Back to top

Itthon is lehet magyarul tanulni!

Itthon is lehet magyarul tanulni!

Báthory általános iskola: 

A Báthory István Általános Iskola Szeben megye egyetlen önálló magyar tannyelvű intézménye. 1990 január 20-án az akkori 1-es számú Általános Iskolában működő magyar tagozat 350 tanulóval és a magyar tantestülettel külön vált.Az újra megalakult magyar tannyelvű intézmény a 10-es számú Általános Iskola nevet kapta.1998-ban felvette a Báthory István Általános Iskola nevet, amit azóta is büszkén visel. Az intézményt 2007-ben egy rehabilitációs program keretén belül,ami három évig tartott, teljes egészében felújították. Ez idő alatt a tanintézmény a Légierők Kaszárnyájának egyik felújított épületében tevékenykedett. A Báthory István Általános Iskola modern, új épületét hivatalosan 2010.október 29-én adták át Medgyesen.

A legfontosabb dolog, amit iskolánk a diákjainak nyújthat az,hogy az állam hivatalos nyelve, valamint a nemzetközi nyelvek elsajátítása mellett,gyermekeink anyanyelvükön tanulhatnak. A magyar nyelvű oktatás minden szórvány közösségben nagyon fontos, hiszen a fiatalabb korosztály ez által kerül kapcsolatba gyökereinkkel, kultúránkkal. Ehhez minden feltétel adott a modern iskolaépületben, hiszen olyan kiváló, lelkes tanárok és pedagógusok oktatják a diákokat, akik évtizedek óta lelkiismeretesen és odaadóan végzik tanári kötelességüket. Ami megnyilvánul abban, hogy az iskola diákjai számos olyan versenyen vesznek részt,ahol első helyezéseket érnek el, valamint okleveleket és jutalmazásokat kapnak. Ilyenek például a Zrínyi Ilona verseny, a Vályi Gyula Matematikai Emlékverseny, az Erdélyi Magyar Matematikai verseny, és még hosszasan sorolhatnám.

Iskolánk tehetséges kis festői rajzkiállításokon vesznek részt, a hangszerek szerelmesei pedig a gitárkörökön, zongoraórákon fejleszthetik zenekultúrájukat, tehetségüket.

A tanintézmény osztálytermei számítógépekkel vannak felszerelve, elősegítve ezzel a tanító nénik, pedagógusok munkáját. A modern felszereléseket a Pro Schola Mediensis Alapítvány megnyert pályázataiból sikerült megvásárolni. Az alapítvány 1993 óta működik, elnöke 2015 óta az iskola matematika tanára, Székely Éva. Az alapítványnak sikerült új iskolabuszt vásárolni, ami idén szeptembertől a szórvány községekben élő diákok ingáztatására szolgál.

A Báthory István Általános Iskola az egyetlen olyan intézmény ahol teljesen költségmentesen működik a délutáni oktatás, avagy a Hosszabbított Program. A program megálmodója a MADISZ elnöke, Balázs Botond. A medgyesi magyar ifjúsági szervezet a 2017-2018-as tanévtől működteti a programot úgy, hogy a felmerülő költségeket pályázati forrásokból fedezik. Segítve így azokat a családokat, szülőket akiknek gondot okoz gyermekük délutáni felügyelete. Mint szülő, mint munkatárs nagyra értékelem ezt a nagyszerű kezdeményezést és úgy gondolom, hogy azok a családok is, akik bizalmukat sugallva felénk, beíratták gyermeküket a programba. Ugyanakkor fontos az is, hogy a diákok magyar környezetben vannak mindez idő alatt.

A MADISZ tevékenységeinek köszönhetően, olyan hagyományőrző rendezvénnyel büszkélkedhetünk,mint a Vándorcsizma Néptáncfesztivál, ami évről évre látványosabb, színvonalasabb előadásban nyilvánul meg, a medgyesi lakosság nagy örömére. Ezen rendezvény megszervezése közben, alkalmunk nyílik arra,hogy jobban megismerjük egymást, új ismeretségre tegyünk szert.

Iskolánk diákjai számos tevékenységen, valamint ingyenes táborokban vesznek részt. És itt említésre méltó az Úszótábor, ami az idén immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre. A táborozó kis diákoknak alkalmuk nyílik arra, hogy a csapatépítő játékok révén, jobban megismerjék egymást,hiszen itt mindenki együtt játszik, kicsitől  nagyig.

Azt gondolom, hogy a leírtak alapján elmondhatom azt, hogy a Báthory István Általános Iskola azon kevés intézmények közé sorolható, ahol a minőség magáért beszél.

 

Soldorfean Zsuzsa