Back to top

Az erdélyi magyar anyák is kapnak egyszeri támogatást a Magyar kormánytól

Az erdélyi magyar anyák is kapnak egyszeri támogatást a Magyar kormánytól

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

A magyar kormány jövő januártól a Köldökzsinór program keretében kiterjeszti az egyszeri anyasági támogatást a külhoni magyarságra is. A Köldökzsinór programmal azt szeretnék jelezni, hogy a kormány számára minden megszületett magyar gyermek érték, szülessen bárhol a világon, a családok támogatása számukra nem kiadás, hanem befektetés.

Első lépésként az egyszeri anyasági támogatást januártól minden magyar édesanya megkapja, függetlenül attól, hogy a gyermeke a világ mely pontján született.

 

A támogatást akkor kaphatják meg az érintettek, ha a gyermeket anyakönyveztetik.Szintén januártól kiterjesztik a babakötvényt is: minden gyermeknek indítanak egy Start-számlát, ezen 43 ezer forintos kezdőtőkét helyeznek el. Utána erre lehet további megtakarításokat elhelyezni, és ezt az állam kamattámogatással kiegészíti majd. Amikor a magyar fiatal 18 éves lesz, akkor megkaphatja az összegyűlt összeget.

 

Ki jogosult az anyasági támogatásra és az életkezdési támogatásra?

• Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja. A 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek.

Ki igényelheti?

• Az anyasági támogatást a magyar származású gyermekére a vér szerinti anya állampolgárságától függetlenül igényelheti. Az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után, 6 hónapon belül.

Hol és hogyan igényelheti?

Személyesen a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken, Románia esetében: Kolozsvár, Csíkszereda, Bukarest.

Az igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar állampolgárságú” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.

Amennyiben tehát Ön egyszerre szeretné az anyasági támogatást és az életkezdési támogatást megigényelni, ezt megteheti az anyasági támogatás formanyomtatványának kitöltésével és az anyasági támogatásra irányadó szabályok szerinti benyújtásával.

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

Magyar állampolgárságú gyermek esetén a kérelemhez csatolható a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a gyermek külföldön történt születésének magyarországi anyakönyvezése már megtörtént. Ha nincs Magyarországon anyakönyvezve akkor ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a magyarországi anyakönyvezési eljárás.

Amennyiben Ön az anyasági támogatást és az életkezdési támogatást egyidejűleg, egy formanyomtatványon igényli, a kérelemhez elegendő csatolnia az anyasági támogatás igényléséhez szükséges dokumentumokat.

Milyen összegű az anyasági támogatás és az életkezdési támogatás?

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint.

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forint összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget – egészen a gyermek nagykorúságáig – a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval (éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével) megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható.

Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás kifizetése?

A határozatban megállapított anyasági támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a megállapító döntés meghozatalát követő 8 napon belül. A folyósító szerv a támogatást a kérelemben megadott bankszámlaszámra utalja, ennek hiányában a folyósítás postai kézbesítés útján történik, a kérelemben feltüntetett folyósítási címre. A Magyar Államkincstár a támogatást forintban utalja, az átváltás és kifizetés a célországban érvényes szabályok szerint történik.

További információ: www.csikszereda.mfa.gov.hu