Back to top

VIII. Vakációs Bibliahét Tábor

VIII. Vakációs Bibliahét Tábor

Küküllőalmás: 

2023. július 9-13. között megtartottuk a Küküllőalmási és Somogyomi gyülekezetek szervezésében a VIII. Vakációs Bibliahét programunkat, Magyarpéterlakán a Hagyó Lak Péterlaka táborhelyen. 

A projekt célja a küküllőalmási és somogyomi gyerekek és fiatalok hitéletének elmélyítése, bibliai ismereteiknek bővítése, valamint a magyar nyelv gyakorlása szervezett formában. A vakációs bibliahét 5 napon keresztül tartott. Az öt nap folyamán naponta 36 személynek (gyereknek, fiatalnak és felnőttnek) szerveztünk tartalmas vakációs foglalkozást előre megszerkesztett program alapján. A KOEN ALAPITVÁNY által kidolgozott Vakációs Bibliahét Kaptár-ruhatár című forgatókönyvet használtuk.Tábori programunk központi üzenete: Az ember Isten teremtménye! Hiszen egyedül Ő, a mi Teremtőnk ismeri életünk teljes forgatókönyvét, amelyben az Ő terve szerint reményteljes jövő vár ránk. Fő aranymondás a következő volt: „…felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” (Ef 4,24) A tábor ideje alatt volt: elsősegélynyújtás alapvető szabályaival való ismerkedés Hajdú Szilárd orvostanhallgató irányításával. Volt fafaragás Biró Zoltán és Vajda Peti szakemberek segítségével. Volt pohár díszítés pöttyözés technikával, festés fakanálra és vászonra, házi áldás festés, gyöngyfűzés. Nagy Brigitta és Nagy Enikő helyi méhészkedő család bevezettek bennünket a méhészet világába, nagyon sok érdekes és új információval gazdagodtunk. Biró Zoltán házigazdánk, elkísért bennünket egy túrára és vezetésével felfedezhettük az igen közel lévő erdőnek, tájnak szépségét, magunkba szívhattuk a nagyon tiszta friss levegőt. Vezetésével biztonságban érezhettük magunkat. Magasból is láthattuk a Magyarpéterlakát körülvevő tájnak szépségét. Volt táncház, Lukács Levente és feleség Gyöngyi a Medgyesi Gyöngyvirág Néptánccsoport vezetői szakértelemmel és türelemmel oktatták a magyar néptáncnak szebbnél szebb lépéseit, kezdők és haladok számára.

Testben elfáradva, de lélekben nagyon feltöltődve indultunk haza az ötödik napon. Hisszük, hogy nem volt hiábavaló az ott közösen eltöltött 5 nap. Hálásan köszönjük támogatóinknak, alapítványoknak, hogy a Szeben megyei Küküllőalmási-Somogyomi Református Dél-Erdélyi Szórványgyülekezeteinkben történő munkát, tenni akarást támogatják. A tábornak megszervezése nagy identitáserősítő hatással bír és pozitív üzenetet hordoz az itt élő magyarság számára. Jelentősen hozzájárul a két, 217 és 78 lelket számláló gyülekezet kapcsolatának szorosabbra fűzéséhez ezzel is erősítve a helyi református közösség összetartozás érzését. Programunk kulcsfontosságú a két település magyarsága számára. Azt mutatja, hogy ilyen kis lélekszámú területeken sem halt ki a magyar református élet és nem feledkeztek meg, nem mondtak le az itt élő gyerekekről-fiatalokról sem. Ha Isten is megsegít, akkor lesz még folytatás. Táborunkat a Körtvélyfáji Református Templomba zártuk. Megcsodálva azt a helyet, ahol engem megkereszteltek és itt konfirmáltam, ahonnan én elindultam a Kolozsvári Református Kollégiumba, valamint a Protestáns Teológiai Intézet felé. Sokszor ha kitartásom meglankadt, akkor ebben a templomban újra üzent az Isten: „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De a kik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” Ézs. 40,29-31 Végső utunk állomáshelye a megérkezés után is a templomba vezetett. A Küküllőalmási templom csendességében mondtuk ki a végszót: Istené legyen a dicsőség. Soli Deo Gloria

Az itt élő gyerekeknek egyetlen lehetősége még, hogy a magyar nyelvet gyakorolni tudják, az éppen ezekben az egyházi tevékenységekben van. Itt tudnak és próbálnak meg magyarul beszélni és gondolkodni. Várt eredmény az, hogy a gyerekek még közelebb kerüljenek az egyházhoz, magyarsághoz.

Köszönet illeti támogatóinkat, hogy élményekben gazdag napokat tudhatunk magunk mögött. Programunk MEGVALÓSULT A MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. gondozásában kiírt és Egyházközségünk által megnyert "Közösségformáló tevékenységek a szórványban" című pályázat keretében.  Támogatónk volt továbbá az RMDSZ COMMUNITAS ALAPITVÁNY.

HÁLA LEGYEN ISTENNEK.

                                                                    Hajdú-Nagy István ref. lp.