Back to top

Húsvét II. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Húsvét II. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Május hónapot anyaszentegyházunk a Szűzanya tiszteletére szenteli. Litániákat a plébániatemplomban kedden és pénteken a szentmise után magyar nyelven, szerdán 18,00 román nyelven, a Szt. István templomban a szentmisék után végezzük.

2. Pénteken elsőpéntek. A szentmisék után szentségimádás lesz.

3. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után szentségimádás.Hagyományunk szerint május első vasárnapja anyáknapja.  A szentmisében imádkozunk az édesanyákért és megáldjuk őket

EVANGÉLIUM:

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!'' Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem!'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!'' Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

 ELMÉLKEDÉS:

Tamás apostol történetét, kételkedését az Úr feltámadásával kapcsolatban, szokatlan kérését, miszerint meg akarja érinteni Jézus sebhelyeit, vágyának beteljesedését és csodálatos hitvallását jól ismerjük, hiszen minden esztendőben a húsvét utáni vasárnapon ezt olvassuk az evangéliumban. Ma, az ő ünnepén szintén ezt az evangéliumi jelenetet idézzük fel. Tamás apostol esete azt mutatja, hogy a hitnek vannak próbatételei. Hitünk nem megingathatatlan, hanem folytonos erősítésre szorul. És Isten, akitől ajándékként kapjuk, képes azt megerősíteni. Egyáltalán nem kell csodálkoznunk azon, hogy Tamás kételkedve hallgatja apostoltársainak beszámolóját arról, hogy Mesterük, Jézus, akit keresztre feszítettek és néhány nappal korábban meghalt, feltámadt a halálból és megjelent nekik. Ki az közülünk, aki nem kételkedve hallgatta volna ezeket az emberi szavakat? Ki az közülünk, aki ne tartotta volna kitalált történetnek? Ki az közülünk, aki ne akart volna teljes bizonyosságot szerezni, mint Tamás apostol is? Tamás, aki ugyan nem adott hitelt az emberi szavaknak, a kért jelet, az Úr sebhelyeit látva, rögtön eljutott a hitre és hitét meg is vallotta. Keressük mi is a találkozás lehetőségét a feltámadt Krisztussal és kérjük tőle hitünk megerősítését!

VERS:  Tamás Görgei Gábor

Ő volt a legmerészebb, 
A többiek rémülten hittek inkább, 
csakhogy a bizonyság irtózatától 
megmeneküljenek – 
ő mindenestül vállalta, amit lát, 
s megfogta a nem embernek való öt 
vérző sebet.

Így élt még, boldogtalanul, 
a hit örök ellenpéldájaként, 
amíg egy napon a mártírhalált 
vad hajrával elébe hozták: 
s ő úgy gondolta, megpróbálja, tán 
segít a legvégső bizonyság. 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Anna egészségéért

Kedd: 9,00 – A Vándor család szándékára

         18,00 –

Szerda: 7,30 –

Csütörtök: 7,30 –

                18,00 -

Péntek: 7,30 – A Veress család szándékára

            18,00 – Máté Béla és a Fülöp család elhunytjaiért

Szombat: 7,30 –   Both Wilhelm (6 hetes)

              18,00 - Kovács László (6 hetes)

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Április-Május

   28. ApCsel 5,12-16                29.ApCse4,23-31           30. ApCsel 4,32-37

      Jel 1,9-11a,12-13.17-19                Jn 3,1-8                          Jn 3,7-15    

       Jn 20,19-31                                       

1. ApCsel 5,17-26                     2. ApCsel 5,27-33

    Jn 3,16-21                                 Jn 3,31-36

 3. 1Kor 15,1-8                          4. ApCsel 6,1-7

      Jn 14,6-14                              Jn 6,16-21

 

TEMETÉS:

Szép szül. Elekes Ilona 83 éves

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen