Back to top

Advent I. Vasárnapja -Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Advent I. Vasárnapja -Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Adventi időben minden hétfő, szerda, csütörtök, péntek és szombat reggel 6,30 órától hajnali roráte szentmisét tartunk.

2. Csütörtökön nem lesz szentmise a Szent István templomban.

3. Pénteken elsőpéntek. A szentmisék végén szentségimádás lesz.

4. Szombaton, december 7-én tartjuk templomunk búcsúját.  A búcsús szentmise 11,00-kor kezdődik. Kérjük a kedves híveket jöjjenek el, hogy együtt imádkozzunk, ünnepeljünk.

5. A plébánia irodáján vásárolhatók a 2020-as évre szóló forgatós- és gyereknaptárak, Katolikus kalendárium, Katolikus kincses kalendárium, valamint magyar és román nyelvű falinaptárak.

6. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megszervezzük „Szent Erzsébet kosarát”, amelyet a Szt. Ferenc oltárnál készítettünk elő egészen december 15-ig. Itt a kedves hívek elhelyezhetik azon adományokat, amelyekből karácsony ünnepére megajándékozhatjuk rászoruló testvéreinket.

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek --, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.

ELMÉLKEDÉS:

Máté evangéliumának az a részlete, amit ma, advent 1. vasárnapján olvasunk, valamint a többi evangélium hasonló tartalmú részei és a Jelenések könyvében található részek a „végső idők” eseményeiről adnak tanítást, de e szövegrészek értelmezésekor nem szabad túlzásokba esnünk és nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezeket az előzményeket. Ezeknek a szövegeknek a kiindulópontja az, hogy Jézus Krisztus, a Messiás már eljött a világba és jövetelével már elkezdődött a világ megújulása. A végső időkben Krisztus újra el fog jönni, ez lesz az ő második eljövetele. Ennek pontos ideje az emberek számára nem ismert, ezért aki évre, hónapra vagy napra pontosan előre meg tudja mondani, hogy mikor jön el a „világ vége”, az biztosan hamis próféta. Gondoljunk csak arra, hogy eddig minden korábbi időpont hamisnak bizonyult és a meghirdetett dátum elmúlt anélkül, hogy bekövetkezett volna bármi rendkívüli. Ne legyünk tehát hiszékenyek! Ugyanakkor ne legyünk könnyelműek sem és ne gondoljuk azt, hogy soha nem jönnek el a végső idők napjai! Éppen erre figyelmeztetnek a mai evangélium példái: „Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok!” Amikor most, az adventi időszak kezdetén Jézus első eljövetelére gondolunk és azt készülünk újra átélni karácsony ünnepén, akkor gondoljunk az ő második jövetelére is. A Megváltóként egykor világba érkező Krisztus az idők végén újra eljön, hogy újjáteremtse a világot és a feltámadás által minden embert elvezessen a mennyei Atyához.

 

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

 Rónay György

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!

IGELITURGIKUS NAPTÁR: DECEMBER

1. Iz 2,1-5                        2. Iz 2,1-5                 3. Iz 11,1-10

   Róm 13,11-14                  Mt 8,5-11                  Lk 10,21-24       

   Mt 24,37-44                       

 4. Iz 25,6-10                    5. Iz 26,1-6

      Mt 15,29-37                  Mt 7,21.24-27

 6. Iz 29,17-24                7. Iz 30,18-26

     Mt 9,27-31                    Mt 9,35-10,1.6-8

 

MISEREND:

Hétfő: 6,30 – Rózsafüzér társulat elhunyt tagjaiért

Kedd: 9,00–Erzsébet, Mihály és Tibor

           17,00 – Adriana szándékára

Szerda: 6,30 – Vasile-Dorin, Simona és Denis szándékára

Csütörtök: 6,30 – Salatini és Denis szándékára

Péntek:  6,30 – Szándékra

             17,00 –Traian (1 évf.)

Szombat: 11,00 – BÚCSÚS SZENTMISE