Back to top

Lezárult a megye régiós programsorozata

Lezárult a megye régiós programsorozata

Fontosabb kulturális rendezvények: 

Szüreti bál, kirándulás, színház, fotókiállítás, irodalom, néptánc – számos különleges élményt nyújtott idén a XIX. Szeben Megyei Magyar napok rendezvénysorozata. Külön ajándék, hogy mindehhez a kellemes és szép őszi idő is társul szegődött.

 

Erzsébetvároson és Szebenben táncoltak a medgyesi topánkák

A rendezvény azért született, hogy bemutassa a Küküllő menti értékeket és a helyi emberek, közösségek munkáját. A Gyöngyvirág néptánccsoport Táncoló topánkák című előadásában a párválasztás szép és olykor fájdalmas pillanataiba nyerhettünk betekintést. A tánccal, énekkel, játékos szituációkkal tarkított előadásban a gyermek és a felnőtt korosztály egyaránt szerepet kapott, amely a közösségi érzést még különlegesebbé tette mindkét előadás folyamán.

 

A tükörben Medgyes és környéke – szociofotó kiállítás nyílt a Városi Múzeumban

Medgyesen október 19-én, egy különleges szociofotó kiállítással kezdődött meg a rendezvénysorozat. Az alkotások a Medgyesen és környékén élő emberek élethelyzeteit dokumentálva tárják elénk a bennünket ma körülvevő valóságot. Orosz Csaba, a medgyesi RMDSZ elnöke és Babota Tibor, medgyesi római katolikus plébános köszöntötték a megjelenteket, és egyúttal az alkotások létrejöttének hátterébe is elkalauzolták az érdeklődőket. Az eseményt Catalan Stefánia és Vajda Szilvia, a Báthory iskola két diákjának éneke és zongorajátéka tette igazán meghitté. A tárlat anyaga a Hargita Megyei Kulturális Központ és a medgyesi Római katolikus plébánia által Medgyesen megszervezett fotóművészeti alkotótábor munkáiból született 2013-ban, melynek vezetője Ádám Gyula fotográfus volt – tudtuk meg Babota Tibor katolikus plébánostól. Mint elmondta, azért is különlegesek az alkotások, mert általuk tanúi lehetünk annak, miként alakulnak át az egyszerű emberek a kamera hatására. Bennünket, befogadókat pedig gondolkodni enged a művészet és tovább nézni - azon felül is, amit látunk.

 

Miért kellenek a leányok a csatába? - bábelőadáson jártak a legkisebb medgyesiek

Pénteken délelőtt a medgyesi óvodások és kisdiákok vették birtokukba a Traube terem bársonyszékeit. Mesés okból gyűltek össze: a nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulata érkezett hozzájuk egy különleges mesével: Kispipi és Kisréce, de még inkább Zsófi és Lóri történetén keresztül bepillantást nyerhettünk a testvérjátszmák sokunk számára ismert bonyodalmaiba.

A történet szerint a két főszereplő testvérpár egy hetet falun tölt a nagyinál. Az egy hét azonban nem csak felhőtlen szórakozást ígér. Kiderül, hogy egy otthon felejtett szandál is mekkora galibát tud okozni, hát még ha egy cica, egy kutya, vagy egy varázspálca is a mesélő fonalán akad! Az előadás tartogat még számos meglepetést, annyit azonban elárulunk: a nagymamák mindent látó szeme mindig segít a gyermek lelkek gubancait kibogozni. És Kispipi és Kisréce hogyan kerül a történetbe, miért jó este mesét olvasni és hogy miért kellenek a lányok is a csatába? Aki lemaradt, azoknak bátran ajánljuk: a bábszínházak varázslatos világában járjon ő maga utána!

 

Honnan és hová?

A nagyváradi Szigligeti Színház színészei nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint hogy a szinte statikus színpadi jelenlét mellett, a százötven évvel ezelőtti nyelvezetet hűen követve prózai est formájában adják át a kétszáz éve született Arany János gondolatait.

Az ünnepélyes megnyitó esten megjelenteket Balázs Béla Attila, az RMDSZ Szeben Megyei szervezetének elnöke köszöntötte, majd Medgyes polgármestere, Gheorge Roman mondott köszöntő szavakat. Benedek Zakariás, parlamenti képviselő pedig a kultúra definícióit felidézve elmondta, bár a kultúrának nincs egységes és elfogadott meghatározása, mégis társadalmunknak szüksége van rá, mint „azon eljárások összességére, melyek elviselhetővé teszik az életet.”

A Traube dísztermének közönsége lelki rokonságra is találhatott Arany János, a költő, újságíró, tanár, egyúttal a szülő és közéleti magyar ember életútjának kétségeit és örömeit megismerve – a szerint, ki milyen lélekkel ült be e színházi előadásra. A 19. századi ember hétköznapjainak gondjait a ma publikuma is jól érzékelheti, hiszen ahogyan levelezéseinek soraiból kiderült, ő is küzdött olykor a megértettség hiányával és motivációvesztettség is csengett ki csüggedt szavaiból. De ugyanez adhat erőt nekünk is, mert legyünk bárhol otthon a világban: valahonnan, valahová tartunk – s mind pengetünk egy lantot a világűr végtelenében.

 

Szent László nyomában a szászföldön - Kirándulás a darlaci és eceli erődtemplomokhoz

A Medgyeshez közeli két erődtemplomhoz szervezett kirándulással, a környék történelmi örökségei iránt érdeklődőknek is kínált programot a XIX. Szeben Megyei Magyar Napok sorozata. A történelem századain Csíki Szabolcs segédlelkész kalauzolt át bennünket, hogy a látottakat minél jobban megérthessük. Mint megtudtuk, Darlac ősi katolikus templomának helyére a 15. században épült a mai gótikus stílusú, mára már elnéptelenedett evangélikus templom. Ennek szentélyében Szent István és Szent László freskóit láthattuk. Másik különlegessége, hogy ezt a templomot a külső falain is freskók díszítik. Utunk tovább Ecelre vezetett, ahol egy rendezett, felújított erődtemplomot tekinthettünk meg. Itt az evangélikusok közössége még ma is közel 60 hívet számlál. Ezt követően a szomszédos idősotthonban forró teával, kaláccsal és jóízű beszélgetéssel zártuk a kirándulást. 

 

Ünnepi Istentisztelet és koszorúzás az 56' os forradalomban elesettek tiszteletére

Október 22-én, vasárnap 10 órától, ünnepi Istentisztelettel és koszorúzással emlékeztünk meg Medgyesen, az 1956’-os s forradalomban üdlöztetést szenvedettekre és elesettekre. Az ünnepi istentiszteletet Székely Zoltán református tiszteletes celebrálta. Ezt követően Balázs Béla Attila, az RMDSZ Szeben Megyei Szervezetének elnöke, Winkler Gyula, Európai Parlamenti képviselő és  Csige Sándor konzul mondott ünnepi beszédet.

A koszorúzásra a református templom udvarán található, 1977-ben állított kopjafánál került sor, ahol Winkler Gyula, Európai Parlamenti képviselő és Balázs Béla Attila helyezte el az első koszorút, a Szeben Megyesi RMDSZ részéről. Őket követően, Orosz Csaba és Csifó Levente, a Medgyesi RMDSZ és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szeben Megyei Szervezetének képviseletében helyezték el koszorúikat. Végezetül Csige Sándor konzul, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának képviseletében helyezte el koszorúját és hajtott fejet a hősök emlékének tiszteletére.  A medgyesi Báthory István Általános Iskola diákjai Tódor – Nyárádi Zsuzsanna felkészítésében, prózai műsorral tették még meghittebbé a megemlékezést. Az esemény szeretetvendégséggel zárult.

 

Somogyomban vendégszerepelt a kézdiszentkereszti Tisztás Néptánccsoport 

A Szeben Megyei Magyar Napok programsorozata Somogyomban ért véget, október 29-én, vasárnap. Itt Balázs Botond a Medgyesi MADISZ elnöke üdvözölte a megjelenteket, és megköszönte a szépszámú jelenlétet, ezt követően át is adta a színpadot a néptánccsoportnak. A gyönyörű néptáncokból összeállított előadás és a felcsendült dallamok méltó befejezésként szolgáltak a 2018-as XIX. Szeben Megyei Magyar Napoknak.

Ezúton is köszönjünk minden kedves támogatónak, szervezőnek és végül de nem utolsó sorba a nagyérdemű közönségnek hogy lehetővé tették a programsorozat létrejöttét, és jelenlétükkel gazdagították azt.

 

Ferencz Klaudia