Back to top

Évközi XXVII. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XXVII. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

1. Szombaton, október 13-án szervezi a bólyai római katolikus plébánia  kerületünk rózsafűzér társulatainak találkozóját.  Aki részt szeretne venni ezen a találkozón, minél hamarabb jelezze a plébánia irodáján, hogy szállítási eszközről tudjunk gondoskodni.

2. Szombaton nem lesz szentmise a Szent István templomban.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: ,,Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?'' Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: ,,Mit parancsolt nektek Mózes?'' Azt felelték: ,,Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.'' Jézus folytatta: ,,A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.'' Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: ,,Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.'' Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: ,,Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.'' Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket. 

ELMÉLKEDÉS:

 Miközben nagyszámú nép keresi Jézust és hallgatja tanítását buzgó figyelemmel, időről időre megjelennek a vallási élet irányítóinak számító farizeusok és írástudók, akik különféle témákban vitákat kezdeményeznek vele. E vitás kérdések a legtöbb esetben a mózesi törvényekből indulnak ki, amelyek szószerinti, rendkívül szigorú megtartása elsődleges a farizeusok számára. Válaszában Jézus mindig a törvények mögött húzódó eredeti isteni szándékra irányítja a figyelmet. A viták azzal végződnek, hogy a kérdezők elhallgatnak és távoznak, de ez nem egyetértésüket jelenti, majd pedig Jézus tanítványainak további magyarázatot ad a felvetett kérdéssel kapcsolatban.A mai evangélium is ezt a felépítést követi. A farizeusok a válással kapcsolatban kérdezik  Jézust. Kérdésükkel egyrészt saját törvényértelmezésüket szeretnék igazolni, másrészt próbára akarják tenni Jézust, hogy ismeri-e a törvényeket vagy nem mond-e esetleg olyat, ami ellentétes a parancsokkal. Ezt követően Jézus viszontkérdésére pontosan ismertetik a mózesi törvények válásra vonatkozó állásfoglalását, miszerint a férfinak joga van ahhoz, hogy válólevéllel elbocsássa feleségét. Jézus erre kijelenti, hogy a válás megengedése csak a farizeusi törvényértelmezés része, de a törvényt adó Istennek más az akarata. Isten egymás számára alkotta meg a férfit és a nőt, kettőjük egész életre szóló szeretetkapcsolatát nevezzük házasságnak.

A HÉT SZENTJE:

Leonardi Szent János

 1541-ben, vagy 1543-ban született az Olaszországi Diecimó-ban, jómódú polgári családban. Apja Leonardi János, anyja Lippi Janka volt. A közeli Lucca városkában tanult, gyógyszerész lett 16 éves korára. Egy helyi karitatív közösségben dolgozott, itt gyógyított. Tagja volt a Colombini Szent János által alapított jámborsági és karitatív egyesületnek. 26 évesen hivatásának engedelmeskedve ferences szerzetes szeretett volna lenni, nem vették fel, mert hiányos volt a teológiai ismerete, és nem tudott latinul. Két év tanulással pótolta lemaradását, 1571-ben fel is szentelték, és a luccai plébánián szolgált. Itt kezdett foglalkozni szegény sorsú fiatalok tanításával. Munkatársakat toborzott maga mellé. A luccai püspök támogatta, és társak is csatlakoztak hozzá. Igehirdetéssel és szegény gyermekek nevelésével foglalkoztak. Közösségükben nézeteltérések keletkeztek, saját társai közül is többen vádolták őt. A belső problémák miatt kénytelen volt Rómába menni. Néri Szent Fülöppel barátságot kötött, vele együtt alapítottak egy papi kongregációt. 1593-ban VIII. Kelemen pápa jóváhagyta szerzetének részletes szabályait. Ebben a szervezési munkában 1604 táján ismerkedett meg Kalazanci Szent Józseffel, a piarista rend alapítójával, aki szegény fiúk ingyenes oktatásán fáradozott. Jó együttműködés jött létre a két szervezet között. 1609. október 9-én hunyt el egy járvány áldozataként. Hosszú boldoggá avatási eljárása 1861-ben ért véget, IX. Piusz pápa alatt. Halála után öt évvel szervezete egyesült a piaristák kegyes iskoláival. Rómában, a Pápai Magyar Intézet közelében, a Santa Maria in Campitelli templomban van eltemetve.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Október

7. Ter 2,18-24                  8. Sir24,23-31             9. Gal 1,13-24 

    Zsid 2,9-11                      Gal 4,4-7                     Lk 10,38-42            

    Mk 10,2-16                     Lk 1,26-38                                          

10. Gal 2,1-2,7-14         11. Gal 3,1-5     12. Gal 3,6-14 

      Lk 11,1-4                     Lk 11,5-13           Lk 11,14-26

                                     13. Gal 3,22-29           

                                           Lk 1,27-28              

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – ifj. Kovács Márton

Kedd:  9,00 – Hálaadás

           18,00 – Katalin

Szerda: 7,30 – Maria

Csütörtök: 7,30 – Hálaadás

               18,00 - Virginia és Ioan

Péntek:  7,30 – Ivan, Mirela és manuela szándékára

             18,00 - Erzsébet

Szombat: 7,30 – Maria

 

TEMETÉSEK:

Lakatos Tibor 65 éves

Dumitru szül. Vas Sára 89 éves