Back to top

Medgyesi régi utca nevek. Medgyes város utcanevei 1948-ban

Medgyes utcáinak nevei régen és most. Egyesek még feloldásra várnak.

 

Armenhausgasse – Szegényház utca – str. Azilului

Äußere Forkeschgasse – Külső Farkas utca – str. Avram Iancu

Bachgasse – Patak utca – str. Malului

Badeprommenadegasse – az Allé eleje, a Piac melletti rész

Baderau – str. Carpaţi

Baderaugasse – Fürdő rétje, a volt str. 1 Septembrie, ma str. Lucian Blaga.

Badergasse – Fürdő utca – str. Turnului

Baderwiese – Fürdő rétje (a mai Caragiale terem környéke a Piac mellett)

Bahnhofgasse – Állomás utca – str. Unirii

Bassnerstrasse – Báznai utca – str. Baznei

Beutelmühlgasse – Kéregmalom utca, ma str. Moara de Scoarţă

Brennereigasse – Szeszfőzde utca – ma G. Coşbuc (a kórház mögött)

Brodsackgasse

Brückengasse – Híd utca – Str. acad. I. Moraru

Busdertalgasse – Buzdi utca – str. Buzdului

Eibesdorfer Hulla – Szentiványi dombok – Hula Ighişului

Eisgasse – Jég-utca – str. Gheţii

Fleischerhamgasse (Af dem Podei) – Sonka utca – str. Măcelarilor - a Textilgyár terjeszkedése következtében eltűnt.

Forkeschgasse – Farkas utca – Str. Nicolae Iorga (fosta str. 8 Mai)

Forkeschgasse Äußere – Külső Farkas utca – str. Avram Iancu

Gartengasse – Kert utca – ma str. Cloşca

Gräfengasse – Geréb utca,  Kossuth utca, ma Petőfi Sándor utca – str. Petőfi (fosta str. Cooperatorilor)

Greweln – Grével - Greweln

Große Mühlgasse – Nagy Malom utca – str. Cronicarul Neculce

Hermannstädt.-Strasse – Szebeni út – Şoseaua Sibiului
 

Heuplatz – Szénapiac – a mai telefon központ környéke

Hinter dem Kloster – Templomháta – str. După Zid

Hinter den Gärten – Kert megett – ma str. Stejarului

Hirtengasse – Alsó Pásztor utca – str. Păstorilor de Jos

Holzgasse – Fa utca – a a róm. kat. templom háta mögött volt Roth mérnök faanyag raktára, innen a név. Az utca eltünt.

Holzmarkt – Fapiac (helyén épült fel a görög keleti templom, a Torna iskola közelében)

Hundsgasse – Kutya utca – str. Târnavei

Kanalgasse – str. Canalului

Kaserngasse – Kaszárnya utca – str. Cardinal I. Hossu

Kasernplatz – Kaszárnya tér – ma Pţa. Andrei Şaguna

Kastellplatz – Evagélikus templom udvara   – Piaţa Castelului

Kirchenkastell – az evangélikus parókia környéke

Kleine Mühlgasse – ma str. Titu Maiorescu

Kleiner Marktplatz (Kleiner Platz)  - Kispiac tér – Piaţa G. Enescu

Klettengasse – Bojtorján utca – str. Mihai Kogălniceanu

Kruggasse – Kancsó utca

Kürschnerwinkel – Szűcs szeglet – str. Cojocarilor

Langgasse – Hosszú utca – str. Petru Rareş (fostă str. Lungă)

Lederergasse – valamikor a Kórház utca folytatása volt, a mai Kórház területén.

Legisch – Legyes - Legheş

Leichengasse – Temető utca – str. Păcii

Marktplatz – Főtér – Pţa. Regele Ferdinand I. (fosta Pţa. Republicii)

Meschnerstrasse - Muzsnai utca – str. Moşnei

Mittlere Schmidtgasse – Kórház utca – str. I. G. Duca (fostă str. Spitalului)

Mühlplatz – Malom-tér – Pţa. Miron Costin

Neugasse – Dózsa György utca (volt Új utca) – str. Dózsa (fosta str. Nouă)

Neustift - str. Eminescu

Obere Hirtengasse – Felső Pásztor utca – a Păstorilor de Jos része

Pfarrgasse, oder Pfarrgäßchen – Pap utca – str. Bisericii (fostă str. Bujor)

Poregasse – Poré utca – régen Uliţa Porii, ma str. Anton Pann

Predigergasse

Pretaierstrasse – Baráthelyi út – ma str. Aurel Vlaicu + str. Brateiului ( a vasúti sorompótól Baráthely felé)

Promenade – a medgyesi magyarok Allé-nak nevezik, a mai C. Brâncoveanu utca, a volt Binder szenátor emeletes házáig (vele szemben van a Munkaügyi igazgatóság)

Quergasse

Rohrau – Róra – A CFR rendező állomása, Gara de Triaj CFR

Rosmaringgasse – Rozmaring utca – Pţa. C. Coposu) (fostă str. Rosmarinului), megszűnt, az új városháza és a szakszervezeti művelődési ház épült helyén.

Rothgasse (gew. Kothgasse) – Sáros utca – str. St. L. Roth

Sackgasse – Zsákutca – ma Fundătura Policlinicii (a volt Gostat üzlet háta mögött)

Schafgasse – Juhász utca

Schleussgasse

Schmidtgasse – Kórház utca – str. I.G. Duca (fostă str. Spitalului)

Schmidtgasse Untere - Kórház utca – str. I.G. Duca (fostă str. Spitalului)

Schmidtgasse Mittlere – str. Victor Babeş

Steingasse – Kő utca – str. Johannes Honterus (fostă str. Pietruită, fostă V. I. Lenin)

Stieglitzgasse – Tengelice utca

Tiefebachgasse – Mélypatak utca – str. Valea Adâncă

Turnschulgasse – Tornaiskola utca – a Szebeni útról induló Axente Sever utca és a Păcii utca találkozásáig.

Ungerlgasse – str. Angărul de Jos şi str. Angărul de Sus

Untere Hirtengasse - Alsó Pásztor utca – str. Păstorilor de Jos

Untere Schmidtgasse - Kórház utca – str. I.G. Duca (fostă str. Spitalului)

Waffenschmiedgasse – Fegyverkovács-utca – str. Armurierilor

Waisenhausgasse – Árvaház-utca – str. Azilului

Weissbuchholztal – völgy a Weberln környékén

Wiedehopfgasse – Búbosbanka utca – str. Axente Sever

Wiesenbach platz – ma  str. Coşbuc végén a vasúti pálya melletti kis terecske.

Zekesch – Cekes – str. Mihai Viteazul (fostă Ţecheş)

Zielstatt – Céllövő utca – ma str. Badea Cârţan utca (a volt Huszár laktanya melletti várfal alatt, folytatása a Fegyverkovács utca)

Zigeunerberg (Zigania) – Cigánydomb, Cigánysor – ma Ciprian Porumbescu, Simion Bărnuţiu (volt Engels), Şt. O. Iosif utcák környéke

 

Medgyes város utcanevei 1948-ban.

       Régi neve  -  Új neve  -  Megjegyzés

     1. Mihail Ambrosi  -  Nicolae Titulescu   -  Schafgasse

     2. Abatorului  -  Abatorului  - Schlachthausgasse

     3. Angărului  - Ion Noian  -  Ungerlngasse

     4. Armurierilor  -  Armurierilor  -  Waffenschmiedgasse

     5. Axente Sever și                       Wiedehopfgasse

    Gimnasticei  -  Axente Sever - Turnschulegasse

    6. Azilului  -  Azilului  -  Armenhausgasse

    7. Băilor  -  Rosenfeld Alexandru  -  Badegasse

    8. Bărbierilor  - Dobrogeanu Gherea  -  Badergasse

    9. Gheorghe Barițiu  -  Gheorghe Barițiu  -  Barițiugasse

  10. Șoseaua Baznei  -  Șoseaua Baznei  - Baassnerstrasse

  11. Bătătoarei  - Stăvilarului  

  12. Berii -  Ion Creangă  -  Biergässchen

  13. Moșia Binder  -  Buday Nagy Antal  - Bindergrund

  14. Ovidiu Biriș  -  Pictor Grigorescu  - Stürzergasse

  15. I. C. Brătianu  - I. V. Stalin  -  Forkeschgasse

  16. Brazilor  -  Brazilor  -  Tannengasse

  17. Episcop Bob  -  Episcopul Bob  -  Kaserngasse

  18. Brusturilor -  Mihail Kogălniceanu  -  Klettengasse

  19. Buteliei  -  Ștefan cel Mare  - Flaschengasse

  20. Buzdului  -  Buzdului  -  Bussderthalgasse

  21. Canalului  - Canalului  - Kanalgasse

  22. Gura Câmpului  /  Gura Câmpului  - Weinsbuchholzgasse

  23. General Cantacuzino  - Niculae Bălcescu  

  24. Cărămidăriei  - Cărămidăriei   -  Ziegelgasse

  25. Călărașilor - Călărașilor  -  Reitergasse

  26. Piața Castelului  - Piața Casteleului  - Kastellplatz

  27. Sub Cetate și                                       Unter der Burg

      Dârlosului  -  Alexandru Petőfi  - Durleserstrasse

  28. Cloșca  -  Cloșca 

  29. Cojocarilor  -  Cojocarilor  -  Kürscnerstrasse

  30. Gheorghe Coșbuc -  Gheorghe Coșbuc  -  Brennereigasse

  31. Crișan  - Crișan  

  32. Crucișata  -  Józsa Béla  -  Quergasse

  33. Cucului și

      Valea Adâncă   - Valea Adâncă  -  Tiefe Bachgasse

  34. Cuza Voda  -  Cuza Voda  

  35. Dârstei  - Dârstei  -  Walkmühlgasse

  36. Dealului  -  Dealului  -  Berggasse

  37. Decebal  -  Decebal 

  38. Eminescu și

     Târgul Fânului  -  Eminescu  - Neustift

  39. Șoseaua Expoziției  - Șoseaua Expoziției  -  Austellungsgasse

  40. Fabini  -  7 Noiemvrie  -  Fabinigasse

  41. Fabricilor

      veche și nouă  -  1 Septemvrie  -  Fabrikgasse

  42. Fântânei  - Fântânei  - Brunnengasse

  43. Piața Regele Ferdinand  -  Piața Republicii  -  Grosser Marktplatz

  44. Fierarilor  -  I. G. Duca - Schmiedgasse

  45. Florilor  -  Florilor  - Blumengasse

  46. Forcăș (strădelă) -  Farkas

  47. Fundăturii - Șerban Vodă  - Sackgasse

  48. Dealul Furcilor  - Dealul Furcilor  - Galgenbergstrasse

  49. Gării  -  Gării  -  Bahngasse

  50. Gheții  -  Gheții  -  Eisgasse

  51. Gloria  -  Gloria  -  Gloriagasse. Neue Welt.

  52. Octavian Goga  -  Grigore Alexandrescu  

  53. Grădinarilor -  Grădinarilor  -  Gartengasse

  54. Grefilor  -  Kossuth Lajos  -  Grefengasse

  55. Gropilor  -  Gropilor  -  In der Grube

  56. Hartenek  -  Ilarie Chendi  -  Hartenekstrasse

  57. Heidendorf  -  Friedrich Engels  -  Heidendorfergasse. Ziegeunerberg

  58. Moșia Hermann  -  Alexandru Vlahuță  -  Hermanngrund

  59. Honterus  -  Lenin  -  Steingasse

  60. Horea  -  Horea  -  Pretaierstrasse

  61. Hundrück  -  Dr. Russel  -  Hundsrück

  62. Avram Iancu  - Avram Iancu  - Meschnerstrasse

  63. Iazului  -  Iazului  -  Meschner Weg

  64. Drumul Ighișului  -  Ighișului - Eibesdorferweg

  65. Șt. O. Iosif -  Șt. O. Iosif  - Obere Zigeunergasse

  66. Înaltă  -  Theodor Th. Niculuță  -  Hoher Weg

  67. Colonia I.R.T.I. - Colonia I.R.T.I. -  Irti Colonie

  68. Kruck  -  Niculae Filipescu  -  Kruggasse

  69. Izvorului  -  Izvorului  -  Quellengasse

  70. Gheorghe Lazăr  -  Gheorghe Lazăr  -  Gheorghe Lazar-gasse

  71. Lumea Nouă  - Lumea Nouă  -  Neue Welt

  72. Luncii  - Luncii  - Rohraugasse

  73. Lunca Barbierilor  -  Jdanov  -  Baderaugasse

  74. Măcelarilor  -  Textilelor  -  Fleischergasse

  75. Petru Maior  -  Petru Maior  -  Petru Maiorgasse

  76. Mântuirii  -  Păcii  -  Friedhofgasse

  77. Mărășești  -  Mărășești  - Holzgasse

  78. Piața Regina Maria  -  Piața 23 August  -  Kleiner Marktplatz

  79. Căpitan Mathes  - Ilie Pintilie  -  Hpt. Mathesgasse

  80. Micu Klein  -  Micu Klein   -  Micu Kleingasse

  81. Mihai Viteazul  -  Ștefan Gheorghiu (Viitorului)  -  Zekesch

  82. Protopop Mircea  -  Protopop Mircea  

  83. Mică  -  Mică

  84. Morii Mari  -  Cronicar Neculce  -  Grosse Mühlgasse

  85. Morii Mici  - Titu Maiorescu  - Kleine Mühlgasse

  86. Morii de Sită  - Anton Pan  - Beutelmühlgasse

  87. Protopop Moldovan  -  Propotopop Moldovan 

  88. Morii de Scoarță  -  Morii de Scoarță  -   

  89. Muzicanților  -  Muzicanților   -  Ziganie

  90. Nouă  -  Gheorghe Dozsa  -  Neugasse

  91. Nisipului  -  Nisipului  -  Sandgasse

  92. Oituz  -  Oituz  -  Hinter der Gärten

  93. Părăului  -  Părăului  -  Flussgasse

  94. Păstorilor de Jos  -  Păstorilor de Jos  -  Untere Hirtengasse

  95.  Pădurii  -  Pădurii  -  Waldgasse

  96. Piața Morii Mari  -  Piața Miron Costin  -  Mühlplatz

  97. Piscului  -  Piscului

  98. Jacob Piso  -  Jacob Piso  -  Jacob Piso

  99. Plevnei  -  Plevnei -  Predigergasse

100. Podului  -  Podului  -  Brückengasse

101. Popii  -  Bujor  -  Pfarrhofgasse

102. Lunca Popii  -  Alexandru cel Bun  -  Pfarrwiese

103. Promenăzii  -  Karl Marx  -  Promenadegasse

104. Petru Rareș  -  Petru Rareș  -  Langegasse

105. Memorandistul Roman  -  Memorandistul Roman  -  

106. Stefan Ludwig Roth  -  Filimon Sârbu  -  Rothgasse

107. Rosmarinului  -  Rosmarinului  -  Rosmariengasse

108. Piața Mitropolit Șaguna   -  Piața Mitropolit Șaguna   -  Holzplatz

109. Schaeseus   -  6 Martie  -  Schäeseusgasse

110. Sibiului  -  Sibiului  -  Hermanstädtergasse

111. Moșia Schuller  -  Tancsics Mihail  - Schullergrund

112. Moșia Siegmund  -  Ion Corvin  -  Siegmundgrund

113. Căpitan Șiancu  -  Muncii  -  Hpt. Siancu

114. Spitalului  -  Nicolaie Iorga  -  Spitalgasse

115. După Stejar  -  După Stejar -  Hinter den Eichen

116. Sticlei  -  Sticlei  -  Glasgasse

117. Sportului  -  Dr. Bagdazar  -  Sportgasse

118. Ștrandului  -  Ștrandului  -  Strandgasse

119. Târnavei și  -  Târnavei  -  Kokelgasse

        Păstorilor de Sus              Obere Hirtengasse

120. Țintei  -  Badea Cârțan  -  Zielstandgasse

121. Târgul Fânului  -  Târgul Fânului  -  Heuplatz

122. Tocilelor  -  Pictor Aman  -  Schleifhausgasse

123. Traian  -  Traian  - Porregasse

124. Trandafirilor  -  Trandafirilor  -  Rosengasse

125. Turculețului  -  Turculețului  

126. U.E.G. -  1. Mai  -  Zur Gasmetan

126. Unirii  -  Unirii  -  Vereinigungstrasse

127. Valentin  -  9 Mai  -  Valentingasse

128. Veverului  -  Veverului  -  Weberln

129. Viței  -  Viței  -  Rebengasse

130. Viorelelor -  Viorelelor  -  Veilchengasse

131. Aurel Vlaicu  -  Aurel Vlaicu   -  Pretaierstrasse

132. Vlad Țepeș  -  Vlad Țepeș

133. Tudor Vladimirescu  -  Tudor Vladimirescu

134. Mihail Weiss  -  Dr. Babeș  -  Michael Weiss

135. Dr. Karl Wolf  -  Ady Endre  -  Dr. Karl Wolf

136. După Zid  -  După Zid  -  Hinter dem Kloster

137. Fabricei (prelungire)  -  Vasile Roaită  - Fabriksgasse

138. Moșia Hermann (a douăa)  -  Vasile Roaită  -  Hermanngrund

139. Valea Adâncă și

        Cucului                    -   Tiefe Bachgasse

Forrás: Primăria Orașului Mediaș. Secția Technică (sic!)  Nr. 3942 - 1947.

Tablou cu noua denumire a străzilor de pe raya orașului Mediaș. Jud. Tr. Mare.

Mediaș, la 7 Februarie 1948. Primar fără semnătură, Secretar, fără semnătură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Szabó M. Attila

A városról: