Back to top

Református Egyház Karácsonyi Köszöntője

    Az Evangélium kezdete: Márk 1,1-4

 

Márk evangéliumának bevezető soraiban  a „kezdetekről” szól a bennünket megszólító ünnepi ige, amelyből azóta olyan csodálatos nagy dolgok nőttek ki. A kezdetek arról szólnak, hogy Isten  útkészítőt küld az Ő népének. Ki tudja elképzelni, mik bontakoznak még ki ebből?

Isten azon a bizonyos bethlehemi éjszakán megajándékozta ezt a világot a „Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának Evangéliumával”. Tudom,egyszer ennek folyama elborítja majd az egész földet. Vajon áhítattal keresem-e fel a forrását?

Igaz, voltak már előzmények, melyek megelőzték ezt a „kezdetet”.. Jézus Krisztusnak megvolt az előfutára, aki meghirdette jövetelét és „megtérésére” hívogatta az embereket, hogy „elnyerhessék” Őáltala a „bűnöknek bocsánatát”. Ez azonban csak mind előkészítő munka volt. Jézus Krisztus ma mindig ott jelenik meg, ahol ez az előkészület megtörtént. Vajon megvan-e így ünnep táján bennünk a megtisztulásra való vágyakozás?

Végül, azt is meg kell említenünk, hogy az Ő eljövetele előtt voltak évszázadokra visszanyúló előzmények is. Régi próféciák szóltak az utat egyengető „kiáltó szóról” is és a „követről”, aki az Úr orcája előtt járva, közelgetését bejelenti. Mert régtől fogva megígérte Isten, hogy Ő el fog jönni.

Karácsonykor ez az ígéret vált valósággá. Ezért figyelünk ünnepkor az Evangéliumra. Nincs ennél nagyobb örömhír! Így lehet békés, boldog az Ünnepünk!

 

Békesség Istentől!

       Székely Zoltán ref. Lelkipásztor

 

Református Egyház: