-18              1Kor 11,23-26

                                           Lk 9,11b-17

 21. 1Jn 5,1-5               22. 2Kor 12,1-10             

      Mt 22,34-40                Mt 6,24-34

 

 

MISEREND

Hétfő: 7,30 – Ovidiu egészségéért

Kedd: 9,00 –  Pleşiug Aurelia egészségéért

         18,00 –  Ioana és Liliana egészségéért

Szerda: 7,30 – Ovidiu egészségéért

Csütörtök: ÚRNAPJA

Péntek: 7,30 – Octavian - hálaadás

             18,00 – Maria

Szombat: 7,30 – Ovidiu egészségéért

             18,00 – Bartalis Imre és Komsa Vera