Back to top

Nagyböjt V. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Nagyböjt V. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1.  A plébánia nagyböjti lelkigyakorlatát április 8, 9 és 10-én tartjuk, amelynek vezetője Ft. Tamás Barna jezsuita atya. A lelkigyakorlat programja a következő:

Hétfő  április 8:

-Plébániatemplom: 17,30 órától gyóntatás; 18,00 órától szentmise

 Kedd április 9:

-Plébániatemplom: 17,00 órától gyóntatás; 17,30 órától keresztút; 18,00 órától szentmise

Szerda, április 10:

-Plébániatemplom: 17,30 órától gyóntatás; 18,00 órától szentmise

A lelkigyakorlatot vezető jezsuita atya lelkigondozást, lelkibeszélgetést is vállal. Ha valaki ezt szeretné igénybe venni (40-45 perces beszélgetés) kérjük előzetesen jelezze nekünk telefonon (0269-841904), vagy az irodában, hogy tudjuk a programot elkészíteni.

2. Pénteken a délutáni szentmise előtt keresztúti ájtatosság lesz, amelyet a plébánia hittanosai fognak vezetni.

3. Jövő vasárnap Virágvasárnap. A szentmisét a templom udvarán kezdjük a barkaszenteléssel, ahonnan közösen vonulunk a templomba, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére.

EVANGÉLIUM:

 Abban az időben:
 Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: ,,Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?'' Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: ,,Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!'' Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: ,,Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?'' ,,Senki, Uram'' – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: ,,Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!''

ELMÉLKEDÉS:

A mai evangéliumi történet azt mutatja be, hogy Jézus hogyan találkozik a bűnös emberrel, és hogyan ad számára új lehetőséget az élethez. Jelen esetben a bűnös ember, a házasságtörő asszony nem kezdeményezi ezt a találkozást, de a törvénytudók olyan helyzetbe kényszerítik őt, hogy Jézus elé kerül. Jézus sem kezdeményezte ezt a találkozást, de alkalom számára, hogy kimutassa irgalmát és tanúságot tegyen arról, hogy Isten valóban irgalmas az emberhez. Az írástudók, az asszony vádlói röviden ismertetik Jézussal a tényállást, elmondják, hogy ilyen esetekben mi a teendő a törvény szerint és várják Jézus ítéletét. Az asszony ezalatt csendben van, nem hagyják védekezni, talán nem is akar, ő is várja az ítéletet, amely a törvény szerint halál. Jézus viszont nem ítélkezik az asszony felett, hanem bölcsességével elnémítja a vádlókat. A történetben nincs szó az asszony bűnbánatáról, mert az evangélista számára itt fontosabb az Isten részéről megmutatkozó irgalom, amely felemeli és új úton indítja el az embert.A történet arra is figyelmeztet minket, hogy nincs jogunk ítéletet mondani embertársunk felett. Az ember cselekedeteinek, egész életének megítélése Isten joga. Ő a bűnbánatunkat várja és kimutatja irántunk irgalmát. A bűnből tehát fel lehet emelkedni. Kérjük ehhez Isten kegyelmét!

VERS: A kereszt

Szalézi Szent Ferenc

Azt a keresztet, ami most annyira 
nyomja válladat, 
mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, 
mindenható szemével megvizsgálta, 
szerető irgalmával átmelegítette, 
mindkét kezével méregette, 
vajon nem nagyobb-e, 
nem nehezebb-e a te számodra, 
mint amennyit elbírsz? 
Aztán megáldotta, 
szent kegyelmével, 
irgalmával megillatosította, 
reád és bátorságodra tekintett 
és így érkezik a mennyből a Kereszt
mint Isten köszöntése, mint a te 
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Április

7. Iz 43,16-21                8. 2Kir 4,18-37         9. Szám 21,4-9 

         Fil 3,8-14                 Jn 8,1-11                  Jn 8,21-30         

         Jn 8,1-11                              

 10. Dán 3,14-95         11. Ter 17,3-9           12. Jer 20,10-13                   

           Jn 8,31-42          Jn 8,51-59                 Jn 10,31-42                        

                                  13. Ez 37,21-28

                                        Jn 11,45-56  

 

MISEREND:

Hétfő: 18,00 -  Ovidiu egészségéért

Kedd: 18,00 – Csiszár Ferenc, Erzsébet, János

Szerda: 18,00 -  Ovidiu egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Liliana egészségéért

               18,00 – Adriana szándékára

Péntek:   7,30 – Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

             18,00  - Adriana szándékára

Szombat: 7,30 – Virginia szándékára

               18,00 - Ovidiu egészségéért

TEMETÉSEK:

 Aszalós szül. Ambrus Anna 86 éves

                         Kovács László 89 éves            

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen