Back to top

Évközi XXIX. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XXIX. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:  

1.Jövő vasárnap, október 27-én kezdődik a téli időszámítás, az európai gyakorlatnak megfelelően hajnali 3 órakor 2 órára kell igazítani az órákat.

2. A plébániai hitoktatás programja a következő: Minden szombaton 11 órától román-magyar hittanóra, 12 órától elsőáldozási felkészítő.

 

EVANGÉLIUM:

 Abban az időben:   Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni. Így szólt: ,,Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.«A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.«''Az Úr így szólt: ,,Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik.  Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?''      

ELMÉLKEDÉS:

Isten megszólítása imádságainkban mindig a hit cselekedete. Lelkünket Istenhez emeljük, hogy szeretetébe helyezzük magunkat és neki ajánljuk önmagunkat. Imáinkban elsősorban Isten szándékait keressük, de sokszor kérünk tőle segítséget gondjainkban. Úgy érezzük, hogy valamire szükségünk van, de közben tudjuk, hogy Isten is jól ismeri, mire van szükségünk az üdvösségünkhöz. Az imában kialakul a párbeszéd, amely során a belső bizonyosságtól, hogy Isten minden kérésünket teljesíti, elindulunk s haladunk abba az irányba, amikor már csak azért fohászkodunk, hogy ne a mi akaratunk valósuljon meg, hanem Istené teljesüljön életünkben. Az ő legfőbb akarata, hogy üdvözüljünk és eljussunk az örök boldogságra.

A HÉT SZENTJE:

Szent Mór püspök

A hagyomány szerint magyar szölők gyermeke. Szent Márton hegyén, a mai Pannonhalmán volt diák István király uralkodása elején. Bencés szerzetes, akit a fegyelem megtartása miatt komoly próbára tett Szent István király. 1036-tól pécsi püspök. Az 1049-ban történt lázadás alkalmával (amikor Gellért püspök több társával együtt vértanúságot szenvedett) nem történt bántódása. Egyike volt annak a három püspöknek, akik Endrét Székesfehérváron megkoronázták. 1055-ben tanúként aláírta a nevezetes tihanyi alapítólevelet, mellyel I. Endre újabb bencés apátságot hívott életre. Ő írta meg a két zoborhegyi remete, Zoerárd – András és Benedek legendáját. 1070-ben halt meg. Tiszteletét a Szentszék 1848. július 22-én hivatalosan is megállapította, és IX. Piusz pápa bullában jóváhagyta. Ebben említi, hogy boldognak és szentnek is nevezték az évszázadok folyamán. A Martyrologium Romanum 2002. évi kiadása szentnek nevezi, ezért a „szent” jelzőt használjuk a magyar kalendáriumban is.  

VERS:  

MENNI KELLENE HÁZRÓL HÁZRA 
              Dsida Jenő

 Nem így kellene hűvös, árnyas 
szobából, kényelmes íróasztal 
mellől szólani hozzátok, jól 
tudom. Menni kellene házról 
házra, városról városra, mint 
egy izzadt, fáradt, fanatikus 
csavargó. Csak két égő szememet, 
szakadozott ruhámat, porlepett 
bocskoromat hívni bizonyságul 
a szeretet nagy igazsága mellé. 
És rekedt hangon, félig sírva, 
kiabálni minden ablak alatt: 
Szakadt lelket foltozni, foltozni! 
tört szíveket drótozni, drótozni! 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Október

20. Kiv 17,8-13                  21.Róm 4,20-25            22. 1Kir 8,22-30

     2Tim 3,14-4,2                   Lk 12,13-21                     1Kor 3,9c-17

     Lk 18,1-8                          Lk 19,1-10      

23. 2Kor 5,14-20               24. Róm 6,1-23

      Lk 9,57-62                       Lk 12,49-53

25. Róm 7,18-25               26. Róm 8,1-11                

      Lk 12,54-59                    Lk 13,1-9

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Ioan és Virginia

Kedd: 9,00– Gustav, Verona, Mónika és Johann

           18,00 – Tamás Katalin

Szerda: 7,30 - Maria és Cristian

Csütörtök: 7,30 – Gergely Kinga szándékára

                18,00 - Tisztítótűzben levő lelkekért

Péntek:  7,30 – Ioan

             18,00 – Zoltán egészségéért

Szombat: 7,30 – Gheorghe és Otilia

              18,00 – Ioan és Gabriela egészségéért