Back to top

Koszorúzás Bólyán

Egy rég elfeledett ’48-as hős honvéd hadnagy sírját koszorúzták meg Bólyában a medgyesi fiatalok. Ürmösi-Maurer Béla a falu felett található dombtetőn nyugszik, fekete márványsírkövének talapzatához helyezte el az emlékezés koszorúját Balázs Botond, a Medgyesi MADISZ elnöke, Kémeri Attila, a Szeben megyei MIÉRT elnöke, Márton Zsófia, a Szeben megyei RMDSZ munkatársa és Papp Gyula Attila, a Petőfi Sándor Program medgyesi ösztöndíjasa.

Az emlékezésen részt vettek a kolozsvári Magyar Főkonzulátus munkatársai is, Barabás János vezető konzul jelenlétében hajtottak fejet a bólyai hős obeliszkje előtt.

Medgyesi MADISZ: