Back to top

Búcsú dr. Búzás Árpádtól

Búzás Árpád kutatómérnök, helytörténész a marosvásárhelyi klinikán elhunyt. Betegségét méltósággal viselte.

Dr. Búzás Árpád halálát nemcsak családja és közvetlen hozzátartozói, hanem a medgyesi magyar közösség, sőt az egész Szeben megyei közösség is nagy veszteségként éli meg. Dr. Búzás Árpád 1940. április 27-én született Szovátán, évtizedeken át a medgyesi Gázipari Kutató Intézet (Chimigaz) nagy tudású kutató mérnöke volt. A medgyesi magyarság mindenese volt ő, bizonyította ezt tettben és írásban. A hajdani medgyesi Szabadegyetem törzstagja, előadója volt. Az RMDSZ alapító tagjai között volt Medgyesen 1989 decemberében. Egyházát támogató munkáját 1983 óta folytatta, következetesen, fáradság nélkül. Medgyesen kirándulócsoportok látogatása alkalmával idegenvezetőként, különféle küldöttségeknek beszélt Medgyesről, a szórványmagyarság helyzetéről, hazaszeretetről, épített örökségünkről. A medgyesi fiataloknak őszinte barátja, támogatója volt.

Temetése a sepsiszentgyörgyi evangélikus temetőben lesz. Isten nyugtassa drága barátunkat! A Szeben megyei RMDSZ őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak.

Emléke legyen áldott, nyugodjon békében!

A városról: