Back to top

Karácsony Utáni II. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Karácsony Utáni II. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, január 6-án, Vizkereszt ünnepén a szentmisék 9,30 órakor a Szt.István templomban és 11,00 órakor a plébánia templomban lesznek. A 11,00 órás szentmise keretében ünnepi vízszentelés.

2. Folytatjuk a házszenteléseket a meghírdetett program szerint.

3. A házszentelések alatt csak a plébánia templomban reggel 7,30 órától lesznek szentmisék. A Szent István templomban  házszentelés alatt hétköznap nem lesz szentmise.

.

HÁZSZETELÉS:

Január 7. Kedd

Hermann Oberth, Ioan Slavici, Grigore Alexandrescu, Sibiului, Liviu Rebreanu, Gheorghe Bariţiu, Teilor, Ştefan cel Mare

Ighişului, Jiului, Vidraru, Fântânele, Lotru, Sadu, Milcov, Lupeni, Blajului, Vaslui, Dorobanţilor, Rovinari      

Január 8. Szerda

Gravorilor, Bucegi, Prislop, Ştefan Manciulea, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Alexandru Starea Soluţiu, Liliacului, Anton Cehov, Nicolae Teclu, George Bacovia, Titel Petrescu, Iuliu Maniu, Râşnov, Rubinului, Șlefuitorilor, Tudor Vladimirescu, Ilarie Chendi, Int. Mărțișorului

          Iacob Piso, Alba Iulia, Arieş, Călugăreni, Câmpeni, Calafat, Cibin, Sebeşului

SOMOGYOM - Január 12.  vasárnap

ERZSÉBETVÁROS  - január 11. szombat

SZENTÁGOTA  - január 10. péntek

Aki valamilyen oknál fogva kimaradt a házszentelésből, kérjük jelentse a plébánián a 0269 - 841904 telefonszámon.

EVANGÉLIUM:

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazságosság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Isten soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

           

MISEREND:

Hétfő: VÍZKERESZT

Kedd: 7,30 –  Adriana szándékára

Szerda: 7,30 –† Ft. Dani János, † Ft. Dani Gergely és † Dani Rozália nővér

Csütörtök:7,30 – Szándék

Péntek: 7,30 – † Varró Hilda (6 hetes)

Szombat: 7,30 – † Birton Anna (6 hetes)

             

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  JANUÁR

   5. Sir 24,14.12-16           6. Iz 60,1-6         7. 1Jn 3,22-4,6

       Ef. 1,3-6.15-18               Ef 3,2-6               Jn 4,12-17.23-25      

      Jn 1,1-18                         Mt 2,1-12                                     

  8. 1Jn 4,7-10                 9. 1Jn 4,11-18

      Mk 6,34-44                    Mk 6,45-52

  10. 1Jn 4,19-5,4            11. 1Jn 5,5-13

        Lk 4,14-22                    Lk 5,12-16