Back to top

Évközi XXXIV. Vasárnap Krisztus Király Ünnepe - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XXXIV. Vasárnap Krisztus Király Ünnepe - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Szombaton délután nem lesz szentmise a Szent István templomban

2.Jövő vasárnap az új egyházi év kezdete, advent első vasárnapja. Egyben elsővasárnap. A szentmisék végén szentségimádás lesz.

3.A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megszervezzük „Szent Erzsébet kosarát”, amelyet a Szt. Ferenc oltárnál készítettünk elő, mától egészen december 15-ig. Itt a kedves testvérek elhelyezhetik azon adományokat, amelyekből a karácsony ünnepére megajándékozhatjuk rászoruló testvéreinket.

EVANGÉLIUM:

   Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?'' Jézus így válaszolt: ,,Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?'' Pilátus ezt felelte: ,,Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?'' Ekkor Jézus így szólt: ,,Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.'' Pilátus megkérdezte: ,,Tehát király vagy?'' Jézus így felelt: ,,Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!''

                       

A HÉT SZENTJE:

Alexandriai Szent Katalin

Keleti Egyházzal együtt november 25-én emlékezünk meg Szent Katalin halála napjáról. Előkelő származású alexandriai szűz volt és a tudományoknak szentelte magát. Maximus császár alexandriai látogatása idején a bálványáldozatban való részvételt megtagadta, sőt a pogány tudósokat is meggyőzte. Erre először szépszóval, majd kínzásokkal próbálták hittagadásra bírni, s amikor egy éles és hegyes késekkel kirakott kerékre kötötték, hogy így összevagdossák, a kerék Katalin imájára darabokra tört. Végül is lefejezték, ezért ábrázolják kerékkel és karddal. A hagyomány szerint testét angyalok vitték a Sínai-hegyre, ahol 305-körül temették el. Sírja fölött ma a Szent Katalin kolostor áll. A tizennégy segítőszent egyike. Egész élete, különösen szenvedéstörténete annyira legendás, hogy belőle a történeti magot kihámozni már lehetetlen. Tisztelete igen elterjedt a nyugati és keleti egyházban egyaránt. Sírja a Sinai hegyen épült Szent Katalin kolostorban van; kerékkel, karddal és könyvvel ábrázolják. Bölcseleti fakultások, diákok, prédikátorok és molnárok védőszentje. Maxentius (311-313) üldözései alatt Katalin a császárnak szemrehányást tett kegyetlenségei miatt. A császár ötven filozófust rendelt ellene, de ezek nem tudták meggyőzni, sőt, maguk is megtértek, ezért megégették őket.

ELMÉLKEDÉS:

Olyan világban élünk, ahol mindig mindenki felfelé törekszik. Igyekezz a legmagasabba, legyél a központban, döntsd meg a rekordot, legyél figyelemfelkeltő, jelenj meg az újság első oldalán, szerezz pénzt és a hírnevet. A mi kultúránk, érteke a felfélé mozgás: Biztos karrier, megőrizni a statusquot, siker a politikában, sportban, tanulmányokban. A mindennapi téma a televízióban, az újságban, a rádióban azt feszegeti, hogy hogyan kell csinálni rendkívüli dolgokat, hogy figyelem központjában legyünk és elnyerjük a medálokat, érmeket, kitüntetéseket. Ez jelenti a világi királyság. Ma Krisztus Király ünnepe van és ugyanakkor a liturgia évet is befejezzük. Jézus igehirdetése kezdetén azt mondta, hogy közel van az Isten országa, és egész földi élete ezt az Isteni országát mutatta be. Igaza volt, amikor azt mondta Pilátusnak, Király vagyok, de egy másik királyságról beszélek, olyanról, ami nem idevaló. A Jézusi ország, olyan ország, ahol a legnagyobb és a legerősebb szolgálja és ápolja a legkisebbet és leggyengébbet. Egy királyság, ahol mindenki őrömmel fogadnak és befogadnak. Egy ország, ahol a bűnösöknek megbocsátanak, a betegeket meggyógyítják. Az év utolsó liturgikus vasárnapján érdemes megkérdezni magunktól melyik királyságban élünk emberként, családként, plébániaként vagy országként? Melyik királyságot képviseljük? Az Istenit vagy a világit? Hogyan jelenünk meg a családunkban és a közösségben? Halottuk-e Jézus igazi hangját, aki hivott minket, de nem arra, hogy uralkodjuk, hanem hogy szolgáljunk. Nem arra, hogy elvárasokat alítsunk fel, hanem hogy bocsássunk, nem arra, hogy megosszunk, hanem hogy összekössünk! Az Isten országa közöttünk van, de csak akkor találjuk meg, ha szolgálni tudjuk egymást. Imádkozzunk, hogy Jézus Királyunk adjon nekünk erőt és bölcsséget, hogy rajtunk keresztül megjelenjen az Isten országa, amint a mennyben, úgy a földön is.

MISEREND:

Hétfő: 7,30  - Ioan, Virginia,

Kedd: 9,00 – A Laslău család szándékára

         17,00 – András, Anna és Berta

Szerda: 7,30 - Otilia, Gheorghe

Csütörtök: 7,30– A tisztítótűzben levő lelkekért

                17,00 -  Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek:  7,30– István, Mária, István és Zsuzsánna

               17,00 – id. Bakó Sándor

Szombat: 7,30–  † Mária

 

NAPTÁR: November-December

25.Dán 7,13-14           26. Jel 14,1-3              27. Jel 14,14-19

    Jel 1,5-8                         Lk 21,1-4                    Lk 21,5-11             

    Jn 18,33b-37                   

28. Jel 15,1-4              29. Jel 18,1-2.21-23.19,1-3.9

       Lk 21,12-19                  Lk 21,20-28

 30. Róm 1,9-18           1. Jel 22,1-7                 

       Mt 4,18-22                  Lk 21,34-36

 

TEMETÉS: Kádár Mihály 95 éves