Back to top

Új tanuszoda épül Medgyesen

Új tanuszoda épül Medgyesen

Medgyesi RMDSZ Szervezet: 

2022 nyarán adhatja át a fejlesztési minisztérium a közel 10 millió lejes befektetést. A standardoknak megfelelő, 25 m hosszú és 12,5 m széles medence 5 úszósávot biztosít a tanulóknak, a tanórák alatt két osztály használhatja egyszerre

A medencét öltözőkkel, zuhanyzókkal, és elsősegélynyújtó-ponttal látják el, tanítás után pedig a lakósok előtt is megnyithatják, így a helyi közösség minden tagjának hasznára válthat.