Back to top

Évközi XVIII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XVIII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

Kedden, aug. 6-án, Urunk színeváltozása ünnepe. Szentmisék a plébániatemplomban lesznek 9,00 és 18,00 órakor.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: ,,Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.'' Ő így válaszolt neki: ,,Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?'' Majd a tömeghez fordult: ,,Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.'' Példabeszédet is mondott nekik: ,,Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet! Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.''

ELMÉLKEDÉS:

Jézus több alkalommal beszélt arról, hogy ne aggódjunk életünk és megélhetésünk miatt, mert Isten gondoskodik rólunk. Tanítását nem érti meg mindenki. Egyesek az isteni gondoskodás helyett inkább a földi javakban, az anyagiakban bíznak. Ennek példáját láthatjuk a mai történetben. Mivel a zsidó családokban a legidősebb fiú volt mindig az örökös, a többiek nem kaptak örökséget. Egy ilyen, örökség nélkül maradt ember fordul Jézushoz, mert úgy gondolja, hogy számára nagyobb biztonságot jelentene az, ha testvére lemondana javára az örökség egy részéről.  Az eset alkalmat ad Jézusnak arra, hogy figyelmeztesse tanítványait: „nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete” (Lk 12,15). Törekedjenek inkább a szegénységre és az anyagi javaktól való függetlenségre, mert a gazdagság utáni vágy megbilincseli az embert, szívét elfordíthatja Istentől. Az ostoba gazdagról szóló példabeszéd egyes szám első személyben tárja elénk a gazdag gondolkodását. Ide vezet az énközpontú gondolkodás, amely mindig azt nézi, hogy mi az „enyém,” s mi az, ami megszerezhető számomra. A gazdag hiába gyűjt magának, halálával minden kincsét elveszíti. A történetnek ez a befejezése arra késztet bennünket, hogy megkérdezzük: Mi az értelme az életemnek? Az evangélium válasza a kérdésre: az Isten iránti szeretetben kell növekednünk és nagylelkűen kell adakoznunk, hogy lélekben gazdagodjunk. És az én válaszom hogy hangzik? 

VERS:

A világ értünk van

              Aranyosi Ervin

 

Értünk van a világ minden fénylő kincse,

s mégsem élünk benne fénylőn, gazdagon.

Mert amíg van, aki sajátnak tekintse,

néhány kézbe, fénylik a csodás vagyon.

 

Amíg birtoklásról szól csupán az élet,

amíg a pénz mondja meg azt, hogy ki vagy,

addig nem a saját életedet éled,

s tékozló világod könnyen veszni hagy.

 

Ma csupán az érzés az, ami sajátod,

de azt is uralná a gazdag világ.

Ha nem figyelsz oda, talán nem is látod,

érzéseiden át próbál hatni rád.

 

A világ értünk van, élnünk kéne benne,

ha megnyitnád a szived, a fény körülvenne.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Augusztus

4.Préd1,2;2,21-23        5.Szám11,4-15             6. Dán 7,9-10.13-14

   Kol 3,1-5,9-11               Mt 14,13-21                   Mk 9,2-10

    Lk 12,13-21                    

7. Szám13,1-2;25-14,26-29;34-35         8. 1Kor 2,1-10a        9. Oz 2,16b;17b;21-         10. 2Kor 9,6-10

     Mt 15,21-28                                            Lk 9,57-62               Mt 25,1-13                          Jn 12,24-26

 

MISEREND:

Hétfő:7,30–

Kedd:  9,00 –  György Domokos (2. évf.)

          18,00– Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szerda:7,30 – Gheorghe és Ana

Csütörtök: 7,30 –

            18,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek:7,30 – Tisztítótűzben levő lelkekért

             18,00 -  Steurer Andrea

Szombat: 7,30 –

                18,00 –

 

HÁZASSÁGKÖTÉS:

       Lăpădat Claudiu Cosmin és   Burján Ágnes Enikő

HÁZASSÁGI  ÉVFORDULÓ

     Birton Jenő és Jakócs Margit

TEMETÉS:

Balázs András 61 éves