Back to top

KÖRLEVÉL A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkipásztori Hivatalainak

KÖRLEVÉL A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkipásztori Hivatalainak

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Sajnálattal hozzuk az egyházközségi elnökségek tudomására, hogy a kibontakozó választási kampányban Egyházkerületünket is támadások érik. Ezzel együtt a közéleti felelősségvállalástól továbbra sem fogunk elzárkózni, azon egyszerű oknál fogva, hogy amennyiben a választások a jövő iránti felelősséget jelentik, kötelességünk részt venni az erdélyi magyar jövendő alakításában.

Megdöbbenéssel olvassuk, hogy „pártegyházként” aposztrofálnak bennünket azok, akiknek egyetlen kívánsága az volt, hogy Egyházkerületünk valóban pártegyházként fungáljon, előző püspöke „mértékadó” akarata szerint.

Egyházkerületünk meghirdette az egyenlő távolság elvét, és a legteljesebb magyar egység megteremtését szorgalmazta. Nem Egyházkerületünkön múlott annak meghiúsulása. Továbbra sem kívánunk pártoskodni, ezért hirdetjük a továbbiakra nézve az arányos közelség elvét. Nem Egyházkerületünkön múlik, hogy ki mennyire tekint bennünket partnernek a nemzet szolgálatában.

Sosem kívántuk, és a továbbiakban sem kívánjuk a néppárti reformátusokat befolyásolni, sem eltántorítani. Sőt arra bátorítjuk őket, hogy a választások rendjén szavazzanak lelkiismeretük szerint.

Ugyanakkor az RMDSZ-ben megbízó híveinket is arra kérjük, hogy a lehető legnagyobb magyar képviselet eléréséért vegyenek részt a választásokon és szavazzanak lelkiismeretük szerint.

Nincs más választásunk! Nem engedhetjük meg azt, hogy elég „kevesen” legyünk a puszta igazság kimondásához. Inkább legyünk elegen igazunk érvényesítéséhez!

Nagyvárad, 2016. május 18.

Csűry István   püspök,   dr. Varga Attila  főgondnok

 

forrás: harangszoujsag.wordpress.com