Back to top

MIÉRT-konferencia: Szórvány nélkül nincs összmagyarság

A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) november 18-20. között MIÉRT a Szórványban! Fókusz december 11. címmel konferenciát szervezett a vajdahunyadi Best Panzióban, a Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács (HUMMIT) közreműködésével. A Vajdahunyadon megrendezett szórványkonferenciára november 19-én, szombat reggel a Medgyesi MADISZ részéről kilencen utaztak el Balázs Botond elnök vezetésével, hogy részt vegyenek a szombati megbeszéléseken, illetve a konferencia zárónyilatkozatának elfogadásában.

A keretében november 19-én, szombaton 10 órától Kofity Zoltán, HUMMIT-elnök köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Winkler Gyula EU-parlamenti képviselőnek. A képviselő elmondta, hogy hagyományosan jó kapcsolatokat ápol az erdélyi magyar ifjúsági szervezetekkel, minden évben hat gyakornoka szokott lenni Brüsszelben, akiket a MIÉRT pályáztat meg. A gyakornoki program ismertetése után az uniós pályázati lehetőségekről szólt.

A találkozó következő részében a MIÉRT-es parlamenti képviselőjelöltek mutatkoztak be: Széll Lőrincz, Hunyad megyéből, Apjok Norbert Máramarosból és Balázs Botond, Szeben megyéből. A jelöltek elmondták eddigi tapasztalataikat a kampánnyal kapcsolatban – a plakátok elhelyezésének új szabályozásáról, a média megkeresésekről, a választópolgárok személyes megszólításáról stb. –, bemutatták szervezetük tevékenységi körét, eredményeiket, és közösen kerestek megoldásokat a szavazatmaximalizálás érdekében a mozgósítás különböző módjaira. A kerekasztal megbeszélést Geréd Imre, az RMDSZ ifjúsági főosztályának ügyvezető alelnöke moderálta. A beszélgetésbe a jelölteken kívül a meghívottak közül többen hozzászóltak, kérdéseket tettek fel, javaslatokkal álltak elő a kampány hatékonyabbá tétele érdekében. Balázs Botond a hangsúlyt arra fektette, hogy teljesen mindegy melyik szórványmegyéből jut be képviselő a bukaresti parlamentbe, mert az mindegyik megye sikere lesz, és a szórványmagyarság összképviseletét kell jelentse. Ezért fontos a mozgósítás, ami részben nem is olyan nehéz feladat, hiszen a jelöltek egyszemélyben kultúramenedzserek, iskola működtetők, szabadidőprogram szervezők stb., akik jelen vannak a közélet minden területén az év minden szakában.

Zágoni Szabó András, Arad megyei fiatal gazda, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének alelnöke és Pogocsán Ferdinánd agrármérnök hallgató a mezőgazdaságban rejlő lehetőségekről, kihívásokról beszélt a megjelenteknek. Az előadások konklúziója az lett, hogy érdemes a fiataloknak itthon mezőgazdasággal foglalkozni, földet művelni, állatot tenyészteni, mivel Erdélyben még mindig nagyobb lehetőségük van ezen a területen az önmegvalósításra, mint külföldön, ahol már lehetetlenség piaci rést találni. Végszóként megegyeztek abban, hogy ki kell menni tanulni, dolgozni, nyitott szemmel kell járni, és itthon kamatoztatni a külföldön megszerzett tudást.

A déli órákban a konferencia résztvevői – amelyen Aradtól Brassóig képviseltették magukat a szórvány megyék – elfogadták a „MIÉRT a Szórványban – Fókusz december 11” nyilatkozatot, amely többek között az alábbiakat fogalmazza meg: „A szórvány megyék ifjúsága, felelős utánpótlásként az idei parlamenti választásokra a legnagyobb komolysággal tekint, érzi a szavazás tétjének a súlyát. Kiemelten fontosnak tartja a fiatalokban tudatosítani, hogy a közélet róluk is szól, és arra buzdítani őket, hogy részvételükkel az erős magyar érdekképviselet megteremtését és megtartását támogassák”. A nyilatkozat elfogadását követően a medgyesi madiszosok hazaindultak, ugyanis otthon várta őket a mozgósítási feladat, illetve este már a karácsonyi pásztorjátékot próbálták.

Medgyesi MADISZ: