Back to top

Organizația județeană UDMR Sibiu și-a ales un nou președinte

Organizația județeană UDMR Sibiu și-a ales un nou președinte

În data de 25 ianuarie, la Casa Millennium din Mediaș a avut loc Adunarea Generală a organizației județene UDMR Sibiu. La ședință au participat membrii adunării generale județene, consiliul unional județean și prezidiul UDMR.

Scopul acestei adunări generale a fost acela de alegere a unui nou președinte de organizație județeană și de a discuta situațiile politice actuale.

Pe ordinea de zi s-au regăsit următoarele:

  1. Raportul președintelui
  2. Raportul  comisiilor
  3. Alegerea unui nou președinte
  4. Alegerea unui nou consiliul unional județean

Înainte de începerea ședinței, membrii UDMR au depus coroane la placa memorială Jakab Elek din curtea Casei Millenium, omagiu adus unui om care a adus un aport enorm de mare pentru comunitatea maghiară din județul Sibiu.  Jakab Elek a fost una dintre persoanele comunității maghiare din județ, care a clădit bazele Casei Millenium și a avut unul din cele mai importante roluri în viața comunității maghiare.

Fostul președinte județean Dr. Balázs Béla Attila a binevenit reprezentanții organizațiilor locale iar după un moment de reculegere pentru trecerea în neființă a celui care a fost odată Verestoy Attila, a început adunarea generală conform ordinii de zi.

Președintele Executiv UDMR, Porcsalmi Balint a vorbit despre importanța și rolul de legătură a județelor și localităților unde comunitatea maghiară este în minoritate, despre exemplele de bună conviețuire între cetățeni, iar județul Sibiu este unul dintre exemplele de menționat în acest caz . A menționat faptul că, comunitatea maghiară din județul Sibiu a căutat întotdeauna răspunsuri și soluții pentru probleme comunității și nu s-a plâns la greu. „În județul Sibiu regăsim un exemplu foarte bun despre cum cele două comunități trăiesc și lucrează împreună.” A mai vorbit despre provocările anului 2018 la nivel național și a precizat importanța acestor exemple din țară care trebuie să se materializeze printr-un dialog comun. În final i-a mulțumit președintelui Balázs Béla Attila pentru activitate, exprimându-și dorința de a continua munca în comun cu noua echipă și în continuare.

Winkler Gyula, europarlamentar UDMR a vorbit despre Campania Minority Safepack și despre succesul acesteia, apoi a mulțumit pentru strângerea de semnături întregii comunități maghiare din județ.

În discursul său, fostul președinte Balázs Béla a vorbit despre cei zece ani în conducerea organizației județene. „Cei 10 ani au fost cu bune și cu rele – 10 ani înseamnă mult în viața unui om dar foarte puțin pentru a conduce o organizație de acest gen.” Raportul de activitate a fost acceptat de membrii adunării generale.

Urmând ordinea de zi, comisiile au susținut raportul de activitate după care Orosz Csaba, candidatul pentru președinția organizației județene UDMR Sibiu și-a ținut discursul împreună cu prezentarea programului pentru următorii patru ani.

Din cele 48 de persoane prezente, candidatura lui Orosz Csaba a fost votată de un număr de 48 de voturi în unanimitate, așadar acesta devenind noul președinte al organizației județene UDMR Sibiu.

Membrii adunării și-au ales consiliul unional județean, aceștia fiind: Csifó Levente, Bordi Magdolna, Balázs Béla Attila, Dózsa Levente, Kiss Csaba, Tokaji József, Székely István (membru supleant) pentru zona de nord a județului, iar pentru zona de sud (Sibiu și împrejurimi): Benedek Zakariás, Szombatfalvi Török Ferenc, Keresztes Kálmán, Bándi Levente, Both József și Turóczi Béla (membru supleant), din partea Consiliului Organizațiilor de Tineret Maghiar din județul Sibiu: Kémeri Attila și Balázs Botond iar din partea Organizației de Femei UDMR:  Székely Ilonka și Muzsnai Melinda.

Membrii au acceptat și propunerea noului președinte Orosz Csaba pentru președinția executivă, postul fiind astfel ocupat de Fazekas Attila, pentru următorii patru ani. Iar în ceea ce privește vicepreședintele organizației județene, propunerea acceptată este Benedek Zakariás.