Back to top

Ökumenikus hét Medgyesen

Ökumenikus hét Medgyesen

Medgyesi MADISZ: 

Városunkban is megtartották a keresztény-egység imahetét, melynek - nagy örömömre - szinte minden állomására eljutottunk. Ebben Csíki Szabolcs, medgyesi káplán volt segítségünkre, aki nemcsak a városban való tájékozódásunkban segített, hanem sokat mesélt a felekezetek sajátosságairól is, hogy minél jobban megértsük az ökumenikus hét lényegét.

 

A keresztény- egység imahete január 21-26. között zajlott le. Fogadószervezetem önkéntesével, Ágnessel együtt jártuk végig a várost esténként. Vasárnap a görög katolikus templomban, majd hétfőn az ortodox szertartáson vettünk részt. Kedden a volt ferences templomban volt szentmise. Majd református és az unitárius istentiszteletekkel folytatódott a hét. Pénteken este pedig a Szent Margit evangélikus templomban kórusi ének, és egy rövid koncert tette igazán széppé az ökumenikus hét záró alkalmát. A magyar felekezetek képviselői is aktív résztvevői voltak a szertartásoknak. A prédikációk közül kevés hangzott el magyarul, így nem értettem nagy részét. Mégis jó volt látni, hogy egyik estéről másikra mind jelen vannak az eseményeken. A magam részéről személyes elhatározás is motivált a részvételre. Eddigi életem első felét a délvidéki szülőfalumban éltem, ahol annak ellenére, hogy egyforma távolságra laktunk a katolikus és a pravoszláv templomoktól, utóbbiban egyszer sem voltam. Talán mert nincs kialakult szokásrendszere az ily módon való egymás felé fordulásnak. Erre a hiányosságomra – felnőtt fejjel- nem vagyok túl büszke, ezért is határoztam el, hogy részt szeretnék venni az ortodox ceremónián. Megszerettem Medgyesben ezt a nyitottságot, és jó volt megtapasztalni azt a sok kedvességet és előzékenységet, melyben nyelvtudás hiányában is részesültünk.

Ferencz Klaudia