Back to top

Kik vagyunk és mit akarunk? 4. rész

Kik vagyunk és mit akarunk? 4. rész

Medgyesi RMDSZ Szervezet: 

 

Folytatjuk a kollegák bemutatkozási folyamatát, most az RMDSZ munkatársai kerülnek sorra. A sorozat lényege az, hogy mindenki megismerje a tevékenységi körünket és belátást lehessen nyerni a Millennium-Házban működő szervezetek életében, egyszóval a közösségszervezés háttereiben tevékenykedők szemével látni mindazt, ami zajlik a medgyesi és Szeben megyei magyar közösségért.

 

Lukács Gyöngyi vagyok, a medgyesi Gyöngyvirág néptánccsoport egyik alapítója, vezetője. Jelenleg a medgyesi Millennium-Házban dolgozom a Szeben megyei RMDSZ irodavezetőjeként. 

Medgyesen élek, férjemmel, Leventével és kislányunkkal, Jázminnal. Tanulmányaimat a medgyesi líceumban végeztem, majd Nagyszebenben  folytattam 2004-2008 között, ahol óvónői-tanítói képesítést szereztem. 2003 óta már hallgatóként is  besegítettem a medgyesi óvoda munkájába, majd végzett pedagógusként 2010-ig dolgoztam óvónőként.

2008-tól a Progress Alapítványnál dolgoztam, majd 2010 óta vagyok a Szeben megyei RMDSZ alkalmazottja. Munkám sok mindent magába foglal itt a magyar házban, a könyvelés, pályázatok, hivatalos események előkészítésében, lebonyolításában csakúgy, mint a személyes kapcsolattartásban igyekszem a lehető legtöbbet megtenni, hogy a Millennium-Ház továbbra is a helyi magyar közösség szolgálatára álljon, nap mint nap. Besegítek az EMKE és a MADISZ munkájába, minden rendezvényen, programon bekapcsolódok a közös munkába. 

Mindez mellett igazi hivatásom a néptánc tanítása. Néptánccsoportunk küldetése, hogy olyan közösséget teremtsen, ahová mindig jó betérni, ahol a gyermekek és a szülők is, mint egy nagycsalád segítjük egymást és ahol hagyományainkat hétről hétre újra megéljük, egyúttal átadjuk a következő nemzedékeknek. 

2000-ben kezdtem a medgyesi Nefelejcs Néptánccsoportban táncolni, ami fiatal éveim egyik legszebb időszaka volt. 

2008-ban a szülők kérésére kezdtük el férjemmel, Lukács Leventével a legkisebb medgyesieket, az ovisokat és kisiskolásokat néptáncra tanítani, így alakult meg végül a Gyöngyvirág Néptánccsoport. 

Jelenleg 70 tagúak vagyunk, ami három generációt ölel fel. A gyermek, az ifjúsági, illetve a felnőtt csoportunk heti egy vagy két alkalommal tartja próbáit a Millennium-Házban. Számos helyi, megyei, országos, illetve külföldi rendezvényen megfordultunk már. 

Minden évben kiemelkedő esemény Medgyesen a Vándorcsizma Néptáncfesztivál, melynek 16-ik éve társszervezői vagyunk. Emellett nagy öröm számunkra, hogy új együttműködésekben, a pályázatok, támogatások révén új táncokat tanulunk, illetve hogy a gyermek-és ifjúsági csoportnak nagyon szép balázstelki népviseletet is sikerült beszerezni.

Személyes öröm számomra, hogy 2010-ben részt vehettem Gyergyóban Kisné Portik Irén tojáshímző tanfolyamán, ennek köszönhetően megteremtettük a  húsvéti tojásfestés hagyományát Medgyesen is. 2010 óta minden tavasszal húsvét előtti héten a gyermekekkel, nyugdíjasokkal, a tánccsoporttal a Millennium-Ház nagytermében, méhviasz illatban, jókedvvel közösen készülünk az ünnepre. 

 

Fazekas Attila-József vagyok, politológiát végeztem a kolozsvári Babeș - Bolyai Tudományegyetemen. Már középiskolás éveim alatt elkezdtem az önkéntes munkát. Kezdetben a Medgyesi Magyar Diáktanács alelnökeként, majd egyetemi tanulmányi éveim után visszaköltöztem Medgyesre, folytatva a közösségépítési tevékenységet, ami már gyerekkoromban megragadott.

Medgyesre való visszatérésem után, 2009-ben újraélesztettük a Medgyesi MADISZ ifjúsági szervezetet, amelynek az alelnökévé választottak és 2010-ben a Medgyesi MADISZ gondozásában felélesztettük pár önkéntes kollégával a Nagy-Küküllő havilapot is, amelynek 2015-ig főszerkesztője voltam. 2015-ben az EMKE Szeben megyei szervezetének az alelnöke, valamint a Pro Schola Mediensis kuratóriumi tagjává választottak.

2012-től az RMDSZ Szeben megyei szervezetének alkalmazottja vagyok és 2013-tól a megyei szervezet ügyvezető elnöke.

2009-ben elkezdtük alapokra tenni mindazt a tevékenységet és munkát, amelyet ma már lassan minden medgyesi magyar ember ismer és nemcsak. Öröm és büszkeség azt látni az évek elteltével, hogy olyan rendezvényeket, mint a Szeben Megyei Magyar Napokat vagy a Vándorcsizma Néptáncfesztivált sikerült annyira kiépítenünk, hogy ennek visszhangja legyen a román közösségben is, valamint bel- és külföldön egyaránt. Ezen rendezvényekre most már minden évben több ezer ember látogat el a megyéből, az országból. Ugyanakkor számos sikeres rendezvényt indítottunk el, mind például az Úszótábor, amely ma már országos szinten elismert és támogatott rendezvénnyé vált.

A kezdetek óta megpróbáltam mindennel foglalkozni és mindenhez hozzátenni egy keveset, legyen az rendezvényszervezés, pályázatírás és elszámolás, kapcsolattartás és ügyintézés az RMDSZ megyei szervezetén belül és az országos szervezetben. Részt vetten számos képzéseken és találkozókon, nyári egyetemeken úgy belföldön, mint külföldön is, gyarapítván azt a tudást, ami elősegíti a mindennapi közösségszervezési és fenntartási munkát.