Back to top

Könyv, toll, tinta, ceruza, kezdődik az iskola

Könyv, toll, tinta, ceruza, kezdődik az iskola

Báthory általános iskola: 

Izgalom, móka, és a lassacskán beköszönő ősz, kellemesen hűvös illata járta be, a 2017/2018-as tanév megnyitó ünnepségét, a megye egyetlen önálló magyar tannyelvű iskolájában, Medgyesen. A számos mosolytól derűs gyerekarc és az olykor-olykor könnyes szemecskék, úgy gondolom, hogy mindannyiunkban felidézték saját, kisiskolás emlékeink sorozatát és azt a pillanatot, amikor a tanítónak vitt virágcsokorral kezünkben, búcsút intettünk a nyári szünetnek és elfoglaltuk helyeinket a bűvös vonzással bíró osztálytermekben.

A  Báthory István Általános Iskola igazgatója Szederjesi György, az ünnepélyes tanévnyitó alkalmával, szeretettel köszöntött minden kedves jelenlévőt, gyereket, szülőt és pedagógust, de kimondottan azt a tizenhat kis előkészítőst, akik első alkalommal lépték ma át az iskola küszöbét. Beszédében kiemelte, hogy ezekben, az iskolabezárásoktól és összevonásoktól hangos időszakokban, még inkább szükség van a közös összefogásra és az együttműködésre.

,,Mindnyájan arra kell törekednünk, hogy a kezeink között felnövekvő nemzedék olyan alapokat kapjon, hogy felnőtté válása, stabil alapköve legyen közösségünknek.”

A megnyitón tiszteletét tette Benedek Zakariás, parlamenti képviselő, Orosz Csaba, a medgyesi RMDSZ elnöke, valamint Balázs Botond, a medgyesi MADISZ elnöke.

Benedek Zakariás parlamenti képviselő, beszédében a magyar iskola és az anyanyelven való tanulás, kiemelkedő fontosságára, valamint a pedagógusok példamutató szerepére hívta fel a figyelmet. Sok sikert és kitartást kívánt az új tanévhez, és a tanítók áldozatos, építő munkájához, amely számukra sokkal inkább hivatást és elkötelezettséget jelent.

Orosz Csaba a medgyesi RMDSZ elnöke a közösséghez fordulva azt kérte, hogy fektessék bizalmukat a magyar iskolába és merjenek bízni előremenetelében, ahogyan ő mindig is bízni tudott.

Köszönetét fejezte ki és gratulált a medgyesi MADISZ csapatának, a hosszabbított program anyagi költségeinek előteremtéséért és kivitelezéséért, amely ingyenes délutáni foglalkozást és minden nap, meleg ebédet biztosít az igénylők számára.

Balázs Botond a medgyesi MADISZ elnöke és a hosszabbított program kigondolója, megköszönte a számos segítséget és együttműködést, amely lehetővé tette a Törpe Klub létrejöttét, kiemelve a magyar kormány támogatását. Elmondta, hogy bár néha számára is hihetetlennek tűnik, de az utolsó finomításokat végzik, egy olyan program kapcsán, amely egy évvel ezelőtt csupán egy dédelgetett álom volt. Továbbá, köszöntött minden kedves nulladikost, akik számára egy kis meglepetéssel, egy tankönyvekből és munkafüzetekből álló ajándékcsomaggal készült a szervezet csapata, a Communitas Alapítványt támogatásának jóvoltából.  

Ezt követően,  Szederjesi György iskolaigazgató, felolvasta a 2017/2018-as tanév felépítését és az erre vonatkozó szünidők időpontjait. Az első félév 2017. szeptember 11-től veszi kezdetét és 2018. február 2-ig tart, míg a második félév 2018. február 12-től, 2018. június 15-ig.

 

A vakációk időpontjai a következőek lesznek:

 

- Téli vakáció (2017. december 23. – 2018. január 14.)

- Félévközi vakáció (2018. február 3. – 2018. február 11.)

- Tavaszi vakáció (2018. március 31. –2018. április 10.)

- Nyári vakáció (2018. június 16. – 2018. szeptember 9.)

 

A tanévnyitón a hagyományoknak megfelelően részt vettek a történelmi magyar egyházak képviselői is, Székely Zoltán református lelkipásztor, Márkos Hunor unitárius lelkész és Csíki Szabolcs segédlelkész, a római katolikus plébánia részéről. A lelkészek külön megáldották az iskola tanulóit, dolgozóit és egy eredményekben gazdag, Istentől áldott tanévet kívántak számukra.

 

Márton Zsófia