Back to top

Évközi XXXIII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XXXIII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

1. 2019. november 19-én, kedden, a Nőszövetség Erzsébet napot ünnepel. Ez alkalomból ökuménikus városi nőszövetségi találkozóra kerül sor. Az ünnepi program szentmisével kezdődik délután 16,00 órakor a plébániatemplomban. A szervezők minden érdeklödőt szeretettel várnak.

2. A plébánia irodáján vásárolhatók a 2020-as évre szóló forgatós- és gyereknaptárak, Katolikus kalendárium, Katolikus kincses kalendárium, valamint magyar és román nyelvű falinaptárak.

 

EVANGÉLIUM:

 Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:,,Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.'' Erre megkérdezték tőle: ,,Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?'' Ő így válaszolt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!''  Aztán így folytatta: ,,Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.''

ELMÉLKEDÉS:

 Az evangélium szerint Jézus a végidőkről oktatta tanítványait. Mindenekelőtt érdemes átgondolni, hogy Jézus a tanítványaival felment Jeruzsálembe, húsvét ünnepére. Ott, a Templom környékén vannak. Valaki a tanítványai közül elcsodálkozik és méltatja a Templom szépségét. Azonban úgy tűnik, Jézus nincs jó kedvében, mert azonnal keményen válaszol: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak”. Az után a tanítványai kérdésére válaszolva egymás után hét jelről beszél, amelyek a végidőket fogják kísérni. Tehát nem tudjuk mikor, de a mai olvasmányok szerint ennek a világnak egyszer vége lesz. Ahogy Jézus előre megmondta, néhány jel már halála után nem sokkal teljesült. Például Krisztus után 70-ben a rómaiak földig rombolták a jeruzsálemi Templomot. Ennek tanúja a ma is álló nyugati fal. A második jel, amely az üldözésekről szólt, szintén Jézus halála után elkezdődött és mind a mai napig tart. Hiszen ma is sokfelé üldözik a keresztényeket Jézus nevéért. Tehát amit Jézus kétezer éve mondott, az ma is aktuális. Más jelek, amelyeket Jézus említett, ma is tapasztalhatók. Nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen. Bár már túl vagyunk két szörnyű világháborún, a közelmúltban majdnem kitört egy harmadik is Szíriában. Manapság a világban sokfelé katasztrófák sújtanak le. Nehéz megmagyarázni ezeket a Jézus által megjövendölt jeleket. Ő előre megmondta, hogy lesznek földrengések, éhínség és dögvész. Ahogy eddig minden korban láttuk ezeket a jeleket beteljesülni, világosan tudhatjuk, hogy a végidő egyszer elérkezik. Azonban nekünk ettől nem kell félni, ahogy attól sem, hogy Isten egyszer végleg megítéli a világot és minket is személy szerint, mert Jézus megígérte, hogy egy hajszál sem vész el a fejünkről. Isten számon tartja tetteinket és megfizet kinek-kinek tettei szerint, ahogy Malakiás próféta is megírta. Nekünk, keresztényeknek az a dolgunk, hogy elfogadjuk Isten meghívását, a mindennapjainkba egyre jobban beengedjük Őt. Így lassacskán hasonlókká válunk Hozzá. A liturgikus év végén érdemes újra mérleget vonni és megkérdezni magunktól: hogy állok most Isten színe előtt? Milyennek láthat Ő engem? Jónak, rossznak, közepesnek? Mi nem tudjuk, hogy Isten mikor kér tőlünk beszámolót, azaz mikor szólít magához, de tudjuk, hogy ez egyszer biztosan elérkezik. Törekedjünk arra, hogy erre mindig készen álljunk és éberen várjuk Urunk érkezését, hogy méltók lehessünk az Ő jutalmára!

VERS:       ÜRES TEMPLOMBAN

                         Reményik Sándor

Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat, 
az üres templomba besurranok. 
Egy lélek, aki Istent látogat. 
A szentek komoly arca rámragyog. 
Ha násznép járt ma itt: feledve rég, 
és mise sincs, se karinges papok, 
az oltáron két öröklámpa ég, 
az Istenemmel egyedül vagyok. 
A templom üres, a lelkem tele. 
Megértjük egymást, pedig nincs szavunk, 
itt állok, szemben állok Ő vele 
s nem látja senki, hogy együtt vagyunk. 
Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma 
csak fürkészem a nagy Akaratot; 
úgyis addig állok, míg Ő akarja 
s ha nem akarja: összeroskadok.  
Olyan végtelen áhitat fog el, 
mintha erdőben néznék csillagot, 
ahol az örök, ős csend ünnepel, 
pedig – csupán egy templomban vagyok.

 

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Fehér Péter és családja egészségéért

Kedd:  9,00 – Fehér Péter és családja egészségéért

           16,00 – Adriana szándékára

Szerda: 7,30 -  Elisabeta egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Luca, Alexandru, Clara, Anton, Mihai és Cecelia

        17,00 – Viorica, Manuela, Ivan és Mirela szándékára

Péntek:  7,30 – Tereza egészségéért

             17,00 –  † Kovács Imre, Lajos, Katalin, Erzsébet

Szombat:7,30–id. Márton, Erzsébet, László és ifj. Márton

              17,00 – Angela és Alex egészségéért

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  November

   17. Mal 3,19-20a               18. 1Mak1,10-15;41-43;54-57;62-64

         2Tessz 3,7-12                     Lk 18,35-43                         

        Lk 21,5-19

 19. Péld 31,10-13.19-20.30-31

        Lk 6,27-38              

20. 2Mak 7,1;20-31                 21. Zak 2,14-17               

      Lk 19,11-18                         Mt 12,46-50

 22 Oz 2,16b;17b;21-22         23. 1Mak6,1-13

 Lk 19,45-48                            Lk 20,27-40