Back to top

Felhívás

Az RMDSZ Szeben megyei szervezete az érdekeltek tudomására hozza, hogy 2017. február 24-én tartja a Szövetségi Képviselők Tanácsa Szeben megyei tagjának jelölő küldöttgyűlését 18 órától a nagyszebeni Nagypaic tér 11. szám alatti Magyar Ház Kós Károly termében.

 

A jelöltek 2017. február 23. 16 óráig nyújthatják be pályázatukat a Szeben Megyei RMDSZ Választási Bizottságához, Medgyesen, az I. C. Brătianu u. 32. szám alatti Millennium-Házba, figyelembe véve az RMDSZ alapszabályzatának mellékletét.

Szabályzat a Szövetségi Képviselők Tanácsának megválasztásáról.

 

A jelen melléklet szerves részét képezi az RMDSZ érvényben levő Alapszabályzatának.

 

I. Az SZKT 48. cikkely szerinti 74 tagjának a megválasztása.

 

1. Az SZKT 48. cikkely szerinti 74 tagját külön erre a célra összehívott küldöttgyűlésen választják.

 

2. Jelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ területi szervezetén belül működő valamelyik helyi szervezetnek, illetve az illető területen működő valamely társult szervezetnek, és legkevesebb, a területi választott mandátumok huszonötszörösének megfelelő RMDSZ-tag támogató aláírásával rendelkezik. A támogatóknak szintén az illető területi szervezethez kell tartozniuk, és csak egy jelöltet támogathatnak aláírásukkal.

 

3. A jelölési határidő leteltéig a jelöltek benyújtják pályázatukat a területi elnökséghez. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

a) a jelölt önéletrajzát;

 

b) a területen működő egyik helyi szervezet által kiállított tagsági igazolvány másolatát;

 

c) kézzel írott nyilatkozatot arról, hogy a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon nem indult valamely más párt vagy szervezet színeiben.

 

A hiányos, illetve az 5. szakaszban megállapított kizáró jellegű feltételeknek ellentmondó pályázatot a megyei/Területi választási Bizottság nem fogadhatja el.

 

4. Az önéletrajznak kötelező módon tartalmaznia kell a következőket:

 

a) politikai tevékenység (1989 előtt és után);

 

b) az RMDSZ keretén belül kifejtett tevékenység;

 

c) a hírszerző szolgálatokkal való együttműködés 1989 előtt és után.

 

5. Nem lehet jelölt az a személy, aki:

 

a) nem tagja legalább 3 hónapja az illető területen működő valamelyik helyi RMDSZ-szervezetnek, illetve országos vagy területi szintű társult szervezetnek;

 

b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen múltja;

 

c) a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt, illetve szervezet színeiben indult az elmúlt 4 évbe

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: