Back to top

Beszámoló a Pro Schola Mediensis Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Alapítványunk a 2009. évben a következő tevékenységeket tűzte ki és valósította meg:

-          az informatikai laboratórium felszerelésének modernizálása Smart Board tábla és Doktor Sound multifunkcionális zenegép vásárlásával,

-          a Tintafolt havi suliújság kiadási költségeinek fedezése,

-          a medgyesi Báthory István Iskola és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum testvérkapcsolatának támogatása, a cserelátogatás utiköltségeinek, valamint a közös vetélkedők kiadásainak fedezésével,

-          ingázó diákjaink szállítási költségeinek résztámogatása,

-          versenyeken, vetélkedőkön, matek táborban részt vevő tanulók útiköltségeinek támogatása,

-          tanév végi jutalomkönyvek vásárlása.

Hosszú távú projektként beindítottuk az Iskolabusz vásárlása elnevezésű programunkat, melynek végleges kivitelezését 2012-re tűztük ki. Erre 2009-ben kaptunk egy 10.000 lejes résztámogatást a  medgyesi Romgaz rt.-től.

            Tevékenységeinket a következő anyagi forrásokból fedeztük:

-          áthozatal 2008-ból..........................................................    5.391,43 lej

-          pályázatok ......................................................................  16.763,23 lej

-          szponzorizálásokok    .....................................................  12.142,00 lej

-          adományok ....................................................................                5.934,10 lej

-          bankkamatok .................................................................        451,16 lej

Összbevétel..........................   40.681,92 lej

 

                                                            Összkiadás............................ 17.275,19 lej

                                                                       

                                                            Átvitel 2010-re......................23.406,73 lei

 

             

 

 

            Medgyes, 2010. február 26.

 

                                                                                    ..................................................

                                                                                                Iszlay László, elnök

 

PRO SCHOLA MEDIENSIS Alapítvány

551003 – Mediaş

Str. I.C.Brătianu nr. 32

Jud. Sibiu

Tel./fax: 0269-448273

E-mail: pro_schola_mediensis@yahoo.com

Pro Schola Mediensis: