Back to top

Öltsétek fel az új embert!

Öltsétek fel az új embert!

Református Egyház: 

Öltsétek fel az új embert!” Efézus 4,18

​          -a medgyesi református egyház ünnepi köszöntése 2022. karácsonyán-

 

Karácsony küszöbén állunk és a címben szereplő parancsban szól hozzánk az ige, tesz fel nekünk egy igen fontos kérdést. Készen vagyunk-e az új élet fogadására? Ezt Krisztus születésére érti.Vagyis, készen állunk-e arra, hogy a születendő Jézus  befogadjuk és, hogy vele találkozzunk? Mintha azt sugallná az apostol, hogy ehhez bizony egyfajta felvértezettség kell, mintha ehhez az ember valamivel kell rendelkezzék. De mire is van szükségünk Jézus születése idején és, miről beszél az ige?

1.Pál a fejezet bevezető soraiban azért ad hálát, hogy milyen jó, hogy aki a Krisztus népe, már nem él a pogány népek lelki sötétségében, amely élesen különbözik a megváltottság állapotától. Merthogy a pogány élet valójában egy meg nem váltott élet. Ezt mondjuk ki! Benne pedig sokkeserűség, tévelygés, lelki sötétség és megtompult erkölcsi érzék keveredik.  Ilyenek voltunk és voltatok mind, mondja az apostol.De a régi ruhát ti immár levettétek, új ruhát és életet nyertetek.

2.Mi jellemezte a gyülekezet életet Efézusban?Az,hogy immár új ruhában, új életben járhatott és az Isten jótetszését kereshette. Pedig amíg nem újultak meg, nem ezt tették. De most úgy élnek,mint az Isten szentjei és szerettei, ami végül is egy örvendetes fordulat az  életeikben. A mai korban is létezik megújulás, bár egyesek kételkednek benne. De milyen jó, hogy Isten nem a kétségbeesésünkre tekint, hanem arra csekély jóra, igyekezetre, ami bennünk van. Ezért, Isten irgalma az embert, a gyülekezetet sokszor a benne levő kicsi jóért áldja meg, biztatva őt, hogy újuljon meg hitben és váljon méltóvá az Isten által készített, új öltözet viseléséhez.

3.Mi a mi megújulásunk lelki alapja karácsony idején? A születendő Jézust. Ő az, a Jézus, aki Istennek Fiaként érkezve a világra elhozza a menny világosságot a mi földi élet reménytelenéségeibe és sötétségébe. Elhozza!Ami odafönt volt, azt ide lehozta közénk. Milyen nagyságos dolog ez! Nem kell többet félelemben, árnyak között, völgyekben és mélységekben élnem, mert van aki a korábban elvesztett, új élet reményemet visszadja e lelkemnek. Testvérem, járjál te is ezen az ünnepen világosságban, lásd meg milyen jó Isten igéjének a vigyázó fénye mellett lépegetni és ne maradj az elhagyatottság útján többé, mert van hová tartoznod és van Jézusod, aki a menny örömét, bűnbocsánatát és szeretetét neked is elhozza. 

A medgyesi református egyházközség, presbitériumunk és családom nevében Istentől áldott, boldog ünnepet kívánunk minden medgyesi hívünknek és ismerősünknek! Békesség Istentől!

​​​ Székely Zoltán Márton, ref. gyülekezeti lelkész