Back to top

Cronologia istorică a Mediașului

Cronologia istorică a Mediașului

 

 

Epoca descălecatului

Înaintea sașilor așezarea a fost locuită de secuii din neamul Medgyes de unde provine numele maghiar Medgyes (germ.: Mediașch, rom.: Mediaș). Secuii au fost așezați în 1075 de regele Sfântul Ladislau al Ungariei, pe valea Târnavei Mari, inclusiv Mediaș. În secolul al 12-lea regele Géza al II-lea (1130–1161) îi strămută treptat la hotarele estice ale Transilvaniei. Mormintele descoperite în jurul Bisericii evanghelice, în apropierea străzii Cekes (Zekesch, Țeches, Mihai Viteazul de astăzi) și drumul Dârlosului, se referă și la prezența lor.

1146

Anul înființării localității Mediaș (după Paul Niedermayer), când sașii preiau locul secuilor, care părăsesc aici o așezare mai mică.

1267, 3. VI.

Cea mai veche atestare documentară a orașului sub numele de Mediesy. Teritoriul așezării a fost proprietatea lui Jula Magnus, la începutul secolului al 13-lea.

1283

Petrus,episcopul Transilvaniei, cere o contribuție de 40 mărci de argint (măsură de greutate) din cele 8 sate aparținând capitlului Mediaș, inclusiv Mediaș. Acum se numește Villa Medjes.

1289

Într-o diplomă numele apare sub forma de „Terra Medies”.

1315

Regele Károly Róbert extinde drepturile provinciei Sibiu asupra locuitorilor sași din „Medyes”, „Selk” (Șeica) și „Berethalm” (Biertan). Communitas Saxonum de Medgyes, de Selk, de Berethalm și de easdem pertinentibus.

1317

Existența pieței așezării dovedită prin diplome.

1318

Sașii din Mediaș și Șeica primesc un privilegiu, sunt scutiți de a lupta în război și de găzduirea obligatorie a soldaților. Impozitarea și jurisdicția au avut loc în conformitate cu obiceiurile din Sibiu. Scaunul Mediaș este menționat Pentru prima dată, ca unitate administrativă.

1320

Diploma eliberată la această dată menționează un „geréb” (Gräve, Graf, comes, jupân) de Mediaș.

1356

Cea mai veche diplomă originală a judecătorului din „Terra Medyesch”.

1359

Prima mențiune a localității Mediaș ca oraș – Civitas Megyes.

1402

Regele Zsigmond de Luxemburg (1387–1437) scutește sașii din scaunele (de mult rivale) Mediaș-Șeica de jurisdicția comitelui secuilor. Ținutul Două Scaune devine autonom.

1411

Pentru prima dată, se folosește termenul „Douăscaune” (vezi: „Treiscaune” în Secuime).

1414

Prima mențiune a bisericii Sf. Margareta și a notarului local. Menționarea Pieței principale a așezării: in foro Medyes.

1415

Textul diplomei din acest an face o menționare a judecătorul orașului.

1423

Mențiunea unei piue de postav.

1424

Într-una dintre diplomele regelui maghiar Sigismund de Luxemburg (1387–1437), Mediaș este menționat pentru prima oară ca civitas. Orașul primește dreptul de a ține anual două târguri, acest drept fiind confirmat în 1498. În piața de târg a orașului (astăzi Piața Principală), după 1530, a fost construită o hală de piață.

1438

Invazia turcească condusă de beiul Mezid distruge Mediașul și Douăscaune.

1444

În oraș se stabilesc călugării observanți din ordinul franciscan. Nu se cunoaște anul exact al construcției mănăstirii, probabil în secolul al 15-lea. Biserica lor a fost construită după 1500.

1447

O diplomă menționează Biserica Sf. Margareta a călugărilor benedictini: „Virgin este Beatae Margarethae et Martyris în Oppido Medjes”. Construcția sa a fost terminată în 1482.

1448

Este pregătită prima ștampilă cunoscută a orașului. Inscripționată „Sigillum oppidi Medies 1448”.

1452

Menționarea Cetății, a fortăreței din Mediaș.

1457

Prima mențiune a breslelor croitorilor și postăvarilor locali.

1459

În oraș se organizează o Dietă transilvană.

1471, 6. I.

Regele Matthias Corvin prin scrisoarea sa datată la Buda apără cizmarii din Mediaș împotriva cizmarilor și tăbăcarilor străini, acestora din urmă le interzice descărcarea produselor lor, excepție fiind târgurile pe țară (iarmaroace).

1476

Mediaș este un oraș-târg (oppidum). La porunca regelui Matthias, Vlad Țepeș este reținut aici, la închisoarea Turnul Mariei.

1477

Regele Matthias (1458–1490), în caz de stare de război contează pe participarea a 32 mercenari locali, cetățenii apți la luptă sunt obligați să apere fortificațiile orașului.

1483

Înființarea breslei croitorilor.

1486

Regele Matthias ordonă construirea zidurilor de apărare ale orașului.

1487

Prima mențiune documentară a spitalului din Mediaș.

1490

S-a început construcția zidurilor orașului pentru a apăra Mediașul. Rezultatul construcției până în 1534: lungimea peretelui este de 2360 m, înălțimea 7 m, lățimea 80 cm. Până astăzi s-au conservat 1845 m.

1493

Formarea breslei blănarilor.

1494

Regele II. Ulászló (László Dobzse) impune ca Mediaș să fie sediul Curții Regale. Dreptul de a fi sediu îi revine alternativ localității Șeica Mare, atâta timp cât zidurile orașului nu sunt terminate. Mediaș are rang de oppidum. Înființarea breslei aurarilor.

1495

Mediaș este din nou civitas. Poarta străzii Farkas (Ferkeschtor, Turnul lupului) a fost construită între anii 1495–1534.

1501

Există 6 bresle înregistrate în oraș.

1506

Înființarea breslei funarilor.

1507

Menționarea iarmarocului (târg național) de ziua Sf. Margareta. 13 iulie: Medwischer Margarethi. Începutul construcției turnului-poartă din strada Kő (Steingasse, str. Honterus).

1508

Judecătorul orașului este meșterul fierar Antonius Faber. Judele orașului este Mathias Muschnay, îndeplinește această funcție și în 1514. Prima mențiune despre turnul bisericii și supraveghetorul său.

1509

Johannes Appessdorfer este ales judele orașului. Membru al consiliului orașului este și Sigmundus, meșter croitor.

1510

La Mediaș trăiesc 300 de cetățeni, 38 de arendași și coloniști, 2 păstori și 4 săraci. Aproximativ 1720 de suflete.

1517

Regele Ludovic II (1516–1526) confirmă rangul de civitas al orașului. Formarea breslei țesătorilor.

1521

Ultimul preot romano-catolic al sașilor din Mediaș: Johannes, Artium Magister, Plebanus Parochialis Ecclesiae b. Margarethae Virginis in Civitate Mediaș.

1525

Formarea breslei dogarilor.

1529

Comandatul de oști al regelui Zápolya János (1526–1540), Kun Kocsard a asediat orașul, ocupând Mediașul în 1530.

1530

Înălțimea turnului bisericii din cetate este mărită, primind forma sa actuală. În vârful turnului a fost montat un glob aurit. Turnul a atins înălțimea de 68,5 metri.

1534

Privilegiul dat de regele Zápolya János: la Mediaș este strict interzisă (exceptând târgurilor anuale) vânzarea și cumpărarea de bunuri străine. La cererea orașului, luând în considerare lucrările de construcție regele a acordat orașului o scutire de sub impozite timp trei ani. A fost finalizată construcția zidurilor orașului. Lungimea totală a peretelui de apărare este de 2500 m, înălțimea de 7 m și grosimea de 0,8 m. Volumul materialului de construcție folosit a fost de 16.500 m³, cu turnuri și bastioane de 20.000 m³. (Datele lui Paul Niedermaier) S-a refugiat aici, în septembrie 1534 guvernatorul Transilvaniei Aloisio Gritti, dar ardelenii și moldovenii a invadat orașul, Gritti a fost decapitat la 29 septembrie, și îngropat în oraș.

1535

13 preoți, 2 clerici și 10 frați sunt locuitorii mănăstirii franciscane. În anii care au urmat Reforma, mănăstirea este folosită drept grajd.

1538

Se înființează breasla armurierilor.

1539

Regele János Zápolya (1526–1540) confirmă dreptul de vânzare-cumpărare gratuită a comercianților din Mediaș pe întreg teritoriul Ungariei. Se înființează breasla zidarilor.

1540

Înființarea breslelor rotarilor și a lăcătușilor.

1543, 17. VII.

Preoții-frați franciscani de Cekes (Zekesch) au fost izgoniți din oraș de către sașii evanghelici.

1545, 17. V.

Sinodul păstorilor sași din Transilvania a fost convocat la Mediaș, când aceștia s-au alăturat unanim religiei protestante de Augsburg (luterane). Deciziile luate aici au fost confirmate de adunarea Universității Sașilor ținută la 28 noiembrie 1545 la Sibiu. Reformatio Ecclesiarum Saxonicarum.

Pe vremea lui Bartolomaeus Altenberger, primul pastor protestant, fosta biserică romano-catolică Sf. Margareta a trecut în proprietatea Comunității Lutheran-Evanghelice. Totodată, altarul romano-catolic și picturile, frescele bisericii au fost îndepărtate. În 1547, Altenberger a fost numit ca pastor la Sibiu.

Luteranii și-au ținut sinodul în Mediaș în anii 1559, 1560, 1561 și 1572.

1549–1490

În clasele superioare ale Liceului Honterus din Brașov s-au înscris 32 de studenți din Mediaș.

1550

Regina Izabella permite funcționarea breslei sanitarilor din Mediaș.

1550–1551

Mărirea înălțimii turnului bisericii Sf. Margareta, adăugând la cele trei etaje existente încă cinci. Lucrarea a fost finalizată în doar două luni, rezultând o înălțime a turnului de 68,5 m. Solul nisipos nu a putut rezista greutății crescute a turnului și aceasta a început să se scufunde. Înclinarea axei turnului, între bază și vârf măsoară în prezent 2,28 m. Tot la această dată au fost construite pe cele patru colțuri ale turnului patru turnulețe, semnalizând lumii că orașul Mediaș avea drept regal de înaltă justiție. Între anii 1927–1930, pentru a opri înclinarea, s-a construit cu costuri considerabile o centură de beton.

1552

Primul om al orașului Mediaș este Simon Pellio.

1552, 25. III.

Ferdinand I, împăratul Austriei și regele Ungariei (1526–1563) a numit orașul Mediaș ca sediul permanent al ținutului Douăscaune și al oficiului judelui regal (prefectul sașilor).

1553

1553 aug. 20. Dieta a avut loc din nou la Mediaș. Clerul sașilor luterani l-a ales pe Pavel (Wiener (1553–1554)) ca primul său episcop (superintendent). Prin alegerea pastorului din Biertan, Lucas Unglerus în funcția de (1572–1600), Biertan a devenit definitiv sediul episcopal luteran (între 1572–1867).

1556

Epidemie de Ciumă la Mediaș și în împrejurimile sale.

1557

Menționarea spitalului leproșilor din Mediaș.

1559, 18. VIII.

1560, 10. I.

Sub președinția episcopului (superintendent) luteran Hebler, pastorii bisericii s-au adunat într-un sinod la Mediaș. Au participat, fără intenția de a se alătura sinodului, Dávid Ferenc (cca. 1520–1579), fondatorul Bisericii protestante unitariene și Heltai Gáspár (1510­?–1574?) preot, tipograf, scriitor sa maghiarizat.

1561, 6. II.

Mediaș este din nou locul desfășurării sinodului evanghelic. Are loc alăturarea la Confesia de Augsburg (luterană-evanghelică) și stabilirea legăturii cu Germania.

1564

Orașul a fost distrus de un mare incendiu.

1569, 1–9. II. şi 8. XII.

Două Diete ale Transilvaniei a fost ținute în oraș. Au fost adoptate legi împotriva unitarienilor.

La 13 ianuarie 1569. s-a născut aici Michael Weiss, vestitul jude al Brașovului.

1570, 1–6. I.

Stările din Transilvania s-au adunat în oraș din nou într-o Dietă.

1570

Înființarea breslei măcelarilor.

1572

Sinodul evanghelic ținut la Mediaș confirmă acceptarea Confesiunea de la Augsburg.

1573, 15–18. IX.

Dieta de la Mediaș l-a autorizat pe Ștefan Báthory (1571–1575 voievod al Transilvaniei, 1575–1583 principele Transilvaniei) elimina să desființeze fracția partinică a lui Bekes Gáspár.

1574

Formarea breslelor pescarilor și brutarilor.

1575

În oraș sunt luați în evidență 461 contribuabili și 64 văduve. Un total de 2.200 de suflete.

1576, 14. I.–8. II.

Dieta din Mediaș a confirmat titlul de principe al lui Báthory, care l-a lăsat pe fratele său Kristóf în Transilvania, ca guvernator. La 28 ianuarie, la Mediaș ambasadorii polonezi l-au invitat pe Ștefan Báthory pe tronul polonez. Evenimentul festiv a avut loc în Biserica Luterană a sașilor. Pictorul Daday Gerő festőművész (Alba Iulia, 1890 – Budapesta, 1979), a imortalizat acest eveniment în pictura intitulată „Oferirea tronului polonez lui Ștefan Báthory”. În 1576, la ultima sa Dietă ținută la Mediaș Ștefan Báthori l-a confirmat pe Ferenc Dávid în funcția sa de episcop unitarian.

1577

Primarul orașului este Simon Pelio.

1579

Orașul a plătit turcilor un bir de 600 de forinți de aur.

1582

Crearea breslelor bărbierilor și alămarilor.

1583, 25. II.

Ștefan Báthory, rege polonez și principele Transilvaniei, confirmă privilegiile mai vechi ale breslei dogarilor din Mediaș.

1583

Ștefan Báthory donează orașului Mediaș așezarea Völc (Wölz, Velț) din scaunul Mediaș (13 km de oraș). Veniturile noii posesiuni sunt cheltuite pentru întreținerea și întărirea zidurilor orașului.

1584

Înființarea breslei pălărierilor.

1585, 25. XI.

Principele Sigismund Báthory acționează ca un arbitru judecător în procesul intentat de dogarii din Mediaș împotriva breslelor din Sighișoara, Rupea și Agnita. Procesul va fi câștigat de aceștia din urmă.

1585

Funcționarii plătiți din Mediaș: primarul, judecătorul regal, comitele scaunului, grefierul, 11 senatori ai orașului, arhitectul orașului, avocatul orașului și doi casieri.

1586

Epidemia de ciumă a decimat populația orașului și a împrejurimilor. Birul plătit turcilor a crescut la 696 forinți de aur.

1586, 8. V.

Principele Sigismund Báthory (1581-1597) autorizează breasla aurarilor Mediaș să cumpere de la trezoreria princiară anual 2 mărci (480 grame) de aur, pentru a fi folosit la aurirea obiectelor din argint.

1588

Sigismund Báthory Zsigmond nepotul și tutelatul lui Ștefan Bocskai este declarat major de către Dieta din Mediaș (8–23 decembrie 1588), și acesta preia cârmuirea. Interzicerea iezuiților din Transilvania. În Strada Nouă (Neugasse), 47 de case au fost mistuiți de incendiu.

1589

Formarea breslelor tâmplarilor, fierarilor și olarilor.

1599, 21–29. III.

Dieta din Mediaș l-a ales pe cardinalul Andrei Báthory ca succesor al principelui Sigismund. Evenimentul a fost atestat până în 1973, de inscripția plăcii de marmură pe peretele casei, latura dinspre strada Spitalului. În 1973, a fost începută o renovare de durată, după proiectele arhitectului Hermann Fabini, iar placa a fost „temporar” indepărtată.

1601–1604

Epidemia de ciumă a decimat populația.

1601

Pastorul Simon Kirtschner Mediaș a ținut un jurnal despre evenimentele în care a fost implicată biserica sa, titlul: Diarium Ecclesiae Mediensis.

1602, 23–31. VIII.

Dieta din Mediaș și-a ridicat vocea împotriva regimului de teroare a genaralului Basta.

1603

Orașul este devastat de oștile  principelui Székely Mózes (mai–iulie 1603).

1604

Din acest an școala săseacă are matricole și lista completă a rectorilor. La aceea vreme, rectorul școlii era Matheas Schullerus și el primea un salariu de 60 forinți aur din bugetul orașului.

1605

Oștile principelui Ștefan Bocskai (1557–1606) mențin sub ocupație orașul (1605–1606). La 27 aug 1605 are loc intrarea solemnă a lui Ștefan Bocskai la Mediaș. Cu ocazia Dietei convocate pentru 4 spetembrie la Mediaș, Bocskai a fost investit unanim de către delegații celor trei națiuni (maghiari, sași și secui) înfuncția de principe și confirmat în fruntea Transilvaniei. La Dieta din Mediaș, la 14 noiembrie 1605 Bocskai a depus jurământul pe  Constituția Transilvaniei. De la solii sultanului a preluat insignele princiale. (Deși Bocskai a fost ales principe la 21 februarie, ls Miercurea Nirajului de către nobilii județeni și secuii, până la 14 septembrie sașii s-au opus alegerii lui). Elogiul contemporanilor: Princeps magnae spei – Principe cu mari speranțe, dar cu viață scurtă.

1607

Consulul orașului a fsot Simon Zacharias, iar comitele scaunului Joannes Krugh.

1608, 23. IV.

La Sigișoara a pustii o inundație nemaivăzută. Nici Mediașul nu a reușit să scape de catastrofă.

1608

Masonul Joannes este senatorul orașului. Locul devenit vacant în urma decesului notarilor orașului, Martinus Horwatth și Joannes Maurer, au fost aleși Joannes Jarus și Laurentius Bernadinus.

1609

Comitele de scaun este Staphanus Sartor (meșter croitor), iar notarul orașului Petrus Kolosvári.

1610, 29. IX.–04. X.

Dietă la Mediaș.

1611,

Comandantului imperial contele Zsigmond Forgách a ocupat orașul, dar în scurt timp Gabriel Báthory, principele Transilvaniei cucerește Mediașul cu numai 300 de soldați ai săi. A revendicat de la oraș un tribut de război de 12.000 forinți maghiari. Judele regal al Mediașului este Blasius Pellio (meșter tăbăcar)

1614, 23. II.–16. III.

La Mediaș a avut loc Dieta Transilvaniei. Tot în acest an, a fost consemnată o răzmeriță împotriva primarului orașului, Petrus Gotterbarmet. În timpul Dietei, pe 5 martie aici au fost capturați și executați (aruncați de pe zidul cetății) János Szilasi și Gergely Nadányi, asasinii principelui Gabriel Báthory.

1615

Au fost înregistrați 225 contribuabilii medieșeni. În acel moment orașul a fost împărțit în patru cartiere fiscale: Minus (Mic), Majus (Nagy), Zekesch (Cekes, Țecheș) și strada Kő (Pietroasa, Steingasse, Honterus).

1615, 10. II.

Principele Gabriel Bethlen reafirmă drepturile breslei dulgherilor prin diploma sa dată în Cetatea Făgărașului.

1616

Prima mențiune a Primăriei orașului. Potrivit registrului contabil din orașul Mediaș, primirea principelui Gábor Bethlen și a curții sale l-au costat pe oraș 260,86 forinți de aur. În timpul lui Bethlen, 1 forinț de aur cântărea 3,55 g de aur. Dacă calculăm cu prețul aurului în 2015, 1 g aur corespunde a 522 de lei.

1618

Orașul Mediaș găzduiește o delegație în curtea regală de la Alba Iulia, cumpără casa lui János Körmendi.

1621

Codul de conduită al Pimăriei, Consiliul celor O Sută, Magistrații și Consiliul Orășenesc. În conformitate cu aceste reguli, sub poverile unor sancțiuni severe, cetățenilor orașului este interzis să-și vândă casele, parcelele și terenurile către persoane de alte naționalități. În acest caz, în 1683, au fost impuse alte restricții, iar vinovații, după ce au fost umiliți și admonestați, au fost izgoniți din oraș în huiduielile locuitorilor.

1621, 7. IV.

La vremea lui Simon Kirtscher, tuburile vechi ale organului Bisericii luterane au fost înlocuite cu altele noi.

1624

Crearea breslei postăvarilor.

1624, 11. X.

Principele Gabriel Bethlen (1580–1629) comandă de la breasla aurarilor din Mediaș două căni de argint placate cu aur. Principele a menționat că produsele finite trebuie livrate până la Ziua Sf. Martin (11 noiembrie), deci urgent, deoarece se pregătește la nunta sa și cele două căni vor decora masa de nuntă. În plus a cerut ca greutatea cănilor să fie de 3380 de grame și va plăti la timp munca efectuată

1625, 4. XII.

Din nou, o comandă vine de la Alba Iulia, reședința domnitorului. În aceasta Gabriel Bethlen cere executarea 12 farfurie de argint.

1627, 19. III.

Trompetistul orașului, Michael Wimmerden, a primit de la oraș o nouă trompetă și patru trâmbițe.

1629

S-a construit un pod peste TârnavaMare. Martinus Hifft, membru al breslei croitorilor din Mediaș a redactat a «carte de mostre», este strămoșul broșurilor publicitare de astăzi. În carte el a reunit modele de croială, modele de îmbrăcăminte și o mostră de țesături disponibile.

1630

Dietă Transilvană la Mediaș. Petrus Aurifaber este judele regal.

1631

Construcția turnului Cekes (Zekeschtor, Țecheș) (aflat pe colțul străzilor Cekes și Kutya/Câinelui)

1632

Construcția Bastionului-poartă a fierarilor (Schmiedgässer Tor) (vizavi de Spital)

1633

la Mediaș a izbucnit o epidemi de ciumă, 800 de oameni au murit, au fost 9–14 de îngropări pe zi.

1633, 23. IX.

Johannes Reisner certifică faptul că Merten Goldschmiedt și Paulus Weyrauch, meșterii onoratei breslei de aurari au preluat de la principele Gheorghe Rákóczy I. (1630–1648) 12 mărci de argint (2 kg 880 g) din care au confecționt 4 vase. Același Johannes Reisner certifică la 16 octombrie 1633 că aurari din Mediaș au executat și trimis cele două perechi de cupe, având 1 kg 400 de grame de greutate, comandate de principe pentru Poarta otomană.

1634, 9. VIII.

Conform evidențelor contabile ale orașului, 222 de forinți de aur și 46 de dinari au fost cheltuite pentru achiziționarea de arme, praf de pușcă și plumb. Această sumă mare a fost pusă la dispoziție de breslele orașului. Pentru exemplifica mărimea sumei: între 1600–1640 pe 1 forint de aur se putea cumpăra 6 găleți = 67 litri de vin. La prețurile din 1634, pentru 222 forinți 46 dinari s-ar fi putut cumpăra 14.904 de litri de vin.

1635

Reconstructia turnului-poartă din str. Farkas (Forkeschgässer Tor, str. Iorga), în forma de astăzi. S-a practicat o poartă mică pentru intrarea persoanelor și o gheretă pentru străjeri. Acesta din urmă pe timp de pace a fost folosită ca o brutărie. Recolta de struguri din acest an a fost o foarte slabă.

1636

Începutul construcției turnului-poartă din str. Kő (Steingässer Tor, str. Honterus), vechea clădire este amintită în 1507. Înălțimea turnului este de 28,50 m. În 1705 curuți generalului Lőrinc Pekry l-au deteriorat grav, fiind restaurat în 1743. Între anii 1940–1944 a fost sediul Tineretului Săsesc.

1637, 1.–22. III.

Dietă Transilvană la Mediaș.

1637

Rectorul școlii germane, Matthias Miles, a introdus o nouă reglementare școlară. Școala a primit rangul de gimnaziu.

1639

În imediata apropiere a Podului Târnava de astăzi, este construit podul din lemn.

1640, 12. VII.

Întâlnirea la Mediaș a Uniunii Breslelor de curelari. În acest an este formată breasla curelarilor din Mediaș. Renovarea clădirii băii orașului.

1641

Școala de gramatică evanghelică săseacă achiziționează șine de fier de la Rimetea

1642

La Mediaș sunt înregistrate 28 bresle.

1643

Formarea breslei tâmplarilor. Epidemiede ciumă la Mediaș și împrejurimi.

1645

Finalizarea construcției porții Kő-utca ((Steingässer Tor, str. Honterus))

1646

Ciumă la Mediaș, conform înregistrărilor, din nou cu 800 de victime. Anii altor epidemie: 1653, 1656–1658, 1660–1661.

1653, 3. IX.

Primirea în ospeție a unei delegații turcești condusă de Kapuci pașa, pe cheltuiala orașului, a costat 91,13 forinți de aur.

1657

Crearea breslei cuțitarilor. Formularea regulilor de conduită ale calfelor meșteșugari cuțitari din Mediaș.

1658, 22. I.

Dieta Transilvaniei la Mediaș., în timpul asediului de către principele  Ákos Barcsai.

1659, 12. XII.

Dietă convocată la Mediaș.

1660

Din veremea rectorului Mathias Milles provine primul regulament al gimnaziului. În clasele superioare sunt predate: limbă greacă și latină, studii religioase, logică, retorică, poetică și muzicăi. Elevii au participat dimineața și seara la „preces” (rugăciune). Notarul orașului este Stephanus Tatarlaki.

1661

Începe să funcționeze presa (imprimeria) din Mediaș.

1661, 2. VI.

Dieta Transilvaniei ținută aici a proclamat abrogarea alianței cu turcii.

1662, 20. X.

Dietă Transilvană la Mediaș.

Cea mai veche listă de cărți (inventar) a Bibliotecii Școlare Evanghelice.

1671

Există o mențiune în Baiumul de Sus (Baassen, Bazna) despre apa care arde. Georg Wette, farmacist sibian, scrie despre aceasta în 1688: De Aquis ardendibus. Prima mențiune despre gazele naturale din Transilvania.

1672

Epidemie de ciumă la Mediaș și în împrejurimile sale.

1673

Senatul orașului Mediaș, pentru soluționa transportul pasagerilor, angajează un șef de poștă în persoana lui István Domokos (Magister Postarum). Remunerația lui Domokos este de 90 de foriinți de aur și supliment de produse. Avea dreptul să angajeze doi căruțași și să țină două căruțe. În acest an, senatorii orașului au fost: Mathias Bernhardi, Martinus Wellmanus, Georgius Kirschner, Petrus Binderus, Valentinus Seraphinus, Michael Kessler, Stephanus Hann Villicus, Mathias Tinnes, Georgius Axmann, Stephanus Graeser, Johannes Schneider, Michael Stamp alias Buser. Judele scaunului era Mathias Czekescher.

1675

În oraș există 598 de contribuabili.

1676

Consumul de vin al principelui Michael Apafi și al anturajului la Mediaș a împovărat orașul cu 155 forinți de aur. Orașul a plătit tributul datorat Turciei după 224 de porți.

1679

Senatorii orașului Mediaș: Joannes Auner Proconsul, Stephanus Hann, Mathias Tinnes, Georgius Axman, Joannes Schneider, Michael Satmpius, Georgius Goldschmidt, Joannes Weinhold, Petrus Hermann Villicus, Michael Krauss, Mollitoris Andreas, Martinus Hoffman.

1683, 30. IV.

Ca urmare a alegerilor, Michael Kessler a devenit jude regal și de scaun.

1686

La gimnaziul din Mediaș a funcționat un teatru al studenților numit Schüler Teatro.

1688

Clădirea Primăriei a fost puternic avariată de o furtună de vară. Pentru a repara daunele, din lupsă de timp și de bani, a trebuit să se aștepte șase ani. În luna aprilie a acestui an numărul contribuabililor a scăzut la 200.

1691

Reconstruirea zidurilor orașului în imediata vecinătate a spitalului de astăzi, consolidarea bastionului de pe lângă turnul-poartă din strada Farkas (Forkeschgasse, str. Iorga).

1691, 6. XII.

Un escadron din regimentul Veterani al armatei imperiale austriace a fost cantonat pentru iernat în așezările Mediaș, Biertan, Valchid, Mujna, Valea Viilor și Șeica Mică.

1692

Clădirea școlii evanghelice a fost parțial reconstruită. Pentru întreținerea, reglarea orologiului din turnul bisericii este angajat un meșter ceasornicar. Remunerația anuală este de 45,84 forinți de aur. Orașul a plătit tot aici și gornarul, a cărui sarcină este să indice urgențele (incendiu, inundații, inamic la orizont). El a indicat, de asemenea, sosirea principelui sau a înalților demnitari transilvăneni. Plata: anual 40 de forinți de aur în numerar, iar în natură: cereale, slănină și lemn de foc.

1694, 23. XI.

Numărul contribuabililor Mediaș din Parlamentul Marosvásárhely este stabili la 110 de către Dieta din Târgu Mureș.

1695

Formarea breslei săpunarilor.

1698

Numărul breslelor din oraș este de 33. Tot atunci, în registre figurau 51 gospodării (220 locuitori) care dețineau 6 boi, 96 gospodării (340 locuitori) cu 4 boi, 176 gospodării (516 locuitori) cu 2 boi, 176 de familii (674 locuitori) fără animale de povară. Au fost, de asemenea, înregistrați 150 de ucenici meșteșugari, servitori, paynici de câmp, 130 săraci. Numărul total de locuitori este de 2030.

1699, 26. I.

În fosta mănăstire franciscană a fost amenajat spitalul orașului.

Transilvania a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, în temeieul păcii cu turcii, încheiată la Karlovac.

1699

Numărul contribuabililor în acest an este de 417.

1705, 7. IV.–mijl. VI.

Trupele generalului curuților Simon Forgách de Ghimes și Gács asediază zidurile Mediașului 10 săptămâni, apoi ocupă orașul. Odată cu retragerea Kurucilor, orașul cade în mâinile austriecilor. Comandantul imperiului era Baronul Görtz. După ce a evacuat parohia evanghelica, el și-a stabilit aici cartierul genaral. A cerut un tribut de război de 8000 de galbeni din partea orașului.

1705, 1. XI.

S-a întocmit un inventar al armelor care au fost comandate de principele  Francisc Rákóczi II. pentru trupele sale.

1706, 27. X.

Dieta Transilvană a fost convocată la Mediaș. Francisc Rákóczi II a vizitat prima oară Transilvania ca principe ales. La Dieta din Mediaș a căutat să introducă și în Transilvania măsurile economice deja în vigoare în Ungaria: monedă din aramă, perceperea unui impozit pentru cheltuielilei de război.

1709

În iunie și în lunile următoare ciuma a distrus o mare parte a populație din Mediaș, Sighișoara, județele Tarnava și Turda, sacunele Odorhei și Giurgeu. Formarea breslei năsturarilor.

1711

Orașul avea un șef de poștă plătit, aflat în suborinea judelui orașului. Pe lista salariaților orașului mai figurează dascălul (magisterul școlii mai este menționat în 1611, 1615, 1675 și anii următori), slujitorii școlii și bisericii, perum și doi darabani ai scaunului.

1712, 14. XI.–20. XII.

La Parlamentul Mediași, Ordinul Transilvaniei a depus jurământul III. Charles (1712-1740) în calitate de rege al Ungariei și prințul Transilvaniei.

1713, 24. II.–25. VI.

Dieta de lungă durată are loc alternativ la Mediaș și la Szibiu. De-a lungul anilor, au avut loc la Mediaș 21 Diete Transilvane (1459, 1553, de două ori în 1569, 1570, 1573, 1576, 1588, 1599, 1602, 1605, 1610, 1614, 1630, 1637, 1658, 1659, 1662, 1706, 1712, 1713).

1713 O clădire școlară a fost ridicată pe partea nordică a bisericii fortificate.

1717–1718

Epidemia ciumei decimă populația, de data aceasta 770 este numărul de victime. Din cauza căldurii continue, s-a făcut o mare scumpețe: o baniță (78 litri) de cereale a costat 4 forinți.

1719

Crearea breasla ciucurarilor.

1721

Consiliul municipal îndeplinește porunca mareșalului austriac Anton Virmond (1666–1722): a predat Biserica din Cekes (Yekesch, Țeches) călugărilor franciscani reîntorși. O mare parte din clădirea ruinată este mai târziu reconstruită în stil baroc.

1722

În 1722 s-a fondat o școală elementară romano-catolică care a funcționat cu întreruperi minore până în 1948.

1723

La Mediaș a trăit 352 de meșteșugari. Venitul lor era de 19.449 forinți pe an. (Pentru comparație, o pereche de boi era de 55 de forinți). Produsele lor au fost vândute la târguri săptămânale și iarmaroace pe țară. În 1723 numărul celor scutiți de impozit (exemptus) din Mediaș  era de 101. Printre ei: judele orașului (dux), grefier 1, organis 1, gornist 1, darabani de oraș și servitori 22, bucătar de oraș 1 orologist 1, paznic 1 vizitiu de oraș 1, curieri 3, ciobani 5, cielalți fie nou-veniți, fie noi căsătoriți.

1723, 5. X.

Breasla curelarilor dinBrașov cere breslei Mediaș ca la următorul târg de la Mediaș ei să fie pe primul loc, iar cererea fiind completată cu rugămintea de a izgoni de acolo pe cei din Sibiu.

1726–1733

Aripei în stil gotic a mănăstirii franciscane, construită în secolul al 15-lea, i-se extinde adaugă aripa de vest și nord.

1728

Biserica medievală franciscană a fost reconstruită în stil baroc. Doar intrarea, corul, sacristia  mai dezvăluie fostul stil gotic.

1732

Potrivit consemnărilor lui Daniel Conrad von Heydendorf, orga Bisericii luterane a fost reînnoit la vremea postului. Constructorului de orgă i s-a plătit 85 forinți maghiari, pictura fiind executată pentru 30 de forinți.

1735

Mănăstirea franciscană este locuită de 35 de călugări.

1736

Zidul de cărămidă, care înconjura de oraș, avea o lungime de 2400 m, o înălțime de 8 m și o grosime de 80 cm. A fost prevăzut cu trei turnuri-poartă puternice, patru porți pietonale, 19 porți și un bastion. Pentru a facilita expansiunea orașului, au fost demolate o poartă, trei porți mici și douăsprezece bastione de turn.

1741

Piariștii a fondat o școală la Mediaș prin suportul trezoriei transilvane, dar nu a fost viabilă din cauza ostilității populației săsești și numărului mic de elevi. În 1789 a fost desființată, clădirea din partea de vest a pieței a fost cumpărată în 1794 de negustorul F. I. Guggenberg.

1745

Reconstruirea turnului-poartă din str. Kő (Steingasse, str. Honterus).

1747

Mănăstirea Franciscană din Mediaș este ridicată la rang de convenție, și de atunci aici funcționează și o școală.

1752, 8. I.

Consiliul Bisericii Luterane din Mediaș ia o decizie cu privire la ordinea de ședere în biserică. Breslelor li s-au acordat locuri în funcție de importanța, autoritatea și statutul lor economic.

1754

Curtea de Apel Regală – corpul legislativ suprem al Transilvaniei – este mutată de împărăteasa Maria Tereza din Mediaș la Târgu Mureș.

1759, 2. VI.

Păstorul evanghelic Georg J. Haner comunică cu breasla alămarilor noua ordine de ședere în biserică.

1763

Recolta de struguri de pa valea Târnavelor este bogată și bună, de asemenea recolta de fructe.

1765, 8. IV.

Meșterul țesător Johann Schuster a adresat o plângere magistratului orașului. El expune că a cumpărat în 1746 banca lui Martinus Graff în biserică, dar acest loc, în confuzia creată de reabilitarea orgii, a fost vândut lunui membru al breslei frânghierilor.El își revendică locul avut.

1766–1769

La Școala Gimnazială Piaristă din Mediaș, scriitorul maghiar András Dugonics predă poezie și retorică. El este creatorul primului roman maghiar, intitulat Etelka.

1766

Decretul împărătesei Maria Tereza a interzis procesele împotriva vrăjitoarelor.

1768, 16. I.

Consiliul municipal l-a condamnat meșterul lăcătuș György Csáky, pentru practicarea neautorizată a meștșeugului  la o amendă de 10 forinți și l-a obligat să-și practic meseria ca membru al breslei.

1771–1781

Între acești ani funcționează tipografia lui Johann Sifft.

1781, 4. VII.

Împăratul Iosif II. (1780–1790) semnează decretul concivilitas: în temeiul acestuia este permis ca la Mediaș (zone în interiorul zidurilor orașului), pe lângă sași, să se stabilească maghiarii și românii. Astfel începe colorarea etnică a Mediașului, hegemonia sașilor fiind de domeniul trecutului. Acum și-a pierdut orașul o caracterul pur săsec. Scopul împăratului Iosif a fost germanizarea, crearea unei „natio austriaca”. Ca urmare în oraș sunt mutați funcționari austrieci, în special din Moravia, ofițerii militari care în majoritate sunt catolici.

1783

Împăratul Iosif II. a interzis ca pe timp de furtună să se tragă clopotele.

1784, 21. VI.

La ora 3 după-amiaza a fost o furtună teribilă, locuitorii crezând că se  distruge cerul și pământul. Fulgerul a lovit turnul bisericii mari, a zdrobit orga... Această furtună a provocat pagube de neînlocuit și în alte locuri. (ziarul Magyar Hírmondó, 7 iulie) În acest an, lăcustele au invadat Transilvania în roiuri abundente.

1785

Împăratul Iosif abrogă Andreanum, diploma de libertate din 1224. Tot prin decretul lui Josif II. a fost desființat și instituția de jude (comes) regal.

1787

Recolta de struguri din zona Mureș și Târnava a fost îmbelșugată. (ziarul Bécsi Magyar Kurir, 5 decembrie)

1789

„Școala Mică de Gramatică” a dispărut.

1791

II. Împăratul Iosif a interzis tortura și schingiuirea.

1800

La ieșirea din strada Spitaluluit, a fost construită o nouă poartă, care a fost demolată în 1896.

1803

15 familii maghiare reformate trăiesc în Mediaș. Prima slujbă divină a fost ținută în hambarul cimitirului luteran.

Se construiește o scară acoperită (cunoscută ca scara închisorii), scurtând urcarea din Piața Principală la Biserica Cetății.

1806

Se înființează stație poștală și agenție poștală, iar în 1863 va fi înființat oficiul poștal.

1808

Menționarea bibliotecii profesorilor Școlii Gimnaziale Superioare Luterane, de confesie de Augsburg.

1816–1824

Construcția școlii săsești luterane de fete.

1826

Pe Cekes (Țeches, str. Mihai Viteazul) este construită Biserica greco-catolică din Mediaș. Episcopul unit Ioan Bob construiește prima școală românească pe zidul cetății.

1828–1832

Reconstrucția Gimnaziului săsesc din Mediaș. Auditoriul a fost, de asemenea, realizat la această dată.

1829

Numărul maghiarilor reformați din Mediaș a fost 100. Au întreținut o casă de rugăciuni, o școală și locuința adscălului pe strada Fürdő (Badergasse, Băii, astăzi str. Turnului)

1830

Populația totală a Mediașului este de 5413 de suflete.

1840, cc,

Târgurile pe țară din Mediaș ținute de Ziua Sf. Margareta și Ziua Sf. Mihai au fost celebre.

1840, 8. X.

la Mediaș semnează documentul fondator al Asociației de Cultură Săsească din Transilvania (Vereins für Siebenbürgische Landeskunde)

1844

În școlile di Mediaș limba germană a devenit limba de predare. la La Liceul Evanghelic a început învățământul juridic.

1845

A fost înființată Asociația Meșteșugarilor Sași din Mediași. Membrii erau cetățeni ai Mediașului și în fiecare an plăteau o cotizație de membru de 1 galben. În sediul propriu exista o bibliotecă, un restaurant și o școală de duminică. Inițial au fost înregistrați 168 de membri plini și 13 membri de onoare.

1847

Biserica romano-catolică a creat o organizație de caritate și un fond pentru oamenii săraci. Introducerea educației fizice în școlile din Mediaș. Lecțiile au fost ținute, în caz de vreme favorabilă, în grădina elevilor lângă cimitirul săsească, iar în perioada rece, în auditoriul de gimnaziu.

1848, 29. V.

La Dieta Transilvană, convocată la Cluj, reprezentanții sașilor medieșeni, împotriva instrucțiunilor, au votat unirea Transilvaniei cu Ungaria.

1848, vara

Ernst Gideon Freiherr von Laudon, mareșal de origine scoțiană, cunoscut de ungurii ca Gedeon, cu 4000 de soldați ai săi își stabilește tabăra la Mediaș.

1848, 13. VIII.

Sub conducerea lui St. L. Roth este înființată Asociația Tineretului German din Transilvania.

1849, 18. I.

Intrarea la Mediaș a armatei principale a generalului revoluționar Iosif Bem.

1849, 9. II.

Contraatacul armatei imperiale. Ostașii maiorului Lipot Zsurmay recuceresc orașul.

1849, 2–3. III.

Lângă Mediaș, a avut loc bătălia victorioasă de la Negyekemező / Târnava,  sub comanda legendarului general, „Tatăl” Bem. Petőfi Sándor a participat la luptă ca și căpitan al armatei. Sub impresia bătăliei, la cartirul său din Mediaș scrie poemul „În bătălie”.

1850

La Mediaș au trăit 5337 de locuitori.

1854

Se menționează Asociația de înmormântare romano-catolică.

1856

Datorită creșterii numărului de elevi, într-o clădire construită în 1803 de lângă scările închisorii, a fost înființată o școală.

1857

Numărul caselor de locuit din Mediaș: 1124

1858

Este ediată o copie a cărții de oraș scrisă în secolele 16 și 17. Găsim aici multe date economice, sociale și politice interesante din Mediaș:

Freiherr Joseph Bedeus von Scharberg: Mitteilungen über ein Medwischer Stadtbuch aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

1861

Românii din oraș înființează filiala locală a Asociației Culturale ASTRA.

1861, 7. VIII.

Cu ocazia Comemorării Sinodului din 1561, după un model din Germania, delegații regiunilor săsești au înființat la Mediaș fundația Asociației Evanghelice Gustav Adolf. Scopul este întărirea credinței, ajutorarea copilului, școlarizarea etc. Între 1861–1899 Biserica Luterană susține o școală populată de fete de limbă germană. Din 1875, numele s-a schimbat în Școala Populară Superioară de Fete.

1862

La Mediaș s-au format: Casino-ul maghiar, Societatea muzicală săsească (Musikverein), Casa de Consemnațiuni și Asigurări, Asociația locală a Femei evanghelice-luterane.

1863

Introducerea iluminatului stradal în vecinătatea grădinilor publice, cu ajutorul lămpilor de petrol, pentru moment.

1868

Consiliul local a oferit terenul format pe locul Noului Bastion, pentru viitoarea Biserică Reformată. Aici, în 1869, este construită o mică biserică predecesorul celei de astăzi. Proprietatea din str. Fürdő (Badergasse, Băii, azi Turnului) a fost vândută de Biserica Reformată, școala și locuința învățătorului finnd mutate pe str Jég (Eisgasse, str. Gheții).

1869

Asociația Agricolă Zonală, înființată anterior, își elaborează regulmentul de funcționare.

1871, 01. 11.

Pe strada Külső-Farkas (Forkeschgasse Äußere, Avram Iancu), Comunitatea saxonă din Transilvania a ridicat o clădire pentru o Școală Agricolă cu trei clase (Ackerbauschule). A fost predată spre folosire la 1 noiembrie 1871. În primul an școlar au învățat aici 14 elevi. La început gospodăria didactică a școlii se întindea pe 43 iugăre (1 iugăr = 1600 stânjeni pătrați =  5755 mp = 57,55 ari = 0,5755 ha), apoi au crescut la 70 de iugăre.  A pregătit specialiști în agricultură, horticultură și viticultură. O școală similară a funcționat și la Bistrița și Feldioara. Școala bine cunoscută a încetat în 1946 și clădirile sale anterioare sunt deținute de actualul liceu Axente Sever.

1872

Breslele devenite incapabile să evolueze încetează să mai existe și sunt înlocuite de Asociațiile meșteșugăreești. În oraș există un post de telegraf, clasat post de ofițeri. Personalul ofițer de telegramă și 1 persoană de livrare.

1872, 6. V.

Căile Ferate din Ungaria de Est (Oradea–Cluj–Teiuș–Brașov) a ajuns la Mediaș (Budapesta–Mediaș 564 km), la 06 mai 1872. La 11 octombrie 1872 se deschide și linia laterală Copșa Mică–Sibiu (45 km). Proba tehnică a avut loc la 14 octombrie, deschiderea solemnă la 20 octombrie când de la Sibiu a pornit la Mediaș un tren cu excursioniști. „Hermannstädter Zeitung” în numărul său din 21 octombrie 1872 publică următorul articol despre acest eveniment: „Locomotiva, care tractează cele 31 de vagoane de clasa a II-III-a a fost decorată cu flori. În primul vagon multă bere stătea la dispoziția călătorilor. Al doilea vagon era ocupat de oorchestra „Mott”, urmat de cel în care a călătorit marele corul din Siibiu. Înainte de plecare orchestra și corul au dat un concert pentru publicul adunat. Apoi a urmat șirul de vagoane cce prea infinit cu un 860 de călători veseli și bine dispuși. Cu exactitatea de așteptat de la un tren, la a opta bătaie a orologiului gării, cursa cu excursioniștii a pornit spre Mediaș.”

1873

Karl Auner este primarul scaunului și orașului Mediaș. Deschiderea Școlii  Independente Industriale Germane a orașului. Realizările majore ale acestui an: în Transilvania a fost introdus sistemul cărții funciare și la Mediaș s-a deschis biroul de înregistrare funciară. Președintele Curții din Mediaș este Lajos Binder. Judecător de plasă: Frigyes Gräser. Șef de poștă János Heinrich, șeful oficiului de telegrafie și al gării Henrik Schröder.

1875

Primarul orașului Mediaș: Karl Auner. Până în 1875, la Mediaș a funcționat un tribunal regal (parchetul își avea sediul în Sighișoara) și judecătorie de plasă. Se formează Comunitatea evreiască.

1876

Conform legii XII. scaunele secuiești și săsești încetează să mai existe, fiind înlocuite cu comitate. Scaunele Mediaș și Sighișoara au fost înglobate în comitatul Târnava Mare. Mediaș a devenit sediu de plasă. Orașul și-a pierdut dreptul de a legifera, a rămas un oraș regal liber, cu consiliu ordinar.

1878

Se formează o asociație voluntară de pompieri. Odată cu desființarea breslelor, se formează asociațiile de meșteșugari (pntofari, croitori, tăbăcari, cizmari), a căror funcționare era dirijată de regulamente.

1879

Primarul orașului: Wilhelm Greskovitz. Seful gării feroviare: Ferdinand Holbein, ofițerul de cale ferată Károly Mihály. Construirea unei săli de gimnstică pentru gimnaziul de limbă germană.

1880

Numărul locuitorilor este de 6489. Liceul Evanghelic are un seminar de pedagogic cu trei clase. Activitatea sa încetează în anul 1893/94, iar rolul său va fi preluat de seminarul din Sibiu, înființat în acest an. În turnul bisericii luterane, în locul orologiului din secolul al 18-lea, a fost instalat un nou orologiu.

În Transilvania, la Mediaș apare pentru prima dată pe epidemia de peronospora (filoxera) ce devasta peste tot vița de vie .

1881, 29. VI.

În 1881 a fost fondat clubul local de patinaj, organizația locală a Crucii Roșii.

Cu trei angajați este fondat un atelier tăbăcărie al lui Samuel Karres. În 1887 a avut 10 angajați, în 1914 mai multe zeci și, ca urmare a creșterii companiei, în 1933 societatea și-a scimbat numele în Fabrica de piele Samuel Karres S.A. În 1943, fabricile Karres aveau 1000 de angajați. Proprietarul a acordat sprijin social pentru 2400 de membri de familie ai angajaților. În 1947 a găsit un nou proprietar înainte de naționalizare. După 1948 numele fabricii a fost mai întâi Record, apoi pe Fabrica 8 Mai, astăzi se numește Medimpact S.A. și are 250 de angajați.

1882

Meșterii țesărori, postăvari și tricotori au format o asociație economică.

1883

Se formează Asociația Tineretului. Din 1890 funcționarea sa este necunoscută.

1884

Deputatul parlamentar al Mediașului: Karl (Károly) Graffius. Primarul orașului: Wilhelm Greskovitz. Căpitanul poliției: Sachsenheim Soterius Albert. Șeful gării de cale ferată: Holbeinsbergi Holbein Nándor. Șeful oficiului de telegraf: telegrafistul József Weiszer. Înființarea Corporației Industriale din Mediaș (Gewerbeverein). A fost reorganizată în 1900. Sesiul său era restaurantul actual „Păltiniș”.

1885

A fost înființată Parohia reformată sub numele de „Parohia de Circumscripție din Mediaș”. A început construcția Bisericii Reformate. Se înființează Cazinoul Maghiar. Potrivit Ordinului 17.284/1885 al Ministerului Educației și Cultelor din Ungaria, a fost introducă în mod obligatoriu predarea limbii maghiare în școlile de limbă germană.

1885/1886

În acest an școlar lângă Cayinoul Ofițerilor din Țecheș se înființează Școală publică din Mediaș cu limba de predare maghiară, numărul de elevi în primul an este de 67.

1886

Deputatul parlamentar al Mediașului: Karl (Károly) Graffius. Primarul orașului: Wilhelm Greskovitz. Șeful gării de cale ferată: Ferdinand Holbein von Holbeinsberg. Finalizarea Regulamentului de funcționare al Cazinoului Maghiar din Mediaș. Este înființată Asociația Română a Femeilor din Mediaș și împrejurimile.

1887

Primarul orașului între 1887–1889 a fost din nou: Wilhelm Greskovitz. Prefectul districtului Boia-Biertan (cu sediul în Mediaș): Sándor Alsó-Lendvai. Șeful poliției orașului: Adalbert Soterius von Sachsenheim. Șeful stației de cale ferată: Zsigmond Spitzhitel. Diriginte poștal: Tivadar Krätner, șef oficiu de telegrafie: József Weiszer. Doctorul orașului: dr. János Fabini, medic chirurg: István Dengel. Directorul Gimnaziului Evanghelic Germane G. F. Schuller. Viile de pe valea Târnavei Mari, la fel și cele din Mediaș, sunt atacat de filoxeră. Pier multe plantații. A fost necesară asimilrarea de noi soiuri de struguri. Se înființează pepiniere.

1887–1889

Elek Imre Csiszér (Cioboteni, scaunul Ciuc, 06 noiembrie 1856 – Brașov, 27 aprilie 1942) OFM , activează ca profesor-călugăr franciscan.

1888

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan, este P. Both Názár, care conduce centrul monahal între anii 1888–1897. A fost construită noua Biserică Calvinistă. Înființarea fabricii de postav Stürzer.

1889

Se construiește parohia reformată. Șeful gării MÁV (Căile Ferate Maghiare) din Mediaș este Spitzhitel Siegmund, adjunctul său este Károly Cech. Asociația locală de vânătoare este formată.

1889,   IX.

Se predă noua clădire cu un etaj a școalii elementare luterane, clasele inferioare din vechea clădire a liceului sunt mutate aici, împreună cu  biblioteca, sala de desen și patru săli de clasă. În fosta clădire nr. 2 funcționează din 1993 școala de limbă germană Hermann Oberth.

1890

Primarul orașului între anii 1890–1894: Miksa (Maximilian) Krauss, șeful poliției între anii 1890-1893: Nándor Türkl. Diriginte de poștă: Kräutner Tivadar. Își începe activitatea Asociația de Gimnastică. O organizație funerară înființată anterior de meșteșugarii croitori și aurari și-a reînnoit regulamentul de funcționare.

Asociații din Mediaș în 1890: sucursala E. M. K. E., Cazinoul Maghiar. Asociația Socială de Cititori. Asociația Economică regională. Asociația Civică Maghiară de Cititori. Asociația  de Musică. Asociația de Tir. Asociația de Patinaj. Asociația Vânătorilor. Sucursala Crucii Roșii din țările Sfintei Coroane a Ungariei. Asociația de Pompieri voluntari. Asociația Evang. Gustav Adolf. Asociația Evang. a  Femeilor. Asociația Femeilor Romano-catolice. Asociația Femeilor Române. Asociația auxiliară a femeilor. Asociația femeilor din România. Asociația spitalicească Romano-catolică. Asociația Industriașilor. Weinbau Genossenschaft für Weinbau und Handel (Asociația Cooperatistă a Producătorilor și Comercianților de Vinuri). Asociația Funerară a aurarilor. Societatea de înmormântare a croitorilor. Asociația de ajutor al bolnavilor și de înmormântare (Spitalul de calfe).

din 1890

Strazile sunt iluminate de cartierele din Mediaș.

1890–1911

Șeful stației de cale ferată MÁV Mediaș este Mihály Károly, din Archiș, iar adjunctul său este Szabó Sámuel.

1891

Mediaș are titlul de oraș liber regal cu consiliu ordinar în comitatul Târnava Mare (1891) cu 1275 case și 6766 de locuitori (printre care 982 maghiari, 3508 germani și 2041 români, iar după religie 699 romano-catolici, 1338 greco-catolici, 945 ortodocși, 3260 evanghelici, 227 reformați calviniști, și 241 evrei), care desfășoară comerț și meșteșuguri înfloriroare. Mediaș este sediul prefecturii, al curții districtuale, al biroului fiscal, al biroului notarului regal din plasa Boia-Biertan; are liceu superior și pedagogic evanghelic, școală agricolă sprijinită de Universitate Sașilor din Transilvania și școala industrială de ucenici; tipografie, numeroase asociații de interes public și caritabile; gară, oficiu poștal, de telefon și telegraf, precum și bancă poștală de economii. Mediaș este unul dintre centrele viticole din Transilvania, cu comerț foarte importande vinuri; aici se află sediul cooperativei comerciale al viticultorilor transilvăneni.

1892

Asociația meștrilor industriațși și a calfelor a existat până în 1899. În liceul saxon salariul profesorului a fost de 800 forinți maghiari, iar rectorul școlii a primit mai mult cu 200 forinți. De asemenea, el avea dreptul să aibă în folosință și 10 hectare de teren.

1893

Cuplarea primului telefon. Pe 6 mai 1893, apare numărul 1 al săptămânalului Mediașcher Wochenblatt. Suplimentul săptămânal este Unterhaltungsblatt. Publicația a fost desființată la sfârșitul anului 1918. Înființarea Asociației Femeilor Israelite.

1893–1894

Construcția noii sinagogi a comunității evreiești. În 1894, gara avea o cifră de afaceri anuală de 90.000 de pasageri.

1894

Asociația de ciclism este formată.

1894–1895

Pe Țeches, lângă Cazinoul Ofițerilor a fost construită Școala Publică Maghiară de Stat. Astăzi este clădirea Școlii Genarale Eminescu de limbă română. A fost dată în folosință în septembrie 1895. În 1895, Școala Agricolă a sașilor (Ackerbauschule) s-a cu un cămin de elevi (internat), cu o cheltuială de 46.000 coroane

1895

Demolarea porții de la Țeches (lângă Cazinoul Ofițerilor).

Josef Theil a înființat o fabrică de salam. Astăzi funcționează sub numele de Salconserv. Alte întreprinderi similare ale epocii: Fabrica de salam Guggenberger and Co, „Erste Mediașcher Salami-Fettwaren Fabrik mit Dampfbetrieb und Schweine-Mastung, Guggenberger et comp. Mediașch în Siebenbürgen”, Fabrica de salam M. Fleischer și Co, Fabrica de salam Binder și Zikeli și, în final, măcelăria lui Fritz Siegmund care în 1911 a primit o diplomă și o medalie de argint la o expoziție din Budapesta. Doctorul orașului este Michael Schuster, iar chirurgul orașului, Dengel István.

1895, 1. X.

Pe lângă matricolele bisericești, în baza legii III/1894, în Ungaria fost introdusă înregistrarea de stat civilă, se înființează oficiile de stat de stare civilă. Și la Mediaș se înființează oficiul stării civile.

1895–1899

Primarul orașului este Theil Frederick, căpitan de poliție Dengel Frigyes, șef de stație de cale ferată Mihály Károly din Archiș, șeful oficiului poștal Kräutner Tivadar.

1896

Formarea cercului civic de coriști maghiari. Crearea unui fond de pensii pentru funcționarii orașului. La Dumbrăveni s-a construit Palatul de Justiție și penitenciarul. Din 1876 acest tribunal regal i-a deservit pe locuitorii din comitatele Târnava Mare și Târnava Mică. Opt instanță de plasă aparțineau de tribunal: Târnăveni, Dumbrăveni, Valea Lungă, Rupea, Mediaș, Cincu, Sighișoara și Agnita. În caz de apel hotărârea a fost luată de Curtea Regală de Apel din Târgu Mureș.

1897–1899

Șeful curții de plasă: dr. Győző Hegyesy. Medicul orașului este Dr. Sigmund Henrik, iar chirurgul orașului Dengel István.

1898

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Lenes Imre. Ajutorarea bolnavilor meșteșugari.

1899

Președinte al filialei E.M.K.E. din Mediaș este dr. Klein Adolf.

1899–1900

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este Csiszér Imre Elek OFM.

1899, 19. 03.

Unificarea școalilor publice germane de fete și băieți din Mediaș.

1900

Mediaș avea 7954 de locuitori. În 1900: 3949 bărbați, 4005 femei, au cunoscut limba maghiară 4165, nu au vorbit ungurește 3789 (dintre 7954). romano-catolici 1017, reformați 578, evanghelici 3402, greco-catolici 1458, ortodocși 1093, izraeliți 356; alfabeți 5068, analfabeți 2886. Case din piatră aveau 1107, din alte materiale 241. Orașul a avut 7771 de iugăre de teren (1 iugăr = 0,575464 ha). În acest an a fost înființată o școală profesională germană de tâmplari. La Mediaș a fost înființată Corporația Meșteșugarilor. Liceul Evanghelic Săsesc a avut 166 de elevi înscriși în acest an, 15 profesori i-au învățat.

1901–1903

P. Kóry Otto este priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan Între 1904–1911 P. Kóry este și generalul provincial.

1902–1911

Apare revista lunară bilingvă Volksgesundheit–Népegészség: Volksgesundheit. Gemeinverständliche Monatsschrift für Deutsch-Ungarische Kulturpolitik. (Mediaș.) Editat de Siegmund Henrik. Imprimat la Reissenberger G. A. A apărut lunar. Preț anual 4 coroane 80 filleri. A fost desființată în 1911.

1902

Un spital de oraș cu 32 de paturi a fost construit. A fost înființată Asociația Antialcoolică.

1903

Revista Magyar Polgár din Cluj(nr. 50/1903 p. 5) publică o știre: „Vioara lui János Bolyai, care nu este doar o relicvă, dar, de asemenea, instrumentul principal de acest gen” este în prezent (1903) deținută de Otto Klein din Mediaș. Celebra vioară a ajuns la noul proprietar pentru că Gáspár Bolyai a dat-o în gaj avocatului dr. Klein Adolf, fiind apoi moștenit de fiul său, Otto.

1903–1911

La Mediaș se află sediul central al provinciei ordinii franciscane.

1905

Ziarul Mediași Apare o revistă săptămânală maghiară cu titlul Medgzesi Újság (Ziarul Mediașului). Din 18 iunie 1914  redactorul-sef este pastorul reformat Ny. Csiky József, redactorul responsabil Bibarcfalvi Mihály Bertalan. Cu o invstiție de 300.000 coroane se pune în funcțiune fabrica de gaz a orașului. În acest an a fost dat folodință și abatorul municipal.

1905–1906

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Szabó Sebestyén.

1906

Seminar de filozofie al franciscanilor. Ordinul operează, de asemenea, un seminar teologic în același timp. Călugării renovează complet mănăstirea și biserica.

1907

Se plănuiește construirea stației de poompare apă din oras. Se termină noua clădire a Judecătoria de lângă calea ferată, mutarea a început pe 26 august. Clădirea a fost proiectată de Simon Norbert (1871–1939) inginerul oficiului de arhitectură a comitatului Târnava Mare (Sighisoara). Tot el a proiectat și spitalul comitatului din Sigișoara.

Apare Mitteilungen des Siebenbürgische Aerztevereins (Publicațiile Asociației Medicale din Transilvania), editat de Siegmund H., imprimată la tipografia lui Reissenberger G. A. În 1911 a apărut al IV-lea an. Publicat lunar. Prețul a 12 numere a fost de 3 coroane. Sindicatul muncitorilor din industria încălțămintei diun Ungaria înființează la Mediaș o organizație afiliată.

1907–1911

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Kóry Ottó.

1908

Transformarea spitalului existent, cu o cheltuială de 400.000 de coroane se extinde într-o instituție sanitară cu 160 de paturi.Se construiesc locuințe de medici și admitere și clădire pentru internare.

Biserica Romano-Catolică susține o școală publică cu două clase. Sarcinile educaționale au fost îndeplinite de călugării franciscani. În 1908 instituția s-a mutat într-o nouă clădire de școală în apropierea mănăstirii. În piața de lemn de pe lângă turnul-poartă din str. Farkas se desființează cazarma de husari se mută internatul gimnaziului săsesc care găzduiește 86 de elevi. Din 1910 aici se află și convictul. Se construiește școala confesională greco-catolică.

28 noiembrie 1908. Ziua  descoperirii gazelor naturale de la Sărmășel de către geologul Papp Károly: în Câmpia Transilvaniei inițial se căuta sare de potasiu.

Pâârâul Mujna a trecut prin piața principală, făcând ramificație spre străzile St. Loth Roth și Petőfi. Consiliul municipal, la 13 februarie 1908, a decis să-l acopere, scria în Ziarul de Mediaș la 29 martie 1908. Propunerea comercianților din Mediaș pentru construcția căii ferate Făgăraș–Cincu–Agnita–Mediaș–Târnăveni–Ludus a fost refuzat de ministerul de resort. S-a propus mărirea sălii Traube (astăzi Sala 1 Mai), creșterea capacității de la 400 la 700 de persoane. Se lansează un curs comercial în limba germană. Presbiteriul Bisericii locale luterane a decis, la 6 septembrie 1908, să construiască o nouă clădire pentru Școala Gimnazială Evanghelică săsească.

Simon László constructor de orgi pentru Biserica Reformată consttruiește o orgă nouă. Se înființează organizația locală a Asociației pentru Protecția Solurilor.

1909

Se înființează Comunitatea unitariană Mediaș, slujba fiind oficiată de pastorul din Seuca.

1909–1912

Pe terenul Heidendorf și ,Andrae cu o finanațare de 534.023 coroane din partea statului maghiar, după proiectul arhitectului Fritz Balthes începe construirea clădirii Liceului Evanghelic. Clădirea are două etaje și două aripi. Scările au fost făcute folosind trahit de Deva. Iluminatul electric a fost instalate la compania Siemens & Halske din Budapesta, laboratoarele echipate de compania Max Kohl din Chemnitz, tablele de clase livrate de compania Johannes Miller, Viena, sculpturile pentru decorațiuni interioare au fost executate de August Gerber din Köln. Frescele din sala festivă au fost pictate de profesorul Hans Hermann, temele sunt Munca, Bucuria și Construcția. Ferestrele au fost prevăzute cu sticlă colorată. Frescele din sala festivă au fost restaurate în august 2003.

1910

1910, 19. 12.

Conform recensământului național, Mediaș are 8647 de locuitori, din care 4464 femei, 4183 bărbați. În 1910, oficiul poștal Mediaș a trimis 616.200 de scrisori și 20.936 de trimiteri recomandate. Numărul de telegrame trimise: 9060. Se formează filiala locală Corporației Meșteșugarilor, Comitetul de urbanism și Asociația Carpatică Săsească din Transilvania (SKV).

Farmacii în 1910: Folbert Hermann a condus Vulturul Negru, fondat în 1752 – Joseph Oberth a condus Coroana Ungară, fondată în 1811 – Gustav Schuster farmacie înființaă în anul 1783

Este fondată prima asociație funerară maghiară din Mediaș, cu 95 de membri fondatori (toate nationalitățile din Mediaș reprezentate), a fost prezidată de Lajos Kocziány, vicepreședintele József Kohl, secretar Sándor Zakariás. Din regulament, în formularea din epocă: original de vot „Membri al societății poate fi orice cetățean locuitor al Mediașului, cu dreptul la autodeterminare, integritate morală, bărbat sau femeie cetățean, fără deosebire de religie și naționalitate, și dacă nu este membru al unei asociații similare.”

1910–1911

O clădire nouă a Școlii Agricole Săsești (Ackerbauschule) a fost construită cu o cheltuială de 58.000 de coroane.

1911

Se dă în folosință noua clădire a Bisericii Ortodoxe Grecești. În 1911, gara avea o cifră de afaceri de 290.000 de pasageri. Prin gara MÁV din Mediaș treceau 8049 garnituri de tren. Numărul de vagoane remorcate a fost de 5.608. Înființarea filialei din Mediaș a Asociației Muncitorilor cu Disabilități și a Pensionarilor din Ungaria.

1911–1912

În anul școlar școala de stat de ucenici este atașată de Școala Publică Maghiară de Stat. Numărul de elevi ai școlii publice este 408 (206 băieți și 202 fete), în școală de repetiție au învățat 166 de elevi (59 băieți și 107 fete), școala de ucenici a fost frexventată de 108 elevi. Situația școlilor confesionale: romano-catolică 96, greco-catolicii 52, ortodocșii greci 75 de elevi. Cursul comercial început în 1908 va fi transformat într-o Școală de Formare Comercială în 1911–1912. Instituția a fost menținută de oraș, susținută de Universitatea Săsească cu 2000 de coroane anual.

1912

Pe lângă sinagogă, este construit apartamentul rabinului.

1912, 30. X.

 În prezența episcopului luteran Friedrich Teursch, se inaugurează noua clădire a Liceului Evanghelic Săsesc. Clădirea a devenit unul dintre simbolurile orașului.

1911

Tabelul și numărul de apel al abonaților centrului telefonic din Mediaș:

37 Ajutorul Bank

31 Albina Instituții de Economii și Credit

12 Banca Generală de Economii SA. (Algemeine Sparkasse AG)

32 Ambrosi, Michael

23 Brateiu – Primăria Preta

43 Benedek, Dr. Julius, avocat

14 Binder, Friedrich, comercializare mirodenii și coloniale

46 Binder, Dr. Wilhelm, avocat

27 Caspari, Friedrich, funcționar

28 Caspari, Friedrich, proprietar de vii și pepiniere

24 Connert, Heinrich, comerciant obiecte din fier

17 Connert, Dr. Stefan medic

6 Citron, Philipp, proprietar de magazin

42 Csallner, Dr. Otto, medic

13 Comanda Jandarmeriei

11 Czell, Friedrich și Fiul

45 Deutsch, E. Erben, comerciant lemne

30 Eckardt, Dr. Michael, medic

21 Eibesdorf – primăria Ighișu Nou

8 M. Fleischer & Co filtru de salam

47 Fleischmann, Maximilian medic veterinar de stat

22 Folbert, Dr. Otto, doctor

19 Oficiul prefecturii

44 Fuchs, Daniel, mercerie

7 Grünfeld D și Fiul

 36 Haltrich și Co, fabrică de cărămidă

26 Heilper, Dr. Ludwig, avocat

18 Ipsen Dr. Friedrich, avocat

48 Judecătoria de plasă

35 Karres, Josef, comerciant articole din piele

15 Karres, Samuel și Fiii, fabrică de piele

41 Laurentz, M. J., comercializare mercerie

29 Biroul Silvic Regal Maghiar

16 Mandel, Leopold, agent comercial

5 Asociația de Economii și Asigurări SA. (Spar und Vorschuß-Verein Mediașch AG)

25 Asociația de Economii și Împrumuturi Mediaș (Spar und Kreditgenossenschaft în Mediașch)

2 Mendel, Lázár, Sámuel fabrică de spirtr

1 Târnava – Probstdorf primărie

40 Oberth, Friedrich, comerciant fierărie

38 Oberth Wilhelm, comerciant fierărie

33 Reisenberger, G. A., librărie

50 Salmen, Karl, tâmplărie

39 Sandstein fabrică de căcărmidă

34 Schmidt, Dr. Josef & Brekner, Dr. Fritz, birou de de avocatură

20 Schuster, Samuel & Son proprietarii de moara

49 Abatorul

4 Fabrica Orășenească de gaze

9 Spitalul Orășenesc

3 Magistratura Municipală (Primaria)

51 Theil, Eduard, moșier, locuința

52 Theil, Eduard, moșier, moșia

10 Wilk, Dr. Samuel, medic-șef

 

Semnale de goarnă în caz de incendiu

În oraș: un semnal lung, trei scurte (repetat)

În provincie: semnal întrerupt

Semnalizarea viscolului din turnul bisericii: bătăi de clopotla inttervale mici

Goarna semnalizare ceață suna din Turnul de pe str. Farkas. eveniment de alarmă aragaz

Locuri de alarmă, în caz de incendiu:

1, Școală de gimnastică sau la stația de pompieri, piața Cazărmii

2, Johann Buresch, delicatese, Piața Mare 22

3, Friedrich Binder, delicatese, strada Spitalului 15, Tel. 14.

4, Primăria (secția de poliție), Piața Mare tér, tel. 3.

5, Reissenberger G. A. Librărie, Piața Mare 28. tel. 33.

Mediașcher Wochenblatt continuă să apară. (Săptămânalul de Mediaș) Editor Schuster Gusztáv. Proprietar și tipografie Reissenberger G. A Vol. XVIII. Lansat sâmbătă. Prețul pe an 7K 20 f., prin poștă 8 K 50 f.; Ziarul de Mediaș Anul VI. se tipărește la tipografia Reissenberger G. A., publicat săptămânal. Prețul trimestrial este de 1 K 50 p., un singur număr 14 filleri.

Construcția Școlii Ortodoxe Grecești.

1911 Primarul orasului regal liber Mediaș: Friedrich Theil, grefier Johann Sturm, inginer-șef al orașului Josef Fabini, șeful poliției Friedrich Dengel.

Stația de cale ferată maghiară

(1911). Șeful gării MÁV Tusa János, impiegat de mișcare Erős Miska, Gyenge János, Simon Victor

1912

Segemenții de perete lipiți de ambele părți ale turnului-posrtă din str. Farkas (str. Iorga) au fost demolate. Acest lucru a facilitat traficul de intrare și de ieșire. În prezent mai există încă 1845 m din zidul care înconjura orașul, și împreună cu două porți oraș, o poartă mică și șapte turnuri și bastioane redau atmosfera medievală. Ambrosi și Czell înființează o cramă lângă gară.

1912–1914

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Sándor Vitális.

1912–1915

Boros Fortunát Domokos, OFM (Zetea, comitatul Odorhei, 3 iunie 1895 – închisoarea Capul Midia, 16 martie 1953) își termină liceul și studiile de filozofie aici.

1913–1918

Șef al gării Mediaș MÁV este inspectorul-șef János Tusa. În anii 1916–1918 la Mediaș funcționează un departament de inginerie feroviară, iar inginerul departamentului era Elemér Pál.

1914

La Mediaș au activat: József Csíki pastor reformat, Jenne Ede director de școală publică, Aladár Molnár profesor de școală publică, profesor Vánki Viola învățătoare, Kocziány Lajos judecător districtual, Royal Sinkó Géza judecător districtual regal, Bibarcfalvi Mihály Bertalan contabil districtual regal, redactor al Ziarului de Mediaș, József Salati șef de carte funciară, Zajzon Lajos ofițer birou fiscal regal, János Tusa șef de gară MÁV, Árkosi Mihály Károly revizor șef MÁV (o tapiserie din biserica reformată îi păstrează memoria).

1914

Se înființează fabrica de piele Citron și Co.

1915–1917

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Gaál Balázs.

1916, 23. 01.

În tot comitatul Târnava Mare, ora 8 la ora 37 dimineața, cutremure grele au zguduit terenul. Lămpile suspendate din apartamente au prezentat o oscilație de 10 centimetri. În multe locuri, coșurile au fost drenate, vasele și tablourile au căzut de pe perete. Potrivit rapoartelor din comitat, cutremurul a fost resimțit pretutindeni.

1917

Gazul metan de Bazna este introdus în Mediaș și Târnăveni. Gazoductul de 5,5 km furnizează deja gazul, care mai întâi este folosit pentru iluminatul stradal și de apartament. Conductele de plafon mai pot fi găsite și astăzi în clădirile mai vechi. Ulterior gazele sunt utilizate în scopuri industriale. Conductele menționate au fost realizate de inginerul șef Károly Reminiczky (1888 Budapesta – 1983 Budapesta).

1918

Începând cu anul XIV, din ianuarie 1918 Ziarul de Mediaș și-a schimbat titlul în Mediaș și Împrejurimile.

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Kovács Athanáz.

În 1918, 350 de noi consumatori s-au racordat la noua conducte de gaze naturale – 336 gospodării, 16 consumatori industriali. Consum total 1900 m³/h.

Se înființeațează H. Rosenauer & Comp. fabrica de șuruburi și nituri. În 1920, fabrica s-a ocupat de producția de mașini agricole. Și-a schimbat curând profilul: șuruburi, piulițe, nituri, șaibe, șuruburi de șină, scoabe de fier, arcuri. Pe data de 11 iunie 1948, fabrica a fost naționalizată și a primit un nou nume, Drum Nou. În 1964, numele său a fost schimbat în Fabrica de șuruburi Mediaș. În 1979 numele său este Întreprinderea Mecanică Mediaș,  iar în 1991 ca Felam SA. În prezent este menționată din nou ca Fabrica de Șuruburi.

1918, 16. XII.

Unitățile armatei române intră în Mediaș.

1919, 8. I.

La Mediaș, sașii au organizat o adunare generală la care a fost declarată aderarea lor voluntară la România. Locul de desfășurare a întâlnirii este sala de banchet pentru Biserica Luterană și Liceul. Rudolf Brandsch, care a devenit mai târziu deputat în Parlamentul României, a condus de mișcarea de aderare. La Sachsentag (Ziua Sașilor) ținut la Sigișoara, la 6 noiembrie 1919, sașii și-au cuprins dorințele lor în 18 puncte pe care intenționau să le impună în noul stat. Printre acestea: utilizează cu drepturi depline a limbii germane la toate nivelele vieții publice, învățământul în limba maternă la toate gradele, administrația publică și judiciară germană, utilizarea germanei ca limbă de comandă pentru germanii cu obligații militare  de a servi în armata române, precum și formarea unor reprezentanțe complete, muniucipale, județene și parlamentare care reflectă proporțiile naționale reale ale populației.

Mediașcher Wochenblatt și-a schimbat titlul la Mediașcher Zeitung. Săptămânalul care a apărut de două ori pe săptămână a fost desființat în 1944.

Înființarea primei fabrici de sticlă plată cu gaze (în prezent Geromed SA.) Compania a avut sediul în Budapesta, directorul său general Sándor Koléner.

În 1919, în noile condiții, a fost înființată o școală publică romano-catolică mixtă, puterea a desființat-o în 1923.

1920

Date despre oraș în limba română. Sursa SOCEC România din anii 1920.

Comună cy rang de municipiu din județul Târnava Mare, sediul plasei Mediaș. Centrul industrial cu 10.124 de locuitori (recensământul din 1920). Instituții: Primăria, Poliția și Siguranța (poliția secretă) judecătorie de plasă și oficiu de silvicultură districtual. Școli: 1 liceu luteran, 1 școală agricolă privată de nivel inferior, 1 școală elementară publică, 4 școli elementare confesionale (romano-catolică, luterană, reformată, evreiască.). 1 școală de tehnică aviatică.

 

Tinichgiiii: Hamrich Fritz, Summer Franz.

Bănci: Albina Sibiu, director de susursală Mediaș Sândean Dumitru, Banca Franceză-Română București, șef agenție Mediaș Fabini Johann, Mediaș Bank (Banca Mediașcher), presedinte dr. Oberth Karl, de Banca de Debit și de Credit (Spar- und Kreditbank) președinți Gölner Karl, L. Horwath, Banca Sibiu, Banca Generală de Debit Bank, președinte Bartha Gergely, administratror responsabil Grünfeld D.

Angrosist de vinuri: fii Czell Friedrich.

Industria pielii: Cytran et Comp, și fiii lui Samuel Karres

Fabrica de șuruburi: Rosenauer & Co

Prelucrarea lemnului:. Ligna deținută Rosenauer & Co, Michael Rieth, Salmen, Karl, Daniel Schmidt.

Industria metalului: Rosenauer & Co.

Cinema: Cinema City.

Proprietari de terenuri: Binder Friedrich, moștenitorii lui dr. Binder, Caspari Friedrich, frații Conner, Eckhard Johann, Fodor Vasile, Serban Ioan, Frîncu Șerban Ilie, Fronius & Theiss, Hermann Gustav, Moldovan Petru Samoil, Oberth Reinhold, Puflea Mihai, Roth Karl, Fodor Frățilă Stan, Tănase Mihai, Theil Eduard.

Farmaciile Vulturul (Adler) proprietar Folbert Hermann, Ochiul lui Dumnezeu (Gottes Auge) proprietar Gräser Friedrich, Minerva proprietar Romulus Lupu, Corona proprietar Josef Oberth.

Ziar: Mediașcher Zeitung

Industria cărnii, mezeluri: Auner Fritz & Co, și fiii lui Thomas Binder, Zikeli.

Crâșme: Coman Petru, Daróczi Anna, Diamanstein Siegmund, Gubitza, Gustav, Gull Josefa, Hedrich Daniel Heiser Gustav, văduva lui Michael Heiser, Jilk Johanna, Kliegerspohr Albert, Lapka Henrich, Mantsch Karol, Schmiedt Josef, Schön Andreas, Senz Franz, Todea Nicolae, Welther Ernst.

Comerț cu carte: Reisenberger G.A., Wendler Franz.

Tricotaje: Gerts & Dresler.

Tipografii: Feder & Benzion.

Medici: Auner Wilhelm, Csalner Otto, Michael Echardt, Folberth Otto, Richard Frank, Adolf Jekel, Laam Albert, Heinrich Siegmund, Aurel Vlad, Karl Wilk, Samuel Wilk.

Fabrica de paostav: Stürtzer Wilhelm.

Fabrica de sticlă: Prima fabrica de sticlă cu gaz SA. Directorl Árpád Kolléner, Fabrica de butelii Vitrometan în curs de înființare.

Hoteluri: Vânătorul (Schützen) proprietar Draser Andreas, Bradyul (Tannen) Josef Meisinger, Karol Traube Stein.

Viticultură, vinuri: Caspari Friedrich, Wilhelm Connerth, Czell Friedrich și Fiii, un membru al grupului Karl Czell Brasov, Johann Eckhardt, Fodor Vasile, Fronius & Theiss, Eduard Theil.

Fabrica de cărămidă: Metan, Industria ceramicii Westen.

Avocați: Wilhelm Binder, Folberth Friedrich, Gräser Felix, Haas Franz Hans Hedrich, Heilper Emil, Heilpel Ludwig, Ipsen Friedrich, Moldovan Ioan, Roman Dionisie, Schmidt Josef, István Székely,

Ingineri municipali: Fabini Josef, lider al departamentului de inginerie al orașului. Kuchinka Josef, Schmidt Michael. Inginer silvic: Stătescu Stelian este șeful biroului forestier.

Turnătorie de fier: Rosenauer & CO

Restaurante: Kliengenspohr Fritz, de clasa I.

Fabrică vase emailate: Westen.

1920

La Mediaș funcționează o școală mixtă civilă cu 79 de elevi condusă de călugării-preoți franciscani.

„EMAG“ Prima Fabrică de Produse Fontă Sa. începe să funcționeze.

În 1920 este fondată compania Schembra care din 1921 produce sobe de fontă, iar din 1936 își continuă ca Uzina Ideal Schembra. Produce cărucioare de copii și biciclete. În 1948 a fost naționalizată, dar și-a păstrat numele Ideal.

1921

Uzina Westen. Ceramică, apoi vasei emailate (S.C. Emailul S.A.). Camera de Comerț Mediași a înființat o școală de ucenici comercianți de trei clase.

1921, 16. VII.

Inaugurarea clădirii fabricii de sticlă plană. Noul director a devenit Julius Bohus. Numărul de angajați din fabrică este de 100.

1922

Frații Csáki de la Budapesta în 1922 au instalat la Mediaș Vitrometan SA, Fabrica de sticlă la care au recrutat angajați germani din Cehia și Moravia. Pe lângă fabrica, a fost creat un cartier de locuințe pentru muncitori. O nouă unitate industrială este I.R.T.I. Fabrica de textile (Industria de tesaturi română și imprimeuri), după 1948 poartă numele Vasia Vasilescu (jurnalist comunistcare a trăit între 1892–1929). Astăzi S.C. Texromed RT.

1923

Direcțiunea Gaze Naturale Maghiare SA se mută de la Budapesta până la Mediaș. Acțiunile maghiare ajung în curând să fie deținute de proprietarii români. Construcția școlii de confesie reformată a fost terminată lângă biserică.

1924

SIEBAG Transilvania SA este înființată. Domeniu de activitate: construcția de echipamente și liniile de transport de gaz. Se înființează o școală de fete de limbă germană (acum în acest loc se află Școala Generală nr. 4. lângă Popmpieri)

1925

Compania Națională de Gaze Naturale (SONAMETAN) este formată. Clădirea de birouri a fost construită lângă gară. Recent demolată.

Pe data de 23 septembrie 1925, Fabini & Klingsphor din Mediaș a fost autorizată să construiască sediul central al Industriei de gaze. În acest an, a fodt pusă în funcțiune prima stație de reglare a presiunii gazelor naturale.

1927–1930

Pentru a preveni înclinarea spre nord a turnului bisericii săsești luterane, sub conducerea arhitectului orașului Karl Karl Römer, cu costuri semnificative, turnul a fost consolidat cu o centură de beton. Înclinarea turnului obliuc (abaterea de la verticală) este de 2,28 metri. Unul dintre cele zece cele mai frumoase turnuri din lume.

1927–1951

Sereș John P. OFM de struguri (* Gyula, judetul Békés, 22 august 1898 - .. † Baia de Criș, județul Hunedoara 29. aprilie 1975) A urmat liceul din Békéscsaba, respectiv Mediaș. Pe 6 februarie 1916 aici a intrat în ordinul franciscan. A studiat filozofia la Seminarul din Mediaș al Ordinului Sfântului Francisc între 1919–1923, apoi teologia la Hunedoara. Pe 26 VIII. 1920, a făcut un legământ solemn.La 23 XII. 1922 a fost consacrat ca preot. Este capelan la Huneadoara, magisterul fraților laici. În 1925 la Călugăreni este magister adjunct al novicilor, în 1927, magistrul novicilor la Mediaș, șef de mănăstire (prior) în 1942, în 1948 preot paroh. Între 1930 și 1948 a condus îngrijirea celor săraci, a organizat o asociație de caritate. Pe data de 20 VIII.1951 de la Mediaș a fost deportat Máriaradna. Între mai 1952 și 1975 i-a fost fost desemnată drept reședință forțată orașul Baia de Cris. Din 1922 a publicat poezii și articole În reviste laice și religioase: Vestitorul, Lumea Catolică, Mediaș și Împrejurimile, Foi Medieșene și Calendarul Curierul.

1928

Au fost create grupuri de misiune internă în biserica reformată: Asociația Femeilor, Asociația Fetelor, Cercul Lidia, Asociația Bărbaților, Asociația Corală, Cercul biblic, Asociația de Tineret, școală de duminică. Înființarea unei întreprinderi de extracție a gazelor naturale. Se construiește clădirea sediului central din Mediaș de lângă gară. (acum Romgaz SA, această clădire a fost demolată în 2010); în 1928 este fondată Prima Fabrică de Sticlă Mediaș cu gaz metan (Fabrica de Prima STICLA cu Gaz Metan), director Kálmán Oszkár (născut la Kisszabadka, comitatul Zala, Ungaria în 1880)

1929

Mediaș este oraș liber regal cu consiliu ordonat în județul Târnava Mare cu 8626 de locuitori. Comunitatea evreiască ortodoxă a fost înființată în 1875. Fondatorii și primii superiori au fost negustorii Grünfeld David, Solomon Koppel, Leopold Mandl și Hersch Solomon au fost. Primul rabin al comunității a fost Dávid Bäumel, care a fost în fruntea comunității până la moartea sa în 1899. Biserica comunității a fost construită în 1895 cu donațiile voluntare ale membrilor. Recent a fost construită o școală elementară publică cu 7 clase, care a fost deschisă în 1929. În 1915, s-a fondat Torahul Talmud al comunității, care este urmat de 57 de studenți. Instituțiile comunitare: Chevra Kadisha în ( „societate sfântă” pentru aranjarea cazurilor funerare), care se află sub conducerea lui Benjamin Citrom și o asociație de caritate, președintele fiind Samuel Lővy. Printre membrii comunității, defunctul Citrus Fülöp au fondat o fabrică de piele înfloritoare, care are aprox. 150 de angajați. Comunitatea lucrează cu un buget de 800.000 de lei pe an, din care 250.000 sunt cheltuiți în scopuri sociale și filantropice. Aparțin districtului matrimonial al comunității: plasele Mediaș, Sighișoara și Agnita, în parte. Numărul de suflete este de 700, numărul familiilor este de 130, plătesc impozite 198. După ocupație: 2 en-grosiști, 18 comercianți, 1 avocat, 10 muncitori, 1 mare industriaș, 1 medic, 4 funcționari privați, 10 artizani, 2 liber profesioniști și 140 alte meserii. 21 de membri ai comunității au participat la războiul mondial. Liderii comunității de astăzi: șef rabin Moses Reich, președintele Benjamin Citrom, Robitsek József, președintele Torahului Talmud Tora și casierul Farkas Vilmos. Sursa: Lexiconul Evreiesc Maghiar, Budapesta, 1929. 583.

1929

Fabrica de sticlă Vitrometan în 1929 a fost extinsă cu capital germană, iar în 1930 a devenit cea mai mare fabrică de sticlă din Europa de Sud-Est. A exportat o mare parte din produsele sale în țări străine, în Orientul Apropiat și Mijlociu și în Statele Unite. Au produs abajururi de lampei, sticlă tehnică, sticle de parfum, sticlă cristal de plumb.

1930

Romano-catolicii au editat su plublicație a comunității cu titlul Plébánia (Parohia). Redactorii au fost mai întâi Benven Máthé, apoi Ágoston Kelemen, amândoi călugări franciscani. A fost o revistă lunară ajunsă un total de 12 numere.

Populația de unitarieni avea 196 suflete. La recensământ au fost conscrise în oraș 2252 clădiri, 3528 familii, 15.549 locuitori și 454 de întreprinderi industriale și comerciale înregistrate.

1932

În sala mare a hotelului Traube – Strugure, a avut loc un eveniment cultural coral. La serată orchestra săsească a Filarmonicii locale a cântat printre altele piese de Beethoven, Nora Tessitori a recitat poezii de Ady și Petőfi, și-a dat concursul actorul Géza Delly Szabó; orchestrele a trei orașe din apropiere - Dumbrăveni, Târnăveni și Sighișoara - au participat ca invitate. Spectacolul a fost încheiat de Corul Fabricii de sticlă plană Mediaș. Pe baza ghidului de programe, știm că a participat și corul Cercului Civic Maghiar.

1933,  13. VI.

La  Sómart (Malu Sărat) dintre Mediaș și Copșa Mică s-a aprins o sondă de gaz metan. Flacăra lui a fost mai mare de 30 de metri înălțime, luminând zona pe timp de noapte. Potrivit ștririlor de atunci din Mediaș, în oraș, lumina flăcării se putea citi un ziar chiar și noaptea. Numai la data de 28 martie 1940 a fost stinsă cu succes. Timp de șapte ani 100.000 de metri cubi de gaz au ars zilnic.

1934

A fost lansat un ziar săptămânal maghiar independent, intitulat Medgyesi Lapok (Foile Medieșene). Editorul a fost Sz. (Szőkefalvi) Nagy Sándor, născut la Dumbrăveni, între 1935 și 1938, a fost primul viceprimar maghiar al orașului Mediaș, fondatorul și președintele Partidului Maghiar local.

1934

Fabrica de sticlă cu gaz metan, Mediaș. Capital social: 20.000.000 lei, capital investit de 242.000 lei. – 80 CP, – 200 de muncitori. – Capacitatea 600 de vagoane de sticlă plană.

1934–1936

Biserica orientală greacă este ridicată vizavi cu turnul-poartă de pe strada Farkas (Iorga), în locul fostei Piețe de lemn. Ideea era ca biserica să fie construită în piața principală, planul fiind respins de consiliul majoritar saxon.

În 1936, pe teerenul alocat de oraș, unitarienii au construit o biserică și o casă de parohi. Primul cleric al bisericii independente a fost Béla Bende (1934–1939)

1936–1937

Pe drumul Mujnei, a început construcția Liceului mixt de stat (cu coeducație), lucrările au continuat în 1940-1942. Astăzi este Școala Generală nr. 2.

1938

Dictatura regală a Foile Medieșene apărute din 1934.

Asociații înregistrate în oraș: Congregația femeilor romano-catolice, Congregația femeilor calviniste, Cazinoul Maghiar, Corul maghiar.

Alte: târguri naționale: 9 iulie și 27 noiembrie. Orașul a fost alimentat cu curent electric de o uzzină electrică care funcționa cu gaz metan, clădirea fiind în vecinătatea Fabricii de piele Karres.

1939

Pastor al Bisericii unitariene: Pál Sükösd (până în 1948). Fabrica de sticlă Vitrometan are 1600 de angajați. În 1944 numărul lor a crescut la 2000.

1941

Se înființează A.S.A.M. (Atelierele de Stat pentru Aeronautică Mediaș). În 1957 a devenit un centru pentru atelierele de reparații auto și de reparații ale tractoarelor (Atelierele Centrale de Reparații Auto și Tractoare), iar din 1962 a fost numit Automecanica. În prezent este angajată în producția de caroserie și remorcă.

1942

Șef al ordinului franciscan din Mediaș este Seres Gyula OFM (până în 1948)

1945, 12–13–14. I.

Deportarea populației săsești la munca forțată sovietică. Bărbații cu vârsta cuprinsă între 16–45 de ani, femeile în vârstă de 17–32 de ani, au fost obligați să se prezinte în curtea liceului săsesc. Muncă forțată – celor care au supraviețuit - a durat până în 1949.

1945, 2. VIII.–4. XI.

Decedații maghiari și germani din transportutile de prizonieri care treceau prin gara Madiași au fost depuse pur și simplu pe peron. Înmormântarea lor a fost sarcina bisericii romano-catolice locale. 38 de prizonieri de război decedați și anonimi au fost îngropați în cimitirul Advenarum (Veneticii).

1948, 3. VIII.

Conform Decretului-lege 175, școlile confesionale sunt naționalizate. La Mediaș își încheie activitatea școala elementară romano-catolică și reformată.

A fost înființată o școlaă de aviație,desființată în 2006.

Între anii 1948–1951 Gyula Seres este preotul paroh romano-catolic.

Între anii 1948–1984 pastorul unitarienilor: István Miklós.

1950

Expulzarea forțată a ordinului franciscan de la Mediaș. Populația săsească își recâștigă dreptul de vot.

1951

István Somlyai a devenit preotul romano-catolicilor. Până acum, Ordinul Ordinului îndeplinea sarcinile preoților.

1953

Turnul-poartă str. Farkas (Iorga) a fost deteriorat de un incendiu. După reconstrucția din 1967, a găzduit muzeul orașului. Astăzi este un studio de radio.

1962

Se construiește un nou pod de beton peste calea ferată. Primul a servit pentru trecere peste linii din anul 1872.

1963–1965

Clădirea modernă a gării este construită.

1964

Populația orașului este de 42.000 de suflete.

1965

Restaurarea turnului-poartă din str. Kő (Steingasse, Honterus).

1967

Celebrarea celei de-a 700-a aniversări a mențiunii documentare a orașului.

1968

Profesorul Ilona Koncz a inițiat lansarea unei serii de conferințe maghiare numită Kisenciklopédia (Mucă Enciclopedie). Aceasta fost predecesoarea Universității Libere de mai târziu.

1970, 14. V.

1970, cursul anului

Inundații imense au devastat orașul. Șuvoiul murdar a fost înalt de 6 m în multe locuri.

În mănăstirea franciscană confiscată, care a funcționat o vreme ca hostel (cămin de elevi), se instalează muzeul orasului. Fabrica de sticlă Vitrometan a dat 1/3 din producția de industria sticlei din România.

1971

Universitatea Populară Mediaș își începe activitatea. Cursurile săptămânale de înaltă clasă i-au adus reputație în întreaga Transilvanie.Pe lângă lectorii locali, au ținut prelegeti cei mai buni gânditori maghiari transilvani ai vremii. Ultima prelegere a avut loc pe 14 mai 1991. A fostt condusă de Attila Szabó M.și Erzsébet Szabó M. (1972–mai 1984, 1990–1991), respectivi Elek Jakab, septembrie 1984–decembrie 1989) Din viața culturală maghiară a Mediașului fac parte secția maghiară Teatrului Popular, grupul maghiar de dans și casa dansului (Anikó Sebők și Borbála Iszlay) și societatea corală maghiară și de muzică medievală (László Iszlay)

1971, 30. V.

Áron Márton, episcop de Alba Iulia celebreayă confirmarea la Mediaș.

1974

Finalizarea dublăriii liniei de cale ferată Brașov–Sighișoara–Mediaș–Blaj (1970–1974).

1974

Preot paroh romano-catolic: Bálint Szalvátor OFM. călugăr franciscan (până în 1985). Cartea sa: Surghiunul franciscanilor transilvăneni în epoca marxistă. Manuscris.

1975, 7. IV.

Moartea preotului romano-catolic István Somlyai la vârsta de 59 de ani. S-a născut în Cluj la 16 iunie 1916. Și-a făcut studiile la Cluj. Hirotonirea a avut loc la 21 iunie 1942 în biserica Sf. Mihail din Cluj. A fost capelan la Ditrău, Bistrița, Szibiu, , mai târziu la Agnita, și din 1951 preot la Mediaș. Mormântul lui se află în cimitirul romano-catolic din Mediaș.

1975

Bálint Szálvátor OFM este conducătorul parohiei romano-catolice.

1975, 3. VI

O altă inundație și mai mari. Înălțimea apei a fost de 9 m, puhoiul a ajuns până la gară.

1977

Reconstrucția unuii pod pietonal deteriorat, apoi distrus e inundații. Și Mediaș are acum un pod de cablu!

1982

„Garda” turnului bisericii evanghelice, Turre-Pitz din 1927, a fost înlocuită cu o nouă statuie. Creatorul acestei statui este Kurtfritz Handel. Vechea statuă a fost dusă la muzeul orașului.

1983, toamna

Pentru prima oară în istoria orașului, la Liceul Axente Sever a fost înființată o clasă de limba maghiară, astfel școala a devenit trilingvă. Educația în limba maghiară se încheie dincolo de Târnava, în Școala Generală nr. 4.

1984,   III.

Noul pastor al unitarienilor: Károly Kiss. A ieșit la pensie pe 1 octombrie 2006. Statuia turnului bisericii săsești (Turepitz) a fost înlocuită cu una nouă, iar sculptura în lemn a fost făcută de Kurtfritz Handel.

1984, 12. V.

Expoziția de fotografie a lui Árpád Búzás la Galeria revistei Korunk din Cluj, intitulată „Din piatră în piatră”. Pe fotografiile sale a prezentat monumentele importante și piețele fortificate din Ținutul Săsesc. La vernisaj și-au dat concursul istoricul de artă Zoltán Banner, și Ferenc Boér artistul Teatrului de Stat maghiar din Cluj, acompaniament la pian de dr. Pál Kövesdy, cu participarea Universității Populare Mediaș.

1984, 8. VII.

Secțiunea maghiară a Teatrului Popular din Mediaș în Sala 1 Mai a prezentat comedia lui Carlo Goldoni, Haosul de la Chioggia, în regia lui Ferenc Boér, artistul Teatrului Național din Târgu-Mureș. În rolurile principale: Lakó Mihály, Szilágyi Éva, Ráduly Erzsébet, Varró Zoltán, Simon János, Takács András, Papp Judit, Bíró Ildikó, Szűcs Ildikó, Varró Zsuzsánna, Fekete János, Bertók Péter, Béres János, Fülöp László, Felméri István. Decor și costume Nagy Árpád. Au contribuit: Nagy Edit, Balázs László, Kiss Csaba, Kiss Mihály, Balázs László, Burián János.

1985, 1. VIII.

Ft. Pál Harai este numit preot romano-catolic în Mediaș. A ieșit la pensie în 2004.

1986,

Vizită episcopală unitariană. Oaspetele unitarienilor a fost episcopul dr. Lajos Kovács.

1989, vara

Începe transportul comun cu troleibuze în oraș. Mediaș este primul oraș ne-reședință de județ în care au fost înființate linii de troleibuz.

1989, toamna

Încetează predarea în limba maghiară în Școala Generală nr. 7 de peste Târnava.

1989, 25. XII.

Se formează Comitetul de inițiere, care vitalizează viața politică a maghiarilorlor din oraș, și este nucleul viitorului UDMR orășean și județean. Președinții UDMR: Elek Jakab, ianuarie 1990 – 1992; Attila Szabó M., 1992–1996; Ferenc Nagy, 1996–2000; Elek Jakab, 2000–2008; Dr. Balázs Béla 2008–.

1990, 20. I.

După zeci de ani, în clădirea fostei școli romano-catolice, a fost înființată școala elementară de limbă maghiară.

Sub conducerea lui László Iszlay se reeînființează Corul Maghiar (octombrie 1990).

Organizația Tineretului maghiar din Mediaș, MADISZ

1991, 20. IV.

La Adunarea Generală Națională din Brașov, cu participarea delegatilor din județul Sibiu și ai asociației orasului Mediaș se renaște EMKE (Asociația Culturală Publică Maghiară), interzisă în 1948ă,. Au fost înființate Asociația orășenescă Mediaș și județeană Sibiu a EMKE. ca președintele a fost ales Attila Szabó M.

1994,   III.

Apare opublicație comună a maghiarilor din Mediaș și Sighișoara, Nagy-Küküllő (Târnava Marre), susținută de Fundația Pro Professione și de Editura Corvin din Deva. A încetat în 1998. Apariții: 1994 – 8 numere, 1995 – 6 numere, 1996 – 2 numere, 1997 – 1 număr, 1998 – 1 număr (total 18 numere).

1994, 18. X.

După vizite și acorduri reciproce, într-un cadru solemn la Mediaș a fost semnată convenția de orașe îmnfrățite între Sopron, Ungaria și Mediaș. Membrii delegației din Sopron: Primarul Zoltán Fejes, dr. Vilmos Paukovits, Erdélyiné Békés Ilona, Antal Bujdosó și Rendekiné Krisztina Stánicz. Principalul susținător al relațiilor Mediaș a fost Elek Jakab, primar adjunct de atunci, iar la Sopron Cercul Transilvania și Fundația Orbán Balázs.

1994, 22. IV.

Ecelența sa reverendissimus György Jakubinyi arhiepiscop a Alba Iulia a binecuvântat drapelul Echipei de cercetași nr. 76 „Sfântul Martin”.

1995, primăvara

Cu sprijinul Fundației Illyés, Ungaria în curtea Bisericii Unitariene se începe contruirea Clădirii EMKE – Casa Maghiarilor.

1997

A fost înființat Ansamblul de dans maghiar, numit Nefelejcs. La început instructorul de dans este Károly Veress, conducători, instructori: Kiss Mihály (Táncos Misa „Dansatorul”), Mezei Károly, Lukács Levente és Gyöngyi.

Fabrica de sticlă Vitrometan a intrat în posesia Horst Bauling. În ciuda tuturor speranțelor, proprietarul firmei nu a reușit să o salveze de la faliment. În 2005, au fost disponibilizați 840 de angajați. În 2006, terenul fabricii a fost vândut. În aprilie 2008, noul proprietar îl transformă într-o ruină. A dispărut unul dintre simbolurile industriei medieșene, fabrica care a asigurat traiul multor generații.

1998, 5. VI.

Școala genarală în limba maghiară, în cadrul unei ceremonii de mare anvergură, a luat numele lui István Báthory, principe transilvănean și regele polonez. Clădirea școlii a fost ulterior demolată. Atâta timp cât noua școală nu este construită, în toamna anului 2008 clasele au fost mutate în clădirea școlii de aviație desființată în 2006.

1998, 20. VIII.

Sfințirea noii biserici romano-catolice a cartierului fabricii de sticlă. Patronul său este regele Sfântul Ștefan. Lângă biserică, a fost construită Casa Kolping. Realizările sunt legate de numele canonicului și parohului Pál Harai.

1998, toamna

Încetează predarea în limba maghiară în Școlala Generală nr. 8 din districtul rezidențial.

1999, primăvara

În ediția Pandion Srl. din Odorheiu Secuiesc este publicată catalogul de firme de limba română „Paginile Mediașului – OMNIBUS” (Pentru Toți). Publicația pe 78 de pagini prezintă aproximativ 500 de firme, întreprinderi și furnizori de servicii în ordinea alfabetică a activităților lor (cuvinte-titlu). Utilitatea catalogului a fost mărită de secțiunea introductivă de informații generale: ghidul utilizatorului, istoria urbană scurtă, harta orașului și a regiunii, lista stradală, calendarul târgurilor, lista adreelor utile (urgență, instituții publice, călătorii, biserici, sănătate, cultură, învățământ, intituții financiare) precum și mersul curselor de autobuz la distanță și cel al trenurilor care tranzitau gara Mediaș. Prima versiune nu a fost urmată de altele.

2000, 25. VI.

Ceremonia de inaugurare a Casei EMKE – Millennium din Mediaș.

2001,   IX.

Istoria de 18 ani a secției maghiare din Liceul Axente Sever este întreruptă. Secția maghiară a fost transferată la Liceul de Gaz Metan.

2002, 24. nov.

Reverendul Harai Pál canonic își oficiază mesa de aur, în biserica Sf. Ștefan.

2004, 1. VIII.

Ieșirea la pensie a reverdului Pál Harai, paroh romano-catolic.

2004–2007

Activitatea la Mediaș a preotului romano-catolic rev. Dávid György. În 2007 a fost mutat la Sfântu Gheorghe.

2007, 1. VIII.

Nou preot paroh al Mediașului este rev. Tibor Babota, consilier al sfântului Scaun.

2005, 21. VI.

La Săptămâna Festivă din Sopron, o delegație de 60 de membri din Mediaș a făcut o vizită în cel mai loial oraș. De data aceasta, la Primărie au fost reînnoite relațiile de orașe înfrățite. Cei din Mediaș, au fost conduși de primarul de atunci Thelmann Daniel, primarul primitor de oaspeți a fost Dr. Tamás Fodor.

2006,   X.

Dénes Cseh a devenit pastorul Bisericii unitariene. 27 iunie 2010: Moartea tragică a lui Dénes Cseh.

2007,   II.

Demolarea clădirii fostei școli romano-catolice. Aici a funcționat Școala Generală nr. 10.

2007–2010

Școala Generală nr. 10 de limbă maghiară este mutat temporar în clădirea fostei Școli Militare de Aviație.

2008, 30. III.

A decedat Elek Jakab președinte fondator al UDMR Mediaș și județean Sibiu și director general al ROMGAZ SA. (2005–2008).

2008, 29. IX.

La 29 septembrie 2008 Elek Jakab, primit titlul de „Cetățean de onoare post-mortem” de către Consiliul Local Mediaș.

2008, 14. XI.

Organizația județeană Sibiu a Uniunii Democrate Maghiare din România la Casa Millennium Mediaș a așezat o placă comemorativă Jakab Elek (1949–2008).

2010, 29. V.

La cea de-a zecea aniversare a Casei Maghiarilor din Mediaș, se develește o placă memorială.

2010, 26. X.

Predarea solemnă a noii clădiri a Școlii Generale István Báthory.

2011, 6. XI.

Nou pastor al Bisericii Unitarienă Mediaș: Márkos Hunor Elemér.

2012, 2. II.

A decedat Károly Kiss, pastor al bisericii unitariene din Mediaș. Din 1984 a slujit credincioșii săi din Mediaș. Se odihnește în cimitirul din Trei-Sate, satul Szentistván (Sf. Ștefan).

2012, 8. II.

A decedat Lajos Fekete consilier juridic pensionar la Romgaz SA. S-a născut la Turda în 1944. A fost un participant activ, major al vieții politice și culturale maghiare din Mediaș.

2012, 15. XI.

La casa Maghiarilor Attila Szabó M.și dr. Árpád Búzás a prezentat publicului cartea „A fost odată… Date despre istoria Universității Populare din Mediaș (1970–1991)”.

2012, 16. XI.

Maghiarii orașului au sărbătorit aniversarea a 290 de ani de la înființarea Școlii Generale Báthory István din Mediaș.

2012, 25. XI.

Mesa de diamant a rev. Harai Pál canonic, paroh pensionar, la Cătălina (Covasna.

2012, 20. XII.

Inginerul metalurgist Mihály Fazakas, președinte executiv al UDMR județean și consilier orțeșenesc, a fost ales cetățean de onoare al orașului.

2013, 18. I.

La Győr, în Ungaria a decedat dr. Koncz Miklósné, Ilona Vitus  („Tanti Putyi” al maghiarilor din Mediaș). S-a născut la Iernut în 19 februarie 1927. Activitatea sa implică predarea și educarea a mai multor generații de elevi, ea a fost visătoarea-creatoare Universității Populare Maghiare din Mediaș și conducătorul ei  pentru o vreme.

2013, 5. II.

În ediția din 2012 a revistei istoricilor din Odorheiu Secuiesc, intitulată Areoplois, apare studiul lui Attila Szabó M.  depsre istoricul Universității Populare Maghiare din Mediaș.

2013, 15-22. X.

Zilele Maghiare din județul Sibiu, ediția a XV-a.

2013, 23. 11.

Attila Szabó M. la Târgu Mureș a primit premiu Bradul de Argint.

2013, 01. 12.

Csaba Orosz a fost numit manager și gospodar al orașului Mediaș.

2013, 19. 12.

Bordi Magdolna a devenit consilier municipal.

2014, 07. 07.

A decedat economistul dr. Miklós Gergely Patrubány (născut în Târgu Mureș, la 12 februarie 1923)

2014, 17. V.

Festivalul de dans popular „Vándorcsizma” (Cizme de drumeț), ediția a XII-a.

2014, 18. 10.

A decedat artistul plastic Árpád Jakab. Născut în 1934.

2014, 16. 12.

A decedat rev. Harai Pál canonic, preot paroh. Între 1985 și 2004 a activat la Mediaș. De numele lui se lagă construirea noii biserici și a Casei Kolping din cartierul de locuit al Fabricii de sticlă. A fost înmormântat la  Cătălina (Treiscaune).

2015, 30. I.

Cu ocazia Zilei Culturii Maghiare, în sala festivă a parohiei reformate au ținut prelegeri în fața unui public numeros profesorii Irén Bakó, Miklós Józsa și Botond Bakó cu titlul: O altă lectură a distrugerii Aiudului în 1849. Attila Szabó M. a prezentat noul său volum Din piatră în piatră”: Monumentele și locurile de interes ale județului Sibiu.

2015, 25. IV.

A decedat Béla Máté (avocat), născut la Cluj, 16 aprilie 1932.

2015, 6. VI.

Festivalul de dans popular „Vándorcsizma” (Cizme de drumeț), ediția a XIII-a.

2015, 15. VIII.

La Mediaș s-au întâlnit abslovenții din 1976 ai Școlii Generale Báthory István în. Și-au amintit educatoarea, învățătorii și profesorii lor care au fost: Turcza Emma, Elekes Emődné, Szikszay Jolán, Diller Anna, Sárkány Judit, Kocsis Árpád, Farkas Magda, Koncz Ilona, Maksay György.

2015, 14. IX.

Au început lucrările de reparare a turnului bisericii evanghelice.

2015, 14–23 X.

Zilele Maghiare din județul Sibiu, ediția a XVII-a.

2015, 25. XI.

De ziua Sf. Ecaterina s-au încheiat lucrările de reparare și întreținere a turnului bisericii luterane. Cu această ocazie au fost reașezate pe cele patru turnulețe globurile de cupru. Într-unul dintre globuri s-au gțsit documentele din august 1783 semnate de cetățeanul Stephanus Schnell paznicul turnului și de către fiul său. Gliburile nu au fost detașate din 1927, iar acum din nou au fost introduse pentru posteritate documente și ziare. Executantul lucrărilor a fost Construcții MBS din Sfântu Gheorghe, condus de inginerul șef Dénes Hanko.

2016, 28. V.

Festivalul de dans popular „Vándorcsizma” (Cizme de drumeț), ediția a XIV-a.

2017, 20. V.

Festivalul de dans popular „Vándorcsizma” (Cizme de drumeț), ediția a XV-a.

2017, 23. V.

A murit dr. Árpád Búzás inginerul cercetător pensionar, fost colaborator al Institutului de Cercetare Chimică Chimigaz. A fost un totum-factum al maghiarilor din Mediaș, lucru dovedit prin faptre,  în scris și în fotografii. S-a născut în Sovata, la 27 aprilie 1940. Mormântul său se află în cimitirul cartierului Szemerja din Sfântu Gheorghe.

2017, 03. IX.

A sosit Mediaș câștigătoarea Bursei „Petőfi Sándor”: Ferencz Klaudia.

2017, 16–17 IX.

Vizitația episcopală a Bisericii Maghiare Unitariene. Oaspetele unitarieneilor din Mediaș a fost episcopul Bálint Benczédi Ferenc.

 

 

 

 

 

Imagini despre Mediașul de odinioară pot fi văzute

Cronologia istorică a Mediașului

Redactat de Szabó M. Attila.

http://www.medgyes.ro/node/95 Medgyes történeti kronológiája

http://www.medgyes.ro/node/147 Medgyesi régi utcanevek

www.medias750.com

Epoca descălecatului

Înaintea sașilor așezarea a fost locuită de secuii din neamul Medgyes de unde provine numele maghiar Medgyes (germ.: Mediașch, rom.: Mediaș). Secuii au fost așezați în 1075 de regele Sfântul Ladislau al Ungariei, pe valea Târnavei Mari, inclusiv Mediaș. În secolul al 12-lea regele Géza al II-lea (1130–1161) îi strămută treptat la hotarele estice ale Transilvaniei. Mormintele descoperite în jurul Bisericii evanghelice, în apropierea străzii Cekes (Zekesch, Țeches, Mihai Viteazul de astăzi) și drumul Dârlosului, se referă și la prezența lor.

1146

Anul înființării localității Mediaș (după Paul Niedermayer), când sașii preiau locul secuilor, care părăsesc aici o așezare mai mică.

1267, 3. VI.

Cea mai veche atestare documentară a orașului sub numele de Mediesy. Teritoriul așezării a fost proprietatea lui Jula Magnus, la începutul secolului al 13-lea.

1283

Petrus,episcopul Transilvaniei, cere o contribuție de 40 mărci de argint (măsură de greutate) din cele 8 sate aparținând capitlului Mediaș, inclusiv Mediaș. Acum se numește Villa Medjes.

1289

Într-o diplomă numele apare sub forma de „Terra Medies”.

1315

Regele Károly Róbert extinde drepturile provinciei Sibiu asupra locuitorilor sași din „Medyes”, „Selk” (Șeica) și „Berethalm” (Biertan). Communitas Saxonum de Medgyes, de Selk, de Berethalm și de easdem pertinentibus.

1317

Existența pieței așezării dovedită prin diplome.

1318

Sașii din Mediaș și Șeica primesc un privilegiu, sunt scutiți de a lupta în război și de găzduirea obligatorie a soldaților. Impozitarea și jurisdicția au avut loc în conformitate cu obiceiurile din Sibiu. Scaunul Mediaș este menționat Pentru prima dată, ca unitate administrativă.

1320

Diploma eliberată la această dată menționează un „geréb” (Gräve, Graf, comes, jupân) de Mediaș.

1356

Cea mai veche diplomă originală a judecătorului din „Terra Medyesch”.

1359

Prima mențiune a localității Mediaș ca oraș – Civitas Megyes.

1402

Regele Zsigmond de Luxemburg (1387–1437) scutește sașii din scaunele (de mult rivale) Mediaș-Șeica de jurisdicția comitelui secuilor. Ținutul Două Scaune devine autonom.

1411

Pentru prima dată, se folosește termenul „Douăscaune” (vezi: „Treiscaune” în Secuime).

1414

Prima mențiune a bisericii Sf. Margareta și a notarului local. Menționarea Pieței principale a așezării: in foro Medyes.

1415

Textul diplomei din acest an face o menționare a judecătorul orașului.

1423

Mențiunea unei piue de postav.

1424

Într-una dintre diplomele regelui maghiar Sigismund de Luxemburg (1387–1437), Mediaș este menționat pentru prima oară ca civitas. Orașul primește dreptul de a ține anual două târguri, acest drept fiind confirmat în 1498. În piața de târg a orașului (astăzi Piața Principală), după 1530, a fost construită o hală de piață.

1438

Invazia turcească condusă de beiul Mezid distruge Mediașul și Douăscaune.

1444

În oraș se stabilesc călugării observanți din ordinul franciscan. Nu se cunoaște anul exact al construcției mănăstirii, probabil în secolul al 15-lea. Biserica lor a fost construită după 1500.

1447

O diplomă menționează Biserica Sf. Margareta a călugărilor benedictini: „Virgin este Beatae Margarethae et Martyris în Oppido Medjes”. Construcția sa a fost terminată în 1482.

1448

Este pregătită prima ștampilă cunoscută a orașului. Inscripționată „Sigillum oppidi Medies 1448”.

1452

Menționarea Cetății, a fortăreței din Mediaș.

1457

Prima mențiune a breslelor croitorilor și postăvarilor locali.

1459

În oraș se organizează o Dietă transilvană.

1471, 6. I.

Regele Matthias Corvin prin scrisoarea sa datată la Buda apără cizmarii din Mediaș împotriva cizmarilor și tăbăcarilor străini, acestora din urmă le interzice descărcarea produselor lor, excepție fiind târgurile pe țară (iarmaroace).

1476

Mediaș este un oraș-târg (oppidum). La porunca regelui Matthias, Vlad Țepeș este reținut aici, la închisoarea Turnul Mariei.

1477

Regele Matthias (1458–1490), în caz de stare de război contează pe participarea a 32 mercenari locali, cetățenii apți la luptă sunt obligați să apere fortificațiile orașului.

1483

Înființarea breslei croitorilor.

1486

Regele Matthias ordonă construirea zidurilor de apărare ale orașului.

1487

Prima mențiune documentară a spitalului din Mediaș.

1490

S-a început construcția zidurilor orașului pentru a apăra Mediașul. Rezultatul construcției până în 1534: lungimea peretelui este de 2360 m, înălțimea 7 m, lățimea 80 cm. Până astăzi s-au conservat 1845 m.

1493

Formarea breslei blănarilor.

1494

Regele II. Ulászló (László Dobzse) impune ca Mediaș să fie sediul Curții Regale. Dreptul de a fi sediu îi revine alternativ localității Șeica Mare, atâta timp cât zidurile orașului nu sunt terminate. Mediaș are rang de oppidum. Înființarea breslei aurarilor.

1495

Mediaș este din nou civitas. Poarta străzii Farkas (Ferkeschtor, Turnul lupului) a fost construită între anii 1495–1534.

1501

Există 6 bresle înregistrate în oraș.

1506

Înființarea breslei funarilor.

1507

Menționarea iarmarocului (târg național) de ziua Sf. Margareta. 13 iulie: Medwischer Margarethi. Începutul construcției turnului-poartă din strada Kő (Steingasse, str. Honterus).

1508

Judecătorul orașului este meșterul fierar Antonius Faber. Judele orașului este Mathias Muschnay, îndeplinește această funcție și în 1514. Prima mențiune despre turnul bisericii și supraveghetorul său.

1509

Johannes Appessdorfer este ales judele orașului. Membru al consiliului orașului este și Sigmundus, meșter croitor.

1510

La Mediaș trăiesc 300 de cetățeni, 38 de arendași și coloniști, 2 păstori și 4 săraci. Aproximativ 1720 de suflete.

1517

Regele Ludovic II (1516–1526) confirmă rangul de civitas al orașului. Formarea breslei țesătorilor.

1521

Ultimul preot romano-catolic al sașilor din Mediaș: Johannes, Artium Magister, Plebanus Parochialis Ecclesiae b. Margarethae Virginis in Civitate Mediaș.

1525

Formarea breslei dogarilor.

1529

Comandatul de oști al regelui Zápolya János (1526–1540), Kun Kocsard a asediat orașul, ocupând Mediașul în 1530.

1530

Înălțimea turnului bisericii din cetate este mărită, primind forma sa actuală. În vârful turnului a fost montat un glob aurit. Turnul a atins înălțimea de 68,5 metri.

1534

Privilegiul dat de regele Zápolya János: la Mediaș este strict interzisă (exceptând târgurilor anuale) vânzarea și cumpărarea de bunuri străine. La cererea orașului, luând în considerare lucrările de construcție regele a acordat orașului o scutire de sub impozite timp trei ani. A fost finalizată construcția zidurilor orașului. Lungimea totală a peretelui de apărare este de 2500 m, înălțimea de 7 m și grosimea de 0,8 m. Volumul materialului de construcție folosit a fost de 16.500 m³, cu turnuri și bastioane de 20.000 m³. (Datele lui Paul Niedermaier) S-a refugiat aici, în septembrie 1534 guvernatorul Transilvaniei Aloisio Gritti, dar ardelenii și moldovenii a invadat orașul, Gritti a fost decapitat la 29 septembrie, și îngropat în oraș.

1535

13 preoți, 2 clerici și 10 frați sunt locuitorii mănăstirii franciscane. În anii care au urmat Reforma, mănăstirea este folosită drept grajd.

1538

Se înființează breasla armurierilor.

1539

Regele János Zápolya (1526–1540) confirmă dreptul de vânzare-cumpărare gratuită a comercianților din Mediaș pe întreg teritoriul Ungariei. Se înființează breasla zidarilor.

1540

Înființarea breslelor rotarilor și a lăcătușilor.

1543, 17. VII.

Preoții-frați franciscani de Cekes (Zekesch) au fost izgoniți din oraș de către sașii evanghelici.

1545, 17. V.

Sinodul păstorilor sași din Transilvania a fost convocat la Mediaș, când aceștia s-au alăturat unanim religiei protestante de Augsburg (luterane). Deciziile luate aici au fost confirmate de adunarea Universității Sașilor ținută la 28 noiembrie 1545 la Sibiu. Reformatio Ecclesiarum Saxonicarum.

Pe vremea lui Bartolomaeus Altenberger, primul pastor protestant, fosta biserică romano-catolică Sf. Margareta a trecut în proprietatea Comunității Lutheran-Evanghelice. Totodată, altarul romano-catolic și picturile, frescele bisericii au fost îndepărtate. În 1547, Altenberger a fost numit ca pastor la Sibiu.

Luteranii și-au ținut sinodul în Mediaș în anii 1559, 1560, 1561 și 1572.

1549–1490

În clasele superioare ale Liceului Honterus din Brașov s-au înscris 32 de studenți din Mediaș.

1550

Regina Izabella permite funcționarea breslei sanitarilor din Mediaș.

1550–1551

Mărirea înălțimii turnului bisericii Sf. Margareta, adăugând la cele trei etaje existente încă cinci. Lucrarea a fost finalizată în doar două luni, rezultând o înălțime a turnului de 68,5 m. Solul nisipos nu a putut rezista greutății crescute a turnului și aceasta a început să se scufunde. Înclinarea axei turnului, între bază și vârf măsoară în prezent 2,28 m. Tot la această dată au fost construite pe cele patru colțuri ale turnului patru turnulețe, semnalizând lumii că orașul Mediaș avea drept regal de înaltă justiție. Între anii 1927–1930, pentru a opri înclinarea, s-a construit cu costuri considerabile o centură de beton.

1552

Primul om al orașului Mediaș este Simon Pellio.

1552, 25. III.

Ferdinand I, împăratul Austriei și regele Ungariei (1526–1563) a numit orașul Mediaș ca sediul permanent al ținutului Douăscaune și al oficiului judelui regal (prefectul sașilor).

1553

1553 aug. 20. Dieta a avut loc din nou la Mediaș. Clerul sașilor luterani l-a ales pe Pavel (Wiener (1553–1554)) ca primul său episcop (superintendent). Prin alegerea pastorului din Biertan, Lucas Unglerus în funcția de (1572–1600), Biertan a devenit definitiv sediul episcopal luteran (între 1572–1867).

1556

Epidemie de Ciumă la Mediaș și în împrejurimile sale.

1557

Menționarea spitalului leproșilor din Mediaș.

1559, 18. VIII.

1560, 10. I.

Sub președinția episcopului (superintendent) luteran Hebler, pastorii bisericii s-au adunat într-un sinod la Mediaș. Au participat, fără intenția de a se alătura sinodului, Dávid Ferenc (cca. 1520–1579), fondatorul Bisericii protestante unitariene și Heltai Gáspár (1510­?–1574?) preot, tipograf, scriitor sa maghiarizat.

1561, 6. II.

Mediaș este din nou locul desfășurării sinodului evanghelic. Are loc alăturarea la Confesia de Augsburg (luterană-evanghelică) și stabilirea legăturii cu Germania.

1564

Orașul a fost distrus de un mare incendiu.

1569, 1–9. II. şi 8. XII.

Două Diete ale Transilvaniei a fost ținute în oraș. Au fost adoptate legi împotriva unitarienilor.

La 13 ianuarie 1569. s-a născut aici Michael Weiss, vestitul jude al Brașovului.

1570, 1–6. I.

Stările din Transilvania s-au adunat în oraș din nou într-o Dietă.

1570

Înființarea breslei măcelarilor.

1572

Sinodul evanghelic ținut la Mediaș confirmă acceptarea Confesiunea de la Augsburg.

1573, 15–18. IX.

Dieta de la Mediaș l-a autorizat pe Ștefan Báthory (1571–1575 voievod al Transilvaniei, 1575–1583 principele Transilvaniei) elimina să desființeze fracția partinică a lui Bekes Gáspár.

1574

Formarea breslelor pescarilor și brutarilor.

1575

În oraș sunt luați în evidență 461 contribuabili și 64 văduve. Un total de 2.200 de suflete.

1576, 14. I.–8. II.

Dieta din Mediaș a confirmat titlul de principe al lui Báthory, care l-a lăsat pe fratele său Kristóf în Transilvania, ca guvernator. La 28 ianuarie, la Mediaș ambasadorii polonezi l-au invitat pe Ștefan Báthory pe tronul polonez. Evenimentul festiv a avut loc în Biserica Luterană a sașilor. Pictorul Daday Gerő festőművész (Alba Iulia, 1890 – Budapesta, 1979), a imortalizat acest eveniment în pictura intitulată „Oferirea tronului polonez lui Ștefan Báthory”. În 1576, la ultima sa Dietă ținută la Mediaș Ștefan Báthori l-a confirmat pe Ferenc Dávid în funcția sa de episcop unitarian.

1577

Primarul orașului este Simon Pelio.

1579

Orașul a plătit turcilor un bir de 600 de forinți de aur.

1582

Crearea breslelor bărbierilor și alămarilor.

1583, 25. II.

Ștefan Báthory, rege polonez și principele Transilvaniei, confirmă privilegiile mai vechi ale breslei dogarilor din Mediaș.

1583

Ștefan Báthory donează orașului Mediaș așezarea Völc (Wölz, Velț) din scaunul Mediaș (13 km de oraș). Veniturile noii posesiuni sunt cheltuite pentru întreținerea și întărirea zidurilor orașului.

1584

Înființarea breslei pălărierilor.

1585, 25. XI.

Principele Sigismund Báthory acționează ca un arbitru judecător în procesul intentat de dogarii din Mediaș împotriva breslelor din Sighișoara, Rupea și Agnita. Procesul va fi câștigat de aceștia din urmă.

1585

Funcționarii plătiți din Mediaș: primarul, judecătorul regal, comitele scaunului, grefierul, 11 senatori ai orașului, arhitectul orașului, avocatul orașului și doi casieri.

1586

Epidemia de ciumă a decimat populația orașului și a împrejurimilor. Birul plătit turcilor a crescut la 696 forinți de aur.

1586, 8. V.

Principele Sigismund Báthory (1581-1597) autorizează breasla aurarilor Mediaș să cumpere de la trezoreria princiară anual 2 mărci (480 grame) de aur, pentru a fi folosit la aurirea obiectelor din argint.

1588

Sigismund Báthory Zsigmond nepotul și tutelatul lui Ștefan Bocskai este declarat major de către Dieta din Mediaș (8–23 decembrie 1588), și acesta preia cârmuirea. Interzicerea iezuiților din Transilvania. În Strada Nouă (Neugasse), 47 de case au fost mistuiți de incendiu.

1589

Formarea breslelor tâmplarilor, fierarilor și olarilor.

1599, 21–29. III.

Dieta din Mediaș l-a ales pe cardinalul Andrei Báthory ca succesor al principelui Sigismund. Evenimentul a fost atestat până în 1973, de inscripția plăcii de marmură pe peretele casei, latura dinspre strada Spitalului. În 1973, a fost începută o renovare de durată, după proiectele arhitectului Hermann Fabini, iar placa a fost „temporar” indepărtată.

1601–1604

Epidemia de ciumă a decimat populația.

1601

Pastorul Simon Kirtschner Mediaș a ținut un jurnal despre evenimentele în care a fost implicată biserica sa, titlul: Diarium Ecclesiae Mediensis.

1602, 23–31. VIII.

Dieta din Mediaș și-a ridicat vocea împotriva regimului de teroare a genaralului Basta.

1603

Orașul este devastat de oștile  principelui Székely Mózes (mai–iulie 1603).

1604

Din acest an școala săseacă are matricole și lista completă a rectorilor. La aceea vreme, rectorul școlii era Matheas Schullerus și el primea un salariu de 60 forinți aur din bugetul orașului.

1605

Oștile principelui Ștefan Bocskai (1557–1606) mențin sub ocupație orașul (1605–1606). La 27 aug 1605 are loc intrarea solemnă a lui Ștefan Bocskai la Mediaș. Cu ocazia Dietei convocate pentru 4 spetembrie la Mediaș, Bocskai a fost investit unanim de către delegații celor trei națiuni (maghiari, sași și secui) înfuncția de principe și confirmat în fruntea Transilvaniei. La Dieta din Mediaș, la 14 noiembrie 1605 Bocskai a depus jurământul pe  Constituția Transilvaniei. De la solii sultanului a preluat insignele princiale. (Deși Bocskai a fost ales principe la 21 februarie, ls Miercurea Nirajului de către nobilii județeni și secuii, până la 14 septembrie sașii s-au opus alegerii lui). Elogiul contemporanilor: Princeps magnae spei – Principe cu mari speranțe, dar cu viață scurtă.

1607

Consulul orașului a fsot Simon Zacharias, iar comitele scaunului Joannes Krugh.

1608, 23. IV.

La Sigișoara a pustii o inundație nemaivăzută. Nici Mediașul nu a reușit să scape de catastrofă.

1608

Masonul Joannes este senatorul orașului. Locul devenit vacant în urma decesului notarilor orașului, Martinus Horwatth și Joannes Maurer, au fost aleși Joannes Jarus și Laurentius Bernadinus.

1609

Comitele de scaun este Staphanus Sartor (meșter croitor), iar notarul orașului Petrus Kolosvári.

1610, 29. IX.–04. X.

Dietă la Mediaș.

1611,

Comandantului imperial contele Zsigmond Forgách a ocupat orașul, dar în scurt timp Gabriel Báthory, principele Transilvaniei cucerește Mediașul cu numai 300 de soldați ai săi. A revendicat de la oraș un tribut de război de 12.000 forinți maghiari. Judele regal al Mediașului este Blasius Pellio (meșter tăbăcar)

1614, 23. II.–16. III.

La Mediaș a avut loc Dieta Transilvaniei. Tot în acest an, a fost consemnată o răzmeriță împotriva primarului orașului, Petrus Gotterbarmet. În timpul Dietei, pe 5 martie aici au fost capturați și executați (aruncați de pe zidul cetății) János Szilasi și Gergely Nadányi, asasinii principelui Gabriel Báthory.

1615

Au fost înregistrați 225 contribuabilii medieșeni. În acel moment orașul a fost împărțit în patru cartiere fiscale: Minus (Mic), Majus (Nagy), Zekesch (Cekes, Țecheș) și strada Kő (Pietroasa, Steingasse, Honterus).

1615, 10. II.

Principele Gabriel Bethlen reafirmă drepturile breslei dulgherilor prin diploma sa dată în Cetatea Făgărașului.

1616

Prima mențiune a Primăriei orașului. Potrivit registrului contabil din orașul Mediaș, primirea principelui Gábor Bethlen și a curții sale l-au costat pe oraș 260,86 forinți de aur. În timpul lui Bethlen, 1 forinț de aur cântărea 3,55 g de aur. Dacă calculăm cu prețul aurului în 2015, 1 g aur corespunde a 522 de lei.

1618

Orașul Mediaș găzduiește o delegație în curtea regală de la Alba Iulia, cumpără casa lui János Körmendi.

1621

Codul de conduită al Pimăriei, Consiliul celor O Sută, Magistrații și Consiliul Orășenesc. În conformitate cu aceste reguli, sub poverile unor sancțiuni severe, cetățenilor orașului este interzis să-și vândă casele, parcelele și terenurile către persoane de alte naționalități. În acest caz, în 1683, au fost impuse alte restricții, iar vinovații, după ce au fost umiliți și admonestați, au fost izgoniți din oraș în huiduielile locuitorilor.

1621, 7. IV.

La vremea lui Simon Kirtscher, tuburile vechi ale organului Bisericii luterane au fost înlocuite cu altele noi.

1624

Crearea breslei postăvarilor.

1624, 11. X.

Principele Gabriel Bethlen (1580–1629) comandă de la breasla aurarilor din Mediaș două căni de argint placate cu aur. Principele a menționat că produsele finite trebuie livrate până la Ziua Sf. Martin (11 noiembrie), deci urgent, deoarece se pregătește la nunta sa și cele două căni vor decora masa de nuntă. În plus a cerut ca greutatea cănilor să fie de 3380 de grame și va plăti la timp munca efectuată

1625, 4. XII.

Din nou, o comandă vine de la Alba Iulia, reședința domnitorului. În aceasta Gabriel Bethlen cere executarea 12 farfurie de argint.

1627, 19. III.

Trompetistul orașului, Michael Wimmerden, a primit de la oraș o nouă trompetă și patru trâmbițe.

1629

S-a construit un pod peste TârnavaMare. Martinus Hifft, membru al breslei croitorilor din Mediaș a redactat a «carte de mostre», este strămoșul broșurilor publicitare de astăzi. În carte el a reunit modele de croială, modele de îmbrăcăminte și o mostră de țesături disponibile.

1630

Dietă Transilvană la Mediaș. Petrus Aurifaber este judele regal.

1631

Construcția turnului Cekes (Zekeschtor, Țecheș) (aflat pe colțul străzilor Cekes și Kutya/Câinelui)

1632

Construcția Bastionului-poartă a fierarilor (Schmiedgässer Tor) (vizavi de Spital)

1633

la Mediaș a izbucnit o epidemi de ciumă, 800 de oameni au murit, au fost 9–14 de îngropări pe zi.

1633, 23. IX.

Johannes Reisner certifică faptul că Merten Goldschmiedt și Paulus Weyrauch, meșterii onoratei breslei de aurari au preluat de la principele Gheorghe Rákóczy I. (1630–1648) 12 mărci de argint (2 kg 880 g) din care au confecționt 4 vase. Același Johannes Reisner certifică la 16 octombrie 1633 că aurari din Mediaș au executat și trimis cele două perechi de cupe, având 1 kg 400 de grame de greutate, comandate de principe pentru Poarta otomană.

1634, 9. VIII.

Conform evidențelor contabile ale orașului, 222 de forinți de aur și 46 de dinari au fost cheltuite pentru achiziționarea de arme, praf de pușcă și plumb. Această sumă mare a fost pusă la dispoziție de breslele orașului. Pentru exemplifica mărimea sumei: între 1600–1640 pe 1 forint de aur se putea cumpăra 6 găleți = 67 litri de vin. La prețurile din 1634, pentru 222 forinți 46 dinari s-ar fi putut cumpăra 14.904 de litri de vin.

1635

Reconstructia turnului-poartă din str. Farkas (Forkeschgässer Tor, str. Iorga), în forma de astăzi. S-a practicat o poartă mică pentru intrarea persoanelor și o gheretă pentru străjeri. Acesta din urmă pe timp de pace a fost folosită ca o brutărie. Recolta de struguri din acest an a fost o foarte slabă.

1636

Începutul construcției turnului-poartă din str. Kő (Steingässer Tor, str. Honterus), vechea clădire este amintită în 1507. Înălțimea turnului este de 28,50 m. În 1705 curuți generalului Lőrinc Pekry l-au deteriorat grav, fiind restaurat în 1743. Între anii 1940–1944 a fost sediul Tineretului Săsesc.

1637, 1.–22. III.

Dietă Transilvană la Mediaș.

1637

Rectorul școlii germane, Matthias Miles, a introdus o nouă reglementare școlară. Școala a primit rangul de gimnaziu.

1639

În imediata apropiere a Podului Târnava de astăzi, este construit podul din lemn.

1640, 12. VII.

Întâlnirea la Mediaș a Uniunii Breslelor de curelari. În acest an este formată breasla curelarilor din Mediaș. Renovarea clădirii băii orașului.

1641

Școala de gramatică evanghelică săseacă achiziționează șine de fier de la Rimetea

1642

La Mediaș sunt înregistrate 28 bresle.

1643

Formarea breslei tâmplarilor. Epidemiede ciumă la Mediaș și împrejurimi.

1645

Finalizarea construcției porții Kő-utca ((Steingässer Tor, str. Honterus))

1646

Ciumă la Mediaș, conform înregistrărilor, din nou cu 800 de victime. Anii altor epidemie: 1653, 1656–1658, 1660–1661.

1653, 3. IX.

Primirea în ospeție a unei delegații turcești condusă de Kapuci pașa, pe cheltuiala orașului, a costat 91,13 forinți de aur.

1657

Crearea breslei cuțitarilor. Formularea regulilor de conduită ale calfelor meșteșugari cuțitari din Mediaș.

1658, 22. I.

Dieta Transilvaniei la Mediaș., în timpul asediului de către principele  Ákos Barcsai.

1659, 12. XII.

Dietă convocată la Mediaș.

1660

Din veremea rectorului Mathias Milles provine primul regulament al gimnaziului. În clasele superioare sunt predate: limbă greacă și latină, studii religioase, logică, retorică, poetică și muzicăi. Elevii au participat dimineața și seara la „preces” (rugăciune). Notarul orașului este Stephanus Tatarlaki.

1661

Începe să funcționeze presa (imprimeria) din Mediaș.

1661, 2. VI.

Dieta Transilvaniei ținută aici a proclamat abrogarea alianței cu turcii.

1662, 20. X.

Dietă Transilvană la Mediaș.

Cea mai veche listă de cărți (inventar) a Bibliotecii Școlare Evanghelice.

1671

Există o mențiune în Baiumul de Sus (Baassen, Bazna) despre apa care arde. Georg Wette, farmacist sibian, scrie despre aceasta în 1688: De Aquis ardendibus. Prima mențiune despre gazele naturale din Transilvania.

1672

Epidemie de ciumă la Mediaș și în împrejurimile sale.

1673

Senatul orașului Mediaș, pentru soluționa transportul pasagerilor, angajează un șef de poștă în persoana lui István Domokos (Magister Postarum). Remunerația lui Domokos este de 90 de foriinți de aur și supliment de produse. Avea dreptul să angajeze doi căruțași și să țină două căruțe. În acest an, senatorii orașului au fost: Mathias Bernhardi, Martinus Wellmanus, Georgius Kirschner, Petrus Binderus, Valentinus Seraphinus, Michael Kessler, Stephanus Hann Villicus, Mathias Tinnes, Georgius Axmann, Stephanus Graeser, Johannes Schneider, Michael Stamp alias Buser. Judele scaunului era Mathias Czekescher.

1675

În oraș există 598 de contribuabili.

1676

Consumul de vin al principelui Michael Apafi și al anturajului la Mediaș a împovărat orașul cu 155 forinți de aur. Orașul a plătit tributul datorat Turciei după 224 de porți.

1679

Senatorii orașului Mediaș: Joannes Auner Proconsul, Stephanus Hann, Mathias Tinnes, Georgius Axman, Joannes Schneider, Michael Satmpius, Georgius Goldschmidt, Joannes Weinhold, Petrus Hermann Villicus, Michael Krauss, Mollitoris Andreas, Martinus Hoffman.

1683, 30. IV.

Ca urmare a alegerilor, Michael Kessler a devenit jude regal și de scaun.

1686

La gimnaziul din Mediaș a funcționat un teatru al studenților numit Schüler Teatro.

1688

Clădirea Primăriei a fost puternic avariată de o furtună de vară. Pentru a repara daunele, din lupsă de timp și de bani, a trebuit să se aștepte șase ani. În luna aprilie a acestui an numărul contribuabililor a scăzut la 200.

1691

Reconstruirea zidurilor orașului în imediata vecinătate a spitalului de astăzi, consolidarea bastionului de pe lângă turnul-poartă din strada Farkas (Forkeschgasse, str. Iorga).

1691, 6. XII.

Un escadron din regimentul Veterani al armatei imperiale austriace a fost cantonat pentru iernat în așezările Mediaș, Biertan, Valchid, Mujna, Valea Viilor și Șeica Mică.

1692

Clădirea școlii evanghelice a fost parțial reconstruită. Pentru întreținerea, reglarea orologiului din turnul bisericii este angajat un meșter ceasornicar. Remunerația anuală este de 45,84 forinți de aur. Orașul a plătit tot aici și gornarul, a cărui sarcină este să indice urgențele (incendiu, inundații, inamic la orizont). El a indicat, de asemenea, sosirea principelui sau a înalților demnitari transilvăneni. Plata: anual 40 de forinți de aur în numerar, iar în natură: cereale, slănină și lemn de foc.

1694, 23. XI.

Numărul contribuabililor Mediaș din Parlamentul Marosvásárhely este stabili la 110 de către Dieta din Târgu Mureș.

1695

Formarea breslei săpunarilor.

1698

Numărul breslelor din oraș este de 33. Tot atunci, în registre figurau 51 gospodării (220 locuitori) care dețineau 6 boi, 96 gospodării (340 locuitori) cu 4 boi, 176 gospodării (516 locuitori) cu 2 boi, 176 de familii (674 locuitori) fără animale de povară. Au fost, de asemenea, înregistrați 150 de ucenici meșteșugari, servitori, paynici de câmp, 130 săraci. Numărul total de locuitori este de 2030.

1699, 26. I.

În fosta mănăstire franciscană a fost amenajat spitalul orașului.

Transilvania a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, în temeieul păcii cu turcii, încheiată la Karlovac.

1699

Numărul contribuabililor în acest an este de 417.

1705, 7. IV.–mijl. VI.

Trupele generalului curuților Simon Forgách de Ghimes și Gács asediază zidurile Mediașului 10 săptămâni, apoi ocupă orașul. Odată cu retragerea Kurucilor, orașul cade în mâinile austriecilor. Comandantul imperiului era Baronul Görtz. După ce a evacuat parohia evanghelica, el și-a stabilit aici cartierul genaral. A cerut un tribut de război de 8000 de galbeni din partea orașului.

1705, 1. XI.

S-a întocmit un inventar al armelor care au fost comandate de principele  Francisc Rákóczi II. pentru trupele sale.

1706, 27. X.

Dieta Transilvană a fost convocată la Mediaș. Francisc Rákóczi II a vizitat prima oară Transilvania ca principe ales. La Dieta din Mediaș a căutat să introducă și în Transilvania măsurile economice deja în vigoare în Ungaria: monedă din aramă, perceperea unui impozit pentru cheltuielilei de război.

1709

În iunie și în lunile următoare ciuma a distrus o mare parte a populație din Mediaș, Sighișoara, județele Tarnava și Turda, sacunele Odorhei și Giurgeu. Formarea breslei năsturarilor.

1711

Orașul avea un șef de poștă plătit, aflat în suborinea judelui orașului. Pe lista salariaților orașului mai figurează dascălul (magisterul școlii mai este menționat în 1611, 1615, 1675 și anii următori), slujitorii școlii și bisericii, perum și doi darabani ai scaunului.

1712, 14. XI.–20. XII.

La Parlamentul Mediași, Ordinul Transilvaniei a depus jurământul III. Charles (1712-1740) în calitate de rege al Ungariei și prințul Transilvaniei.

1713, 24. II.–25. VI.

Dieta de lungă durată are loc alternativ la Mediaș și la Szibiu. De-a lungul anilor, au avut loc la Mediaș 21 Diete Transilvane (1459, 1553, de două ori în 1569, 1570, 1573, 1576, 1588, 1599, 1602, 1605, 1610, 1614, 1630, 1637, 1658, 1659, 1662, 1706, 1712, 1713).

1713 O clădire școlară a fost ridicată pe partea nordică a bisericii fortificate.

1717–1718

Epidemia ciumei decimă populația, de data aceasta 770 este numărul de victime. Din cauza căldurii continue, s-a făcut o mare scumpețe: o baniță (78 litri) de cereale a costat 4 forinți.

1719

Crearea breasla ciucurarilor.

1721

Consiliul municipal îndeplinește porunca mareșalului austriac Anton Virmond (1666–1722): a predat Biserica din Cekes (Yekesch, Țeches) călugărilor franciscani reîntorși. O mare parte din clădirea ruinată este mai târziu reconstruită în stil baroc.

1722

În 1722 s-a fondat o școală elementară romano-catolică care a funcționat cu întreruperi minore până în 1948.

1723

La Mediaș a trăit 352 de meșteșugari. Venitul lor era de 19.449 forinți pe an. (Pentru comparație, o pereche de boi era de 55 de forinți). Produsele lor au fost vândute la târguri săptămânale și iarmaroace pe țară. În 1723 numărul celor scutiți de impozit (exemptus) din Mediaș  era de 101. Printre ei: judele orașului (dux), grefier 1, organis 1, gornist 1, darabani de oraș și servitori 22, bucătar de oraș 1 orologist 1, paznic 1 vizitiu de oraș 1, curieri 3, ciobani 5, cielalți fie nou-veniți, fie noi căsătoriți.

1723, 5. X.

Breasla curelarilor dinBrașov cere breslei Mediaș ca la următorul târg de la Mediaș ei să fie pe primul loc, iar cererea fiind completată cu rugămintea de a izgoni de acolo pe cei din Sibiu.

1726–1733

Aripei în stil gotic a mănăstirii franciscane, construită în secolul al 15-lea, i-se extinde adaugă aripa de vest și nord.

1728

Biserica medievală franciscană a fost reconstruită în stil baroc. Doar intrarea, corul, sacristia  mai dezvăluie fostul stil gotic.

1732

Potrivit consemnărilor lui Daniel Conrad von Heydendorf, orga Bisericii luterane a fost reînnoit la vremea postului. Constructorului de orgă i s-a plătit 85 forinți maghiari, pictura fiind executată pentru 30 de forinți.

1735

Mănăstirea franciscană este locuită de 35 de călugări.

1736

Zidul de cărămidă, care înconjura de oraș, avea o lungime de 2400 m, o înălțime de 8 m și o grosime de 80 cm. A fost prevăzut cu trei turnuri-poartă puternice, patru porți pietonale, 19 porți și un bastion. Pentru a facilita expansiunea orașului, au fost demolate o poartă, trei porți mici și douăsprezece bastione de turn.

1741

Piariștii a fondat o școală la Mediaș prin suportul trezoriei transilvane, dar nu a fost viabilă din cauza ostilității populației săsești și numărului mic de elevi. În 1789 a fost desființată, clădirea din partea de vest a pieței a fost cumpărată în 1794 de negustorul F. I. Guggenberg.

1745

Reconstruirea turnului-poartă din str. Kő (Steingasse, str. Honterus).

1747

Mănăstirea Franciscană din Mediaș este ridicată la rang de convenție, și de atunci aici funcționează și o școală.

1752, 8. I.

Consiliul Bisericii Luterane din Mediaș ia o decizie cu privire la ordinea de ședere în biserică. Breslelor li s-au acordat locuri în funcție de importanța, autoritatea și statutul lor economic.

1754

Curtea de Apel Regală – corpul legislativ suprem al Transilvaniei – este mutată de împărăteasa Maria Tereza din Mediaș la Târgu Mureș.

1759, 2. VI.

Păstorul evanghelic Georg J. Haner comunică cu breasla alămarilor noua ordine de ședere în biserică.

1763

Recolta de struguri de pa valea Târnavelor este bogată și bună, de asemenea recolta de fructe.

1765, 8. IV.

Meșterul țesător Johann Schuster a adresat o plângere magistratului orașului. El expune că a cumpărat în 1746 banca lui Martinus Graff în biserică, dar acest loc, în confuzia creată de reabilitarea orgii, a fost vândut lunui membru al breslei frânghierilor.El își revendică locul avut.

1766–1769

La Școala Gimnazială Piaristă din Mediaș, scriitorul maghiar András Dugonics predă poezie și retorică. El este creatorul primului roman maghiar, intitulat Etelka.

1766

Decretul împărătesei Maria Tereza a interzis procesele împotriva vrăjitoarelor.

1768, 16. I.

Consiliul municipal l-a condamnat meșterul lăcătuș György Csáky, pentru practicarea neautorizată a meștșeugului  la o amendă de 10 forinți și l-a obligat să-și practic meseria ca membru al breslei.

1771–1781

Între acești ani funcționează tipografia lui Johann Sifft.

1781, 4. VII.

Împăratul Iosif II. (1780–1790) semnează decretul concivilitas: în temeiul acestuia este permis ca la Mediaș (zone în interiorul zidurilor orașului), pe lângă sași, să se stabilească maghiarii și românii. Astfel începe colorarea etnică a Mediașului, hegemonia sașilor fiind de domeniul trecutului. Acum și-a pierdut orașul o caracterul pur săsec. Scopul împăratului Iosif a fost germanizarea, crearea unei „natio austriaca”. Ca urmare în oraș sunt mutați funcționari austrieci, în special din Moravia, ofițerii militari care în majoritate sunt catolici.

1783

Împăratul Iosif II. a interzis ca pe timp de furtună să se tragă clopotele.

1784, 21. VI.

La ora 3 după-amiaza a fost o furtună teribilă, locuitorii crezând că se  distruge cerul și pământul. Fulgerul a lovit turnul bisericii mari, a zdrobit orga... Această furtună a provocat pagube de neînlocuit și în alte locuri. (ziarul Magyar Hírmondó, 7 iulie) În acest an, lăcustele au invadat Transilvania în roiuri abundente.

1785

Împăratul Iosif abrogă Andreanum, diploma de libertate din 1224. Tot prin decretul lui Josif II. a fost desființat și instituția de jude (comes) regal.

1787

Recolta de struguri din zona Mureș și Târnava a fost îmbelșugată. (ziarul Bécsi Magyar Kurir, 5 decembrie)

1789

„Școala Mică de Gramatică” a dispărut.

1791

II. Împăratul Iosif a interzis tortura și schingiuirea.

1800

La ieșirea din strada Spitaluluit, a fost construită o nouă poartă, care a fost demolată în 1896.

1803

15 familii maghiare reformate trăiesc în Mediaș. Prima slujbă divină a fost ținută în hambarul cimitirului luteran.

Se construiește o scară acoperită (cunoscută ca scara închisorii), scurtând urcarea din Piața Principală la Biserica Cetății.

1806

Se înființează stație poștală și agenție poștală, iar în 1863 va fi înființat oficiul poștal.

1808

Menționarea bibliotecii profesorilor Școlii Gimnaziale Superioare Luterane, de confesie de Augsburg.

1816–1824

Construcția școlii săsești luterane de fete.

1826

Pe Cekes (Țeches, str. Mihai Viteazul) este construită Biserica greco-catolică din Mediaș. Episcopul unit Ioan Bob construiește prima școală românească pe zidul cetății.

1828–1832

Reconstrucția Gimnaziului săsesc din Mediaș. Auditoriul a fost, de asemenea, realizat la această dată.

1829

Numărul maghiarilor reformați din Mediaș a fost 100. Au întreținut o casă de rugăciuni, o școală și locuința adscălului pe strada Fürdő (Badergasse, Băii, astăzi str. Turnului)

1830

Populația totală a Mediașului este de 5413 de suflete.

1840, cc,

Târgurile pe țară din Mediaș ținute de Ziua Sf. Margareta și Ziua Sf. Mihai au fost celebre.

1840, 8. X.

la Mediaș semnează documentul fondator al Asociației de Cultură Săsească din Transilvania (Vereins für Siebenbürgische Landeskunde)

1844

În școlile di Mediaș limba germană a devenit limba de predare. la La Liceul Evanghelic a început învățământul juridic.

1845

A fost înființată Asociația Meșteșugarilor Sași din Mediași. Membrii erau cetățeni ai Mediașului și în fiecare an plăteau o cotizație de membru de 1 galben. În sediul propriu exista o bibliotecă, un restaurant și o școală de duminică. Inițial au fost înregistrați 168 de membri plini și 13 membri de onoare.

1847

Biserica romano-catolică a creat o organizație de caritate și un fond pentru oamenii săraci. Introducerea educației fizice în școlile din Mediaș. Lecțiile au fost ținute, în caz de vreme favorabilă, în grădina elevilor lângă cimitirul săsească, iar în perioada rece, în auditoriul de gimnaziu.

1848, 29. V.

La Dieta Transilvană, convocată la Cluj, reprezentanții sașilor medieșeni, împotriva instrucțiunilor, au votat unirea Transilvaniei cu Ungaria.

1848, vara

Ernst Gideon Freiherr von Laudon, mareșal de origine scoțiană, cunoscut de ungurii ca Gedeon, cu 4000 de soldați ai săi își stabilește tabăra la Mediaș.

1848, 13. VIII.

Sub conducerea lui St. L. Roth este înființată Asociația Tineretului German din Transilvania.

1849, 18. I.

Intrarea la Mediaș a armatei principale a generalului revoluționar Iosif Bem.

1849, 9. II.

Contraatacul armatei imperiale. Ostașii maiorului Lipot Zsurmay recuceresc orașul.

1849, 2–3. III.

Lângă Mediaș, a avut loc bătălia victorioasă de la Negyekemező / Târnava,  sub comanda legendarului general, „Tatăl” Bem. Petőfi Sándor a participat la luptă ca și căpitan al armatei. Sub impresia bătăliei, la cartirul său din Mediaș scrie poemul „În bătălie”.

1850

La Mediaș au trăit 5337 de locuitori.

1854

Se menționează Asociația de înmormântare romano-catolică.

1856

Datorită creșterii numărului de elevi, într-o clădire construită în 1803 de lângă scările închisorii, a fost înființată o școală.

1857

Numărul caselor de locuit din Mediaș: 1124

1858

Este ediată o copie a cărții de oraș scrisă în secolele 16 și 17. Găsim aici multe date economice, sociale și politice interesante din Mediaș:

Freiherr Joseph Bedeus von Scharberg: Mitteilungen über ein Medwischer Stadtbuch aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

1861

Românii din oraș înființează filiala locală a Asociației Culturale ASTRA.

1861, 7. VIII.

Cu ocazia Comemorării Sinodului din 1561, după un model din Germania, delegații regiunilor săsești au înființat la Mediaș fundația Asociației Evanghelice Gustav Adolf. Scopul este întărirea credinței, ajutorarea copilului, școlarizarea etc. Între 1861–1899 Biserica Luterană susține o școală populată de fete de limbă germană. Din 1875, numele s-a schimbat în Școala Populară Superioară de Fete.

1862

La Mediaș s-au format: Casino-ul maghiar, Societatea muzicală săsească (Musikverein), Casa de Consemnațiuni și Asigurări, Asociația locală a Femei evanghelice-luterane.

1863

Introducerea iluminatului stradal în vecinătatea grădinilor publice, cu ajutorul lămpilor de petrol, pentru moment.

1868

Consiliul local a oferit terenul format pe locul Noului Bastion, pentru viitoarea Biserică Reformată. Aici, în 1869, este construită o mică biserică predecesorul celei de astăzi. Proprietatea din str. Fürdő (Badergasse, Băii, azi Turnului) a fost vândută de Biserica Reformată, școala și locuința învățătorului finnd mutate pe str Jég (Eisgasse, str. Gheții).

1869

Asociația Agricolă Zonală, înființată anterior, își elaborează regulmentul de funcționare.

1871, 01. 11.

Pe strada Külső-Farkas (Forkeschgasse Äußere, Avram Iancu), Comunitatea saxonă din Transilvania a ridicat o clădire pentru o Școală Agricolă cu trei clase (Ackerbauschule). A fost predată spre folosire la 1 noiembrie 1871. În primul an școlar au învățat aici 14 elevi. La început gospodăria didactică a școlii se întindea pe 43 iugăre (1 iugăr = 1600 stânjeni pătrați =  5755 mp = 57,55 ari = 0,5755 ha), apoi au crescut la 70 de iugăre.  A pregătit specialiști în agricultură, horticultură și viticultură. O școală similară a funcționat și la Bistrița și Feldioara. Școala bine cunoscută a încetat în 1946 și clădirile sale anterioare sunt deținute de actualul liceu Axente Sever.

1872

Breslele devenite incapabile să evolueze încetează să mai existe și sunt înlocuite de Asociațiile meșteșugăreești. În oraș există un post de telegraf, clasat post de ofițeri. Personalul ofițer de telegramă și 1 persoană de livrare.

1872, 6. V.

Căile Ferate din Ungaria de Est (Oradea–Cluj–Teiuș–Brașov) a ajuns la Mediaș (Budapesta–Mediaș 564 km), la 06 mai 1872. La 11 octombrie 1872 se deschide și linia laterală Copșa Mică–Sibiu (45 km). Proba tehnică a avut loc la 14 octombrie, deschiderea solemnă la 20 octombrie când de la Sibiu a pornit la Mediaș un tren cu excursioniști. „Hermannstädter Zeitung” în numărul său din 21 octombrie 1872 publică următorul articol despre acest eveniment: „Locomotiva, care tractează cele 31 de vagoane de clasa a II-III-a a fost decorată cu flori. În primul vagon multă bere stătea la dispoziția călătorilor. Al doilea vagon era ocupat de oorchestra „Mott”, urmat de cel în care a călătorit marele corul din Siibiu. Înainte de plecare orchestra și corul au dat un concert pentru publicul adunat. Apoi a urmat șirul de vagoane cce prea infinit cu un 860 de călători veseli și bine dispuși. Cu exactitatea de așteptat de la un tren, la a opta bătaie a orologiului gării, cursa cu excursioniștii a pornit spre Mediaș.”

1873

Karl Auner este primarul scaunului și orașului Mediaș. Deschiderea Școlii  Independente Industriale Germane a orașului. Realizările majore ale acestui an: în Transilvania a fost introdus sistemul cărții funciare și la Mediaș s-a deschis biroul de înregistrare funciară. Președintele Curții din Mediaș este Lajos Binder. Judecător de plasă: Frigyes Gräser. Șef de poștă János Heinrich, șeful oficiului de telegrafie și al gării Henrik Schröder.

1875

Primarul orașului Mediaș: Karl Auner. Până în 1875, la Mediaș a funcționat un tribunal regal (parchetul își avea sediul în Sighișoara) și judecătorie de plasă. Se formează Comunitatea evreiască.

1876

Conform legii XII. scaunele secuiești și săsești încetează să mai existe, fiind înlocuite cu comitate. Scaunele Mediaș și Sighișoara au fost înglobate în comitatul Târnava Mare. Mediaș a devenit sediu de plasă. Orașul și-a pierdut dreptul de a legifera, a rămas un oraș regal liber, cu consiliu ordinar.

1878

Se formează o asociație voluntară de pompieri. Odată cu desființarea breslelor, se formează asociațiile de meșteșugari (pntofari, croitori, tăbăcari, cizmari), a căror funcționare era dirijată de regulamente.

1879

Primarul orașului: Wilhelm Greskovitz. Seful gării feroviare: Ferdinand Holbein, ofițerul de cale ferată Károly Mihály. Construirea unei săli de gimnstică pentru gimnaziul de limbă germană.

1880

Numărul locuitorilor este de 6489. Liceul Evanghelic are un seminar de pedagogic cu trei clase. Activitatea sa încetează în anul 1893/94, iar rolul său va fi preluat de seminarul din Sibiu, înființat în acest an. În turnul bisericii luterane, în locul orologiului din secolul al 18-lea, a fost instalat un nou orologiu.

În Transilvania, la Mediaș apare pentru prima dată pe epidemia de peronospora (filoxera) ce devasta peste tot vița de vie .

1881, 29. VI.

În 1881 a fost fondat clubul local de patinaj, organizația locală a Crucii Roșii.

Cu trei angajați este fondat un atelier tăbăcărie al lui Samuel Karres. În 1887 a avut 10 angajați, în 1914 mai multe zeci și, ca urmare a creșterii companiei, în 1933 societatea și-a scimbat numele în Fabrica de piele Samuel Karres S.A. În 1943, fabricile Karres aveau 1000 de angajați. Proprietarul a acordat sprijin social pentru 2400 de membri de familie ai angajaților. În 1947 a găsit un nou proprietar înainte de naționalizare. După 1948 numele fabricii a fost mai întâi Record, apoi pe Fabrica 8 Mai, astăzi se numește Medimpact S.A. și are 250 de angajați.

1882

Meșterii țesărori, postăvari și tricotori au format o asociație economică.

1883

Se formează Asociația Tineretului. Din 1890 funcționarea sa este necunoscută.

1884

Deputatul parlamentar al Mediașului: Karl (Károly) Graffius. Primarul orașului: Wilhelm Greskovitz. Căpitanul poliției: Sachsenheim Soterius Albert. Șeful gării de cale ferată: Holbeinsbergi Holbein Nándor. Șeful oficiului de telegraf: telegrafistul József Weiszer. Înființarea Corporației Industriale din Mediaș (Gewerbeverein). A fost reorganizată în 1900. Sesiul său era restaurantul actual „Păltiniș”.

1885

A fost înființată Parohia reformată sub numele de „Parohia de Circumscripție din Mediaș”. A început construcția Bisericii Reformate. Se înființează Cazinoul Maghiar. Potrivit Ordinului 17.284/1885 al Ministerului Educației și Cultelor din Ungaria, a fost introducă în mod obligatoriu predarea limbii maghiare în școlile de limbă germană.

1885/1886

În acest an școlar lângă Cayinoul Ofițerilor din Țecheș se înființează Școală publică din Mediaș cu limba de predare maghiară, numărul de elevi în primul an este de 67.

1886

Deputatul parlamentar al Mediașului: Karl (Károly) Graffius. Primarul orașului: Wilhelm Greskovitz. Șeful gării de cale ferată: Ferdinand Holbein von Holbeinsberg. Finalizarea Regulamentului de funcționare al Cazinoului Maghiar din Mediaș. Este înființată Asociația Română a Femeilor din Mediaș și împrejurimile.

1887

Primarul orașului între 1887–1889 a fost din nou: Wilhelm Greskovitz. Prefectul districtului Boia-Biertan (cu sediul în Mediaș): Sándor Alsó-Lendvai. Șeful poliției orașului: Adalbert Soterius von Sachsenheim. Șeful stației de cale ferată: Zsigmond Spitzhitel. Diriginte poștal: Tivadar Krätner, șef oficiu de telegrafie: József Weiszer. Doctorul orașului: dr. János Fabini, medic chirurg: István Dengel. Directorul Gimnaziului Evanghelic Germane G. F. Schuller. Viile de pe valea Târnavei Mari, la fel și cele din Mediaș, sunt atacat de filoxeră. Pier multe plantații. A fost necesară asimilrarea de noi soiuri de struguri. Se înființează pepiniere.

1887–1889

Elek Imre Csiszér (Cioboteni, scaunul Ciuc, 06 noiembrie 1856 – Brașov, 27 aprilie 1942) OFM , activează ca profesor-călugăr franciscan.

1888

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan, este P. Both Názár, care conduce centrul monahal între anii 1888–1897. A fost construită noua Biserică Calvinistă. Înființarea fabricii de postav Stürzer.

1889

Se construiește parohia reformată. Șeful gării MÁV (Căile Ferate Maghiare) din Mediaș este Spitzhitel Siegmund, adjunctul său este Károly Cech. Asociația locală de vânătoare este formată.

1889,   IX.

Se predă noua clădire cu un etaj a școalii elementare luterane, clasele inferioare din vechea clădire a liceului sunt mutate aici, împreună cu  biblioteca, sala de desen și patru săli de clasă. În fosta clădire nr. 2 funcționează din 1993 școala de limbă germană Hermann Oberth.

1890

Primarul orașului între anii 1890–1894: Miksa (Maximilian) Krauss, șeful poliției între anii 1890-1893: Nándor Türkl. Diriginte de poștă: Kräutner Tivadar. Își începe activitatea Asociația de Gimnastică. O organizație funerară înființată anterior de meșteșugarii croitori și aurari și-a reînnoit regulamentul de funcționare.

Asociații din Mediaș în 1890: sucursala E. M. K. E., Cazinoul Maghiar. Asociația Socială de Cititori. Asociația Economică regională. Asociația Civică Maghiară de Cititori. Asociația  de Musică. Asociația de Tir. Asociația de Patinaj. Asociația Vânătorilor. Sucursala Crucii Roșii din țările Sfintei Coroane a Ungariei. Asociația de Pompieri voluntari. Asociația Evang. Gustav Adolf. Asociația Evang. a  Femeilor. Asociația Femeilor Romano-catolice. Asociația Femeilor Române. Asociația auxiliară a femeilor. Asociația femeilor din România. Asociația spitalicească Romano-catolică. Asociația Industriașilor. Weinbau Genossenschaft für Weinbau und Handel (Asociația Cooperatistă a Producătorilor și Comercianților de Vinuri). Asociația Funerară a aurarilor. Societatea de înmormântare a croitorilor. Asociația de ajutor al bolnavilor și de înmormântare (Spitalul de calfe).

din 1890

Strazile sunt iluminate de cartierele din Mediaș.

1890–1911

Șeful stației de cale ferată MÁV Mediaș este Mihály Károly, din Archiș, iar adjunctul său este Szabó Sámuel.

1891

Mediaș are titlul de oraș liber regal cu consiliu ordinar în comitatul Târnava Mare (1891) cu 1275 case și 6766 de locuitori (printre care 982 maghiari, 3508 germani și 2041 români, iar după religie 699 romano-catolici, 1338 greco-catolici, 945 ortodocși, 3260 evanghelici, 227 reformați calviniști, și 241 evrei), care desfășoară comerț și meșteșuguri înfloriroare. Mediaș este sediul prefecturii, al curții districtuale, al biroului fiscal, al biroului notarului regal din plasa Boia-Biertan; are liceu superior și pedagogic evanghelic, școală agricolă sprijinită de Universitate Sașilor din Transilvania și școala industrială de ucenici; tipografie, numeroase asociații de interes public și caritabile; gară, oficiu poștal, de telefon și telegraf, precum și bancă poștală de economii. Mediaș este unul dintre centrele viticole din Transilvania, cu comerț foarte importande vinuri; aici se află sediul cooperativei comerciale al viticultorilor transilvăneni.

1892

Asociația meștrilor industriațși și a calfelor a existat până în 1899. În liceul saxon salariul profesorului a fost de 800 forinți maghiari, iar rectorul școlii a primit mai mult cu 200 forinți. De asemenea, el avea dreptul să aibă în folosință și 10 hectare de teren.

1893

Cuplarea primului telefon. Pe 6 mai 1893, apare numărul 1 al săptămânalului Mediașcher Wochenblatt. Suplimentul săptămânal este Unterhaltungsblatt. Publicația a fost desființată la sfârșitul anului 1918. Înființarea Asociației Femeilor Israelite.

1893–1894

Construcția noii sinagogi a comunității evreiești. În 1894, gara avea o cifră de afaceri anuală de 90.000 de pasageri.

1894

Asociația de ciclism este formată.

1894–1895

Pe Țeches, lângă Cazinoul Ofițerilor a fost construită Școala Publică Maghiară de Stat. Astăzi este clădirea Școlii Genarale Eminescu de limbă română. A fost dată în folosință în septembrie 1895. În 1895, Școala Agricolă a sașilor (Ackerbauschule) s-a cu un cămin de elevi (internat), cu o cheltuială de 46.000 coroane

1895

Demolarea porții de la Țeches (lângă Cazinoul Ofițerilor).

Josef Theil a înființat o fabrică de salam. Astăzi funcționează sub numele de Salconserv. Alte întreprinderi similare ale epocii: Fabrica de salam Guggenberger and Co, „Erste Mediașcher Salami-Fettwaren Fabrik mit Dampfbetrieb und Schweine-Mastung, Guggenberger et comp. Mediașch în Siebenbürgen”, Fabrica de salam M. Fleischer și Co, Fabrica de salam Binder și Zikeli și, în final, măcelăria lui Fritz Siegmund care în 1911 a primit o diplomă și o medalie de argint la o expoziție din Budapesta. Doctorul orașului este Michael Schuster, iar chirurgul orașului, Dengel István.

1895, 1. X.

Pe lângă matricolele bisericești, în baza legii III/1894, în Ungaria fost introdusă înregistrarea de stat civilă, se înființează oficiile de stat de stare civilă. Și la Mediaș se înființează oficiul stării civile.

1895–1899

Primarul orașului este Theil Frederick, căpitan de poliție Dengel Frigyes, șef de stație de cale ferată Mihály Károly din Archiș, șeful oficiului poștal Kräutner Tivadar.

1896

Formarea cercului civic de coriști maghiari. Crearea unui fond de pensii pentru funcționarii orașului. La Dumbrăveni s-a construit Palatul de Justiție și penitenciarul. Din 1876 acest tribunal regal i-a deservit pe locuitorii din comitatele Târnava Mare și Târnava Mică. Opt instanță de plasă aparțineau de tribunal: Târnăveni, Dumbrăveni, Valea Lungă, Rupea, Mediaș, Cincu, Sighișoara și Agnita. În caz de apel hotărârea a fost luată de Curtea Regală de Apel din Târgu Mureș.

1897–1899

Șeful curții de plasă: dr. Győző Hegyesy. Medicul orașului este Dr. Sigmund Henrik, iar chirurgul orașului Dengel István.

1898

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Lenes Imre. Ajutorarea bolnavilor meșteșugari.

1899

Președinte al filialei E.M.K.E. din Mediaș este dr. Klein Adolf.

1899–1900

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este Csiszér Imre Elek OFM.

1899, 19. 03.

Unificarea școalilor publice germane de fete și băieți din Mediaș.

1900

Mediaș avea 7954 de locuitori. În 1900: 3949 bărbați, 4005 femei, au cunoscut limba maghiară 4165, nu au vorbit ungurește 3789 (dintre 7954). romano-catolici 1017, reformați 578, evanghelici 3402, greco-catolici 1458, ortodocși 1093, izraeliți 356; alfabeți 5068, analfabeți 2886. Case din piatră aveau 1107, din alte materiale 241. Orașul a avut 7771 de iugăre de teren (1 iugăr = 0,575464 ha). În acest an a fost înființată o școală profesională germană de tâmplari. La Mediaș a fost înființată Corporația Meșteșugarilor. Liceul Evanghelic Săsesc a avut 166 de elevi înscriși în acest an, 15 profesori i-au învățat.

1901–1903

P. Kóry Otto este priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan Între 1904–1911 P. Kóry este și generalul provincial.

1902–1911

Apare revista lunară bilingvă Volksgesundheit–Népegészség: Volksgesundheit. Gemeinverständliche Monatsschrift für Deutsch-Ungarische Kulturpolitik. (Mediaș.) Editat de Siegmund Henrik. Imprimat la Reissenberger G. A. A apărut lunar. Preț anual 4 coroane 80 filleri. A fost desființată în 1911.

1902

Un spital de oraș cu 32 de paturi a fost construit. A fost înființată Asociația Antialcoolică.

1903

Revista Magyar Polgár din Cluj(nr. 50/1903 p. 5) publică o știre: „Vioara lui János Bolyai, care nu este doar o relicvă, dar, de asemenea, instrumentul principal de acest gen” este în prezent (1903) deținută de Otto Klein din Mediaș. Celebra vioară a ajuns la noul proprietar pentru că Gáspár Bolyai a dat-o în gaj avocatului dr. Klein Adolf, fiind apoi moștenit de fiul său, Otto.

1903–1911

La Mediaș se află sediul central al provinciei ordinii franciscane.

1905

Ziarul Mediași Apare o revistă săptămânală maghiară cu titlul Medgzesi Újság (Ziarul Mediașului). Din 18 iunie 1914  redactorul-sef este pastorul reformat Ny. Csiky József, redactorul responsabil Bibarcfalvi Mihály Bertalan. Cu o invstiție de 300.000 coroane se pune în funcțiune fabrica de gaz a orașului. În acest an a fost dat folodință și abatorul municipal.

1905–1906

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Szabó Sebestyén.

1906

Seminar de filozofie al franciscanilor. Ordinul operează, de asemenea, un seminar teologic în același timp. Călugării renovează complet mănăstirea și biserica.

1907

Se plănuiește construirea stației de poompare apă din oras. Se termină noua clădire a Judecătoria de lângă calea ferată, mutarea a început pe 26 august. Clădirea a fost proiectată de Simon Norbert (1871–1939) inginerul oficiului de arhitectură a comitatului Târnava Mare (Sighisoara). Tot el a proiectat și spitalul comitatului din Sigișoara.

Apare Mitteilungen des Siebenbürgische Aerztevereins (Publicațiile Asociației Medicale din Transilvania), editat de Siegmund H., imprimată la tipografia lui Reissenberger G. A. În 1911 a apărut al IV-lea an. Publicat lunar. Prețul a 12 numere a fost de 3 coroane. Sindicatul muncitorilor din industria încălțămintei diun Ungaria înființează la Mediaș o organizație afiliată.

1907–1911

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Kóry Ottó.

1908

Transformarea spitalului existent, cu o cheltuială de 400.000 de coroane se extinde într-o instituție sanitară cu 160 de paturi.Se construiesc locuințe de medici și admitere și clădire pentru internare.

Biserica Romano-Catolică susține o școală publică cu două clase. Sarcinile educaționale au fost îndeplinite de călugării franciscani. În 1908 instituția s-a mutat într-o nouă clădire de școală în apropierea mănăstirii. În piața de lemn de pe lângă turnul-poartă din str. Farkas se desființează cazarma de husari se mută internatul gimnaziului săsesc care găzduiește 86 de elevi. Din 1910 aici se află și convictul. Se construiește școala confesională greco-catolică.

28 noiembrie 1908. Ziua  descoperirii gazelor naturale de la Sărmășel de către geologul Papp Károly: în Câmpia Transilvaniei inițial se căuta sare de potasiu.

Pâârâul Mujna a trecut prin piața principală, făcând ramificație spre străzile St. Loth Roth și Petőfi. Consiliul municipal, la 13 februarie 1908, a decis să-l acopere, scria în Ziarul de Mediaș la 29 martie 1908. Propunerea comercianților din Mediaș pentru construcția căii ferate Făgăraș–Cincu–Agnita–Mediaș–Târnăveni–Ludus a fost refuzat de ministerul de resort. S-a propus mărirea sălii Traube (astăzi Sala 1 Mai), creșterea capacității de la 400 la 700 de persoane. Se lansează un curs comercial în limba germană. Presbiteriul Bisericii locale luterane a decis, la 6 septembrie 1908, să construiască o nouă clădire pentru Școala Gimnazială Evanghelică săsească.

Simon László constructor de orgi pentru Biserica Reformată consttruiește o orgă nouă. Se înființează organizația locală a Asociației pentru Protecția Solurilor.

1909

Se înființează Comunitatea unitariană Mediaș, slujba fiind oficiată de pastorul din Seuca.

1909–1912

Pe terenul Heidendorf și ,Andrae cu o finanațare de 534.023 coroane din partea statului maghiar, după proiectul arhitectului Fritz Balthes începe construirea clădirii Liceului Evanghelic. Clădirea are două etaje și două aripi. Scările au fost făcute folosind trahit de Deva. Iluminatul electric a fost instalate la compania Siemens & Halske din Budapesta, laboratoarele echipate de compania Max Kohl din Chemnitz, tablele de clase livrate de compania Johannes Miller, Viena, sculpturile pentru decorațiuni interioare au fost executate de August Gerber din Köln. Frescele din sala festivă au fost pictate de profesorul Hans Hermann, temele sunt Munca, Bucuria și Construcția. Ferestrele au fost prevăzute cu sticlă colorată. Frescele din sala festivă au fost restaurate în august 2003.

1910

1910, 19. 12.

Conform recensământului național, Mediaș are 8647 de locuitori, din care 4464 femei, 4183 bărbați. În 1910, oficiul poștal Mediaș a trimis 616.200 de scrisori și 20.936 de trimiteri recomandate. Numărul de telegrame trimise: 9060. Se formează filiala locală Corporației Meșteșugarilor, Comitetul de urbanism și Asociația Carpatică Săsească din Transilvania (SKV).

Farmacii în 1910: Folbert Hermann a condus Vulturul Negru, fondat în 1752 – Joseph Oberth a condus Coroana Ungară, fondată în 1811 – Gustav Schuster farmacie înființaă în anul 1783

Este fondată prima asociație funerară maghiară din Mediaș, cu 95 de membri fondatori (toate nationalitățile din Mediaș reprezentate), a fost prezidată de Lajos Kocziány, vicepreședintele József Kohl, secretar Sándor Zakariás. Din regulament, în formularea din epocă: original de vot „Membri al societății poate fi orice cetățean locuitor al Mediașului, cu dreptul la autodeterminare, integritate morală, bărbat sau femeie cetățean, fără deosebire de religie și naționalitate, și dacă nu este membru al unei asociații similare.”

1910–1911

O clădire nouă a Școlii Agricole Săsești (Ackerbauschule) a fost construită cu o cheltuială de 58.000 de coroane.

1911

Se dă în folosință noua clădire a Bisericii Ortodoxe Grecești. În 1911, gara avea o cifră de afaceri de 290.000 de pasageri. Prin gara MÁV din Mediaș treceau 8049 garnituri de tren. Numărul de vagoane remorcate a fost de 5.608. Înființarea filialei din Mediaș a Asociației Muncitorilor cu Disabilități și a Pensionarilor din Ungaria.

1911–1912

În anul școlar școala de stat de ucenici este atașată de Școala Publică Maghiară de Stat. Numărul de elevi ai școlii publice este 408 (206 băieți și 202 fete), în școală de repetiție au învățat 166 de elevi (59 băieți și 107 fete), școala de ucenici a fost frexventată de 108 elevi. Situația școlilor confesionale: romano-catolică 96, greco-catolicii 52, ortodocșii greci 75 de elevi. Cursul comercial început în 1908 va fi transformat într-o Școală de Formare Comercială în 1911–1912. Instituția a fost menținută de oraș, susținută de Universitatea Săsească cu 2000 de coroane anual.

1912

Pe lângă sinagogă, este construit apartamentul rabinului.

1912, 30. X.

 În prezența episcopului luteran Friedrich Teursch, se inaugurează noua clădire a Liceului Evanghelic Săsesc. Clădirea a devenit unul dintre simbolurile orașului.

1911

Tabelul și numărul de apel al abonaților centrului telefonic din Mediaș:

37 Ajutorul Bank

31 Albina Instituții de Economii și Credit

12 Banca Generală de Economii SA. (Algemeine Sparkasse AG)

32 Ambrosi, Michael

23 Brateiu – Primăria Preta

43 Benedek, Dr. Julius, avocat

14 Binder, Friedrich, comercializare mirodenii și coloniale

46 Binder, Dr. Wilhelm, avocat

27 Caspari, Friedrich, funcționar

28 Caspari, Friedrich, proprietar de vii și pepiniere

24 Connert, Heinrich, comerciant obiecte din fier

17 Connert, Dr. Stefan medic

6 Citron, Philipp, proprietar de magazin

42 Csallner, Dr. Otto, medic

13 Comanda Jandarmeriei

11 Czell, Friedrich și Fiul

45 Deutsch, E. Erben, comerciant lemne

30 Eckardt, Dr. Michael, medic

21 Eibesdorf – primăria Ighișu Nou

8 M. Fleischer & Co filtru de salam

47 Fleischmann, Maximilian medic veterinar de stat

22 Folbert, Dr. Otto, doctor

19 Oficiul prefecturii

44 Fuchs, Daniel, mercerie

7 Grünfeld D și Fiul

 36 Haltrich și Co, fabrică de cărămidă

26 Heilper, Dr. Ludwig, avocat

18 Ipsen Dr. Friedrich, avocat

48 Judecătoria de plasă

35 Karres, Josef, comerciant articole din piele

15 Karres, Samuel și Fiii, fabrică de piele

41 Laurentz, M. J., comercializare mercerie

29 Biroul Silvic Regal Maghiar

16 Mandel, Leopold, agent comercial

5 Asociația de Economii și Asigurări SA. (Spar und Vorschuß-Verein Mediașch AG)

25 Asociația de Economii și Împrumuturi Mediaș (Spar und Kreditgenossenschaft în Mediașch)

2 Mendel, Lázár, Sámuel fabrică de spirtr

1 Târnava – Probstdorf primărie

40 Oberth, Friedrich, comerciant fierărie

38 Oberth Wilhelm, comerciant fierărie

33 Reisenberger, G. A., librărie

50 Salmen, Karl, tâmplărie

39 Sandstein fabrică de căcărmidă

34 Schmidt, Dr. Josef & Brekner, Dr. Fritz, birou de de avocatură

20 Schuster, Samuel & Son proprietarii de moara

49 Abatorul

4 Fabrica Orășenească de gaze

9 Spitalul Orășenesc

3 Magistratura Municipală (Primaria)

51 Theil, Eduard, moșier, locuința

52 Theil, Eduard, moșier, moșia

10 Wilk, Dr. Samuel, medic-șef

 

Semnale de goarnă în caz de incendiu

În oraș: un semnal lung, trei scurte (repetat)

În provincie: semnal întrerupt

Semnalizarea viscolului din turnul bisericii: bătăi de clopotla inttervale mici

Goarna semnalizare ceață suna din Turnul de pe str. Farkas. eveniment de alarmă aragaz

Locuri de alarmă, în caz de incendiu:

1, Școală de gimnastică sau la stația de pompieri, piața Cazărmii

2, Johann Buresch, delicatese, Piața Mare 22

3, Friedrich Binder, delicatese, strada Spitalului 15, Tel. 14.

4, Primăria (secția de poliție), Piața Mare tér, tel. 3.

5, Reissenberger G. A. Librărie, Piața Mare 28. tel. 33.

Mediașcher Wochenblatt continuă să apară. (Săptămânalul de Mediaș) Editor Schuster Gusztáv. Proprietar și tipografie Reissenberger G. A Vol. XVIII. Lansat sâmbătă. Prețul pe an 7K 20 f., prin poștă 8 K 50 f.; Ziarul de Mediaș Anul VI. se tipărește la tipografia Reissenberger G. A., publicat săptămânal. Prețul trimestrial este de 1 K 50 p., un singur număr 14 filleri.

Construcția Școlii Ortodoxe Grecești.

1911 Primarul orasului regal liber Mediaș: Friedrich Theil, grefier Johann Sturm, inginer-șef al orașului Josef Fabini, șeful poliției Friedrich Dengel.

Stația de cale ferată maghiară

(1911). Șeful gării MÁV Tusa János, impiegat de mișcare Erős Miska, Gyenge János, Simon Victor

1912

Segemenții de perete lipiți de ambele părți ale turnului-posrtă din str. Farkas (str. Iorga) au fost demolate. Acest lucru a facilitat traficul de intrare și de ieșire. În prezent mai există încă 1845 m din zidul care înconjura orașul, și împreună cu două porți oraș, o poartă mică și șapte turnuri și bastioane redau atmosfera medievală. Ambrosi și Czell înființează o cramă lângă gară.

1912–1914

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Sándor Vitális.

1912–1915

Boros Fortunát Domokos, OFM (Zetea, comitatul Odorhei, 3 iunie 1895 – închisoarea Capul Midia, 16 martie 1953) își termină liceul și studiile de filozofie aici.

1913–1918

Șef al gării Mediaș MÁV este inspectorul-șef János Tusa. În anii 1916–1918 la Mediaș funcționează un departament de inginerie feroviară, iar inginerul departamentului era Elemér Pál.

1914

La Mediaș au activat: József Csíki pastor reformat, Jenne Ede director de școală publică, Aladár Molnár profesor de școală publică, profesor Vánki Viola învățătoare, Kocziány Lajos judecător districtual, Royal Sinkó Géza judecător districtual regal, Bibarcfalvi Mihály Bertalan contabil districtual regal, redactor al Ziarului de Mediaș, József Salati șef de carte funciară, Zajzon Lajos ofițer birou fiscal regal, János Tusa șef de gară MÁV, Árkosi Mihály Károly revizor șef MÁV (o tapiserie din biserica reformată îi păstrează memoria).

1914

Se înființează fabrica de piele Citron și Co.

1915–1917

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Gaál Balázs.

1916, 23. 01.

În tot comitatul Târnava Mare, ora 8 la ora 37 dimineața, cutremure grele au zguduit terenul. Lămpile suspendate din apartamente au prezentat o oscilație de 10 centimetri. În multe locuri, coșurile au fost drenate, vasele și tablourile au căzut de pe perete. Potrivit rapoartelor din comitat, cutremurul a fost resimțit pretutindeni.

1917

Gazul metan de Bazna este introdus în Mediaș și Târnăveni. Gazoductul de 5,5 km furnizează deja gazul, care mai întâi este folosit pentru iluminatul stradal și de apartament. Conductele de plafon mai pot fi găsite și astăzi în clădirile mai vechi. Ulterior gazele sunt utilizate în scopuri industriale. Conductele menționate au fost realizate de inginerul șef Károly Reminiczky (1888 Budapesta – 1983 Budapesta).

1918

Începând cu anul XIV, din ianuarie 1918 Ziarul de Mediaș și-a schimbat titlul în Mediaș și Împrejurimile.

Priorul mănăstirii Ordinului Sfântul Francisc numit după regele maghiar Sf. Ștefan este P. Kovács Athanáz.

În 1918, 350 de noi consumatori s-au racordat la noua conducte de gaze naturale – 336 gospodării, 16 consumatori industriali. Consum total 1900 m³/h.

Se înființeațează H. Rosenauer & Comp. fabrica de șuruburi și nituri. În 1920, fabrica s-a ocupat de producția de mașini agricole. Și-a schimbat curând profilul: șuruburi, piulițe, nituri, șaibe, șuruburi de șină, scoabe de fier, arcuri. Pe data de 11 iunie 1948, fabrica a fost naționalizată și a primit un nou nume, Drum Nou. În 1964, numele său a fost schimbat în Fabrica de șuruburi Mediaș. În 1979 numele său este Întreprinderea Mecanică Mediaș,  iar în 1991 ca Felam SA. În prezent este menționată din nou ca Fabrica de Șuruburi.

1918, 16. XII.

Unitățile armatei române intră în Mediaș.

1919, 8. I.

La Mediaș, sașii au organizat o adunare generală la care a fost declarată aderarea lor voluntară la România. Locul de desfășurare a întâlnirii este sala de banchet pentru Biserica Luterană și Liceul. Rudolf Brandsch, care a devenit mai târziu deputat în Parlamentul României, a condus de mișcarea de aderare. La Sachsentag (Ziua Sașilor) ținut la Sigișoara, la 6 noiembrie 1919, sașii și-au cuprins dorințele lor în 18 puncte pe care intenționau să le impună în noul stat. Printre acestea: utilizează cu drepturi depline a limbii germane la toate nivelele vieții publice, învățământul în limba maternă la toate gradele, administrația publică și judiciară germană, utilizarea germanei ca limbă de comandă pentru germanii cu obligații militare  de a servi în armata române, precum și formarea unor reprezentanțe complete, muniucipale, județene și parlamentare care reflectă proporțiile naționale reale ale populației.

Mediașcher Wochenblatt și-a schimbat titlul la Mediașcher Zeitung. Săptămânalul care a apărut de două ori pe săptămână a fost desființat în 1944.

Înființarea primei fabrici de sticlă plată cu gaze (în prezent Geromed SA.) Compania a avut sediul în Budapesta, directorul său general Sándor Koléner.

În 1919, în noile condiții, a fost înființată o școală publică romano-catolică mixtă, puterea a desființat-o în 1923.

1920

Date despre oraș în limba română. Sursa SOCEC România din anii 1920.

Comună cy rang de municipiu din județul Târnava Mare, sediul plasei Mediaș. Centrul industrial cu 10.124 de locuitori (recensământul din 1920). Instituții: Primăria, Poliția și Siguranța (poliția secretă) judecătorie de plasă și oficiu de silvicultură districtual. Școli: 1 liceu luteran, 1 școală agricolă privată de nivel inferior, 1 școală elementară publică, 4 școli elementare confesionale (romano-catolică, luterană, reformată, evreiască.). 1 școală de tehnică aviatică.

 

Tinichgiiii: Hamrich Fritz, Summer Franz.

Bănci: Albina Sibiu, director de susursală Mediaș Sândean Dumitru, Banca Franceză-Română București, șef agenție Mediaș Fabini Johann, Mediaș Bank (Banca Mediașcher), presedinte dr. Oberth Karl, de Banca de Debit și de Credit (Spar- und Kreditbank) președinți Gölner Karl, L. Horwath, Banca Sibiu, Banca Generală de Debit Bank, președinte Bartha Gergely, administratror responsabil Grünfeld D.

Angrosist de vinuri: fii Czell Friedrich.

Industria pielii: Cytran et Comp, și fiii lui Samuel Karres

Fabrica de șuruburi: Rosenauer & Co

Prelucrarea lemnului:. Ligna deținută Rosenauer & Co, Michael Rieth, Salmen, Karl, Daniel Schmidt.

Industria metalului: Rosenauer & Co.

Cinema: Cinema City.

Proprietari de terenuri: Binder Friedrich, moștenitorii lui dr. Binder, Caspari Friedrich, frații Conner, Eckhard Johann, Fodor Vasile, Serban Ioan, Frîncu Șerban Ilie, Fronius & Theiss, Hermann Gustav, Moldovan Petru Samoil, Oberth Reinhold, Puflea Mihai, Roth Karl, Fodor Frățilă Stan, Tănase Mihai, Theil Eduard.

Farmaciile Vulturul (Adler) proprietar Folbert Hermann, Ochiul lui Dumnezeu (Gottes Auge) proprietar Gräser Friedrich, Minerva proprietar Romulus Lupu, Corona proprietar Josef Oberth.

Ziar: Mediașcher Zeitung

Industria cărnii, mezeluri: Auner Fritz & Co, și fiii lui Thomas Binder, Zikeli.

Crâșme: Coman Petru, Daróczi Anna, Diamanstein Siegmund, Gubitza, Gustav, Gull Josefa, Hedrich Daniel Heiser Gustav, văduva lui Michael Heiser, Jilk Johanna, Kliegerspohr Albert, Lapka Henrich, Mantsch Karol, Schmiedt Josef, Schön Andreas, Senz Franz, Todea Nicolae, Welther Ernst.

Comerț cu carte: Reisenberger G.A., Wendler Franz.

Tricotaje: Gerts & Dresler.

Tipografii: Feder & Benzion.

Medici: Auner Wilhelm, Csalner Otto, Michael Echardt, Folberth Otto, Richard Frank, Adolf Jekel, Laam Albert, Heinrich Siegmund, Aurel Vlad, Karl Wilk, Samuel Wilk.

Fabrica de paostav: Stürtzer Wilhelm.

Fabrica de sticlă: Prima fabrica de sticlă cu gaz SA. Directorl Árpád Kolléner, Fabrica de butelii Vitrometan în curs de înființare.

Hoteluri: Vânătorul (Schützen) proprietar Draser Andreas, Bradyul (Tannen) Josef Meisinger, Karol Traube Stein.

Viticultură, vinuri: Caspari Friedrich, Wilhelm Connerth, Czell Friedrich și Fiii, un membru al grupului Karl Czell Brasov, Johann Eckhardt, Fodor Vasile, Fronius & Theiss, Eduard Theil.

Fabrica de cărămidă: Metan, Industria ceramicii Westen.

Avocați: Wilhelm Binder, Folberth Friedrich, Gräser Felix, Haas Franz Hans Hedrich, Heilper Emil, Heilpel Ludwig, Ipsen Friedrich, Moldovan Ioan, Roman Dionisie, Schmidt Josef, István Székely,

Ingineri municipali: Fabini Josef, lider al departamentului de inginerie al orașului. Kuchinka Josef, Schmidt Michael. Inginer silvic: Stătescu Stelian este șeful biroului forestier.

Turnătorie de fier: Rosenauer & CO

Restaurante: Kliengenspohr Fritz, de clasa I.

Fabrică vase emailate: Westen.

1920

La Mediaș funcționează o școală mixtă civilă cu 79 de elevi condusă de călugării-preoți franciscani.

„EMAG“ Prima Fabrică de Produse Fontă Sa. începe să funcționeze.

În 1920 este fondată compania Schembra care din 1921 produce sobe de fontă, iar din 1936 își continuă ca Uzina Ideal Schembra. Produce cărucioare de copii și biciclete. În 1948 a fost naționalizată, dar și-a păstrat numele Ideal.

1921

Uzina Westen. Ceramică, apoi vasei emailate (S.C. Emailul S.A.). Camera de Comerț Mediași a înființat o școală de ucenici comercianți de trei clase.

1921, 16. VII.

Inaugurarea clădirii fabricii de sticlă plană. Noul director a devenit Julius Bohus. Numărul de angajați din fabrică este de 100.

1922

Frații Csáki de la Budapesta în 1922 au instalat la Mediaș Vitrometan SA, Fabrica de sticlă la care au recrutat angajați germani din Cehia și Moravia. Pe lângă fabrica, a fost creat un cartier de locuințe pentru muncitori. O nouă unitate industrială este I.R.T.I. Fabrica de textile (Industria de tesaturi română și imprimeuri), după 1948 poartă numele Vasia Vasilescu (jurnalist comunistcare a trăit între 1892–1929). Astăzi S.C. Texromed RT.

1923

Direcțiunea Gaze Naturale Maghiare SA se mută de la Budapesta până la Mediaș. Acțiunile maghiare ajung în curând să fie deținute de proprietarii români. Construcția școlii de confesie reformată a fost terminată lângă biserică.

1924

SIEBAG Transilvania SA este înființată. Domeniu de activitate: construcția de echipamente și liniile de transport de gaz. Se înființează o școală de fete de limbă germană (acum în acest loc se află Școala Generală nr. 4. lângă Popmpieri)

1925

Compania Națională de Gaze Naturale (SONAMETAN) este formată. Clădirea de birouri a fost construită lângă gară. Recent demolată.

Pe data de 23 septembrie 1925, Fabini & Klingsphor din Mediaș a fost autorizată să construiască sediul central al Industriei de gaze. În acest an, a fodt pusă în funcțiune prima stație de reglare a presiunii gazelor naturale.

1927–1930

Pentru a preveni înclinarea spre nord a turnului bisericii săsești luterane, sub conducerea arhitectului orașului Karl Karl Römer, cu costuri semnificative, turnul a fost consolidat cu o centură de beton. Înclinarea turnului obliuc (abaterea de la verticală) este de 2,28 metri. Unul dintre cele zece cele mai frumoase turnuri din lume.

1927–1951

Sereș John P. OFM de struguri (* Gyula, judetul Békés, 22 august 1898 - .. † Baia de Criș, județul Hunedoara 29. aprilie 1975) A urmat liceul din Békéscsaba, respectiv Mediaș. Pe 6 februarie 1916 aici a intrat în ordinul franciscan. A studiat filozofia la Seminarul din Mediaș al Ordinului Sfântului Francisc între 1919–1923, apoi teologia la Hunedoara. Pe 26 VIII. 1920, a făcut un legământ solemn.La 23 XII. 1922 a fost consacrat ca preot. Este capelan la Huneadoara, magisterul fraților laici. În 1925 la Călugăreni este magister adjunct al novicilor, în 1927, magistrul novicilor la Mediaș, șef de mănăstire (prior) în 1942, în 1948 preot paroh. Între 1930 și 1948 a condus îngrijirea celor săraci, a organizat o asociație de caritate. Pe data de 20 VIII.1951 de la Mediaș a fost deportat Máriaradna. Între mai 1952 și 1975 i-a fost fost desemnată drept reședință forțată orașul Baia de Cris. Din 1922 a publicat poezii și articole În reviste laice și religioase: Vestitorul, Lumea Catolică, Mediaș și Împrejurimile, Foi Medieșene și Calendarul Curierul.

1928

Au fost create grupuri de misiune internă în biserica reformată: Asociația Femeilor, Asociația Fetelor, Cercul Lidia, Asociația Bărbaților, Asociația Corală, Cercul biblic, Asociația de Tineret, școală de duminică. Înființarea unei întreprinderi de extracție a gazelor naturale. Se construiește clădirea sediului central din Mediaș de lângă gară. (acum Romgaz SA, această clădire a fost demolată în 2010); în 1928 este fondată Prima Fabrică de Sticlă Mediaș cu gaz metan (Fabrica de Prima STICLA cu Gaz Metan), director Kálmán Oszkár (născut la Kisszabadka, comitatul Zala, Ungaria în 1880)

1929

Mediaș este oraș liber regal cu consiliu ordonat în județul Târnava Mare cu 8626 de locuitori. Comunitatea evreiască ortodoxă a fost înființată în 1875. Fondatorii și primii superiori au fost negustorii Grünfeld David, Solomon Koppel, Leopold Mandl și Hersch Solomon au fost. Primul rabin al comunității a fost Dávid Bäumel, care a fost în fruntea comunității până la moartea sa în 1899. Biserica comunității a fost construită în 1895 cu donațiile voluntare ale membrilor. Recent a fost construită o școală elementară publică cu 7 clase, care a fost deschisă în 1929. În 1915, s-a fondat Torahul Talmud al comunității, care este urmat de 57 de studenți. Instituțiile comunitare: Chevra Kadisha în ( „societate sfântă” pentru aranjarea cazurilor funerare), care se află sub conducerea lui Benjamin Citrom și o asociație de caritate, președintele fiind Samuel Lővy. Printre membrii comunității, defunctul Citrus Fülöp au fondat o fabrică de piele înfloritoare, care are aprox. 150 de angajați. Comunitatea lucrează cu un buget de 800.000 de lei pe an, din care 250.000 sunt cheltuiți în scopuri sociale și filantropice. Aparțin districtului matrimonial al comunității: plasele Mediaș, Sighișoara și Agnita, în parte. Numărul de suflete este de 700, numărul familiilor este de 130, plătesc impozite 198. După ocupație: 2 en-grosiști, 18 comercianți, 1 avocat, 10 muncitori, 1 mare industriaș, 1 medic, 4 funcționari privați, 10 artizani, 2 liber profesioniști și 140 alte meserii. 21 de membri ai comunității au participat la războiul mondial. Liderii comunității de astăzi: șef rabin Moses Reich, președintele Benjamin Citrom, Robitsek József, președintele Torahului Talmud Tora și casierul Farkas Vilmos. Sursa: Lexiconul Evreiesc Maghiar, Budapesta, 1929. 583.

1929

Fabrica de sticlă Vitrometan în 1929 a fost extinsă cu capital germană, iar în 1930 a devenit cea mai mare fabrică de sticlă din Europa de Sud-Est. A exportat o mare parte din produsele sale în țări străine, în Orientul Apropiat și Mijlociu și în Statele Unite. Au produs abajururi de lampei, sticlă tehnică, sticle de parfum, sticlă cristal de plumb.

1930

Romano-catolicii au editat su plublicație a comunității cu titlul Plébánia (Parohia). Redactorii au fost mai întâi Benven Máthé, apoi Ágoston Kelemen, amândoi călugări franciscani. A fost o revistă lunară ajunsă un total de 12 numere.

Populația de unitarieni avea 196 suflete. La recensământ au fost conscrise în oraș 2252 clădiri, 3528 familii, 15.549 locuitori și 454 de întreprinderi industriale și comerciale înregistrate.

1932

În sala mare a hotelului Traube – Strugure, a avut loc un eveniment cultural coral. La serată orchestra săsească a Filarmonicii locale a cântat printre altele piese de Beethoven, Nora Tessitori a recitat poezii de Ady și Petőfi, și-a dat concursul actorul Géza Delly Szabó; orchestrele a trei orașe din apropiere - Dumbrăveni, Târnăveni și Sighișoara - au participat ca invitate. Spectacolul a fost încheiat de Corul Fabricii de sticlă plană Mediaș. Pe baza ghidului de programe, știm că a participat și corul Cercului Civic Maghiar.

1933,  13. VI.

La  Sómart (Malu Sărat) dintre Mediaș și Copșa Mică s-a aprins o sondă de gaz metan. Flacăra lui a fost mai mare de 30 de metri înălțime, luminând zona pe timp de noapte. Potrivit ștririlor de atunci din Mediaș, în oraș, lumina flăcării se putea citi un ziar chiar și noaptea. Numai la data de 28 martie 1940 a fost stinsă cu succes. Timp de șapte ani 100.000 de metri cubi de gaz au ars zilnic.

1934

A fost lansat un ziar săptămânal maghiar independent, intitulat Medgyesi Lapok (Foile Medieșene). Editorul a fost Sz. (Szőkefalvi) Nagy Sándor, născut la Dumbrăveni, între 1935 și 1938, a fost primul viceprimar maghiar al orașului Mediaș, fondatorul și președintele Partidului Maghiar local.

1934

Fabrica de sticlă cu gaz metan, Mediaș. Capital social: 20.000.000 lei, capital investit de 242.000 lei. – 80 CP, – 200 de muncitori. – Capacitatea 600 de vagoane de sticlă plană.

1934–1936

Biserica orientală greacă este ridicată vizavi cu turnul-poartă de pe strada Farkas (Iorga), în locul fostei Piețe de lemn. Ideea era ca biserica să fie construită în piața principală, planul fiind respins de consiliul majoritar saxon.

În 1936, pe teerenul alocat de oraș, unitarienii au construit o biserică și o casă de parohi. Primul cleric al bisericii independente a fost Béla Bende (1934–1939)

1936–1937

Pe drumul Mujnei, a început construcția Liceului mixt de stat (cu coeducație), lucrările au continuat în 1940-1942. Astăzi este Școala Generală nr. 2.

1938

Dictatura regală a Foile Medieșene apărute din 1934.

Asociații înregistrate în oraș: Congregația femeilor romano-catolice, Congregația femeilor calviniste, Cazinoul Maghiar, Corul maghiar.

Alte: târguri naționale: 9 iulie și 27 noiembrie. Orașul a fost alimentat cu curent electric de o uzzină electrică care funcționa cu gaz metan, clădirea fiind în vecinătatea Fabricii de piele Karres.

1939

Pastor al Bisericii unitariene: Pál Sükösd (până în 1948). Fabrica de sticlă Vitrometan are 1600 de angajați. În 1944 numărul lor a crescut la 2000.

1941

Se înființează A.S.A.M. (Atelierele de Stat pentru Aeronautică Mediaș). În 1957 a devenit un centru pentru atelierele de reparații auto și de reparații ale tractoarelor (Atelierele Centrale de Reparații Auto și Tractoare), iar din 1962 a fost numit Automecanica. În prezent este angajată în producția de caroserie și remorcă.

1942

Șef al ordinului franciscan din Mediaș este Seres Gyula OFM (până în 1948)

1945, 12–13–14. I.

Deportarea populației săsești la munca forțată sovietică. Bărbații cu vârsta cuprinsă între 16–45 de ani, femeile în vârstă de 17–32 de ani, au fost obligați să se prezinte în curtea liceului săsesc. Muncă forțată – celor care au supraviețuit - a durat până în 1949.

1945, 2. VIII.–4. XI.

Decedații maghiari și germani din transportutile de prizonieri care treceau prin gara Madiași au fost depuse pur și simplu pe peron. Înmormântarea lor a fost sarcina bisericii romano-catolice locale. 38 de prizonieri de război decedați și anonimi au fost îngropați în cimitirul Advenarum (Veneticii).

1948, 3. VIII.

Conform Decretului-lege 175, școlile confesionale sunt naționalizate. La Mediaș își încheie activitatea școala elementară romano-catolică și reformată.

A fost înființată o școlaă de aviație,desființată în 2006.

Între anii 1948–1951 Gyula Seres este preotul paroh romano-catolic.

Între anii 1948–1984 pastorul unitarienilor: István Miklós.

1950

Expulzarea forțată a ordinului franciscan de la Mediaș. Populația săsească își recâștigă dreptul de vot.

1951

István Somlyai a devenit preotul romano-catolicilor. Până acum, Ordinul Ordinului îndeplinea sarcinile preoților.

1953

Turnul-poartă str. Farkas (Iorga) a fost deteriorat de un incendiu. După reconstrucția din 1967, a găzduit muzeul orașului. Astăzi este un studio de radio.

1962

Se construiește un nou pod de beton peste calea ferată. Primul a servit pentru trecere peste linii din anul 1872.

1963–1965

Clădirea modernă a gării este construită.

1964

Populația orașului este de 42.000 de suflete.

1965

Restaurarea turnului-poartă din str. Kő (Steingasse, Honterus).

1967

Celebrarea celei de-a 700-a aniversări a mențiunii documentare a orașului.

1968

Profesorul Ilona Koncz a inițiat lansarea unei serii de conferințe maghiare numită Kisenciklopédia (Mucă Enciclopedie). Aceasta fost predecesoarea Universității Libere de mai târziu.

1970, 14. V.

1970, cursul anului

Inundații imense au devastat orașul. Șuvoiul murdar a fost înalt de 6 m în multe locuri.

În mănăstirea franciscană confiscată, care a funcționat o vreme ca hostel (cămin de elevi), se instalează muzeul orasului. Fabrica de sticlă Vitrometan a dat 1/3 din producția de industria sticlei din România.

1971

Universitatea Populară Mediaș își începe activitatea. Cursurile săptămânale de înaltă clasă i-au adus reputație în întreaga Transilvanie.Pe lângă lectorii locali, au ținut prelegeti cei mai buni gânditori maghiari transilvani ai vremii. Ultima prelegere a avut loc pe 14 mai 1991. A fostt condusă de Attila Szabó M.și Erzsébet Szabó M. (1972–mai 1984, 1990–1991), respectivi Elek Jakab, septembrie 1984–decembrie 1989) Din viața culturală maghiară a Mediașului fac parte secția maghiară Teatrului Popular, grupul maghiar de dans și casa dansului (Anikó Sebők și Borbála Iszlay) și societatea corală maghiară și de muzică medievală (László Iszlay)

1971, 30. V.

Áron Márton, episcop de Alba Iulia celebreayă confirmarea la Mediaș.

1974

Finalizarea dublăriii liniei de cale ferată Brașov–Sighișoara–Mediaș–Blaj (1970–1974).

1974

Preot paroh romano-catolic: Bálint Szalvátor OFM. călugăr franciscan (până în 1985). Cartea sa: Surghiunul franciscanilor transilvăneni în epoca marxistă. Manuscris.

1975, 7. IV.

Moartea preotului romano-catolic István Somlyai la vârsta de 59 de ani. S-a născut în Cluj la 16 iunie 1916. Și-a făcut studiile la Cluj. Hirotonirea a avut loc la 21 iunie 1942 în biserica Sf. Mihail din Cluj. A fost capelan la Ditrău, Bistrița, Szibiu, , mai târziu la Agnita, și din 1951 preot la Mediaș. Mormântul lui se află în cimitirul romano-catolic din Mediaș.

1975

Bálint Szálvátor OFM este conducătorul parohiei romano-catolice.

1975, 3. VI

O altă inundație și mai mari. Înălțimea apei a fost de 9 m, puhoiul a ajuns până la gară.

1977

Reconstrucția unuii pod pietonal deteriorat, apoi distrus e inundații. Și Mediaș are acum un pod de cablu!

1982

„Garda” turnului bisericii evanghelice, Turre-Pitz din 1927, a fost înlocuită cu o nouă statuie. Creatorul acestei statui este Kurtfritz Handel. Vechea statuă a fost dusă la muzeul orașului.

1983, toamna

Pentru prima oară în istoria orașului, la Liceul Axente Sever a fost înființată o clasă de limba maghiară, astfel școala a devenit trilingvă. Educația în limba maghiară se încheie dincolo de Târnava, în Școala Generală nr. 4.

1984,   III.

Noul pastor al unitarienilor: Károly Kiss. A ieșit la pensie pe 1 octombrie 2006. Statuia turnului bisericii săsești (Turepitz) a fost înlocuită cu una nouă, iar sculptura în lemn a fost făcută de Kurtfritz Handel.

1984, 12. V.

Expoziția de fotografie a lui Árpád Búzás la Galeria revistei Korunk din Cluj, intitulată „Din piatră în piatră”. Pe fotografiile sale a prezentat monumentele importante și piețele fortificate din Ținutul Săsesc. La vernisaj și-au dat concursul istoricul de artă Zoltán Banner, și Ferenc Boér artistul Teatrului de Stat maghiar din Cluj, acompaniament la pian de dr. Pál Kövesdy, cu participarea Universității Populare Mediaș.

1984, 8. VII.

Secțiunea maghiară a Teatrului Popular din Mediaș în Sala 1 Mai a prezentat comedia lui Carlo Goldoni, Haosul de la Chioggia, în regia lui Ferenc Boér, artistul Teatrului Național din Târgu-Mureș. În rolurile principale: Lakó Mihály, Szilágyi Éva, Ráduly Erzsébet, Varró Zoltán, Simon János, Takács András, Papp Judit, Bíró Ildikó, Szűcs Ildikó, Varró Zsuzsánna, Fekete János, Bertók Péter, Béres János, Fülöp László, Felméri István. Decor și costume Nagy Árpád. Au contribuit: Nagy Edit, Balázs László, Kiss Csaba, Kiss Mihály, Balázs László, Burián János.

1985, 1. VIII.

Ft. Pál Harai este numit preot romano-catolic în Mediaș. A ieșit la pensie în 2004.

1986,

Vizită episcopală unitariană. Oaspetele unitarienilor a fost episcopul dr. Lajos Kovács.

1989, vara

Începe transportul comun cu troleibuze în oraș. Mediaș este primul oraș ne-reședință de județ în care au fost înființate linii de troleibuz.

1989, toamna

Încetează predarea în limba maghiară în Școala Generală nr. 7 de peste Târnava.

1989, 25. XII.

Se formează Comitetul de inițiere, care vitalizează viața politică a maghiarilorlor din oraș, și este nucleul viitorului UDMR orășean și județean. Președinții UDMR: Elek Jakab, ianuarie 1990 – 1992; Attila Szabó M., 1992–1996; Ferenc Nagy, 1996–2000; Elek Jakab, 2000–2008; Dr. Balázs Béla 2008–.

1990, 20. I.

După zeci de ani, în clădirea fostei școli romano-catolice, a fost înființată școala elementară de limbă maghiară.

Sub conducerea lui László Iszlay se reeînființează Corul Maghiar (octombrie 1990).

Organizația Tineretului maghiar din Mediaș, MADISZ

1991, 20. IV.

La Adunarea Generală Națională din Brașov, cu participarea delegatilor din județul Sibiu și ai asociației orasului Mediaș se renaște EMKE (Asociația Culturală Publică Maghiară), interzisă în 1948ă,. Au fost înființate Asociația orășenescă Mediaș și județeană Sibiu a EMKE. ca președintele a fost ales Attila Szabó M.

1994,   III.

Apare opublicație comună a maghiarilor din Mediaș și Sighișoara, Nagy-Küküllő (Târnava Marre), susținută de Fundația Pro Professione și de Editura Corvin din Deva. A încetat în 1998. Apariții: 1994 – 8 numere, 1995 – 6 numere, 1996 – 2 numere, 1997 – 1 număr, 1998 – 1 număr (total 18 numere).

1994, 18. X.

După vizite și acorduri reciproce, într-un cadru solemn la Mediaș a fost semnată convenția de orașe îmnfrățite între Sopron, Ungaria și Mediaș. Membrii delegației din Sopron: Primarul Zoltán Fejes, dr. Vilmos Paukovits, Erdélyiné Békés Ilona, Antal Bujdosó și Rendekiné Krisztina Stánicz. Principalul susținător al relațiilor Mediaș a fost Elek Jakab, primar adjunct de atunci, iar la Sopron Cercul Transilvania și Fundația Orbán Balázs.

1994, 22. IV.

Ecelența sa reverendissimus György Jakubinyi arhiepiscop a Alba Iulia a binecuvântat drapelul Echipei de cercetași nr. 76 „Sfântul Martin”.

1995, primăvara

Cu sprijinul Fundației Illyés, Ungaria în curtea Bisericii Unitariene se începe contruirea Clădirii EMKE – Casa Maghiarilor.

1997

A fost înființat Ansamblul de dans maghiar, numit Nefelejcs. La început instructorul de dans este Károly Veress, conducători, instructori: Kiss Mihály (Táncos Misa „Dansatorul”), Mezei Károly, Lukács Levente és Gyöngyi.

Fabrica de sticlă Vitrometan a intrat în posesia Horst Bauling. În ciuda tuturor speranțelor, proprietarul firmei nu a reușit să o salveze de la faliment. În 2005, au fost disponibilizați 840 de angajați. În 2006, terenul fabricii a fost vândut. În aprilie 2008, noul proprietar îl transformă într-o ruină. A dispărut unul dintre simbolurile industriei medieșene, fabrica care a asigurat traiul multor generații.

1998, 5. VI.

Școala genarală în limba maghiară, în cadrul unei ceremonii de mare anvergură, a luat numele lui István Báthory, principe transilvănean și regele polonez. Clădirea școlii a fost ulterior demolată. Atâta timp cât noua școală nu este construită, în toamna anului 2008 clasele au fost mutate în clădirea școlii de aviație desființată în 2006.

1998, 20. VIII.

Sfințirea noii biserici romano-catolice a cartierului fabricii de sticlă. Patronul său este regele Sfântul Ștefan. Lângă biserică, a fost construită Casa Kolping. Realizările sunt legate de numele canonicului și parohului Pál Harai.

1998, toamna

Încetează predarea în limba maghiară în Școlala Generală nr. 8 din districtul rezidențial.

1999, primăvara

În ediția Pandion Srl. din Odorheiu Secuiesc este publicată catalogul de firme de limba română „Paginile Mediașului – OMNIBUS” (Pentru Toți). Publicația pe 78 de pagini prezintă aproximativ 500 de firme, întreprinderi și furnizori de servicii în ordinea alfabetică a activităților lor (cuvinte-titlu). Utilitatea catalogului a fost mărită de secțiunea introductivă de informații generale: ghidul utilizatorului, istoria urbană scurtă, harta orașului și a regiunii, lista stradală, calendarul târgurilor, lista adreelor utile (urgență, instituții publice, călătorii, biserici, sănătate, cultură, învățământ, intituții financiare) precum și mersul curselor de autobuz la distanță și cel al trenurilor care tranzitau gara Mediaș. Prima versiune nu a fost urmată de altele.

2000, 25. VI.

Ceremonia de inaugurare a Casei EMKE – Millennium din Mediaș.

2001,   IX.

Istoria de 18 ani a secției maghiare din Liceul Axente Sever este întreruptă. Secția maghiară a fost transferată la Liceul de Gaz Metan.

2002, 24. nov.

Reverendul Harai Pál canonic își oficiază mesa de aur, în biserica Sf. Ștefan.

2004, 1. VIII.

Ieșirea la pensie a reverdului Pál Harai, paroh romano-catolic.

2004–2007

Activitatea la Mediaș a preotului romano-catolic rev. Dávid György. În 2007 a fost mutat la Sfântu Gheorghe.

2007, 1. VIII.

Nou preot paroh al Mediașului este rev. Tibor Babota, consilier al sfântului Scaun.

2005, 21. VI.

La Săptămâna Festivă din Sopron, o delegație de 60 de membri din Mediaș a făcut o vizită în cel mai loial oraș. De data aceasta, la Primărie au fost reînnoite relațiile de orașe înfrățite. Cei din Mediaș, au fost conduși de primarul de atunci Thelmann Daniel, primarul primitor de oaspeți a fost Dr. Tamás Fodor.

2006,   X.

Dénes Cseh a devenit pastorul Bisericii unitariene. 27 iunie 2010: Moartea tragică a lui Dénes Cseh.

2007,   II.

Demolarea clădirii fostei școli romano-catolice. Aici a funcționat Școala Generală nr. 10.

2007–2010

Școala Generală nr. 10 de limbă maghiară este mutat temporar în clădirea fostei Școli Militare de Aviație.

2008, 30. III.

A decedat Elek Jakab președinte fondator al UDMR Mediaș și județean Sibiu și director general al ROMGAZ SA. (2005–2008).

2008, 29. IX.

La 29 septembrie 2008 Elek Jakab, primit titlul de „Cetățean de onoare post-mortem” de către Consiliul Local Mediaș.

2008, 14. XI.

Organizația județeană Sibiu a Uniunii Democrate Maghiare din România la Casa Millennium Mediaș a așezat o placă comemorativă Jakab Elek (1949–2008).

2010, 29. V.

La cea de-a zecea aniversare a Casei Maghiarilor din Mediaș, se develește o placă memorială.

2010, 26. X.

Predarea solemnă a noii clădiri a Școlii Generale István Báthory.

2011, 6. XI.

Nou pastor al Bisericii Unitarienă Mediaș: Márkos Hunor Elemér.

2012, 2. II.

A decedat Károly Kiss, pastor al bisericii unitariene din Mediaș. Din 1984 a slujit credincioșii săi din Mediaș. Se odihnește în cimitirul din Trei-Sate, satul Szentistván (Sf. Ștefan).

2012, 8. II.

A decedat Lajos Fekete consilier juridic pensionar la Romgaz SA. S-a născut la Turda în 1944. A fost un participant activ, major al vieții politice și culturale maghiare din Mediaș.

2012, 15. XI.

La casa Maghiarilor Attila Szabó M.și dr. Árpád Búzás a prezentat publicului cartea „A fost odată… Date despre istoria Universității Populare din Mediaș (1970–1991)”.

2012, 16. XI.

Maghiarii orașului au sărbătorit aniversarea a 290 de ani de la înființarea Școlii Generale Báthory István din Mediaș.

2012, 25. XI.

Mesa de diamant a rev. Harai Pál canonic, paroh pensionar, la Cătălina (Covasna.

2012, 20. XII.

Inginerul metalurgist Mihály Fazakas, președinte executiv al UDMR județean și consilier orțeșenesc, a fost ales cetățean de onoare al orașului.

2013, 18. I.

La Győr, în Ungaria a decedat dr. Koncz Miklósné, Ilona Vitus  („Tanti Putyi” al maghiarilor din Mediaș). S-a născut la Iernut în 19 februarie 1927. Activitatea sa implică predarea și educarea a mai multor generații de elevi, ea a fost visătoarea-creatoare Universității Populare Maghiare din Mediaș și conducătorul ei  pentru o vreme.

2013, 5. II.

În ediția din 2012 a revistei istoricilor din Odorheiu Secuiesc, intitulată Areoplois, apare studiul lui Attila Szabó M.  depsre istoricul Universității Populare Maghiare din Mediaș.

2013, 15-22. X.

Zilele Maghiare din județul Sibiu, ediția a XV-a.

2013, 23. 11.

Attila Szabó M. la Târgu Mureș a primit premiu Bradul de Argint.

2013, 01. 12.

Csaba Orosz a fost numit manager și gospodar al orașului Mediaș.

2013, 19. 12.

Bordi Magdolna a devenit consilier municipal.

2014, 07. 07.

A decedat economistul dr. Miklós Gergely Patrubány (născut în Târgu Mureș, la 12 februarie 1923)

2014, 17. V.

Festivalul de dans popular „Vándorcsizma” (Cizme de drumeț), ediția a XII-a.

2014, 18. 10.

A decedat artistul plastic Árpád Jakab. Născut în 1934.

2014, 16. 12.

A decedat rev. Harai Pál canonic, preot paroh. Între 1985 și 2004 a activat la Mediaș. De numele lui se lagă construirea noii biserici și a Casei Kolping din cartierul de locuit al Fabricii de sticlă. A fost înmormântat la  Cătălina (Treiscaune).

2015, 30. I.

Cu ocazia Zilei Culturii Maghiare, în sala festivă a parohiei reformate au ținut prelegeri în fața unui public numeros profesorii Irén Bakó, Miklós Józsa și Botond Bakó cu titlul: O altă lectură a distrugerii Aiudului în 1849. Attila Szabó M. a prezentat noul său volum Din piatră în piatră”: Monumentele și locurile de interes ale județului Sibiu.

2015, 25. IV.

A decedat Béla Máté (avocat), născut la Cluj, 16 aprilie 1932.

2015, 6. VI.

Festivalul de dans popular „Vándorcsizma” (Cizme de drumeț), ediția a XIII-a.

2015, 15. VIII.

La Mediaș s-au întâlnit abslovenții din 1976 ai Școlii Generale Báthory István în. Și-au amintit educatoarea, învățătorii și profesorii lor care au fost: Turcza Emma, Elekes Emődné, Szikszay Jolán, Diller Anna, Sárkány Judit, Kocsis Árpád, Farkas Magda, Koncz Ilona, Maksay György.

2015, 14. IX.

Au început lucrările de reparare a turnului bisericii evanghelice.

2015, 14–23 X.

Zilele Maghiare din județul Sibiu, ediția a XVII-a.

2015, 25. XI.

De ziua Sf. Ecaterina s-au încheiat lucrările de reparare și întreținere a turnului bisericii luterane. Cu această ocazie au fost reașezate pe cele patru turnulețe globurile de cupru. Într-unul dintre globuri s-au gțsit documentele din august 1783 semnate de cetățeanul Stephanus Schnell paznicul turnului și de către fiul său. Gliburile nu au fost detașate din 1927, iar acum din nou au fost introduse pentru posteritate documente și ziare. Executantul lucrărilor a fost Construcții MBS din Sfântu Gheorghe, condus de inginerul șef Dénes Hanko.

2016, 28. V.

Festivalul de dans popular „Vándorcsizma” (Cizme de drumeț), ediția a XIV-a.

2017, 20. V.

Festivalul de dans popular „Vándorcsizma” (Cizme de drumeț), ediția a XV-a.

2017, 23. V.

A murit dr. Árpád Búzás inginerul cercetător pensionar, fost colaborator al Institutului de Cercetare Chimică Chimigaz. A fost un totum-factum al maghiarilor din Mediaș, lucru dovedit prin faptre,  în scris și în fotografii. S-a născut în Sovata, la 27 aprilie 1940. Mormântul său se află în cimitirul cartierului Szemerja din Sfântu Gheorghe.

2017, 03. IX.

A sosit Mediaș câștigătoarea Bursei „Petőfi Sándor”: Ferencz Klaudia.

2017, 16–17 IX.

Vizitația episcopală a Bisericii Maghiare Unitariene. Oaspetele unitarieneilor din Mediaș a fost episcopul Bálint Benczédi Ferenc.

 

                                                                                  Versiunea maghiară Intocmit de Szabó M. Attila

 

 

 

Imagini despre Mediașul de odinioară pot fi văzute la acest link:

https://picasaweb.google.com/107408638959504200289/RegiMedgyesiKepek?fea...

 

la acest link:

https://picasaweb.google.com/107408638959504200289/RegiMedgyesiKepek?fea...