Back to top

Medgyesi Kolping Család

A Kolping egyesületet a XIX.század elején alapította az egyesület nevét hordozó
Adolf  KOLPING római katolikus pap, Németországban.
A Kolping mozgalom ma már a világ több mint 30 országában működik.


.
Adolf Kolping élete

A németországi Kerpenben látta meg a napvilágot 1813-ban. Szülei egyszerű, szegény emberek voltak. Az elemi iskolában tanítója és plébánosa is észrevette a gyermek tehetségét, de hiába, a szülők nem tudták vállalni a magas gimnáziumi tandíjat. Így hát 13 éves korában cipészinasnak adták

17 éves korától hét éven át, mint segéd vándorolt: egyrészt szerette volna szakmájában tökéletesíteni magát, másrészt arról álmodozott, hátha talál valahol pártfogót, aki iskoláztatását vállalná. Nyitott szemmel járt a világban, és elborzasztotta, amit látott: erkölcstelenség, jövőtlenség, alkalmatlanság, lelkiismeretlenség - ez a kép fogadta mindenhol segédtársai közt a műhelyekben. Egyre jobban érezte, ő az, aki arra hivatott, hogy tegyen ez ellen. Elhatározta, hogy pap lesz.
Nehezen, de pártfogókra is talált, s 23 éves (!) korában végre elkezdhette a gimnáziumot. 1844-ben lett a kölni papnevelő intézet hallgatója, s egy év múlva, 1845. április 13-án pappá szentelték. Első kápláni állomása Elberfeld, a textilipar egyik fellegvára lett. Ugyanazok a problémák fogadták itt is, amiket más nagyvárosokban is látott:gyökértelenség,nincstelenség,erkölcsi sivárság, kallódó fiatalok.
Felismerte, hogy az emberi problémák orvoslására a stabil család, a biztos szülői háttér a legjobb nevelőiskola. Kolping azon munkálkodott, hogy felkarolja a veszélyeztetett, nehéz viszonyok között élő családokat.
Óriási erővel vetette bele magát a munkába, hogy végre tehessen valamit azokért, akiknek nemrég még sorstársa volt. A legényegylet eszméje azonban nem az ő, hanem egy Breuer nevű jóakaratú tanító fejében fogalmazódott meg: Breuer esténként ingyen oktatásban részesítette a legényeket, elbeszélgetett velük problémáikról.
Kolping nemcsak lelkes támogatója lett az ügynek, de meglátta, hogy itt a nagy lehetőség: elterjeszteni a legényegyleteket szerte az országban, - ez lehet az ifjúság erkölcsi romlásának megállítója. 1849-ben Kölnbe ment, s alig egy hónap múlva már a legényegyletek ottani létrehozásán fáradozott.
Kidolgozta a Katolikus Legényegyletek működésének máig érvényben lévő szabályait, alapelveit. Az egylet fiataljai számára Kolping hármas célt fogalmazott meg:

  1. Legyenek jó családapák, mert a család a társadalom lelki megújulásának alapja.
  2. Váljanak szakmájuk mestereivé, akik tanultak, műveltek és készek az állandó önképzésre. Szeressék és becsülettel végezzék munkájukat.
  3. Váljanak igazi polgárokká, szerezzenek polgári erényeket, amelyek a hazához és a néphez kötik őket.


Természetesen e célokat áthatják a vallásosság, a tiszta keresztényi élet, és a szeretet eszméi. Az 1850-es években egymás után alakultak Németországban a katolikus legényegyletek. Sőt, a mozgalom túllépett az országhatáron, szerte Európában kedvező fogadtatásra talált. Kolping fáradhatatlanul dolgozott, buzdított mindenütt a legényegyletek létrehozására. Eredményeit maga IX. Pius pápa is nagyra értékelte. A rengeteg munka, az utazások azonban felőrölték Kolping amúgy is beteg szervezetét (ifjúkora óta tüdőbajjal küszködött). 1865. december 4-én, Kölnben halt meg. II. János Pál pápa 1991. október 27-én avatta boldoggá.
A "legényegyletek atyjának" testét a minoriták templomában helyezték örök nyugalomra, óriási részvét mellett. Halálával azonban a legényegyletek nem bomlottak fel szervezőmunkájának hála, az irányítás mindenütt a megfelelő emberek kezében volt. Az eszme nem torpant meg, sőt egyre szélesebb tömegeket hódított meg.
 Az első magyar legényegylet is hatására alakult 1856-ban (Szabóky Adolf piarista tanár szervezte), amely mozgalommá bővülve 1945-ig virágzott Magyarorszagon.

Az erdélyi egyházmegyében  működő Kolping egyesület
 
Erdélyben már az első világháború után alakultak Kolping egyesületek(Brassó,Segesvár). Már a kommunista diktatura kezdetén betiltották.
Az 1989-es évek elején újraindult a Kolping mozgalom a gyulafehérvári Főegyházmegye több plébániáján.
Legelsőt Harai János plébános alapította  Segesváron.
1992-ben Medgyesen is megalakult Harai Pál plébános közreműködésével a Kolping egyesület és azóta is nagy lendülettel működik.
 

Harai Pál kanonok 2010 november
 
1991.okt.27-én Egyházunk boldoggá avatta a mozgalom kezdeményezőjét,Adolf Kolpingot.
              Aki többet szeretne tudni Adolf Kolpingról és a Kolping mozgalomról forduljon a Kolpingház irodájához és számos könyvből,folyóíratból tájékozódhat.
 
 

 

 

Medgyesi Kolping Család: