Back to top

Évközi XXVIII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XXVIII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:  A jövő vasárnapi gyűjtést a missziók megsegítésére végezzük. Isten fizesse adományaikat.

EVANGÉLIUM:

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén.  Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!'' Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: ,,Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.'' Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: ,,Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?'' Aztán hozzá fordult: ,,Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.

ELMÉLKEDÉS:

Amikor a tíz meggyógyult leprás ember közül csak az egyik tér vissza Jézushoz köszönetet mondani, az Úr így szól hozzá: Hited meggyógyított téged” (Lk 17,19). Ha őt a hit gyógyította meg, akkor a többiek miért gyógyultak meg? Vajon a többi kilenc leprás is hitt Jézusban? Ha hittek, akkor miért nem tértek ők is vissza, hogy megköszönjék gyógyulásukat? De ha nem hittek, akkor miért gyógyultak meg? És ha valóban nem hittek, akkor miért kérték Jézus segítségét? Vajon hittek-e a csoda előtt? És amikor észrevették tisztulásukat, kinek és minek tulajdonították a csodát? Vajon hittek-e gyógyulásuk után? Ha hittek, miért voltak hálátlanok? Ha nem hittek, akkor vajon néhány óra múlva újra visszakapták a leprás betegséget? E kérdésekre az evangélium nem ad választ. A leprások talán hittek Jézus gyógyító erejében, hiszen különben nem fordultak volna hozzá segítségért. És biztosak lehetünk, hogy Jézus nem bocsátott rájuk később újabb betegséget, ha mégsem hittek. Az emberi hálátlanság viszont megdöbbent minket. Lássuk be: sokszor észre sem vesszük, ha Isten jót tesz velünk, vagy ha észrevesszük, elfelejtünk köszönetet mondani! Legyünk hálásak Isten jóságáért!

VERS : HISZEK - Sík Sándor

Hallják meg hívők és hitetlenek 
Élet-halálra szóló eskümet! 
A szív bősége zúg fel ajkamon, 
Az kényszerít a Krisztus vallanom. 
Hallják meg rokkant, vén aposztaták 
S a vétekben vajúdó új-világ, 
A forradalom, a vak Leviáthán, 
És hallja meg a settenkedő Sátán: 
Isten nevében vallomást teszek:  Hiszek.

Hiszek, és hitem súlyos és kemény. 
Nem tünde tan, nem pille vélemény. 
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán: 
Igen és nem, kereken, magyarán. 
Semmi csűrés és semmi csavarás, 
Ínyeskedés és köntörfalazás: 
Hiszem és vallom, szeretem és élem, 
Amit az Egyház hinni ád elébem. 
Ebben a hitben élek és halok:  Katolikus vagyok.

Hiszek egy Istent, ki három személy, 
Az élő Istent, aki bennem él, 
S akiben élek, mozgok és vagyok, 
Kinek tenyerén megsimulhatok. 
Akinek rám is éber gondja van, 
És cselekszik bennem és általam. 
Aki mozdítja minden mozdulásom, 
S én jóban-rosszban boldogan imádom 
Intéző édes mély akaratát. 
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.

Égnek és földnek testté vált frigyét: 
Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét. 
Akit az Atya örök óta szül, 
És akiben szépséggé lesz a zűr. 
Kinek emberré tetszett válnia, 
Hogy Isten legyen az ember fia. 
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk, 
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát. 
Benne az élet és benne az út. 
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút.

Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet: 
A Szellemet, aki a Szeretet. 
Aki Szent Péter ajakán rivall, 
Hegyeket bont, szíveket áthidal, 
És hét csatornán csorgatja beléd 
Az élesztő kegyelem kútfejét. 
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak, 
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak 
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. 
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.

Hiszek, és tudom, honnan a hitem. 
Házamat én kőszirtre építem. 
Négy élőlény az erős alapok: 
ember, oroszlán, sas, tulok. 
Hallottam a piacon szólni Pált, 
Hallottam Ágostont és Ottokárt, 
Látom a szirten Péter kulcsait, 
S bennem a mélyben, hallom döbbenettel: 
Kimondhatatlan gerjedezésekkel 
A Szentlélek sóhajtozik. 
Ó tudom kinek, ó tudom kinek: 
Én az eleven Istennek hiszek.

Élő hitemmel vagyok én szabad. 
Mankó helyett kötöttem szárnyakat. 
Ami akad a földön emberi, 
Gazdag szívem testvérnek ismeri. 
És ami túl az emberkörökön, 
A végtelenség: ígért örököm. 
 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Október

13. 2Kir 5,14-17               14. Róm 1,1-7             15. Róm 8,22-27

    2Tim 2,8-13                       Lk 11,29-32                  Jn 15,1-8         

    Lk 17,11-19                                            

16. Róm 2,1-11               17. Ef 3,14-19

    Lk 11,42-46                    Mt 11,25-30

18. 2Tim 4,10-17b         19. Róm 4,13;16-18

     Lk 10,1-9                       Lk 12,8-12

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Veress Mária egészségéért

Kedd:  9,00 – Veress Mária egészségéért

           18,00 – † Bándi Rozália (6 hetes)

Szerda:7,30- † Nicolae, Achim, Achim, Ana, Ioan, Virginia, Maria

Csütörtök: 7,30 – † Ştefan és Maria

                18,00 -  † Jakab Mihály (6 hó.)

Péntek: 7,30 –†Nicolae, Achim, Achim, Ana, Ioan, Virginia, Maria

             18,00 - † Steurer Imre (6 hetes)

Szombat: 7,30 – Hálaadás

              18,00 – † Emilia és Viorel

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI OKTÓBER HÓNAPRA

Missziós: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.