Back to top

Évközi IV. Vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony

Évközi IV. Vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Hétfő, Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. A szentmise végén Balázs-áldásba részesítjük a jelenlévőket.

2. Pénteken elsőpéntek. A szentmisék végén szentségimádás lesz.

EVANGÉLIUM:

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.'' Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát'' tisztulási áldozatul bemutatni. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek.

ELMÉLKEDÉS: 

Karácsony fényére emlékezünk 40 nappal karácsony után. A Világ Világosságának születését ünnepeltük, ma pedig Simeon szava nyomán, Jézus bemutatásában szeretnénk meglátni mi is a Világ Világosságát.
Gyertyát szentel ma Egyházunk. A gyertya a mai ember számára már nem jelent annyit, sokkal inkább dísz sokak számára, sem mint jeleket hordozó használati eszköz. Fedezzük fel újra a gyertya jelentőségét:  fényt ad, világít a sötétben,  lángja barátságos fényt ad- meleget ad, önmagát emészti fel, miközben világít és melegít, lángját óvni kell széltől, vihartól, hirtelen mozdulattól.  A gyertya Jézust jelképezi számunkra. Ez leginkább a húsvéti vigília kezdetén, a fény liturgiában mutatkozik meg, amikor a húsvéti gyertya lángjáról indul a fény, amely megvilágosít mindent.  Nekünk is gyertyává kell válnunk. Kapott fényünkkel világítanunk kell, önmagunkkal kell táplálnunk a fényt. Őriznünk kell a fényt, amelyet kaptunk, védeni vihartól, és melegíteni kell vele, sőt másokat lángra lobbantani.

A HÉT SZENTJE:

Szent Balázs püspök és vértanú

               Az örményországi Szebaszte város püspöke volt. Mielőtt püspökké választották, orvos volt. Lucinius üldözése elől, hívei kérésére, egy barlangba menekült. Később Agricola helytartó elfogatta. A börtönben egy haldokló gyermek Szent Balázs imádságára megszabadult a torkán akadt halszálkától. - Ez szolgáltatta az alapot a Balázs-áldásra. - Megvesszőzték, majd faállványhoz kötözték. Testét vaskampókkal szaggatták, majd két ifjúval együtt lefejezték. Ereklyéit később Párizsba vitték át. Sok csodás közbenjárásáért a 14 segítő szent közé számítják.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  FEBRUÁR

2. Mal 3,1-4            3. Róm 5,1-5             4. 2 Sám 18,9-19,3

Zsid 2,14-18             Mk 16,15-20              Mk 5,21-43     

Lk 2,22-40                                          

5. 1Kor 1,26-31       6. Gal 2,19-20

    Lk 9,23-26               Mt 28,16-20

7. Sir 47,2-13           8. 1Kir 3,4-13

  Mk 6,14-29                Mk 6,30-34

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – A Veres család szándékára

Kedd:9,00 – A Madaras család egészségéért

         17,00 – A rózsafűzér társulat tagjaiért

Szerda: 7,30 – Mirela, Ivan, Manuela és Viorica egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Gheorghe és Ana

            17,00 – A rózsafűzér társulat tagjaiért

Péntek: 7,30 – Valeria és Adi szándékára

            17,00 – Téglás Katalin (1 évf.)

Szombat: 7,30 – Marika egészségéért

              17,00 – Márta egészségéért